vrijheid filosofisch bekeken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrijheid filosofisch bekeken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrijheid filosofisch bekeken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Vrijheid filosofisch bekeken - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Vrijheid filosofisch bekeken. Lezing voor het congres van de HBOLOOG Deventer, 23 maart 2007. Wat is vrijheid?. Een algemeen menselijke behoefte Een ideaal Een ideologie: liberalisme Een woord met een positieve uitstraling Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Partij voor de Vrijheid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vrijheid filosofisch bekeken' - milos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vrijheid filosofisch bekeken

Vrijheid filosofisch bekeken

Lezing voor het congres van de HBOLOOG

Deventer, 23 maart 2007

wat is vrijheid
Wat is vrijheid?
 • Een algemeen menselijke behoefte
 • Een ideaal
 • Een ideologie: liberalisme
 • Een woord met een positieve uitstraling
  • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  • Partij voor de Vrijheid
  • Gelijkheid, vrijheid, broederschap
 • Een ongelijk verdeelde waarde
wat is het tegendeel van vrijheid
Wat is het tegendeel van vrijheid?
 • Onderdrukking
 • Beknotting, bevoogding, paternalisme
 • Slavernij
 • Plicht ? (tegenover: recht)
 • Trouw ? (tegenover: vrijblijvendheid)
 • Fatsoen ? (tegenover: onbeschaafdheid)
 • Wat moet je … om vrij te zijn?
bestaat vrijheid
Bestaat vrijheid?
 • Immanuël Kant (1724 – 1804)
 • Filosofie: 4 vragen
  • Wat kan ik weten?
  • Wat moet ik doen?
  • Wat mag ik hopen?
  • Wie is de mens?
 • Vrijheid is geen kenbare realiteit (behoort niet tot de empirisch kenbare wereld)
 • Vrijheid is een postulaat: wij moeten veronderstellen dat de mens vrij is om hem als een moreel wezen te kunnen beschouwen
beleving of werkelijkheid
Beleving of werkelijkheid?
 • Is vrijheid een beleving: je vrij voelen?
 • Is vrijheid een werkelijkheid: vrij zijn?
 • Wanneer ben je vrij / onvrij?
  • Vrij ben je als je eigen wil beslissend is
  • Onvrij ben je als jouw iets overkomt tegen je wil
  • Wie of wat stelt grenzen aan jouw vrijheid?
  • Noodlot versus onderdrukking
vrijheid en wetenschap
Vrijheid en wetenschap
 • Wetenschap zoekt naar oorzaken en wetmatigheden (verklaringen)
 • Ruimte voor vrijheid in de wetenschap?
 • Noodzaak versus toeval
 • Is een vrije wil aantoonbaar?
 • Determinisme versus voluntarisme
 • Beheersingsideaal versus persoonlijkheidsideaal
belangrijke onderscheidingen
Belangrijke onderscheidingen
 • Vrijheid van … (negatieve vrijheid), vrijheid tot … (positieve vrijheid)
 • Formele vrijheid versus materiële vrijheid
 • Absolute vrijheid en relatieve vrijheid
even terugkijken
Even terugkijken
 • Erasmus (1469 ? – 1536) en Luther (1483 – 1546)
 • Dispuut over de vrije of geknechte wil
 • Dordrecht 1618: remonstranten versus contraremonstranten
 • De opkomst van het humanisme
 • De Verlichting
 • Rede (vrijheid) versus geloof (dogma)
de dood van het subject
De dood van het subject
 • Michel Foucault (1926 -1984)
 • Vrijheid is een constructie, een effect
 • Voorwaarde voor vrijheid is disciplinering
 • Iedere periode van de geschiedenis kent zijn eigen vormen van disciplinering
 • Souvereiniteit, goddelijke orde, rede, wetenschap
verslaving
Verslaving
 • Wat is verslaving?
 • Zonde of ziekte?
 • Keerzijde van libertinisme?
 • Machteloosheid om vrij van wil te zijn?
 • Ziekte van de samenleving?
 • Morele waardering van verslaving
christelijke overwegingen
Christelijke overwegingen
 • De vrijheid van de christen (Galaten)
 • Vrijgekocht van de slavernij der zonde
 • Ware vrijheid: onafhankelijkheid van het kwade
 • Ingekaderde vrijheid: de wet Gods maakt vrijheid mogelijk
 • Vrijheid tot verantwoordelijkheid, geen vrijheid van verantwoordelijkheid