fysisk aktivitet fysisk og psykisk helse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 720 Views
 • Uploaded on

Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse. Helsegevinster ved fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet gir mangelsykdom og er en like viktig risikofaktor som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk for utvikling av en rekke livsstilsykdommer!. Mosjon kan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helsegevinster ved fysisk aktivitet
Helsegevinster ved fysisk aktivitet

Fysisk inaktivitet gir mangelsykdom og er en like viktig risikofaktor som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk for utvikling av en rekke livsstilsykdommer!

mosjon kan
Mosjon kan
 • Utvikle og vedlikeholde den enkeltes funksjonsdyktighet
 • Motvirke forfall / aldring betinget av fysisk inaktivitet i:

-hjerte, lunger og kretsløp

-muskulatur

-stoffskiftet

-motoriske funksjoner

-skjelett, sener, ledd og bånd

1 hjerte karsykdommer
1. Hjerte- karsykdommer
 • Omfatter sykdommer i selve hjertet, hjertets kransarterier og karsystemet til resten av kroppen
 • 45% av dødsfallene i Norge
 • Inaktive personer har dobbel så høy risiko for å utvikle hjertesykdom som aktive
mosjon og hjerte karsykdommer
Bedre blodgjennomstrømning, øker hjertets slagvolum, senker hjertefrekvensen

Bedrer sammensetningen av fettstoffene i blodet og motvirker tette blodårer

Bedrer insulinfølsomheten og glykoseomsetningen

Senker blodtrykket

Motvirker overvekt og sukkersyke

Trening av hjertepasienter:

Se helheten for å gi pasienten bedre livskvalitet!

Utholdenhet viktigst

Dynamisk styrketrening

Mosjon og hjerte-karsykdommer
2 diabetes type 2
2. Diabetes type 2
 • Diabetes type 2 vil si insulinresistens i perifere vev og utilstrekkelig produksjon av insulin fra betaceller.
 • Kan gi for høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • Er ofte overvektige
mosjon og diabetes type 2
Lett og moderat høyt blodtrykk kan bekjempes

Gunstigere fettprofil

Bedrer følsomheten for insulin

Økt energiforbruk > mindre kroppsmasse, bevarer muskelmasse

Økt velvære og livskvalitet

Trening sammen med fornuftig kosthold og eventuell medikamentell behandling gir resultater.

Velg motiverende aktiviteter!

Start pent: spaserturer, gang i trapper, sykling, svømming

Mosjon og diabetes type 2
3 luftveisykdommer
3. Luftveisykdommer
 • Astma er den hyppigste kroniske luftveisykdommen blant barn og unge.
 • I Norge har 10-12 % av alle skolebarn og ca 8 % av den voksne befolkningen astma.
 • Fysisk aktivitet kan framkalle symptomer i luftveiene, og fysisk aktivitet kan framkalle en luftveisykdom. Derfor kan luftveisykdommer begrense muligheten til fysisk aktivitet.
hva skjer n r en blir tett
Hva skjer når en blir tett?
 • Musklene rundt luftrørsgreinene trekker seg sammen
 • Slimhinnene trekker seg sammen
 • Slimproduksjonen øker
 • Luftmotstanden blir stor. Luften presses ut med muskelkraft.
 • ”Som å puste gjennom et sugerør”
fysisk aktivitet og astma
Fysisk aktivitet og astma

Viktig for å unngå å bli tett:

 • Ta forebyggende medisin fast
 • Medisinering 15 minutter før anstrengelse
 • God oppvarming i ca 15 minutter der aktiviteten ikke er for høy
 • Ta pauser i aktiviteten for å få igjen pusten (intervallpreget)

Det er viktig for astmatikere å trene øverste del av kroppen: rygg-og brystmuskulatur.

4 kreft
4. Kreft
 • Det finnes dokumentert forskning på at regelmessig fysisk aktivitet vil kunne redusere risikoen for utvikling av tykktarmkreft, brystkreft, prostatakreft, lungekreft og livmorkreft
 • I tillegg vil fysisk aktivitet bedre livskvaliteten til kreftpasienter.
5 muskel og skjelettlidelser
5. Muskel- og skjelettlidelser
 • Barn er i en risikogruppe. Barn som fungerer dårlig motorisk, er ofte lite aktive i lek. Dermed kommer de inn i en ond sirkel med økt passivitet og liten bruk av bevegelsesapparatet. Dette gir dem et dårligere utgangspunkt som voksne, med blant annet lavere beintetthet, redusert muskelmasse og muskelstyrke.
ulike muskel og skjelettplager
Ulike muskel- og skjelettplager
 • Fall og brudd

-sansemotorisk trening, styrketrening, utholdenhetstrening

 • Muskulatur

-styrke- og kondisjonstrening

 • Ryggplager

-forebyggende trening og trening i rehabiliteringsfasen

 • Osteoporose / redusert beintetthet

-trening der tyngdekraften virker på knoklene

6 andre lidelser
6. Andre lidelser
 • Revmatiske lidelser som leddgikt, Bekhterevs sykdom og fibromyalgi
 • Epilepsi
 • Inkontinens

Generelt vil fysisk aktivitet være positivt for personer med disse plagene, både for å holde sykdommene i sjakk og for å bedre livskvaliteten.

r yking
Røyking

Daglig bruk av tobakk reduserer lungekapasiteten og kondisjonen.

Andre helsemessige plager:

 • Avleiring av tjære i lungene
 • Økt risiko for hjerte-karsykdommer
 • HDL-kolesterolet reduseres
 • Økt mengde frie radikaler i kroppen > økt behov for antioksidanter
 • Økt risiko for kreft i munnhule, svelg, lunger, urinblære og livmorhals
 • Rynkete hud og nikotingule fingre
r yking18
Røyking
 • 9 av 10 som dør av lungekreft i Norge, dør på grunn av røyking
 • KOLS har blitt en folkesykdom

Antall daglig-røykere: 43% menn, 32 % kvinner.

Røykevaner og sosiale miljøer: Færre blant de med høyere utdanning

Færre ungdomsskoleelever røyker i dag enn i 1975

…Men flere snuser

Å slutte å røyke vil være den enkleste måten å bedre både kondisjon og helse på!

anbefalinger fysisk aktivitet
Anbefalinger fysisk aktivitet

Voksne:

 • Begynn å bruke beina! En fysisk aktiv hverdag hjelper for de inaktive.
 • Muskler, sener, ledd og bånd er ømfintlige for uvante belastninger. Start forsiktig, for eksempel med et gangprogram i lett terreng.
 • Velg aktiviteter som belaster flest mulig muskelgrupper.
 • Start med trening 3 ganger per uke á 30 minutter og øk gradvis
anbefalinger fysisk aktivitet20
Anbefalinger fysisk aktivitet

Barn og unge:

 • Gjør det du kan for å aktivisere ALLE. Viktig å få med barn med svakere psykiske, sosiale og kulturelle ressurser.
 • Velg allsidige aktiviteter som stimulerer kondisjon, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, reaksjonsevne og koordinasjon.
 • Gi barna tid til å øve gjennom lek, både på grov- og finmotoriske aktiviteter.
 • I barnehage og skole bør det være minst 1 time med utendørs aktivitet hver dag. Kompetanse hos personalet nødvendig!
anbefalinger fysisk aktivitet21
Gravide:

Friske gravide bør fortsette med fysisk aktivitet

Tidligere inaktive kvinner kan drive moderat fysisk trening

Ekstremidretter og kontaktidretter anbefales ikke etter 3. måned.

Eldre:

Friske eldre kan følge anbefalingene for voksne – bli fysisk aktiv i hverdagen

Gunstig med bevegelse i ulendt terreng (balanse)

Dynamisk styrketrening gunstig for å å forebygge tap av muskelvev.

Anbefalinger fysisk aktivitet
fysisk aktivitet og psykisk helse
Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet kan være en strategi folk kan bruke for å mestre egne plager.

Sikre psykologiske virkninger:

 • Velvære etter trening
 • Bedre selvfølelse
 • Bedre forhold til egen kropp
 • Tenker kreativt og problemløsende
 • Reduserer musklespenninger
fysisk aktivitet som behandlingsmetode
Fysisk aktivitet som behandlingsmetode
 • Depresjon
 • Angst
 • Misbruk og avhengighet av alkohol og rusmidler
 • Spiseforstyrrelser
 • Andre psykiske lidelser
mulige virkningsmekanismer
Mulige virkningsmekanismer
 • Antropologisk hypotese
 • Temperaturhypotese
 • Biokjemiske hypoteser
 • Psykologiske hypoteser
hvordan trene
Hvordan trene?

Det viktigste ser ut til å være at man trener, ikke hvordan.

Individuelle tilpasninger vil være nødvendig.

En må regne med et frafall på ca 50%. Mange fortsetter treningen etter utskrivning.

barn idrett og mosjon og psykisk helse
Barn, idrett og mosjon og psykisk helse

Hvorfor er dette et viktig område å forske på?

 • Hva fremmer barns psykiske helse og trivsel?
 • Motivasjon for fysisk aktivitet, forventning om mestring, spenning osv.
 • Fysisk aktivitet som buffer mot psykososiale problemer
fordeler med idrettsdeltakelse
Fordeler med idrettsdeltakelse

Viktig å fokusere på det som er bra i forbindelse med idretten

 • Humør, glede, overskudd
 • Fysisk-motorisk mestring
 • God fysisk form
 • Sosial tilhørighet
utfordringer
Utfordringer
 • Viktig at idretten har tilbud til alle samfunnskategorier. Ressurssvake har størst nytte av tilpasset fysisk aktivitet
 • Man bør finne ut mer om betydningen av aktivitetsinnhold
 • Lite kunnskap om hvorvidt fysisk aktivitet i barne- og ungdomsalder kan virke beskyttende mot psykiske helseproblemer i voksen alder