indikacije za ultrazvu ni pregled karotidnih i vertebralnih arterija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija - PowerPoint PPT Presentation


 • 937 Views
 • Uploaded on

Indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija. Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Dr Anka Mitrašinović. Ateroskleroza. je najčešća bolest magistralnih arterija vrata. Mesta bifurkacije arterijskog stabla su predilekciona mesta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija' - don


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indikacije za ultrazvu ni pregled karotidnih i vertebralnih arterija

Indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija

Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”

Dr Anka Mitrašinović

ateroskleroza
Ateroskleroza

je najčešća bolest magistralnih arterija vrata

mesta bifurkacije arterijskog stabla su predilekciona mesta
Mesta bifurkacije arterijskog stabla su predilekciona mesta
 • Bifurkacija zajedničke karotidne arterije
 • Mesto odstupa( V0) vertebralne arterije
ateroskleroza magistralnih arterija vrata
Ateroskleroza magistralnih arterija vrata
 • asimptomatska (2-5% petogodišnji rizik od MU)
 • simptomatska– cerebrovaskularna bolest
dijagnostika
Dijagnostika
 • precizna anamneza
 • dobar opšti i neurološki pregled
 • postavljanje radne dijagnoze
 • indikacije za sprovođenje dalje dijagnostike
osnovni elementi dijagnoze
Osnovni elementi dijagnoze
 • Anamneza: fokalni neurološki simptomi, faktori rizika
 • Klinički nalaz: znaci neurološkog deficita, šum na vratu, razlika u pritiscima na rukama,↑TA, EKG
 • Laboratorijska ispitivanja: krvna slika, SE, glikemija, lipidi, faktori hemostaze
 • Ostala ispitivanja: doplersonografija, TCD, angiografija, CT, MR
asimptomatska ateroskleroza magistralnih arterija vrata
Asimptomatska ateroskleroza magistralnih arterija vrata
 • Čujni šum na vratu, prisustvo abnormalnih pulsacija, razlika u pritiscima na rukama
 • Anamneza sa faktorima rizika za cerebrovaskularnu bolest
 • Nasledno opterećenje za vaskularna oboljenja
 • Oboljenja arterija donjih ekstremiteta
 • Ishemična koronarna bolest (oko 10%)
faktori rizika za cerebrovaskularnu bolest
Faktori rizika za cerebrovaskularnu bolest
 • faktori na koje se ne može uticati
 • faktori na koje se može uticati
faktori na koje se ne mo e uticati
Faktori na koje se ne može uticati
 • Godine starosti, posle 60 godina raste za 10% sa svakom decenijom
 • Pol, kod žena raste rizik nakon menopauze
 • Moždani udar u porodičnoj anamnezi
 • Moždani udar ili TIA u ličnoj anamezi
faktori na koje se mo e uticati
Faktori na koje se može uticati
 • Povezani sa načinom života
 • Bolesti i bolesna stanja
faktori povezani sa na inom ivota
Faktori povezani sa načinom života

Pušenje (rizik >50%)

Alkoholizam (veća količina alkohola)

Telesna neaktivnost i gojaznost

Nezdrava ishrana

Stres (↑angiotenzin II i TA)

Zloupotreba opojnih droga (kokain)

Oralni kontraceptivi (sa estrogenom)

bolesti i bolesna stanja
Bolesti i bolesna stanja
 • Hipertenzija
 • Povišen holesterol
 • Šećerna bolest
 • Srčane bolesti
 • Hiperhomocistinemija, hiperkoagulabilnost
 • Vaskulitisi
simptomatska ateroskleroza karotidnih i vertebralnih arterija
Simptomatska ateroskleroza karotidnih i vertebralnih arterija
 • Fokalni poremećaji moždanih funkcija

TIA (hemisferna TIA ili amaurosis fugax) – klinički simptomi traju < 1h (kod karotidne b. rizik za MU u toku 90 dana 25%)

MU (minor ili major stroke)

 • Vaskularne demencije
 • Hipertenzivna encefalopatija
 • Globalna cerebralna ishemija
ishemi ni sindromi karotidnog sliva simptomi znaci
Smetnje vida

Otežano nalaženje ili razumevanje reči

Slabost jednog dela tela

Utrnulost, mravinjanje

Zanemarivanje jedne polovine prostora, tela

Ispadi u vidnom polju (retinalna ishemija-

-amaurosis fugax)

Afazije

Kontralateralna hemipareza

Kontralateralna hemi hipo ili heperestezije

Neglekt sindrom, anozognozija

Ishemični sindromi karotidnog slivasimptomi znaci
ishemi ni sindromi vertebrobazilarnog sliva 4x re i simptomi znaci
Ishemični sindromi vertebrobazilarnog sliva(4x ređi)simptomi znaci

Vrtoglavica

Zamagljen vid ili duple slike

Smetnje vida na jednoj strani

Slabost jednog dela tela

Otežano izgovaranje reči

Nespretnost, padanje

Duple slike ili slabost jedne polovine lica sa kontralateralnom hemiparezom

Nagli nastanak slabosti obe noge

Pospanost

Nistagmus

Nekonjugovani pokreti bulbusa

Homonimni ispadi vidnih polja

Kontralateralna hemipareza

Dizartrija

Ataksija

Alterni sindromi

Drop atak

Poremećaji svesti

ultrazvu no pra enje karotidne bolesti
ULTRAZVUČNO PRAĆENJEKAROTIDNE BOLESTI

U ZAVISNOSTI OD STEPENA STENOZE I KVALITETA PLAKA ODLUČUJE SE O DALJEM TRETMANU:

medikamentozno lečenje, ultrazvučno praćenje (kontrole za 6 meseci, godinu dana)

PTA sa implantacijom STENTA (endoproteze)

EAT (endarterektomija)

slide18
EAT

Danas se EAT najčešće indikuje na osnovu ultrazvučnog pregleda i neurološkog nalaza.

preoperativni ultrazvuk
Preoperativni ultrazvuk
 • Lokalizacija plaka (distalno širenje)
 • Visoka račva, odnos ACI i ACE
 • Dijametar ACI
 • Izvijuganost ACI (dolihoarteriopatije)
arteriografija nakon ultrazvu nog pregleda
Arteriografija nakon ultrazvučnog pregleda
 • Postoje nedoumice oko ultrazvučnog nalaza i/ili simptoma (neurološkog nalaza)
 • Indikacije za pregled drugih, ultrazvukom nedostupnih supraaortalnih grana (a. subclavia, truncus brachiocephalicus, a. vertebralis)
 • Planira se endovaskularna procedura
 • Indikacija za pregled intrakranijalnih arterija
ostale indikacije za ultrazvu ni pregled karotidnih i vertebralnih arterija
Ostale indikacije za ultrazvučni pregled karotidnih i vertebralnih arterija

Perioperativni monitoring (pre vaskularnih ili kardiohirurških operacija)

Praćenje nakon operacija karotida (EAT, rekonstrukcije)

Praćenje nakon endovaskularnih procedura (PTA, stenting)

Praćenje rezultata nakon fibrinolitičke terapije i terapije statinima