ngestsyndrom 2005
Download
Skip this Video
Download Presentation
ngestsyndrom 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

ngestsyndrom 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ngestsyndrom 2005' - allison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ngestsyndrom 2005

Ångestsyndrom2005

[email protected]

Psykiatri Centrum Karolinska

ngestsjukdomar
Ångestsjukdomar:
 • är vanliga; kvinnor 30% / män 20 %
 • drabbar unga
 • kroniska
 • ökar risken för kroppslig sjukdom
 • ökar risken för psykisk sjukdom
ngestsjukdomar5
Ångestsjukdomar:
 • underdiagnosticerade
 • underbehandlade
 • ger överkonsumtion av sjukvård
 • är tacksamma att behandla!
panikattack minst 4 symtom
hjärtklappning

svettning

darrning/skakning

andnöd

kvävningskänsla

bröstsmärta/obehag

svindel, ostadighet

overklighetskänsla

rädsla bli tokig

dödsskräck

domningar,

frossa, värmevalln.

Panikattack(minst 4 symtom)
slide9
Panikattack

Ångestnivå

0 5 10 15 20 25 min

paniksyndrom sjukdomsutveckling
Paniksyndrom, sjukdomsutveckling

Panikattacker

Försskottsoro/ångest

Fobiskt undvikande

slide11
Paniksyndrom

Ångestnivå

Tid

panikpatienter verkonsumerar sjukv rd
Panikpatienter överkonsumerar sjukvård

500 000 angiografier / år

10-30% negativa

av dessa har 33-43% paniksyndrom

kostnad 33 milj dollar / år

Katon et al, 1992

behandling
Behandling
 • Information
 • Läkemedel
 • KBT
behandling 2
Behandling 2

Läkemedel: SSRI, Klomipramin

Låg startdos, informera om möjlig

initial ångeststegring

kbt vid paniksyndrom
KBT (vid paniksyndrom)

- Psykoedukation

- Exponering

- Kognitiv bearbetning

- Interoceptiv exponering

- Återfallsprevention

hur fungerar exponering
Hur fungerar exponering?
 • Bekräftande exponering
 • Normal exponering

Exponeringshierarki

interoceptiv exponering
Interoceptiv exponering
 • Att utsätta sig för kroppsliga reaktioner associerade med ångest (”fobiträning” för egna kroppsreaktioner)
 • Gradvis
 • Upprepa många gånger för att uppnå habituering
interoceptiv exponering forts
Interoceptiv exponering forts
 • Exempel på övningar:
    • Ruska huvudet från sida till sida
    • Huvudet mellan benen
    • Spring på stället
    • Fullständig kroppsspänning
    • Hålla andan
    • Snurra
    • Andas genom sugrör
    • Hyperventilera
slide20
Vanliga fobier
 • Levande varelser (spindlar, orm)
 • Naturföreteelser (storm, höjd, vatten)
 • Blod-injektions (blod, sår, venprov)
 • Specifika situationer (flyg, hiss, broar)
st rsta r dsla
Största rädsla

1. Att tala inför en grupp 41%

2. Höjder 32%

3. Insekter 22%

4. Ekonomiska problem 21%

5. Döden 19%

Book of lists, Sunday Times-73

social fobi dsm kriterier
Social Fobi: DSM-kriterier
 • uttalad och bestående fruktan för en eller flera sociala situationer
 • exponering framkallar ångest
 • undvikande, lidande / nedsatt funktion
 • insikt
v rds kande psykiatri
Vårdsökande-psykiatri

Paniksyndrom 70%

Social fobi 5%

Magee et al, Arch Gen Psych 1996; 53: 159-68

behandling26
Behandling
 • Information
 • SSRI, MAOI (moklobemid)
 • KBT
ocd dsm kriterier
OCD: DSM-kriterier
 • Tvångstankar eller tvångshandlingar
 • >1timme/dag
 • lidande / nedsatt funktion
 • insikt!
slide29
Behandlingsgapet

OCD debut

14år

Korrekt behandling

31.5år

17år

Ålder

0

10

20

30

40

Korrekt diagnos

30år

Söker första gången hjälp

24år

Hollander et al, 1996

samsjuklighet tics tourettes
Samsjuklighet Tics/Tourettes:

OCD  10% tics

Tourettes  50% OCD

behandling31
Behandling
 • Information www.ananke.org
 • SSRI, Klomipramin (Anafranil)
 • KBT
bdd dsm kriterier
BDD: DSM-kriterier
 • Fixering vid en inbillad defekt i utseendet
 • Orsakar lidande / nedsatt funktion
 • Förklaras inte bättre av annan psykisk störning (ex anorexia nervosa)
 • (Insikt? Vanföreställning?)
bdd symtom
BDD: Symtom

Lokalisation:

 • Ansikte, huvud-hud, hår, näsa
 • Asymmetri, ”muskeldysmorfofobi”

Ritualer:

 • dölja, kontrollera (speglar!), inhämta försäkringar, överdrivet rakande, petande i huden

Undvikande:

 • sociala kontakter, offentliga miljöer
ptsd dsm kriterier
PTSD: DSM-kriterier
 • Trauma
 • Återupplevande-tankar, drömmar, minnesbilder
 • Undvikande av stimuli…+ själslig avtrubbning
 • Överspändhet-sömnsvårigheter, irritabilitet mm
slide37
MYT 1 : PTSD är något som bara drabbar krigsveteraner

FAKTA: alla upplevelser av allvarligt hot kan ge PTSD

PTSD:
slide38
MYT 2 : PTSD är en naturlig konsekvens av trauma

FAKTA: de flesta traumaoffer utvecklar inte PTSD

PTSD
behandling40
Behandling
 • Information
 • Zoloft, Seroxat
 • KBT
 • (EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing))
gad dsm kriterier
GAD: DSM-kriterier
 • Oro inför ett antal olika händelser
 • 6 mån
 • Svårighet kontrollera oron
 • Överspändhet-muskelspänning, sömnsvårigheter, irritabilitet mm
behandling44
Behandling
 • Information
 • Efexor, Seroxat, (Buspar)
 • KBT, Progressiv avslappning
slide45
nedärvda

biologiska

faktorer

utlösande

faktorer,

kroppsliga

ÅNGESTSYNDROM

sårbarhet

tidiga

barndoms-

upplevelser

utlösande

faktorer,

psykosociala

ngestsjukdomar49
Ångestsjukdomar:
 • underdiagnosticerade
 • underbehandlade
 • ger överkonsumtion av sjukvård
 • är tacksamma att behandla!
ad