slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pregled in preizkus sistema APZ - ODT 9. november 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Pregled in preizkus sistema APZ - ODT 9. november 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Pregled in preizkus sistema APZ - ODT 9. november 2010. Mag. Aleš Drnovšek, udie. Splošno o načrtovanju ODT. Na kaj je potrebno paziti pri načrtovanju ODT: Namembnost prostora Izbira naravnega ali mehanskega ODT Krmiljenje (AJP, sprinkler, ročno, itd…) Zakasnitve delovanja sistema

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pregled in preizkus sistema APZ - ODT 9. november 2010' - noreen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pregled in preizkus sistema APZ - ODT

9. november 2010

Mag. Aleš Drnovšek, udie

splo no o na rtovanju odt
Splošno o načrtovanju ODT
 • Na kaj je potrebno paziti pri načrtovanju ODT:
  • Namembnost prostora
  • Izbira naravnega ali mehanskega ODT
  • Krmiljenje (AJP, sprinkler, ročno, itd…)
  • Zakasnitve delovanja sistema
  • Velikosti in mesta dovodov zraka
  • Zahteve za avtomatsko odpiranje dovodov zraka
  • Zahteve za napajalne vodnike
  • Zahteve za rezervno napajanje
  • Skladnost s standardi
  • Mesto naprav, krmilnih omaric, rezervnega napajanja
na rtovanje nodt
Načrtovanje NODT
 • Na kaj je potrebno paziti pri načrtovanju NODT:
  • Mesta vgradnje prezračevalnikov, odmiki od sten, razdalje med prezračevalniki
  • Velikosti prezračevalnikov
  • Način odpiranja
  • Zahteve za napajalne vodnike
  • Zahteve za rezervno napajanje
  • Zahteve glede materialov, vpliv vetra, snega, itd…
na rtovanje modt
Načrtovanje MODT
 • Na kaj je potrebno paziti pri MODT:
  • Izbira sistema MODT (IVS, klasični, itd…)
  • Velikosti jaškov, mesta namestitve ventilatorjev, hitrosti zraka, odmiki od sten, mesta odvodnih rešetk v dimni coni, itd…
  • Zahteve glede materialov kanalov, temperaturni obstojnosti, časovnem delovanju
  • Zahteve za ventilatorje
  • Mesto odvodov na prosto in zajemov zraka
priporo ila za dobro delo
Priporočila za dobro delo
 • Odg. projektant PV, ki bo izdelal izkaz  PV, mora pregledati skladnost projektiranja sistema ODT s ŠPV, ustreznost certifikatov, materialov, itd…
 • Preglednik sistema APZ mora pregledati skladnost projektiranja sistema ODT s standardi, pravilniki in izračune sistema ODT
 • Preglednik sistema APZ mora pregledati projekte tudi z vidika skladnosti projektiranja strojnih in električnih naprav s splošnimi standardi
 • V kolikor izdelovalec Izkaza PV ugotovi neskladje, mora takoj obvestiti projektanta o nepravilnostih ali pomanjkljivostih.
 • V kolikor preglednik sistema APZ ugotovi neskladje, mora takoj obvestiti izdelovalca Izkaza PV in projektante
 • Vsa odstopanja od načrtovanih izvedb mora pisno potrditi izdelovalec Izkaza PV in projektant strojnih/elektro inštalacij
 • Z ozirom na zgoraj navedeno je smiselno, da pri pregledih odgovorni projektant požarne varnosti sodeluje s preglednikom APZ!
 • Vsa odstopanja od načrtovanih izvedb mora pisno potrditi izdelovalec Izkaza PV in projektant strojnih/elektro inštalacij
izvedba pregleda sistema nodt vsebina

Pregled dokumenatcije in izračunov

Izvedba meritve odprtin in kota odpiranja

Preverjanje dovoda zraka

Preverjanje polaganja napajalnih in krmilnih vodov in rezervnega napajanja

Fizični preizkus z ročnim in avtomatskim aktiviranjem

Preverjanje zmožnosti vzdrževanja naprav

Izvedba pregleda NODT SZPV 405-1

Izvedba pregleda sistema NODT-VSEBINA
pregled dokumentacije

ŠPV/ZPV, požarno soglasje, če je bilo pridobljeno

 • PGD, PID dokumentacije arhitekture, strojnih in elektro naprav
 • Pregled pravilnosti izvedbe s smernico SZPV 405-1, ostalimi standardi in pravilniki
 • Preverjanje izračunov v projektni dokumentaciji
 • Certifikatov za prezračevalnike, skladnost z EN 12101
 • Pregled navodil za montažo proizvajalca
 • Pregled navodil za uporabo

Izvedba pregleda NODT SZPV 405-1

Pregled dokumentacije
ostala dokumentacija pri ponovnem pregledu

evidenco o rednem vzdrževanju sistema aktivne požarne zaščite s strani izvajalca, ki je sistem vgradil ali pooblaščenih vzdrževalcev oziroma serviserjev ter o pregledih, ki jih opravi oseba, ki jo je zavezanec pooblastil;

poročilo o zadnjem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ter potrdilo o brezhibnem delovanju tega sistema;

Izvedba pregleda NODT SZPV 405-1

Ostala dokumentacija pri ponovnem pregledu
slide13

VPLIV VETRA

Obtežba vetra - po določilu Evrokod - SIST EN 1991-1-4

Priporočilo za cone 2 in 3 W 3000, za cono 1 (ostalo Slovenijo) W 1500

slide14

VPLIV SNEGA

Obtežba snega po določilu Evrokod - SIST EN 1991-1-3

za osrednjo Slovenijo SL 500 (kar velja tudi za ostalo razen alpske)

za alpsko področje pa SL 1000

slide15

Vpliv vetra na stavbo

Vpliv smeri vetra na požarne prezračevalnike

slide16

Vpliv izvedbe vstopa v prezračevalnik / ventilator

V področja zametov vgrajeni požarni prezračevalniki  močnejši mehanizmi

izvedba meritev in namembnosti prostora

Fizična meritev velikosti odprtin

 • Preverjanje napisnih ploščic na napravah
 • Preverjanje potrebnih nadgradenj kupol-skladnost s certifikatom
 • Preverjanje vgradnje kupole skladno z navodili proizvajalca, certifikatom
 • Preverjanje ustreznosti vhodnih podatkov z namembnostjo prostora

Izvedba pregleda NODT SZPV 405-1

Izvedba meritev in namembnosti prostora
preverjanje poteka vodnikov in rezervnega napajanja

Preverjanje poteka vodnikov od agregata ali rezervnih napajalnikov do samih naprav

 • Preverjanje poteka pnevmatskih napeljav
 • Preverjanje izračunov za rezervno napajanje
 • Označevanje varovalk, omaric, oznake vrat
 • Mesto krmilnih naprav

Izvedba pregleda NODT SZPV 405-1

Preverjanje poteka vodnikov in rezervnega napajanja
fizi ni preizkus z ro nim in avtomatskim aktiviranjem

Aktiviranje sistema z ročnimi in avtomatskimi javljalniki v vsakem dimnem sektorju posebej

 • Preverjanje nadzorovanosti krmilnih tokokrogov na napake (simulacija napak)
 • Meritve kotov odpiranja in skladnosti s certifikatom
 • Preverjanje termičnega dela kupol
 • Preverjanje delovanja na rezervno napajanje
 • Preverjanje odmikov od ostale opreme

Izvedba pregleda NODT SZPV 405-1

Fizični preizkus z ročnim in avtomatskim aktiviranjem
poro ilo

Splošna vsebina po pravilniku

 • Navedba celotne pregledane dokumentacije
 • Navedba uporabljene smernice SZPV 405-1 in ostalih standardov in pravilnikov
 • Opis postopka pregleda ter preizkusa;
 • Opis opreme
 • Opis rezultatov pregleda ter preizkusa;

Poročilo pregleda NODT

Poročilo
navedba celotne pregledane dokumentacije

PGD, PID projektna dokumentacija

 • ZPV/ŠPV vključno z vsemi morebitnimi dopolnitvami,
 • Požarno soglasje, če je bilo pridobljeno
 • Certifikati za kupole, št., izdajatelj
 • Navodila za montažo kupol in ostale opreme
 • Navodila za uporabo

Porošlio pregleda NODT

Navedba celotne pregledane dokumentacije
projektna dokumentacija

Študija požarne varnosti št.: 0145-09-08 ŠPV, PGD, november 2008, izdelal, Podjetje d.o.o.

Študija požarne varnosti št.: 0145-09-08 ŠPV, PGD sprememba, december 2009, izdelal, Podjetje d.o.o.

Študija požarne varnosti št.: 0145-09-08 ŠPV, PGD sprememba 2, junij 2010, izdelal, Podjetje d.o.o.

Številka elektro projekta: 6602, številka načrta: 40-10-517, faza: PGD, izdelano: julij 2009, izdelal: Podjetje d.o.o., Maribor

Številka strojnega projekta: 6602, številka načrta: 09036-530, faza: PGD, izdelano: julij 2009, izdelal: Podjetje d.o.o., Maribor

Številka elektro projekta: 6602, številka načrta: 40-10-517, faza: PID, izdelano: julij 2010, izdelal: Podjetje d.o.o., Maribor

Številka strojnega projekta: 6602, številka načrta: 09036-530, faza: PID, izdelano: julij 2010, izdelal: Podjetje d.o.o., Maribor

CFD analiza, Studija prirodnog oddimljavanja, št.: CTP-K14-STE-B00-000, Podjetje d.o.o., HR-10020 Zagreb, Hrvatska.

Primer

Projektna dokumentacija
ostala dokumentacija

Pooblastilo proizvajalca sistema o usposobljenosti vgraditelja in dokazilo o usposobljenosti izvajalca

Zapisnik o preizkusu, ki ga je izdal vgraditelj, datum 23-05-2010

Certifikati o vgrajeni opremi, izdal MPA, julij 2009, št. 01-522-665

Izjava o skladnosti, izdal ZAG, julij 2009, št. 01-522-665

Navodila za rokovanje in vzdrževanje, izdal RODA d.o.o., datum julij 2010

Servisna knjiga

Primer

Ostala dokumentacija
navedba uporabljene smernice szpv 405 1 in ostalih standardov in pravilnikov

SZPV 405-1, vključno z letnico

 • SIST EN 12101-2, vključno z letnico
 • TSG 1-001, vključno z letnico

Primer

Navedba uporabljene smernice SZPV 405-1 in ostalih standardov in pravilnikov
opis postopka pregleda ter preizkusa

Opis mora biti tako natančen, da je možno ponoviti preizkus

 • Navesti je potrebno pogoje, ki lahko vplivajo na rezultat kot npr. veter, sneg, temperatura, rezervno napajanje

Porošlio pregleda NODT

Opis postopka pregleda ter preizkusa
opis opreme

Iz katerih elementov je sistem izgrajen

 • Tipi opreme, proizvajalec, serijske številke, število kosov, uporabljene povezave
 • Navedba dovodov zraka
 • Rezervno napajanje (kapaciteta akumulatorjev, izračun kapacitete)
 • Lokacija opreme (npr. prostor)

Porošlio pregleda NODT

Opis opreme
opis sistema

Srce celotnega sistema je prostor na 2. nivoju tribun, dostopna iz varnega stopnišča z nadtlakom. V tem prostoru so montirane vse naprave povezane s kupolami vključno s krmiljenjem.

V prostoru sta dva 1.000 l rezervoarja (proizvajalec OKS) s stalnim pritiskom 8 barov. Po potrebi ta dva rezervoarja polni električni kompresor, proizvajalec KAESER, tip 584.

Dovod zraka je preko več odprtin. Glavni odprtini sta na navoju igrišča. Dodatne odprtine so še na drugem nivoju tribun.

Odpiranje dovodnih odprtin je avtomatsko preko elektromotorjev, napajanje je agregat. Vodniki so E90.

Prostor je razdeljen na tri dimne cone. Na mejah dimnih con so izvedene gradbene zapore v negorljivi izvedbi, višina dimnih zapor je 0.5m pod definirano dimno cono.

Primer

Opis sistema
opis rezultatov pregleda ter preizkusa

Navedba izračuna, navedba ustreznosti števila kupol glede na izračune,

 • Navedba ustreznosti montaže kupol glede na certifikat, navodila za montažo proizvajalca,
 • Navedba ustreznosti velikosti kupol in kota odpiranja kupol
 • Navedba ustreznosti odmikov od opreme
 • Navedba skladnosti vhodnih podatkov za projektiranje sistema z dejansko namembnostjo prostora
 • Preverjanje časa odpiranja kupol

Porošlio pregleda NODT

Opis rezultatov pregleda ter preizkusa
potrditev izra unov

V ŠPV je zahtevano 8m2 aerodinamične površine. Prezračevalniki so velikosti 1.5 m x 1.5 m, pri tej velikosti je Cv fakor 0.62, montirano je 6 prezračevalnikov. Skupno imajo vsi prezračevalniki 8.37m2 aerodinamične površine

V ŠPV je zahtevano 1.5x površina dovodnih odprtin. Tako je zahtevano 1.5 x 8.37m2/0.62=2025m2

V pritličju se avtomatsko odpro vrata direktno na prosto. Prva so velikosti 3mx4m, druga so velikosti 4mx4m. Skupno je tako 38m2 površin.

Primer

Potrditev izračunov
ugotovitve

Izvedba je v skladu z zahtevami študije požarne varnosti, izvedba je skladna s PID projektno dokumentacijo,

Na osnovi preizkusa preko dimnih javljalnikov in ročnega proženja ugotavljamo, da se kupole odpirajo skladno z zahtevami študije požarne varnosti, kupole se avtomatsko odpro v II. stopnji alarma na požarni centrali,

Rezervno napajanje-količina zraka v rezervoarju je ustrezno dimenzionirano, na osnovi preizkusa izpada omrežnega napajanja naprave pravilno delujejo, sistem omogoča tri kratno odpiranje in zapiranje enega dimnega sektorja

Požarna centrala nadzoruje napolnjenost sistema z zrakom,

Elementi sistema so označeni skladno z dokumentacijo.

Primer

Ugotovitve
izvedba pregleda sistema modt

Postopek pregleda je skoraj povsem enak kot pri NODT

Najbolj pomembna razlika je merjenje hitrosti zraka na dovodih in odvodih

Izvedba pregleda MODT

Izvedba pregleda sistema MODT
pregled dokumentacije1

ŠPV/ZPV

 • PGD, PID dokumentacije arhitekture, strojnih in elektro naprav
 • Pregled pravilnosti projektiranja s standardom npr. BS 7346-7, ostalimi standardi in pravilniki
 • Preverjanje izračunov v projektni dokumentaciji
 • Certifikatov za motorje, skladnost z EN 12101
 • Pregled navodil za montažo proizvajalca
 • Pregled navodil za uporabo

Izvedba pregleda MODT

Pregled dokumentacije
izvedba meritev in namembnosti

Fizična meritev velikosti odprtin

 • Preverjanje napisnih ploščic na napravah
 • Preverjanje usmerjenosti lamel
 • Preverjanje meritev prezračevanja, ponovne meritve
 • Preverjanje kanalov, kompenzatorjev, pritrdilnega materiala in samega pritrjevanja,
 • Preverjanje ustreznosti vhodnih podatkov z namembnostjo prostora

Izvedba pregleda MODT

Izvedba meritev in namembnosti
slide38
Usmerjanje žaluzij

Odmiki od nosilcev

Odmiki od sprinklerskih šob in javljalnikov

slide39

Pri dimenzioniranju kanalov je upoštevati še največji dovoljeni volumski tok na vstopu

v kanal

Vir: Janez Godnov, DIN 18232-5

slide40
Horizontalna montaža ognjevarnih kanalov

Ognjevarni kanal mora biti v vodoravni legi obešen z maksimalnim razponom 1500mm. V primeru odstopanja nagiba postavitve kanala za več kot 10° od vertikale, je potrebno kanal zavarovati proti zdrsu na nosilec. (glej vertikalno postavitev)

Vertikalna montaža ognjevarnih kanalov

Pri navpični montaži je potrebno paziti, da je največja dolžina kanala 2500mm, pri čemer mora biti podprt minimalno na vsakih 1500mm.

Montaža kanalov za ODT

Kanali so obešene na kovinske nosilce (min 1.75mm) ter privijačeni na navojne palice (min.M8; Lmax=3000) s podložko in matico M8. Navojna palica je lahko maksimalno oddaljena 50 mm od kanala. Alternativno se lahko uporabi kotnik (35/35/4) in montažno vodilo.

Kanalski priključki

Če so kanali povezani med sabo, potem je potrebno uporabiti negorljivi tesnilnim trak, kateri je pritrjen na kanal. Kanali morajo biti povezani med sabo na štirih vogalih z M8 vijakom, podložko in matico. Celoten spoj je potrebno nato v vsako stran od spoja 200mm pokriti s spojko.

Ognjevarni povezovalni elementi

Za obešanje ognjevarnih cevi na navojne palice se lahko uporabljajo samo ognjevarni elementi, nikakor ne plastični vložki.

Povezovanje kanalov

Alternativno se lahko prirobnice na cevi fiksirajo z samoreznimi vijaki (3,8 x 20) maksimalno 100 mm narazen. Robovi morajo biti obvezno zatesnjeni z ognjeodpornim silikonskim tesnilom.

Vir: Klima Celje

slide42

Vir: NFPA 92B

8.3 Acceptance Testing.

8.3.1* General. Acceptance testing shall demonstrate that the final integrated system installation complies with the specific design and is functioning properly.

8.3.2 Test Parameters. Where appropriate to the design, the following parameters shall be measured during acceptance testing:

(1) Total volumetric flow rate

(2) Airflow velocities

(3) Airflow direction

(4) Door-opening forces

(5) Pressure differences

(6) Ambient indoor and outdoor temperatures

(7) Wind speed and direction

8.3.3 Measurement Locations. The locations for measurement of the parameters identified in 8.3.2 shall be in accordance with nationally recognized methods.

8.3.4 Testing Procedures. The acceptance testing shall include the procedures described in 8.3.4.1 through 8.3.4.5.

8.3.4.1* Prior to beginning acceptance testing, all building equipment shall be placed in the normal operating mode, including equipment that is not used to implement smoke management.

8.3.4.2* If standby power has been provided for the operation of the smoke management system, the acceptance testing shall be conducted while on both normal and standby power.

8.3.4.3 The acceptance testing shall include demonstrating that the correct outputs are produced for a given input for each control sequence specified.

8.3.4.4 The complete smoke management sequence shall be demonstrated for the following:

(1) Normal mode

(2) Automatic smoke management mode for first alarm

(3) Manual override of normal and automatic smoke management modes

(4) Return to normal

8.3.4.5* Acceptance tests for the fire protective signaling system in conjunction with the smoke management system shall be permitted.

8.3.5* System Testing.

8.3.5.1 Specific smoke management performance criteria shall be developed by the system designer and described in the construction documents.

8.3.5.2 Acceptance testing to verify system performance shall include the following:

(1) Prior to performance testing, verify the exact location of the perimeter of each large-volume space smoke management system, identify any door openings into that space, and identify all adjacent areas that are to remain open and that are to be protected by airflow alone. For larger openings, measure the velocity by making appropriate traverses of the opening.

(2) Activate the smoke management system. Verify and record the operation of all fans, dampers, doors, and related equipment. Measure fan exhaust capacities and air velocities through inlet doors and grilles or at supply grilles if there is a mechanical makeup air system. Measure the force to open exit doors.

(3) Where appropriate to the design, measure and record the pressure difference across all doors that separate the smoke management system area from adjacent spaces and the velocities at interfaces with open areas.

8.3.6 Testing Documentation.

8.3.6.1 Upon completion of acceptance testing, a copy of all operational testing documentation shall be provided to the owner.

8.3.6.2 This documentation shall be available for reference for periodic testing and maintenance.

as uporabe
Čas uporabe
 • V požarnem redu morajo biti podana navodila za uporabo, kontroliranje, vzdrževanje in pregledovanje sistema
 • Testiranje, vzdrževanje »skladno s standardi in navodili proizvajalca« - v požarnem redu mora biti konkretno opredeljeno – se pravi iz standardov in navodil proizvajalca se morajo potegniti podatki in konkretno opredeliti periodika, način in kdo kontrolira ter vzdržuje
 • Redni pregledi s strani preglednika APZ
 • Kaj in kako se testira sistem, je navedeno v smernicah ali standardih (npr. SZPV 405-1)
 • Sistem lahko vzdržuje samo podjetje, ki je usposobljeno za vzdrževanje (imajo dokazila proizvajalca, da so opravili šolanja, itd…), sklenjena mora biti vzdrževalna pogodba
 • Sistem mora imeti knjigo vzdrževanja-servisno knjigo
slide44

Vprašanja?

Hvala za pozornost