Mobiliteit economisch bekeken
Download
1 / 24

MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN. Probleemstelling (1). Groei wegverkeer : 50 tot 85% in periode 89 - 99 problemen: files en tijdsverlies milieu: ozon, deeltjes en broeikasgassen geluidsoverlast, barrièrewerking # verkeersongevallen: dalend maar hoog. Probleemstelling (2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN' - doane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Probleemstelling 1
Probleemstelling (1)

 • Groei wegverkeer : 50 tot 85% in periode 89 - 99

 • problemen:

  • files en tijdsverlies

  • milieu:

   • ozon, deeltjes en broeikasgassen

   • geluidsoverlast, barrièrewerking

  • # verkeersongevallen: dalend maar hoog


Probleemstelling 2
Probleemstelling (2)

 • Voorgestelde remedies zeer divers:

  • blokrijden, elektronische geleiding

  • zuiniger en properder wagens (elektrisch, …)

  • strengere snelheidscontroles

  • bedrijfsvervoersplannen, carpool subsidies,..

  • gratis en beter openbaar vervoer: populaire maatregel, effect en kostprijs onzeker

  • flexibele arbeidsuren

  • betere ruimtelijke ordening


Doelstelling les
Doelstelling les

 • De voorgestelde remedies zijn onvolledig

 • Het verkeersprobleem is een schaarsteprobleem dat je best oplost met een prijsmechanisme - dit ontbreekt nu

 • prijsmechanisme in verkeer:

  • “rekeningrijden”: in functie van wegbezetting - dit vervangt bestaande belastingen

  • andere prijszetting openbaar vervoer


Structuur les
Structuur les

 • Illustratie van prijsmechanisme

 • Conceptueel model van verkeersmarkt

 • Numerieke illustratie van model voor verkeersmarkt Brussel in 2005

 • Tegenargumenten en problemen


Mobiliteit economisch bekeken

Figuur 1: MARKT VAN FLESSEN WATER

BF/ Fles

Aanbod

95

80

70

60

40

Vraag

20

600

200

Aantal flessen


Schaars flessenwater 4 oplossingen
Schaars flessenwater: 4 oplossingen

 • prijs = 20 BF: gedrum en niet efficiënt want flesjes komen niet bij hoogste BTB

 • prijs = 70 BF: geen gedrum, efficiënt (12500 >7500) flesjes komen terecht bij personen met hoogste BTB, winst uitgekeerd aan iedereen

 • prijs = 20 BF + gratis soep: iets minder gedrum, vooral goed voor soepdrinkers

 • prijs = 70 BF + soep verkocht aan kostprijs: meest efficiënt


Conceptueel model verkeersmarkt 1
Conceptueel model verkeersmarkt (1)

 • Definitie markt:

  • verplaatsing met kleine auto, solo, tussen Leuven en Brussel op weekdag tijdens spits

  • Andere markten: tijdens dal, carpooling, grote wagen, trein, bus …

 • hoeveelheid: aantal voertuigkilometer

 • gegeneraliseerde prijs per voertuigkm = kostprijs excl. belasting + tijdskost + belasting


Mobiliteit economisch bekeken

GP in BF/vkm

Conceptueel model verkeersmarkt (2)

A

V

Figuur 2a

r + gtk + t

r + gtk

t

E1

P1

r+gtk+t

gtk

r +gtk

r

r

Volume verkeer in vkm per uur

X1


Mobiliteit economisch bekeken

GP in BF/vkm

MSK

Conceptueel model verkeersmarkt (3)

A

V

Figuur 2b

MEMK

sociale welvaart in E1 = FAH - GGE1

r + gtk + t

G

MECK

H

t

r + gtk

E1

P1

B

F

r+gtk+t

gtk

r+gtk

r

r

Volume verkeer in vkm per uur

X1


Mobiliteit economisch bekeken

GP in BF/vkm

MSK

Conceptueel model verkeersmarkt (4)

A

V

Figuur 2c

MEMK

r + gtk + t

G

E2

E3

MECK

D

P3

t

r + gtk

H

E1

M

P1

C

B

K

r+gtk+t

L

J

gtk

I

r+gtk

r

r

Volume verkeer in vkm per uur

X3

X1

X2


Conceptueel model verkeersmarkt 5
Conceptueel model verkeersmarkt (5)

 • Welvaartseffecten van optimale prijszetting:

 • Automobilisten:

 • weggeprijsde: - E3 E1 M

 • overblijvende: - P3 E3 M P1

 • Overheid:

 • verlies van belastinginkomsten

 • op weggeprijsd autoverkeer: - E1 B J K

 • hogere belasting op overblijvend verkeer: + P3 E3 K C

 • Slachtoffers milieuverontreiniging en ongevallen: + G D M E3

 • TOTAAL WELVAARTSEFFECT: + E3 G E1


Conceptueel model verkeersmarkt 6
Conceptueel model verkeersmarkt (6)

 • Maatschappelijke kostprijs =

  resource kost + eigen tijdskost + tijdsverlies en ongevalskost aan anderen + milieukost

 • Private kostpijs =

  resource kost + eigen tijdskost + belasting

 • Dus optimale belasting =

  tijdsverlies en ongevalskost voor anderen + milieukost

  Of optimale belasting = marginale externe kost


Conceptueel model verkeersmarkt 7
Conceptueel model verkeersmarkt (7)

 • Optimale belasting = ander belastingsysteem

  • verschil tussen piek en dal en in ruimte

  • vergt evenwichtsberekening

  • ook voor openbaar vervoer: optimale prijs= variabele resource kost + externe kost; subsidie om vaste kost te dekken is OK

 • Ander belastingsysteem concreet:

  • lagere accijnsen en andere voertuigbelastingen

  • meer electronische tolheffing


Numerieke illustratie 1
Numerieke illustratie (1)

 • Voorspelling voor 2005 bij onveranderd beleid en geen nieuwe wegen

 • Brussel en niet-stedelijk (autosnelwegen)

 • Stap 1: calibreer model (20-tal markten voor stedelijk en voor niet-stedelijk)

 • Stap 2: Huidige belasting versus externe kost

 • Stap 3: Optimale belasting + effect


Numerieke illustratie 2
Numerieke illustratie (2)

Externe kosten en belastingen in 2005 voor Brussel


Numerieke illustratie 3 huidige prijsineffici nties
Numerieke illustratie (3)huidige prijsinefficiënties

 • Stedelijk vervoer:

  • prijs te laag , “vervoer maatschappelijk gesubsidieerd”

  • vooral discrepantie spits - dal

  • ook openbaar vervoer heeft prijsinefficiënties

 • Autosnelwegen:

  • spits / dal discrepantie maar minder sterk

  • voor personenwagens en voor vrachtwagens


Numerieke illustratie 4
Numerieke illustratie (4)

OPTIMALE BELASTINGEN EN VOLUMES - BRUSSEL 2005


Numerieke illustratie 5 optimale belastingen en volumes
Numerieke illustratie (5):optimale belastingen en volumes

 • Optimale belasting

  • gemiddeld hoger maar sterk gedifferentieerd tussen spits en dal, tussen stad en autosnelweg

  • Ook prijzen openbaar vervoer moeten stijgen: vooral in dalperiode minder subsidies

 • volumes verkeer:

  • lager in piek (snelheid hoger)

  • openbaar vervoer stijgt in piek (+25 à +50%) maar niet in dal


Numerieke illustratie 6 second best instrumenten
Numerieke illustratie (6):second best instrumenten

 • Perfecte prijszetting is moeilijk en vereist gesofistikeerde technologie - wat kan nu reeds? (% van maximale welvaartswinst)

  • OV prijzen: potentieel beperkt (10%)

  • milieumaatregelen: beperkt (5 à 10%)

  • hogere benzine en dieselbelasting (20%)

  • afschaffen gratis parkeren (30%)

  • 1 cordon rond stad: (50%)


Aanvullingen 1
Aanvullingen (1)

 • Hoe de extra opbrengsten gebruiken?

  • Rekeningrijden op juist niveau brengt meer op dan de huidige belastingen

  • Beste optie: vermindering andere belastingen en niet noodzakelijk investeren in openbaar vervoer of nieuwe wegen

  • nood aan een politiek contract tussen bevolking: enkel hogere transport belastingen indien zeker lagere belastingen op arbeid


Aanvullingen 2
Aanvullingen (2)

 • Goederenvervoer:

  • duurder o.w.v. belasting maar ook winst

  • transit verkeer ontsnapte vroeger aan belasting (tanken in L) nu niet meer en dus kleiner

  • niet noodzakelijk veel meer trein en binnenvaart


Aanvullingen 3
Aanvullingen (3)

 • Rekeningrijden (prijsmechanisme) complementair met andere instrumenten:

  • investeringsbeleid: correcter wanneer juiste prijzen worden aangerekend, zoniet geen oplossing door nieuwe rijstroken

  • ruimtelijke ordening: rekeningrijden leidt tot meer concentratie van activiteiten


Besluit
Besluit

 • Diagnose verkeerscongestie: wegschaarste

 • Oplossing: beter prijzensysteem:

  • vervang accijnzen en andere voertuigbelastingen door electronische tol die varieert in functie van tijd en plaats

  • opbrengst bestemd voor vermindering van arbeidsbelastingen