Organismen microscopisch bekeken - PowerPoint PPT Presentation

organismen microscopisch bekeken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organismen microscopisch bekeken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organismen microscopisch bekeken

play fullscreen
1 / 8
Organismen microscopisch bekeken
1489 Views
Download Presentation
finna
Download Presentation

Organismen microscopisch bekeken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organismen microscopisch bekeken Plantaardige en dierlijke cellen

  2. Hoe herken ik een plantaardige cel? Plantaardige cellen = kleinste bouwstenen van een bloemplant. Plantaardige cel Dierlijke cel Celkern Functie van celonderdelen Celwand Celmembraan Cytoplasma Bladgroenkorrel Vacuole Plantaardige cel (schematisch) Plantaardige cel

  3. Hoe herken ik een dierlijke cel? Dierlijke cellen = kleinste bouwstenen van een dier. Plantaardige cel Dierlijke cel Functie van celonderdelen Celmembraan Celkern Cytoplasma Dierlijke cel (schematisch) Dierlijke cel

  4. Wat is de functie van die celdelen? Plantaardige cel Dierlijke cel Functie van celonderdelen

  5. Plantaardige cel (schematisch)

  6. Dekvliesje uirok Celwand Celmembraan Cytoplasma Celkern Cellen van het dekvliesje van een uirok

  7. Dierlijke cel (schematisch)

  8. Celmembraan Celkern Cytoplasma Dierlijke cel uit het mondslijmvlies van de mens