Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
College 2 Methodisch Ontwerpen; Probleem definitie PowerPoint Presentation
Download Presentation
College 2 Methodisch Ontwerpen; Probleem definitie

College 2 Methodisch Ontwerpen; Probleem definitie

476 Views Download Presentation
Download Presentation

College 2 Methodisch Ontwerpen; Probleem definitie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. College 2 Methodisch Ontwerpen; Probleem definitie

 2. Ontwerpen doe je voor een opdrachtgever Ontwerpmethode; Stappenplan voor het ontwerpproces Behoefte Eisen, wensen Waarde realisering

 3. Waarde vermeerderingDoelstelling; • vergroten waarde voor de klant, • hogere prijs-kwaliteitverhouding, • verbetering concurrentiepositie

 4. Een duurzame bouwsector Sociale kwaliteit W a a r d e c r e a t i e Leefbaarheid Eco-efficiënt energie/materiaalgebruik Economische rentabiliteit Ruimtelijke kwaliteit Balans tussen drie domeinen

 5. Waarde toevoeging bij vastgoed door; • productiviteitsverhoging • kostenreductie • risicobeheersing • waardevermeerdering vastgoed • verhoging flexibiliteit • cultuurverandering • PR/marketing

 6. Waarde vraag Markt Koppeling Waarde Aanbod Service Aanbod Vraag Organisatie

 7. Vraag naar waarde van wie? Gedrag Vaardigheden Competenties Zorg Intern Cultuur Woningbouw Vraag Utiliteit Afnemer marktoriëntatie Industrie Gebruiker Extern Primaire doelgroep Concurrentie Belangrijkste klanten Sterkten en zwakten Strategie

 8. Waarden & belangen Waardekader Gebruiker Bouwsegment Afnemer Flexibiliteit Opdrachtgever Diensten Basaal Gebruiker Nieuwbouw Prijskwaliteit Utiliteit Gebruikerswaarde Tijd Renovatie Ontwikkelaar Esthetica Maatschappelijke waarde Rendement Nieuwbouw Minimaal risico Woningbouw Belegger Vertrouwen Ecologische waarde Renovatie Communicatie Verhuurbaarheid Nieuwbouw Ontwikkelingen vastgoed B.M. bureau Economische waarde Industrie Renovatie Huuropbrengst Ontwikkeling rendement Beleggingswaarde Renovatie Bouwproces Zorg Bouwer Nieuwbouw Strategische waarde Efficiënt & Effectief Kwaliteit B.M. = Bouw management

 9. De basisvoor het Nieuwe Bouwen; Het Waarde – Prijs – Kosten model Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder - TUD

 10. 90 % 10 %

 11. Personeel 80% Gebouw totaal 20% Energie 2% Service 4% EXPOITATIEKOSTEN KANTOORGEBOUW

 12. Toename productiviteit Vermindering ziekteverzuim  Goed binnenmilieu 10 - 15% 2,5%  Goede ventilatie 1 - 2% 0,5%  Goede temperatuur 7% --  Goede temperatuurregeling 2 - 3% 0,5% 2 - 3% --  Goede verlichting  Goede daglichttoetreding -- 0,5% EFFECTEN BINNENMILIEU

 13. BNA Jaarboek 2006 Kosten over een periode van 20 jaar; Ontwerp 0,1 Investering 1 Onderhoud 5 Operationele kosten 200 20% hogere investering bij € 10.000.000 leidt bij 3% hogere productie tot een besparing gedurende de totale levensduur van ; € 60.000.000 – € 2.000.000 = € 58.000.000

 14. Invloedvan vastgoed op bedrijfslasten 8% 30% Onderhoud Energie Totale huisvestings- kosten 16% Other Services Bedrijfs lasten Cost of Ownership Werkplek-kosten Vastgoed Totale service kosten Energiekosten 0,08* 0,3*16 = 0,4 % van de loonkosten per werkplek Factor 250! Totale bedrijfslasten Congres “Nieuw Vastgoedbeleid Zorg” 28 maart 2006 Rotterdam Prof. ir. Hans de Jonge, Directievoorzitter Brink Groep, Hoogleraar Vastgoed TU Delft

 15. De meerwaarde van de klant is crusiaal

 16. Terug naar het ontwerpen; de opgave

 17. *The Three Types of Design • Original Design : • - Inventing New Technology • - Select or Combine known principles and technologies • Adaptive Design : • - Keep the known and established solution principles and adapt the embodiment to change requirements. • Variant Design : • - The sizes and arrangements of parts and assemblies are varied within product structure limits.

 18. Design models: • prescriptive models (voorschrijvende modellen) • descriptive models (beschrijvende modellen ) • - computer /information based models (kennisgebaseerde modellen )

 19. Prescriptive models of the design process -Prescriptive models prescribe actions to be taken during design in order to arrive at a "fair" design. -The prescriptive models are sometimes referred to as underlying models for methodic or systematic design approaches. -In these models the design process is seen to consist of several main phases.

 20. Descriptive models of the design process (Reflective practice) -Descriptive studies of the design process revealed that in practice design is not conducted in such a strict top-down manner as suggested by the previously described prescriptive approaches. -It seemed that designers often switch from more conceptual design actions to more detailed design actions and vice versa.

 21. Information based models of the design process -look at the design process from an information view in order to develop support tools or to automate (parts of) the design process.

 22. Iteration loops during the design process, the mechanism for dynamic briefing based on gained insight

 23. Wie kent er enkele ontwerpmethoden?

 24. Volgorde in de tijd; -Sequentieel -Concurrent Benadering; vanuit proces of object Doel methode; -beschrijvend -voorschrijvend -algoritmisch

 25. The System Approach to Engineering Design(SAPB)Definition…….. “The goal of systematic design is to set out a comprehensive design methodology for all phases of the product planning , design and development of process for technical systems.” (Pahl & Beitz 1977).

 26. According to Pahl and Beitz, the Design Process can be split up into 4 main phases: • Product Planning and Clarification of the task • Conceptual Design • Embodiment Design • 4. Detail Design

 27. Pauze

 28. Welke methode wanneer? Onbeperkte vrijheid Vooral aan begin van ontwerptraject Alleen resultaat telt

 29. Fully accepted research methods do not yet exist for design research [Reyman 2001], but new process design methods should at least be [Cross 1992]: - inquisitive: seeking to acquire new knowledge; - informed: conducted from an awareness of previous, related research; - methodical: planned and carried out in a disciplined matter; - communicable: generating and reporting results which are testable and accessible by others - purposive: based on identification of an issue or problem worthy and capable of investigation

 30. Methodical design To formalize the understanding of the design process an extended design model was constructed to put the identified activities, stages and strategies in the early architectural conceptual design process.

 31. Methodical design model from van den Kroonenberg [1978], has typical and exceptional characteristics [Blessing 1994]: - problem-oriented approach - it is the only model emphasizing the execution of the process on every level of complexity - it is one of the few models explicitly distinguishing between stages and activities

 32. Methodical designvan den Kroonenberg [1972] • problem-oriented approach • - to identified activities and stages; 2

 33. Diverge Systemize Converge 3

 34. System theory Methodical design Ext.Methodical design Activity; Definition Problem definition Phase Generating Phase Generate Demands Analyse Synthesizing Phase Synthesize Synthesize Working principle Phase Evaluation Selection Phase Select Decision Implementation Detail design Phase Shaping Phase Shape Application

 35. Design matrix indicating the phases, abstraction levels, issues and steps

 36. Methodisch Ontwerpen; - ontwerpmethode waarin onderscheid in fasen en niveaus wordt gemaakt. - raamwerk waarin je diverse technieken en methodes kunt integreren bijvoorbeeld; Morfologie, Brainwriting, Functie analyse Kesselring, Etc.