slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköpi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköpi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköpi - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Olof.blix@lj.se. LUSTCENTRA. ”. ”. Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping. GBL. Mesolimbiska dopamin systemet. HPA-Axeln. GHB. Ecstasy. Sötsaker.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköpi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Olof.blix@lj.se SKL Karlskrona 21 sept 2010

  2. LUSTCENTRA ” ” Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping GBL Mesolimbiska dopamin systemet HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 NMDA- rec - (+) - (+) Serotonin Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + GABA + opiater Opiat- rec. + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolametc Endorfiner Enkefaliner + + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Centralstim + + + Kodein Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokainetc Hippocampus Cerebellum Basalagangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

  3. Alkohol som “medicin” • Muskelavslappande (GABA) • Ångestdämpande (GABA) - psykos, mani (Fr a GABA) - ADHD (Dopamin, GABA) - depression (Serotonin) • Hämningslösande (GABA) • Dämpande vid mani (GABA) • Insomningsmedel (GABA) • Smärtlindrande (GABA, opiat) • Antistress (Opiat, GABA) SKL Karlskrona 21 sept 2010

  4. 6 stora starköl med och utan mat SKL Karlskrona 21 sept 2010

  5. Skadeverkningar Alkohol • Muskelspänningar / smärta • Ökad ångest o Depression • Insomnia och dålig sömnkvalitet • Nervgift • Beroende • Olycksrisk • Våld SKL Karlskrona 21 sept 2010

  6. Behandling alkoholberoende • Disulfiram = Antabus ® • Acamprosat = Campral ® • Naltrexon = Revia ®, Naltrexon ® • Tolvstegsbehandling • AA • Bakomliggande sjukdomar • Familj, partner SKL Karlskrona 21 sept 2010

  7. LUSTCENTRA ” ” Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping GBL Mesolimbiska dopamin systemet HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 NMDA- rec - (+) - (+) Serotonin Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + GABA + opiater Opiat- rec. + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolametc Endorfiner Enkefaliner + + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Centralstim + + + Kodein Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokainetc Hippocampus Cerebellum Basalagangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

  8. Bensodiazepiner som medicin • Vid tillfälliga ångestbesvär. • Vid start av antidepressiv behandling (1-2 v) • Vid tillfälliga insomningssvårigheter. • Akut mot epileptiska anfall • Vid amfetaminabstinens och intox • Vid abstinensbehandling (alkohol, bens) • Vid akut agitation hos psykospat, men kan också förvärra sådana tillstånd. • Vid ”dra-till-helvete-situationer” SKL Karlskrona 21 sept 2010

  9. Bensodiazepiner felanvänt • Långtidsförskrivning. Ger de symtom i ökande grad ju längre behandlingen pågår fr a vid ökande dosering. Jämför med en spiralfjäder som trycks ner. • Gäller såväl ångstproblematik som sömnproblem. • Förstärker andra dämpande medel, t. ex. alkohol och smärtmediciner. SKL Karlskrona 21 sept 2010

  10. Bensodiazepiner, abstinens • Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd • Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor • Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig • Koncentrations- o minnessvårigheter • Härtklappning, svettning, spända muskler • Depersonalisation, derealisation, konfusion • Kramper – Epilepsi • Ljuskänslig (”solglasögon” inne) • Delirium (psykos) SKL Karlskrona 21 sept 2010

  11. Bens-abstinens behandling • Nedtrappning stegvis, långsamt • Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis. • Tillägg Karbamazepin (Tegretol) i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande). • Apodos!! SKL Karlskrona 21 sept 2010

  12. Långsiktig beh BDZ-beroende • Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos? • Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning vid behov. • Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden. SKL Karlskrona 21 sept 2010

  13. GHB, GBL, BD • Gammahydroxybutyrat, Gammabutyrolakton, 1,4-butandiol • Industrikemikalier, kort halveringstid, kroppsegen substans • Snabbt utvecklat beroende • Inget bakrus • Komplicerat med långvariga delirier • Medvetslöshet utan motgift SKL Karlskrona 21 sept 2010

  14. GHB (gamma-hydroxybutyrat) GBL (gamma-butyrolakton) BD (1,4-butandiol) SKL Karlskrona 21 sept 2010

  15. GHB säljs i många olika förpackningar med olika utseende SKL Karlskrona 21 sept 2010

  16. Geografisk spridning av polisens beslag av GHB, GBL och 1,4-Butandiol år 2004 SKL Karlskrona 21 sept 2010

  17. Effekter GHB • En endogen kortkedjad fettsyra • ger ett alkoholliknande rus • först uppiggande • sedan nedstämmande • “slö slapp & likgiltig” • inget bakrus • prosexuella effekter • låg organtoxicitet SKL Karlskrona 21 sept 2010

  18. Behandling GHB abstinens Experters uppfattningar varierar • ‘Pentobarbital kan vara mer effektivt än bensodiazepiner’ • ‘En GABA agonist bör övervägas som förstahandsbehandling • ‘Neuroleptika kan vara mer effektivt än bensodiazepiner’ • ‘Undvik antipsykotiska läkemedel’ SKL Karlskrona 21 sept 2010

  19. LUSTCENTRA ” ” Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping GBL Mesolimbiska dopamin systemet HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 NMDA- rec - (+) - (+) Serotonin Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + GABA + opiater Opiat- rec. + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolametc Endorfiner Enkefaliner + + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Centralstim + + + Kodein Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokainetc Hippocampus Cerebellum Basalagangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

  20. Cannabis som medicin • Mot illamående • Mot rörelsesjuka • Allmänt dämpande (underlätta sömn) • Egna receptorer SKL Karlskrona 21 sept 2010

  21. Cannabis abstinens • Irritabiliet, koncentrationssvårigheter • Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro • Inlärningsproblem, försämrad kognition • Mycket långvariga besvär (månader) SKL Karlskrona 21 sept 2010

  22. Psykiska skador cannabis • Minnesstörningar • Amotivation • Personlighetsförändringar • Ångest • Depression • Psykos SKL Karlskrona 21 sept 2010

  23. Behandling, cannabisberoende • Under abstinens: Klorpromazin 25-50 mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®) • Alt: andra neuroleptica i låg dos • Ev stabiliserande antiepileptica • Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser. • Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin 15-30 mg SKL Karlskrona 21 sept 2010

  24. Opiater som medicin • Smärtlindrande • Förstoppande (mot diarré) • Hostdämpande (mot rethosta) • (Mot överstress, PTSD) SKL Karlskrona 21 sept 2010

  25. Opiatabstinens • Rinnsnuva, gäspningar, gåshud • Oro och sömnstörningar. Rastlöshet. • Värk i muskler, leder och i ben • Lös mage – diarré, bukkramper, kräkningar • Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens SKL Karlskrona 21 sept 2010

  26. Opiatabstinens, behandling • Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”) • Mirtazapin 30-45 mg t.n. • Vätska och näring i.v. vid svår abstinens • Neuroleptika vid svår abstinens • Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt benso och alkohol!! SKL Karlskrona 21 sept 2010

  27. Intagningskriterier LARO • Minimiålder 20 år • 1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!) • Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk • Medikamentfri behandling otillräcklig • Multidisciplinär behandlingsplan - helhet • Ej under LVM • Ej om utskriven < 3 månader från LARO SKL Karlskrona 21 sept 2010

  28. Jönköpings län • Remisser från socialtjänsten huvudregel • Behandlingsplan och ASI inkluderad • Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år • Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården • Central utredning Ryhov • Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov SKL Karlskrona 21 sept 2010

  29. Medicinsk behandling • Metadon • Avgiftning från benz och THC före medicininställning • Inneliggande som regel • 3-4 veckors upptrappning • Plasmaprov • Buprenorfin • Avgiftning från benz och THC före medicininställning • 3 dagars upptrappning • Inneliggande om behov finns SKL Karlskrona 21 sept 2010

  30. LARO-mediciner dosstorlekar • Metadon: 30-160 mg/dag • Subutex 8 mg: 12-24 mg/dag • Suboxone 8 mg: 16-24 mg/dag SKL Karlskrona 21 sept 2010

  31. Amfetamin abstinens • Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd). • Ökad aptit • Livliga, obehagliga drömmar • Sömnstörning (både för mycket o för lite) • Psykomotorisk hämning eller agitation SKL Karlskrona 21 sept 2010

  32. Amfetaminavgiftning • Sova ut • Äta o dricka • I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer. • Neuroleptika ej första 24 tim • Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande? SKL Karlskrona 21 sept 2010

  33. Skador av amfetamin • Kronisk dysfori/depression • Ångest • Psykos • Koordinationsstörningar/Danssjuka • Hjärnblödning • Hjärtinfarkt SKL Karlskrona 21 sept 2010

  34. Amfetaminer som ”medicin” • Amfetamin, dexamfetamin, fenmetralin, metylfenidat m fl - ADHD/ADD - (Depression) - Narkolepsi - Övervikt SKL Karlskrona 21 sept 2010

  35. Intagningskriterier ADHD • Neuropsykologiska test (psykolog) • Självskattningsscheman • Läkarbedömning och diagnostisering • ADL bedömning (arbetsterapeut) • Drogfrihet vid behandlingsstart • Social vårdplan – boende och ekonomi SKL Karlskrona 21 sept 2010

  36. Diagnosinstrument ADHD/ADD • EuroCog, datoriserat test • IVA+plus • WAIS-III • KSP (Karolinska Scales of Personality) • SCID-II screening (personlighetsstörningar) • WURS (Wender Utah Rating Scale) • WRASS-2 (anhörigenkät) • AQ (Autism-Spectrum Quotient för Asper-gers syndrom/högpresterande autism) • RAADS SKL Karlskrona 21 sept 2010

  37. SKL Karlskrona 21 sept 2010

  38. ADHD • Under tiden 060101 – 100801 har 270 utredningar genomförts vid Bermott Ryhov • Av dessa utgjorde 24% kvinnor (snittålder 38 år), 76 % män (snittålder 37 år). • 198 hade vuxen ADHD SKL Karlskrona 21 sept 2010

  39. SKL Karlskrona 21 sept 2010

  40. Av de 270 utredda hade (%) • ADHD diagnos (DSM IV) 73 • Aspergers Syndrom (tilläggsdignos) 25 • 13 ingen pos behandlingseffekt 5 • 4 i fängelse 1,5 • 6 män avlidit efter utredning o diagnos 2 • 7 pat utvecklade psykos 2,5 • 103 pat hade bra behandlingseffekt 58 SKL Karlskrona 21 sept 2010

  41. Drogvanor vid utredningstillfället Periodvis/kontinuerligt använt • Bensodiazepiner 30 • Cannabis 33 • Centralstimulantia 45 • Opiater 45 • Hallucinogener 43 • Sniffat lösningsmedel 10 • Exstacy 50 SKL Karlskrona 21 sept 2010

  42. Andra diagnoser • OCD • Personlighetsstörningar (sekundära) • Social fobi • Affektiv störning (ökande) • Fysiska sjukdomar SKL Karlskrona 21 sept 2010

  43. ADHD läkemedel • Metylfenidat OROS 18-27-36-54 mg • Metylfenidat tabl 10 mg • Metylfenidat kaps 20-30-40 mg • Modafinil tabl 100 mg • Atomoxetin kaps 10-18-25-40-60-80 mg • (Dexamfetamin tabl 5 mg) SKL Karlskrona 21 sept 2010

  44. www.europad.orgour journal journal archive vol 11 2009:1