Download
1 / 33

Bipolar lidelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on

Bipolar lidelse. Psykisk lidelse, der er kendetegnet ved perioder med unaturlig forandring af stemningslejet (grundstemning) samt andre ændringer af tænkning, følelsesliv og adfærd. Forsænket stemningsleje ved depression og løftet eller irritabelt stemningsleje ved mani

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bipolar lidelse' - ninon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bipolar lidelse
Bipolar lidelse

Psykisk lidelse, der er kendetegnet ved perioder med unaturlig forandring af stemningslejet (grundstemning) samt andre ændringer af tænkning, følelsesliv og adfærd. Forsænket stemningsleje ved depression og løftet eller irritabelt stemningsleje ved mani

Ændringer i stemningslejet og på andre områder skal vurderes i forhold til, hvad der er normalt for personen, og hvad der er rimeligt og passende for en given situation.

Episodisk forløb med perioder med

Mani/ hypomani

Depression

Blandingstilstand.

Ifølge diagnosesystemet ICD-10 mindst 2 episoder i alt, hvoraf mindst en episode med hypomani, mani eller blandingstilstandMani symptomer

.

Mani- symptomer

Mindst 7 dage med symptomer

Eller indlæggelse nødvendig

Af og til ses psykotiske symptomer

Hypomani er en let form for mani

Symptomerne kan variere meget , men påvirker funktionsniveauet

Manglende sygdomserkendelse

og svækket dømmekraft

Krista Nielsen Straarup


Psykotiske symptomer ved mani
Psykotiske symptomer ved mani

Ved mani kan der optræde:

 • Vrangforestillinger, fx overbevisning om, at man er særlig udvalgt, har særlige evner eller bliver forfulgt

 • Hallucinationer fx stemmer, der taler til en i overdrevne positive vendinger

 • Extrem agitation: svær uro og rastløshed, med stigende legemstemperatur og væsketab. Kan udvikle sig til en livstruende tilstand (akut delir)


Hypomani symptomer

.

Hypomani - symptomer

Mindst 4 dage med symptomer

Hypomani er en let form for mani

Symptomerne kan variere meget , men påvirker funktionsniveauet

Andre reagerer typisk på een

Krista Nielsen Straarup


Depression - symptomer

Mindst 14 dage med symptomer

Inddeles i let, moderat eller svær depression efter symptomernes antal og sværhedsgrad

Ved svær depression ses af og til psykotiske symptomer

Påvirker som regel funktionsniveauet

og fører til selvbebrejdelser

Krista Nielsen Straarup


Psykotiske symptomer ved depression
Psykotiske symptomer ved depression

Ved svær depression kan der optræde:

 • Vrangforestillinger, fx overbevisning om at verden er bedre tjent uden een

 • Hallucinationer, fx selvnedvurderende stemmer, der opfordrer til selvmord

 • Depressiv stivnen(stupor)


Bipolare blandingstilstande
Bipolare blandingstilstande

Hyppige skift mellem maniske og depressive symptomer eller maniske og depressive symptomer samtidigt

Mange forskellige fremtrædelsesformer

Kan optræde som selvstændige episoder eller som overgang mellem mani og depression eller omvendt


Bipolar lidelse forveksles ofte med

Unipolar depression

Skizofreni/skizoaffektiv sygdom

Personlighedsforstyrrelse, især emotionel ustabil personlighedsstruktur (forveksles ofte med blandingstilstande)

Misbrug

ADHD/ADD


Forl b og konsekvenser
Forløb og konsekvenser

Meget varieret forløb fra person til person, ca 1/3 vender tilbage til normal funktion

Nedsat social og arbejdsmæssig funktion

Økonomiske vanskeligheder

Skilsmisse, nederlag og tab på mange niveauer

Kognitive vanskeligheder

Nedsat livskvalitet

Stigmatisering (oplevelse af at være stemplet pga. sygdommen)

Selvmord

Ændringer i identitet og selvopfattelse

Evt. øget kreativitet og arbejdsevne under hypomani


Rsagsforhold
Årsagsforhold

 • Bipolar lidelse kan forklares ud fra den såkaldte sårbarheds-stressmodel

 • Jo højere grad af sårbarhed, jo mindre belastning skal der til for at udløse en sygdomsepisode. Sårbarheden i udgangspunktet biologisk/genetisk, men tab og traumer kan forværre en medfødt sårbarhed

 • Udløsende faktorer kan være af biologisk, psykologisk eller social karakter

 • Ifølge denne model arver man ikke sygdommen, men derimod sårbarheden


Biologiske

symptomer

Fx søvnproblemer

Maniske og

depressive

symptomer

Oplever stress

Forandringer i

adfærd, følelser og tanker

Psykosociale

Problemer

Stigma

Ændringer i

psykosocial/

kognitiv funktion


Behandlingens elementer
Behandlingens elementer

 • Medicin

 • Indlæggelse ved svære tilfælde

 • ECT

 • Psykoedukation (undervisning)

 • Samtaler og psykoterapi

 • Sociale støtteforanstaltninger

 • Inddragelse af pårørende


Samtaler og psykoterapi
Samtaler og psykoterapi

 • Afhjælpe og dæmpe symptomer

 • Fremme sygdomsaccept

 • Forebygge nye episoder

 • Inddrage pårørende

 • Bearbejde svære følelser knyttet til sygdommen og dens konsekvenser fx tab, rolleforandring etc

 • Bedre personens psykologiske og sociale funktion

 • Skabe sammenhæng i den enkelte persons sygdoms- og livsforløb

 • Forebygge selvmord

 • Personlighedsmæssige forhold

 • Eksistentielle temaer


xxxxxxxx

xxxxxx


Mestringsstrategier ved depression
Mestringsstrategier ved depression

 • Aftenterapi : Hvad er det bedste, der skete i dag?

 • Aktivitetsplanlægning – balance mellem passivitet og overbebyrdelse

 • Nærende og drænende aktiviteter

 • Gradueret opgaveløsning: Dele større opgaver op i mindre dele


Aktivitet og depression
Aktivitet og depression

 • Hvornår på dagen har du det værst/bedst ?

 • Hvilke aktiviteter er forbundet med forværring/ forbedring af dit humør ?

 • Hvilke aktiviteter har du lidt glæde af at deltage i ?

 • Er der en rimelig balance mellem lyst - og pligtbetonede aktiviteter ?

 • Hvordan ser dit nuværende aktivitetsmønster ud, sammenholdt med før du blev deprimeret ?


Tankeindhold og depression
Tankeindhold og depression

Udfordre negative automatiske tanker

i særlige situationer (se arbejdsskema)

Finde alternative tanker:

 • Er der andre måder at forstå situationen på?

 • Hvad ville du tænke, hvis du ikke var deprimeret?

 • Hvad ville din bedste ven tænke?


Mestringsstrategier ved hypomani let mani
Mestringsstrategier ved hypomani/let mani

 • Begrænsning af stimuli og aktiviteter

 • Kanalisering af overskudsenergi til ikke-destruktive aktiviteter

 • Søvnhygiejne bedres

 • Fordele og ulemper ved at handle på ”gode” ideer

 • Evt. udsættelse af beslutninger


Mestringsstragtegier ved blandingstilstande
Mestringsstragtegier ved blandingstilstande

 • Ved blandingstilstande udføres stemningsregistrering på dagsskema

 • Løbende regulering af stimuli og aktivitetsniveau


God s vnhygiejne
God søvnhygiejne

 • Undgå kaffe om aftenen

 • Undgå at sove midt på dagen – det forstyrrer ofte døgnrytmen

 • Fast døgnrytme anbefales: Prøv at stå op på samme tid hver dag – og gå i seng på samme tid hver aften

 • Vigtigt at få lys og motion hver dag


H ndtering af kognitive problemer
Håndtering af kognitive problemer

 • Hvornår på dagen fungerer du bedst mentalt ?

 • Hvordan påvirker støj og afbrydelser din opmærksomhed?

 • Hvilke aktiviteter er forbundet med forværring/ forbedring af din opmærksomhed ?

 • Hvordan påvirker træthed og stress din opmærk-somhed?

 • Hvordan går det, hvis du forsøger at gøre to ting på en gang – fx køre bil, samtidigt med at du taler?

 • Hvordan fungerer din opmærksomhed, sammen-holdt med før du blev syg?


Rusmidler
Rusmidler

 • Fordele og ulemper ved brug af rusmidler – på kort sigt og på lang sigt

 • Ønske om reduktion af forbrug: identifikation af risikosituationer og alternative handlemuligheder


Reducere oplevelse af stigmatisering
Reducere oplevelse af stigmatisering

 • Reducere stigma ”indefra og ud” fx ved at udfordre negative tanker om sygdommen i konkrete situationer

 • Hjælp til at definere sig selv på flere måder og ikke kun gennem diagnose og sygdom

 • Afveje fordele og ulemper ved at være åben om sygdommen i konkrete situationer

 • Opsøg patientforeninger fx Depressionsforeningen, støttegruppe etc.


Stressh ndtering
Stresshåndtering

Sårbarhedspunkter og stressorer

 • Indre og ydre fx høje krav

  Balance i livet

 • Finde aktiviteter, som giver glæde og mening

 • Aktivitetsplanlægning

 • Modvirke perfektionistiske standarder for, hvad man skal klare

 • Arbejde med kortsigtede versus langsigtede mål

  Valg af livsstil

 • Vælge en livsstil, som gør at man kan leve med sin lidelse, kende sin sårbarhed så godt, at man har mulighed for at regulere aktiviteter og krav løbende


Litteratur
Litteratur

 • Jamison K.R. Et uroligt sind. Borgen.

 • Kilden A., Straarup KN (ed) : Sort på hvidt – personlige erfaringer med mani og depression. Psykiatrifonden 2006

 • Licht RW, Straarup KN, Vestergaard P. Bipolar lidelse. Psykiatrifonden 2012

 • Bruun LM og Straarup KN: Når opmærksomheden svigter. Kognitive vanskeligheder ved depression og bipolar lidelse. Lilly 2008 www.kropogsjael.dk

Krista Nielsen Straarup


ad