Konekta prva mre a pru alaca usluga socijalne za tite
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


  • 218 Views
  • Uploaded on

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom “Volja za životom” Velika Plana. Konekta Prva mreža pružalaca usluga socijalne zaštite. FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 13 – 14. decembar 2013 Narodna Banka Srbije, Beograd - Srbija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dieter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konekta prva mre a pru alaca usluga socijalne za tite

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom “Volja za životom” Velika Plana

KonektaPrva mreža pružalaca usluga socijalne zaštite

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 13 – 14. decembar 2013

Narodna Banka Srbije, Beograd - Srbija


Mre a konekta

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

MREŽA KONEKTA

20 OCD (organizacija civilnog društva) su članice

OCD iz Arilja, Brusa, Čoke, Dimitrovgrada, Golupca, Ivanjice, Kikinde, Knjaževca, Krupnja, Kruševca, Ljubovije, N. Pazara, Preševa, Prokuplja, Sjenice, Topole, Trstenika, Valjeva, V. Plane i Vlasotinca

22 usluge socijalne zaštite

Preko 700 korisnika


Mre a konekta1

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

MREŽA KONEKTA


Usluge socijalne za tite

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE


Stru na podr ka kroz obuke

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

STRUČNA PODRŠKAkrozobuke

Standardi, licenciranje i akreditacija

Prioritizacija korisnika i prijem korisnika usluga

Zastupanje interesa pružalaca usluga kod LS radi održivog finansiranja

Monitoring i evaluacija

Rashodi za uslugu i cena usluge


Podr ka mre i konekta

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

PODRŠKA MREŽI KONEKTA

Mentorstvo

Podrška organizaciji na zahtev

Stručna podrška (obuke)

Razmena iskustava

Nova partnerstva i umrežavanje


Konekta prva mre a pru alaca usluga socijalne za tite

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

DNEVNI BORAVAK ZA DECU SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU(najzastupljenija usluga socijalne zaštite u mreži Konekta)


Osnovni podaci

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

OSNOVNI PODACI

Uslugu DB pruža 11 organizacija

Ukupan broj korisnika je 279 (od 8 u Krupnju i Ljuboviji, do 60 u Novom Pazaru), u 6 DB između 24 i 36 korisnika, na nivou proseka Srbije

Prosečna popunjenost kapaciteta je gotovo 80% (izuzetak opština Prokuplje, svega 33%)

¾ korisnika između 6 i 26 godina, osim u Novom Pazaru gotovo i da nema dece mlađe od 6 godina (inkluzija, roditelji nerado šalju malu decu u DB?)


Osnovni podaci1

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

OSNOVNI PODACI

U proseku nešto preko polovine korisnika je sa urbanog područja, izrazita polarizacija po LS

U opštinama Brus, Ljubovija, Preševo i Prokuplje izrazito dominiraju korisnici sa ruralnih područja

Ukupno zaposlenih 52 (svedeno na broj zaposlenih sa punim radnim vremenom)

Većina DB radi 8 ili 9 časova (60%), ostali 4 ili 6h


Broj korisnika

FORUM PRUŽALACA USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM “Volja za životom” Velika Plana

Broj korisnika


Udeo korisnika sa urbanog podru ja
Udeo korisnika sa urbanog područja “Volja za životom” Velika Plana


Ukupni rashodi
UKUPNI RASHODI “Volja za životom” Velika Plana

Ukupni mesečni rashodi u svih 11 opština iznosili su u junu 2012. godine približno 3 miliona dinara

U proseku mesečni rashodi po korisniku su iznosili nešto manje od 11 hiljada dinara

U rashode nisu uključeni jednokratni, već samo tekući rashodi; nisu uključene ni donacije u naturi

Ukupni mesečni rashodi u pojedinim opštinama se kreću od 114 hiljada (Ljubovija) do gotovo 750 hiljada (Valjevo)


Ukupni rashodi1
UKUPNI RASHODI “Volja za životom” Velika Plana

Dnevni boravci funkcionišu u veoma različitim uslovima, u pojedinim DB još uvek je projektno finansiranje, podaci variraju

Na rashode utiče i radno vreme, vrste usluga koje se pružaju, veličina ustanove (broj korisnika), da li su korisnici sa urbanih ili ruralnih područja...


Mese ni rashodi po korisniku
MESEČNI RASHODI PO KORISNIKU “Volja za životom” Velika Plana

U proseku mesečni rashodi po korisniku su u junu 2012. godine iznosili približno 11,000 dinara

Ovi rashodi su dvostrukoniži od proseka za Srbiju (21,230 dinara po korisniku)

Značajnije iznad proseka u ovoj grupi, ali i iznad proseka za Srbiju su mesečni rashodi po korisniku u opštinama Valjevo i Krupanj

Veoma niski rashodi, ispod proseka, su u polovini opština

Zbog različitog radnog vremena DB mesečni rashodi po korisniku nisu adekvatni za poređenje


Mese ni rashodi po korisniku1
MESEČNI RASHODI PO KORISNIKU “Volja za životom” Velika Plana


Izvori finansiranja
IZVORI FINANSIRANJA “Volja za životom” Velika Plana

U 2012. godini:

Samo četiri LS su u potpunosti finansirale uslugu iz lokalnog budžeta i participacije korisnika (Valjevo, Preševo, Ivanjica i Dimitrovgrad)

Samo dve LS su ostvarile prihod od participacije (Ivanjica i Dimitrovgrad)

Struktura izvora finansiranja 2012. utiče i na (ne)održivost usluga


Finansiranje iz bud eta ls
FINANSIRANJE IZ BUDŽETA LS “Volja za životom” Velika Plana


Izvori finansiranja1
IZVORI FINANSIRANJA “Volja za životom” Velika Plana

Plava boja – budžet LS (+part), zelena boja – budžet republike, žuta boja - donatori


Konekta prva mre a pru alaca usluga socijalne za tite

OSNOVNO O MREŽI “Volja za životom” Velika PlanaKONEKTA


Mre a kao instrument za
MREŽA, kao instrument za: “Volja za životom” Velika Plana

razmenu iskustava i zajedničko učenje

podizanje kvaliteta usluga SZ za korisnike

bolju saradnju i partnerstva u zajednici i šire

bolje zastupanje prava korisnika (porodica)

jačanje uticaja na lokalne politike i unapređenje sopstvenog statusa u zajednici

bolji menadžment unutar organizacije

racionalnije korišćenje sredstava

prijem novih članica (i državni sektor)

nova partnerstava i umrežavanje


Aktivnosti mre e konekta
AKTIVNOSTI “Volja za životom” Velika Plana MREŽE KONEKTA

Konstituisanje MREŽE

Definisanje principasaradnje, programarada i mehanizamaupravljanja (statut i organi MREŽE)

Promotivne aktivnosti u lokalnojzajednici

Širenje mreže - prijem novih članica

Nova partnerstva i umrežavanja – regionalna mreža pružalaca usluga (zemlje jugoistočne Evrope) u okviru evropske mreže SOLIDAR


Promocija mre e konekta
PROMOCIJA MRE “Volja za životom” Velika PlanaŽEKONEKTA

Promocijaprimeradobre prakse

Direktorijum OCD pružalaca usluga SZ

Lifleti

VODIČza OCD

Medijska promocija

Promotivni skupovi

Internet stranica(www.konekta.org)


Konekta prva mre a pru alaca usluga socijalne za tite

Unapredjenje pruzanja usluga socijalne zaštite u jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža nevladinih organizacija pruzaoca usluga

Istrazivanje – stanje i položaj NVO-a kao pruzalaca usluga socijalne zaštite

Javno slušanje

Grant šema

Platforma NVO pruzalaca usluga u regionu

THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNIONInstrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) The views expressed in this presentation do not necessarily reflect the views of the European Commission