kommunikasjon meir enn ord n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon – meir enn ord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon – meir enn ord

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
donna-russo

Kommunikasjon – meir enn ord - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Kommunikasjon – meir enn ord
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunikasjon –meir enn ord Korleis kan ferdigheiter innan coaching hjelpe oss i relasjon med andre? Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 2. Kva er coaching? • Coaching er ein1 til1 metode for å leie ein person til personleg og profesjonell vekst. • Coaching er prosessar for å frigjere og utvikle den einkelte sitt potensiale. Den Norske Coach Forening (DNCF) Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 3. Coaching: prosess/struktur • Skape gode målprosessar • SMART • Avdekke problem/utfordring • Problemavklaring • Tilføre ressurs • Handling • Handling MÅ til for å skape endring Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 4. Kart og terreng Kartet er IKKJE terrenget! Alfred Korzybski -1936 NLP er studiet av korleis vi lagar våre indre kart og korleis vi handlar i forhold til desse. Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 5. Strukturen i kommunikasjon PACING LEADING Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 6. Representasjonsspråk • Visuell Hvis eg kunne VISE deg ein ATTRAKTIV måte du kunne (potensiell fordel / etler verdi), då ville du vel kikka nærare på det. Ikkje sant? Hvis det SER bra ut for deg, kan vi gå vidare og FOKUSERE på å få det i boks. • Auditiv Hvis eg kunne FORTELJE deg om ein måte (potensiell fordel / eller verdi), då ville du vel i det minste HØYRE nærare om det. Ikkje sant? Hvis dette HØYRES bra ut, kan vi gå vidare og DISKUTERE korleis vi kan ordne dette for deg. • Kinestetisk Hvis eg kunne hjelpe deg med å FÅ TAK I ein KONKRET måte du kunne (potensiell fordel / eller verdi), då ville du i det minste FØLELS noko for det. Ikkje sant? Hvis dette FØLES BRA, kan vi då fortsetje og sette opp ein plan.. Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 7. Kommunikasjonsverktøy • Matching • Spegling / krysspegling • Kalibrering • Rapport Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 8. 1. Matching • Innstille seg på å ”kopiere” andre menneske sin fysiologi og bruk av ord og uttrykk • stå som dei • puste likt • blinke likt med augo • kopiere veremåte Tips! Bruke ”backtracking” bevisst – matche verbalt ved å kaste tilbake det vedkommande nettopp har sagt Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 9. 2. Spegling • Kopiere vedkommande som om han/ho hadde sett seg sjølv i spegelen • Gjenta personen sine kroppshandlingar utan å bruke same kroppsdel (kryss-spegling) Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 10. 3. Kalibrering • Bevisst legge merke til ørsmå endringar i ein person sitt kroppsuttrykk som er knytt til forskjellige tankar og interne representasjonar • HUDFARGE; LYS ---------------------------------------------------- MØRK • HUDOVERFLATE; AVSLAPPA ----------------------------------------- SPENST • PUST; RASK ---------------------------------- LANGSOM (tempo) HØGT----------------------------------------LÅGT (lokasjon) • NEDRE LEPPE STØRRELSE; LINJER -------------------------------------- INGEN LINJER 5. AUGE; FOKUSERT --------------------- UFOKUSERT (FOKUS) UTVIDA --------------------------------- SMALE (PUPILLE) Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 11. 4. Rapport Rapport - graden av kontakt i ein kommunikasjonssituasjon Kommunikasjon på same kanal Det meste av vår kommunikasjon ligg utanfor vårt bevisste sinn. Her ligg det eit enormt potensiale. Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 12. 6 trinn for god rapport • Matche ord og uttrykk • Matche fysiolologi 3. Matche stemme 4. Matche pust 5. Matche abstraksjonsnivå 6. Matche felles opplevingar Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no

 13. KVA OM vi bevisst bruker vår kunnskap om kommunikasjon og møter individet der det er ? Optiskill, organisasjonsnr. 988549657 , Grindsvegen 16, 6863 Leikanger tlf.nr. 97 58 16 79, ole-erik@mentalcoaching.no