1 / 23

DRŽAVA SHS I KRALJEVSTVO SHS

DRŽAVA SHS I KRALJEVSTVO SHS. PREGLED HRVATSKE POVIJESTI. 1918. – 1941. Kraljevstvo SHS (od 1929. Kraljevina Jugoslavija. 600. 1100. 1500. 2000. 1527. – Habsburška Monarhija (od 1867. Austro - Ugarska. doseljenje. 1102. – unija s Ugarskom Arpadovići Anžuvinci. 1945. – 1991. DFJ

major
Download Presentation

DRŽAVA SHS I KRALJEVSTVO SHS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DRŽAVA SHS I KRALJEVSTVO SHS

 2. PREGLED HRVATSKE POVIJESTI 1918. – 1941. Kraljevstvo SHS (od 1929. Kraljevina Jugoslavija 600. 1100. 1500. 2000. 1527. – Habsburška Monarhija (od 1867. Austro - Ugarska doseljenje 1102. – unija s Ugarskom Arpadovići Anžuvinci 1945. – 1991. DFJ FNRJ SFRJ } “druga Jugoslavija” narodni vladari Trpimirovići 1991. – Republika Hrvatska

 3. PONOVIMO

 4. PRVI SVJETSKI RAT Dopunite: • savez za koji su se borili hrvatski vojnici: • hrvatsko pitanje → • posljedice rata u Hrvatskoj: • Jugoslavenski odbor: • Londonski ugovor:

 5. PRVI SVJETSKI RAT Dopunite: • srpska vlada i njeni ciljevi: • Svibanjska deklaracija: • Krfska deklaracija:

 6. RASPAD AUSTRO - UGARSKE

 7. DRŽAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

 8. DRŽAVA SHS • povijesna sjednica Hrvatskog sabora 29.X. 1918. - odluke: 1. raskid __________________________________ 2. Hrvatska pristupa ________________ • teritorij Države SHS: • organi vlasti: a)___________________ kao parlament b) predsjednik _____________ • glavni grad: ______________ • trajanje: _____________ (datumi) • problemi nove države (navedite 4): • dvojbe oko ujedinjenja sa Srbijom:

 9. SJEDNICA NARODNOG VIJEĆA SHS 23. i 24. 11. 1918. • ... Gospodo, još nije prekasno. Ne srljajte kao guske u maglu! Ne zaključujte jedinstvene vlade s Kraljevinom Srbijom već zato, jer, eto, u ime Kraljevine Srbije nema tu nikoga, ništa, osim taj jedini brzojav, a i taj predstavlja sasvim nešto drugo nego vi. Nemojte tako postupiti da se bude moralo danas sutra kazati, da ste vi Slovenci i vi Srbi, Vojvođani i Bosanci i vi naši Hrvati Dalmatinci, a nadasve vi naši domaći hrvatski Srbi, da ste se svi skupili danas ovamo zato da izvršite jedno urotničko djelo protiv naroda, napose protiv Hrvatske i protiv Hrvata...”

 10. PROGLAŠENJE KRALJEVSTVA SHS – 1. 12. 1918. • Delegacija Države SHS →Naputak ↓ provesti ujedinjenje, uređenje države ustavom • Odustajanje od Naputka → Adresa • 1. prosinca 1918. regent Aleksandar Karađorđević proglasio ujedinjenje Kraljevine Srbije i Države SHS u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca

 11. PROGLAŠENJE KRALJEVSTVA SHS 1.12. 1918.

 12. REGENT ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ KRALJ PETAR I. KARAĐORĐEVIĆ

 13. ZAGREB 5. 12. 1918. • Demonstracije hrvatskih domobrana protiv monarhije • Sukob s pristašama monarhije • Krvoproliće na Trgu bana Jelačića

 14. Grobovi hrvatskih domobrana, ubijenih 5.12.1918. na Jelačićevu trgu

 15. HRVATSKA JE 1. 12. 1918. PRVI PUT U SVOJOJ POVIJESTI IZGUBILA SVOJU DRŽAVNOST

 16. PONOVIMO 1. Na kojim su se bojištima tijekom Prvog svjetskog rata borili hrvatski vojnici? 2. Što je zeleni kader? 3. Kada je Hrvatska prestala biti dio Austro – Ugarske? 4. Kako se zvao parlament, a kako predsjednik Države SHS? 5. Koje je zemlje obuhvaćala Država SHS? 6. Koji je bio glavni problem Države SHS u Primorju i u Dalmaciji? 7. Kako glasi čuvena rečenica S.Radića od 23.11.1918.? 8. Što je Naputak, a što Adresa? 9. Kad je nastalo Kraljevstvo SHS? 10. Što je najvažnija posljedica ulaska Hrvatske u Kraljevstvo SHS? 11. Što se dogodilo u Zagrebu 5.12. 1918.?

 17. DOMAĆA ZADAĆA • DZ – vježbenica, str. 23, 24 i 25 - OSIM ZADATKA f)! • Izvor 2 i Izvor 3. (U/60 i 61) – odgovoriti na pitanje na kraju Izvora 3.

More Related