sirkulasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sirkulasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sirkulasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Sirkulasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 511 Views
 • Uploaded on

Sirkulasjon. Høsten 2003 Espen Hope Nygaard. Blod -oppgaver. Transport av næringstoffer Fjerne avfallsstoffer Transportere O 2 og CO 2 Fordele varme Kommunikasjon i kroppen Forsvarssystem Stabilisere organismens indre miljø. Blodets sammensetning. Blodceller og blodplater –45%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sirkulasjon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sirkulasjon

Sirkulasjon

Høsten 2003

Espen Hope Nygaard

blod oppgaver
Blod -oppgaver
 • Transport av næringstoffer
 • Fjerne avfallsstoffer
 • Transportere O2 og CO2
 • Fordele varme
 • Kommunikasjon i kroppen
 • Forsvarssystem
 • Stabilisere organismens indre miljø
blodets sammensetning
Blodets sammensetning
 • Blodceller og blodplater –45%
 • Plasma -55%

-vann –90%

-proteiner

-næringsstoffer og salter

-gasser

-avfallsstoffer

erytrocytter r de blodceller
Erytrocytter –røde blodceller
 • Dannes i rød beinmarg
 • Stamcelle – erytroblast - reticulocytt – erytrocytter
 • Produksjon reguleres av erytropoietin:

-øker ved lav O2 eller lavt ant rbc

 • Nødvendig med tilstrekkelig jern, folinsyre og vitamin B12 for produksjon
erytrocytter levetid
Erytrocytter -levetid
 • Levetid ca 120 dager (mangler cellekjerne og dermed DNA og RNA)
 • Nedbrytes i milt samt lever og beinmarg
 • Hemoglobin nedbrytes til:

-jern: nydannelse av rbc + lagres i lever

-bilirubin: skilles ut med galle

erytrocytter oppgave
Erytrocytter -oppgave
 • Hemoglobin: består av

-globin

-fire hemgrupper med jernatomer

 • Binder O2 og transporterer ut til vev -gir blodet den røde fargen (i arteriene)
 • Binder CO2 fra vev til lungene
leukocytter hvite blodceller
Leukocytter –hvite blodceller
 • Immunforsvarsceller
 • Stamcelle i beinmarg – modnes i beinmarg (granulocytter og monocytter) og i lymfevev
 • Granulocytter: tre typer: basofile,eosinofile, nøytrofile
 • Monocytter
 • Lymfocytter
trombocytter blodplater
Trombocytter -blodplater
 • Avrevne cellebiter fra store celler, megkaryocytter, i rød beinmarg
 • Mangler kjerne, men har celleorganeller og enzymer som produserer viktige produkter for hemostase
 • Inneholder og aktin og myosin

->kan trekke seg sammen

hemostase blodets koagulering
Hemostase –blodets koagulering
 • Hemostasens tre trinn: kontraksjon – plugg - koagulasjon
 • Karkontraksjon

->reduserer blodtilstrømming og dermed blødning

 • Dannelse av blodplateplugg:

blodkar skades -> blodplatene i kontakt med kollagen og binder seg til dette. ->utløser tømming av platenes sekresjonsvesikler

hemostase
Hemostase
 • Dette fører til:
 • Nærliggende blodplater blir klissete og fester seg lettere til hverandre (ADP)
 • Tromboxan A2 dannes fra arakidonsyre. Dette forsterker sammenklumpingen
 • Dermed dannes en midlertidig plugg som stanser blødningen
hemostase1
Hemostase
 • Pluggen holdes lokalt ved at uskadde endotelceller skiller ut prostasyklin som hemmer blodplateaggresjon
 • Koagulasjon:

en kjedereaksjon som ender med at proteinet fibrinogen omdannes til fibrin, katalysert av trombin

 • Fibrin danner så nettverk av fibrintråder over skaden. Fanger opp blodceller og blodplater som forsterker
hemostase2
Hemostase
 • Bindevevsceller vandrer inn i koagelet, slik at dette erstattes med bindevev

-> dannes arr

 • Koagelet løses opp (fibrinolyse)

fibrinnettverket løses opp av et enzym, plasmin.

 • Koagulasjonsfaktorene er plasmaproteiner som dannes i lever
hjertet anatomi
Hjertet –anatomi 
 • Hjertet er en todelt pumpe:

-høyre og venstre hjertehalvdel delt med septum

-atrium (forkammer) og ventrikler (hjertekammer)

 • Omsluttet av perikard, som består av to lag: viscerale (indre) og parietale (ytre) med perikardhulen mellom
hjertet anatomi1
Hjertet -anatomi
 • Veggene består for det meste av muskulatur = myokard
 • Tykkelsen på myokard avh av arbeidsbelastningen til hjertet
 • Endokard utgjør den indre overflaten
 • AV-klaffer mellom atrier og ventrikler, samt klaffer mellom ventrikler og aorta og truncus pulmonalis, sikrer at blodet bare kan strømme en vei
hjertet blodstr m
Hjertet -blodstrøm
 • Det lille kretsløpet:

-fra kroppens vener til høyre side av hjertet til lungene -O2-fattig blod

 • Det store kretsløpet:

-fra lungene til venstre side av hjertet til hele kroppen -O2-rikt blod

 • Koronarkretsløpet:

-sørger for forsyning av blod til hjertet

hjertet impulsledning
Hjertet -impulsledning
 • Sinusknuten (”hjertets pacemaker”)

-evne til å skape spontane aksjonspotensialer; ca 100 pr minutt

-ligger i høyre atrium

 • AV-knuten

-ligger i nedre del av høyre atrium

-forsinker impulsen slik at atriene tømmes før ventriklene

hjertet impulsledning1
Hjertet -impulsledning
 • His-bunt og Purkinjefibre

-leder impuls fra AV-knuten, gjennom septum ned til apex og forgrenes i ventrikkelveggen

 • Ledningssystemet sikrer hurtig spredning av impulser samt koordinering av hjertets kontraksjon
hjertefrekvensen
Hjertefrekvensen
 • Impulsproduksjon i sinusknuten påvirkes av nerveimpulser og hormoner:
 • Økt sympatisk aktivitet gir økt frekvens

Økt parasympatisk aktivitet gir nedsatt frekvens

 • Økt adrenalin/noradrenalin i blodet gir økt frekvens
 • I hvile dominerer parasympatisk aktivitet (Nervus Vagus) og gir en ”hvilepuls” på 60-70/min
hjertesyklusen
Hjertesyklusen
 • Diastole: ventriklene er i hvile og fylles med blod fra atriene. AV-klaffer er åpne, mens aortaklaffen er lukket
 • Systole: ventriklene kontraherer. AV-klaffer lukkes. Aortaklaffen åpnes og blod strømmer ut
 • Forskjell mellom systolisk og diastolisk trykk kjennes som ”puls”
hjertets minuttvolum mv
Hjertets minuttvolum (MV)

minuttvolum = hjertefrekvens x slagvolum

 • Normalt MV i hvile er 5 liter
 • Slagvolumet kan endres ved økt tilbakestrøm fra venene, økt blodvolum og økt tømming av hjertet.

Dette skjer ved fysisk aktivitet

resystemet
Åresystemet
 • Arterier: fraførende årer. Tykk vegg, høyt trykk. Deles til stadig mindre diameter til:
 • Arterioler: mye glatt muskulatur. Diameterregulering
 • Kapillærer: utveksling av næringsstoffer
 • Venyler: små vener - tilførende
 • Vener: tynn vegg, lavt trykk. Tømmes i hjertet
lymfedrenasje
Lymfedrenasje
 • Lymfeårer tar hånd om væskeoverskudd fra filtrasjonen
 • Lymfeårene går gjennom lymfeknuter som er viktige i infeksjonsforsvaret
blodtrykk
Blodtrykk
 • Systolisk trykk: høyeste trykket i hjertesyklusen. Normalt 120mmHg
 • Diastolisk trykk: laveste trykket i hjertesyklusen. Normalt 80mmHg
 • Arteriene utvides under systolen og trekkes sammen under diastolen
 • Trykkfallet fra hjertet tilbake til hjertet er stort, og er nesten 0 i hø atrium
blodtrykk regulering
Blodtrykk -regulering
 • Økt minuttvolum gir økt blodtrykk
 • Økt blodvolum gir økt blodtrykk
 • Strekkbarhet av arteriene
 • Perifer motstand: økt sympatisk aktivitet gir økt blodtrykk
 • Fysisk aktivitet
 • Psykiske forhold
blodtrykk1
Blodtrykk
 • Autoregulering = organene kan selv forandre arteriolediameter avh av behov
 • Spesielt viktig for å holde blodtilførsel konstant til hjerne samt justere til muskler som jobber
 • Venøs tilbakestrøm til hjertet ved:

-veneklaffer

-vene muskelpumpen

hjernens blodforsyning
Hjernens blodforsyning
 • Blodforsyning er stabil uavhengig av mental aktivitet
 • Sikres med autoregulering inntil ca 60mmHg systolisk trykk
 • Dette er viktig da hjernen trenger konstant tilførsel av O2
diffusjon
Diffusjon
 • Utveksling av næringsstoffer, avfallsstoffer og gasser
 • Skjer mellom kapillærene og vevet rundt
 • I tillegg filtrasjon- og absorpsjons-prosesser for å regulere fordelingen av den ekstracellulære væsken
slide29
EKG
 • Registrering av den elektriske aktiviteten i hjertet vha elektroder
 • Elektrisk strøm mot en elektrode gir positivt utslag – vekk fra elektroden gir negativt utslag
 • Brukes for å diagnostisere ledningsfeil, arytmier, hjerteinfarkt/AP og enkelte lungesykdommer
ekg p qrs t komplekset
EKG: P-QRS-T komplekset
 • P= atrienes depolarisering
 • QRS= ventriklenes depolarisering
 • T= ventriklenes repolarisering
immunologi uspesifikt
Immunologi -uspesifikt
 • Ytre forsvar:

-hud, slimhinne, tårer, cilier, magesyre

 • Indre forsvar:
 • Det uspesifikke celleforsvar

-utøves av nøytrofile granulocytter og makrofager

-raskt innsettende

-vasodilatasjon og økt kapillærpermeabilitet

immunologi uspesifikt1
Immunologi -uspesifikt
 • Fremmede organismer gjenkjennes
 • Den fremmede organismen produserer stoffer som tiltrekker seg NG og MC
 • Den fremmede organismen fagocyteres (=cellespising)
 • For eksempel ved betennelsesreaksjon
immunologi spesifikt
Immunologi -spesifikt
 • Det spesifikke celleforsvar

-utvikles etter fødselen

-rettet spesielt mot bakt/viruset

-involverer lymfocytter

-basert på kjemisk identifikasjon i form av molekyler i membranen som kalles antigener

-antigenene bringes til lymfocyttene i lymfeknutene for at disse skal aktiveres

makrofager er eks på antigenpresenterende celler