psykisk arbejdsmilj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psykisk arbejdsmiljø

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Psykisk arbejdsmiljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Psykisk arbejdsmiljø. Hvad er psykisk arbejdsmiljø?. Definition : De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske helbred og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne Det psykiske arbejdsmiljø kan overordnet inddeles i tre forhold:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psykisk arbejdsmiljø' - doris-mcintosh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvad er psykisk arbejdsmilj
Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Definition:

De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens

psykiske helbred og som indebærer en risiko for forringelse af

fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne

Det psykiske arbejdsmiljø kan overordnet inddeles i tre forhold:

1. Relationer (mellem mennesker)

2. Organisering (af arbejdet)

3. Fysiske forhold (som arbejdet udføres under)

1 relationer handler om
1. Relationer - Handler om:

Samarbejde, fx:

 • Om man føler sig som en del af et fællesskab, når man kommer på arbejde
 • Mangel på fællesskab og dårligt samarbejde kan føre til konflikter

Respekt og retfærdighed, fx:

 • Om man oplever at opgaver fordeles og konflikter løses på en retfærdig måde
 • Mangel på respekt kan være at man behandler nogle kolleger dårligt eller taler grimt til hinanden

Tillid, fx:

 • Om man stoler på, at ens kolleger og ledelse ikke udfører arbejdet på en måde, der kan være generende eller farlig for en selv eller andre
 • Om ledelsen har tillid til at medarbejderne gør et godt stykke arbejde

Anerkendelse, fx:

 • Om man ved, at ens leder og kolleger sætter pris på det man laver. Får man ros, skaber det som regel godt humør
2 organisering af arbejdet handler om
2. Organisering af arbejdet- Handler om:

Planlægning, fx:

 • Om opgaven er tænkt igennem og planlagt fra start, så materialer kommer, når der er brug for dem osv.

Ensformigt arbejde, fx:

 • Om man laver den samme bevægelse eller procedure mange gange og i

lang tid.

 • - Det kan have betydning for både det fysiske og psykiske helbred

Arbejdsmængde og tidspres, fx:

 • Om der stilles for store krav til den

enkelte, så det fører til stress

Risiko for ulykker, fx:

 • Om man har sørget for at forebygge

alvorlige ulykker og traumatiske

hændelser så godt som muligt

 • - tidspres er noget af det, der fører til ulykker

Indflydelse, fx:

 • Om man er med til at bestemme, hvilke opgaver man løser, hvordan man løser dem, og hvem man gør det sammen med
3 fysiske forhold handler om
3. Fysiske forhold - Handler om:

Tekniske hjælpemidler, fx:

 • Om man arbejder ved en maskine, der støjer meget
 • Om det er muligt at tale med sine kolleger, mens man arbejder
 • - Støj kan i sig selv være en stressfaktor
 • Om at nogle maskiner bestemmer tempoet for, hvor hurtigt man skal arbejde, fx ved asfaltarbejde

Temperatur og lys, fx:

 • Om det er meget varmt eller koldt, så man måske ikke når så meget, eller arbejdet bliver ekstra tungt
 • Om der er træk, der giver muskelspændinger og hovedpine
 • Om der er tilstrækkeligt belysning til arbejdet udenfor i vintermånederne
symptomer p d rligt psykisk arbejdsmilj
Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø

Hvis det psykiske arbejdsmiljø er dårligt, kommer det til udtryk

ved forskellige tegn eller symptomer

Overordnet kan man se disse symptomer på tre niveauer:

 • Hos den enkelte medarbejder
 • I gruppen, det vil sige for en afdeling eller et sjak
 • I virksomheden som helhed
symptomer hos den enkelte
Symptomer hos den enkelte

For den enkelte medarbejder

kan symptomerne på et dårligt psykisk arbejdsmiljø være:

 • Manglende motivation og engagement
 • Irritation/lav tolerancetærskel
 • Misbrug
 • Stress
 • Smerter: Hoved-/mavepine
 • Svigtende arbejdspræstation
symptomer i gruppen
Symptomer i gruppen

For arbejdsgruppen

kan symptomerne på et dårligt psykisk arbejdsmiljø være:

 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Konflikter
 • Mobning
 • Magtkampe/klikedannelse
 • Utryghed
symptomer i virksomheden som helhed
Symptomer i virksomheden som helhed

For virksomheden som helhed

kan symptomerne på et dårligt psykisk arbejdsmiljø være:

 • Højt fravær
 • Stor gennemstrømning af personale
 • Mangel på kvalificeret arbejdskraft
 • Fejl og ulykker
 • Nedsat produktivitet
hvordan kan man forbedre med psykiske arbejdsmilj
Hvordan kan man forbedre med psykiske arbejdsmiljø?

Nogle væsentlige faktorer som man kan arbejde med er de seks guldkorn:

Indflydelse:

 • At man fx har indflydelse på hvem man arbejder sammen med og hvordan man løser opgaven

Mening:

 • At man kan se et formål med sit arbejde og ens eget arbejde bidrager til den samlede byggeproces

Anerkendelse: (Belønning)

 • At man får tilbagemelding, når man har udført et godt stykke arbejde. Det kan være et klap på skulderen

Information: (forudsigelighed)

 • At man får besked om væsentlige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid

Krav:

 • At forholdet mellem mængden af arbejde og den tid, der er til rådighed for at løse dem er tilfredsstillende
 • At kravene er tilpasset den enkelte

Social støtte:

 • At man får hjælp og støtte fra kollegaer og den nærmeste overordnede når der er brug for det
hvordan kan man forbedre det psykiske arbejdsmilj
Hvordan kan man forbedre det psykiske arbejdsmiljø?

Ud over de seks guldkorn kan man også arbejde med at fremme:

Tillid:

 • At ledelse og medarbejdere, samt medarbejderne imellem tror på hinanden i det daglige, og de aftaler man laver

Retfærdighed:

 • At konflikter bliver løst og opgaver fordelt på en retfærdig måde. Det handler både om processen og resultatet

Samarbejdsevne:

 • At der er et godt samarbejde mellem kollegaerne, mellem medarbejdere og ledelse og med andre på byggepladsen
andre emner og redskaber
Andre emner og redskaber
 • Konflikthåndtering
 • Stress
 • Omgangstone
 • Beredskabsplan ved alvorlige ulykker og traumatiske hændelser
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Den svære samtale
 • Find vej til bedre trivsel

(til virksomheder, som ønsker at gøre et godt psykisk arbejdsmiljø endnu bedre)

 • Spørgekort om trivsel
 • Spørgeskemaer til anonyme trivselsundersøgelser (kortlægning af arbejdsforhold og trivsel)
 • Der er flere redskaber på www.trivsel.bar-ba.dk
ad