media bekeken door vrouwenogen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Media bekeken door vrouwenogen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Media bekeken door vrouwenogen - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Media bekeken door vrouwenogen. Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek. Onderzoek dat mediaconsumptiemomenten in kaart heeft gebracht Multi client onderzoek, in 2003/2004 uitgevoerd door TNS NIPO/Veldkamp Vervolg op eerste meting (1997/1998, Platform ´95: VEA, BVA, DMSA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Media bekeken door vrouwenogen' - howie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
media bekeken door vrouwenogen

Media bekeken door vrouwenogen

Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek

mediabelevingsonderzoek
Onderzoek dat mediaconsumptiemomenten in kaart heeft gebracht

Multi client onderzoek, in 2003/2004 uitgevoerd door TNS NIPO/Veldkamp

Vervolg op eerste meting (1997/1998, Platform ´95: VEA, BVA, DMSA)

Definitie Mediabeleving: emotionele, gevoelsmatige ervaring (subjectieve beleving) die mensen tijdens het gebruik van een mediumtype ondergaan

Onderzocht zijn: televisie, radio, dagbladen, tijdschriften, huis-aan-huis-bladen, bioscoop, internet en post

Resultaten leveren bijdrage aan kwalitatieve mediaplanning

Mediabelevingsonderzoek
methode en steekproef
Hybride opzet:

80% online

20% face to face

CASI-methode (computer assisted self interviewing)

n = 1.012 Nederlanders 13+,

Bijna 5.000 mediabelevingsmomenten in kaart gebracht

In deze presentatie worden de resultaten onder vrouwen van 16 jaar en ouder toegelicht

Methode en steekproef
8 dimensies van media
8 dimensies van media...*

Praktische bruikbaarheid

Informatie

Sociale factor

Identificatie

Transformatie

Stimulans

Geraaktheid

Tijdverdrijf

*Deze dimensies vormen een valide instrument voor mediabeleving en zijn gebaseerd op o.a. literatuurstudie en multivariate analyse.

toelichting dimensies
Informatiefactor(o.a. iets nieuws bieden, mening vormen)

Transformatiefactor (vermaak, amusement, vlucht uit werkelijkheid)

Geraaktheidsfactor (negatieve emoties opwekken)

Tijdverdrijffactor (een leeg moment vullen)

Stimulansfactor (o.a. opwindend, nieuwsgierig, enthousiast, fascinerend)

Identificatiefactor (zelfherkenning, betrokken, meeleven, omgaan met problemen )

Sociale factor (levert gespreksstof met familie, collega’s of vrienden)

Praktische bruikbaarheidsfactor (o.a. bruikbare adviezen)

MEDIAbeleving

Toelichting dimensies
ranking mediumtypen op de verschillende dimensies

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Bioscopen

Post

Informatie 6/7 6/7 1 2/3 2/3 4 8 5

Transformatie 4 2 6 3 5 7 1 8

Geraaktheid 2/3 5/6 1 7/8 7/8 4 5/6 2/3

Tijdverdrijf 4 5 3 2 6 1 8 7

Stimulans 4 6/8 5 2/3 2/3 6/8 1 6/8

Identificatie 2 6/8 3 1 4/5 6/8 4/5 6/8

Sociale factor 4/5 8 1 6/7 6/7 4/5 2 3

Praktische bruikbaarheid 6/7 6/7 5 3 1 2 8 4

MEDIAbeleving

Ranking mediumtypenop de verschillende dimensies*

*Tabel moet worden gelezen in horizontale richting

mediabeleving vrouwen algemeen
In het algemeen speelt informatievergaring uit media voor vrouwen een minder grote rol dan voor de gehele bevolking.

Tijdverdrijf is daarentegen een bovengemiddeld belangrijke functie bij het mediagebruik van vrouwen.

Mediabeleving vrouwen algemeen
beleving tijdschriften door vrouwen
Tijdschriften scoren net als tijdens eerdere meting hoog op groot aantal belevingsfactoren

Van alle mediumtypen hoogste score op de identificatiefactor

Ook horen informatiefunctie, tijdverdrijf, stimulans en transformatie vooral bij het lezen van tijdschriften door vrouwen

Transformatiefunctie speelt bij vrouwen sterker dan bij de bevolking in het algemeen

Bijna de helft van de vrouwen krijgt bijvoorbeeld een gezellig gevoel bij het lezen van een tijdschrift

Beleving tijdschriften door vrouwen
beleving tijdschriften door vrouwen vervolg
Afzonderlijke items waar tijdschriften hoog op scoren:

Heeft me laten zien hoe je problemen zou kunnen aanpakken

Heeft me bruikbare tips, ideeën, adviezen opgeleverd

Vulde ik een leeg moment mee

Stelde me in staat kennis te nemen van de mening van anderen

Beleving tijdschriften door vrouwen - vervolg
beleving andere media door vrouwen
Beleving andere media door vrouwen

Dagbladen

Met nameInformatie,sociale factoren geraaktheid

Internet

Met namePraktisch bruikbaar,informatie,enstimulans

Bioscoop

Met nameTransformatie,stimulansensociale factor

Post

Met nameGeraaktheidensociale factor

Televisie

Met nameIdentificatieen geraaktheid

Radio

Met nameTransformatie

H-a-h-bladen

Met nameTijdverdrijfenpraktisch bruikbaar

scorepatroon mediumtypen in verschillende leeftijdscategorie n
Scorepatroon mediumtypen in verschillende leeftijdscategorieën

*Mediumtype bioscoop gaf te weinig waarnemingen om over subsegmenten te rapporteren

scores belevingsfactoren

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie 10 16 34 20 21 30 18

Transformatie 4052 9 58 22 11 18

Geraaktheid 2 2 13 1 2 5 4

Tijdverdrijf 17 25 59 16 12 12 3

Stimulans 20 19 14 12 15 10 7

Identificatie 15 5 9 27 9 6 1

Sociale factor 25 19 41 13 31 25 34

Praktische bruikbaarheid 7 7 8 16 15 17 19

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 16-24 jaar

Scores belevingsfactoren*
specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 16 24 jaar
De transformatiefactor van tijdschriften is in dit segment zeer hoog. Relatief veel jonge vrouwen geven aan dat het lezen van een tijdschrift ze ‘vrolijk maakte’, ‘een tevreden gevoel gaf’ en ‘deed genieten’. Ook ‘deed me even alles vergeten’ en ‘paste bij een moment voor mezelf’ worden bovengemiddeld vaak genoemd. Het lezen van een tijdschrift lijkt voor jonge vrouwen dan ook vooral een ontspanningsmoment.

Dagbladen worden door de jonge vrouwen minder voor het verkrijgen van informatie gelezen, maar meer vanuit tijdverdrijf. Televisie en radio stimuleren deze groep en roepen identificatie op.

Internet behaalt binnen het jongste segment slechts in beperkte mate hogere scores dan in andere leeftijdsgroepen. Opvallend is dat internet onder vrouwen van 16-24 jaar relatief veel gespreksstof oplevert, maar dat de praktische bruikbaarheid vrij laag is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het gebruik van internet als communicatiemiddel, via chatten en -mailprogramma’s.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 16-24 jaar
scores belevingsfactoren1

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie 14 8 37 17 23 19 13

Transformatie 2641 12 49 17 16 8

Geraaktheid 3 2 7 1 2 5 11

Tijdverdrijf 32263145 15 31 12

Stimulans 10 4 8 8 15 6 10

Identificatie 6 2 5 14 6 4 3

Sociale factor 18 4 44 14 14 2220

Praktische bruikbaarheid 1 0 9 14 22 21 14

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 25-34 jaar

Scores belevingsfactoren*
specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 25 34 jaar
De 25-34 jarige vrouwen consumeren media bovengemiddeld veel vanuit de tijdverdrijffunctie vergeleken met vrouwen in het algemeen. De geconsumeerde media leveren onder 25-34 jarige vrouwen relatief weinig gespreksstof (lage scores op de sociale factor) en informatie.

Zeker televisie en tijdschriften worden veel gebruikt om een leeg moment mee te vullen. Daarnaast scoort televisie bij het segment van vrouwen van 25-34 jaar hoog op de stimulans en de identificatiefactor, maar relatief laag op transformatie.

Tijdschriften worden door 25-34 jarige vrouwen vaak gelezen voor tijdverdrijf en vanuit de transformatiefunctie: voor deze groep leveren tijdschriften bovengemiddeld veel ontspanning en vermaak. Daartegenover staat dat voor de 25-34 jarige vrouwen tijdschriften relatief minder informatie en stimulans bieden.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 25-34 jaar
scores belevingsfactoren2

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie 11 10 41 22 25 15 16

Transformatie 2655 20 3724 15 12

Geraaktheid 8 3 11 3 2 4 8

Tijdverdrijf 18 11 18 40 11 44 5

Stimulans 12 6 11 17 22 7 6

Identificatie 12 4 9 9 9 3 8

Sociale factor 24 11 41 23 15 19 25

Praktische bruikbaarheid 2 1 12 17 31 19 16

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 35-49 jaar

Scores belevingsfactoren*
specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 35 49 jaar
Dit segment vertoont niet veel afwijkingen van de totale groep vrouwen van 16+. Media worden in deze groep over het algemeen wat minder gebruikt om een leeg moment mee te vullen (tijdverdrijf). Uitzondering hierop zijn tijdschriften, die onder deze groep een bovengemiddelde score realiseren op de tijdverdrijffactor. De identificatiefunctie van tijdschriften blijft onder de 35-49 jarige vrouwen wat achter op het gemiddelde.

Radio wordt door vrouwen van 35-49 jaar veelal gebruikt voor vermaak en ontspanning (transformatie).

Verder leveren websites op internet 35-49 jarige vrouwen relatief veel praktische bruikbaarheid, maar wat minder gespreksstof met familie, collega’s of vrienden.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 35-49 jaar
slide18

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie 20 19 453331 21 16

Transformatie 3444 21 41 26 19 19

Geraaktheid 10 2 15 2 2 4 7

Tijdverdrijf 14 22 24 37 20 42 10

Stimulans 18 11 15 24 20 11 12

Identificatie 17 9 16 20 14 8 10

Sociale factor 26 16 55 28 27 22 25

Praktische bruikbaarheid 3 4 13 25 24 32 16

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 50-64 jaar

Scores belevingsfactoren*

specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 50 64 jaar
Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 50-64 jaar
  • Media scoren onder 50-64 jarige vrouwen hoog op tal van belevingsfactoren. Zo halen 50-64 jarige vrouwen bovengemiddeld veel informatie, identificatie, gespreksstof en praktische tips en adviezen uit media.
  • Tijdschriften realiseren onder deze groep relatief hoge scores op informatie, stimulans, de sociale factor en de praktische bruikbaarheid.
  • Dagbladen leveren onder 50-64 jarige vrouwen relatief veel gespreksstof. Dagbladen en televisie worden door deze groep minder gebruikt vanuit tijdverdrijf. Internet scoort daarentegen wat hoger op tijdverdrijf.
scores belevingsfactoren3

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie 22 20 51302736 21

Transformatie 3842 23 38 16 28 24

Geraaktheid 11 7 16 3 3 4 6

Tijdverdrijf 40293732 6 6124

Stimulans 24 9 12 21 9 9 12

Identificatie 18 13 17 17 8 13 13

Sociale factor 24 15 34 21 303735

Praktische bruikbaarheid 2 3 17 21 20 11 14

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 65+

Scores belevingsfactoren*
specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 65
De informatie- en tijdverdrijffunctie van media is erg van belang voor vrouwen van 65 jaar en ouder.

Net als het geval is voor dagbladen en huis-aan-huis bladen, wordt uit tijdschriften veel informatie gehaald. Tijdschriften scoren qua ranking bij vrouwen van 65 plus op veel factoren lager dan bij de totale groep vrouwen. Alleen voor praktische bruikbaarheid behalen ze een hogere positie.

TV wordt door deze groep bovengemiddeld veel gebruikt om een leeg moment mee te vullen.

Huis-aan-huis bladen realiseren bovengemiddelde scores op beleving onder de vrouwen van 65 jaar en ouder, waaronder op de informatiefactor, tijdverdrijffactor en sociale factor.

Internet behaalt onder de 65 plus vrouwen relatief lage scores op tijdverdrijf en stimulans.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 65+
reclamebeleving is gemeten op drie niveaus
Algemene attitude ten opzichte van reclame in een bepaald medium

Beleving reclame in/rond programma, titel, etc.

Recognition, likeability per spot/advertentie

Hierna wordt de beleving van reclame in media in het algemeen besproken (1)

Reclamebeleving is gemeten op drie niveaus
ranking reclametypen op alle belevingsaspecten

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Bioscopen

Buitenreclame

Post

Iets nieuws 8 7 2 1 4 5/6 9 5/6 3

Nuttige informatie 9 8 1/2 3/5 3/5 1/2 6 7 3/5

Geloofwaardige informatie 8 6 5 1/2 3 1/2 9 7 4

Vrolijk 4/7 9 2 3 4/7 4/7 8 1 4/7

Ergerde me niet 9 8 3 4 6 1 7 2 5

Duidelijk 8 5 3/4 6 1 3/4 2 9 7

Enthousiast 7 8 2 1 5 4 9 6 3

Origineel en uniek 6 4 7/8 3 7/8 5 1 2 9

Voelde me erbij betrokken 7/8 7/8 3 5 1/2 1/2 9 6 4

Bracht me ertoe iets te doen 7/9 7/9 2 5 4 1 7/9 6 3

MEDIAbeleving

Ranking reclametypenop alle belevingsaspecten*

Reclame op/in…

*Om alle belevingsaspecten vergelijkbaar te maken, is de rangorde bij de negatief geformuleerde aspecten (ergerde me en onduidelijk) omgedraaid

slide25

Algemene conclusies reclamebeleving vrouwen

  • Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen wat enthousiaster en actiematiger omgaan met reclame dan in het algemeen geldt voor de Nederlandse bevolking. Daar tegenover staat dat vrouwen minder informatie uit reclame halen en dat ze zich vaker hieraan ergeren.
  • Tijdschriftreclame zet vrouwen meer aan tot actie dan geldt voor de gemiddelde Nederlander. Bovendien maakt het hen bovengemiddeld enthousiast.
  • Jongere vrouwen (tot 35 jaar) zijn vaker dan oudere vrouwen enthousiast over tijdschriftreclame.
  • De wat oudere vrouwen (35 plus) halen daarentegen meer informatie uit reclame in het algemeen en uit tijdschriftreclame.