industrijska revolucija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 1301 Views
 • Uploaded on

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA. Ekonomska geografija. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA. PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA V ANGLIJI 1. Vzroki: kolonialno osvajanje je širilo trg oziroma tržišče angleškemu blagu in proizvodnji, saj je VB vodilna kolonialna sila;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA' - daniel_millan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
industrijska revolucija

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Ekonomska geografija

industrijska revolucija2
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA V ANGLIJI

1. Vzroki:

 • kolonialno osvajanje je širilo trg oziroma tržišče angleškemu blagu in proizvodnji, saj je VB vodilna kolonialna sila;
 • z napredkom v kmetijstvu se je izboljšal gmotni položaj ljudi na podeželju, kar je povzročilo večje povpraševanje po različnih izdelkih;
 • dobiček je krepil angleški kapital, ki je povečal naložbe v proizvodnjo in vse bolj vzpodbujal novosti – začela se je v 18.stol. prva industrijska revolucija.
industrijska revolucija3
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

2. Novosti v kmetijstvu:

a) gojenje krompirja, koruze, fižola, paprike, paradižnika, tobaka

b) uvajanje sistema stalnih njiv in načrtno gnojenje

c) uporaba kmetijskih strojev (olajšajo delo in povečajo produktivnost): sejalnik na konjsko vprego, mlatilnica, stroj za čiščenje bombaža, plug s kovinskim rezilom

industrijska revolucija4
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

3. Prvi stroji in tovarne:

a) surovine iz kolonij (bombaž) so povečale količino proizvodov in tudi zaslužek, zato so gradili večje delavnice s stroji, tovarne, v katerih so zaposlili nove delavce;

b) ob obali so rasle ladjedelnice, v notranjosti železarne, premogovniki;

c) prvi stroji so se pojavili v tekstilni panogi

industrijska revolucija5
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

4. Začetki moderne industrije:

 • Izum parnega stroja, leta 1767, James Watt – uporabili so ga za pogon črpalk v rudnikih in tkalskih strojev. Para je zamenjala človeško roko in moč vodnega kolesa.
industrijska revolucija6
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

5. Posledice:

 • stare obrti so propadle
 • cenejši izdelki so dostopnejši tudi revnejšim
 • hitra rast prebivalstva in širjenje mest
 • nastajanje industrijske pokrajine, onesnaženost okolja
 • nastal je nov družbeni sloj: bogatašev, lastnikov tovarn in strojev ter revežev, industrijskih delavcev
industrijska revolucija7
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Odgovorite na vprašanja:

 • Navedi razloge, zakaj se je v 18. stol. povečala proizvodnja hrane?
 • Navedi iznajdbe, ki so omogočile začetek moderne industrije.
 • Naštej gospodarske dejavnosti, ki so imele vodilno vlogo v Angliji.
 • Zakaj se je industrijska revolucija začela ravno v Angliji?
 • Kakšne spremembe je v mestih in na podeželju prinesla uporaba strojev v proizvodnjo?
slide9
Imperializem (lat. imperialis = cesarski) bi lahko najbolj osnovno opredelili kot obliko vladanja, ki temelji na vojaški sili. V najširšem pomenu pa je to lahko podaljšanje ali širjenje vladavine enega, praviloma močnejšega politično državnega organizma nad drugim. Ta opredelitev vključuje antične imperije. Lahko pa imperializem opredeljuje tudi monopolistično obdobje kapitalizma, ki se začne koncem 19. stoletja. To je tudi obdobje, ko lahko govorimo o končni dominaciji kapitalističnega načina proizvodnje.
slide10
Zgodovinsko opredelitev imperializma gre iskati še v predkolonialni dobi. Pred 15. stoletjem, torej še pred začetkom kolonializma, je bil imperializem uperjen predvsem k razširitvi imperialističnih držav na sosednja ozemlja antičnega sveta. Toda novo obeležje je dobil zlasti v dobi evropske kolonialne ekspanzije, ko ta pojem postane oznaka za neenakopravne odnose med vladajočimi in vladanimi človeškimi skupnostmi.
slide11
Vzroki imperializma
 • Imperializem ima številne vzroke, vendar je glavnega mogoče določiti v družbenih in ekonomskih spremembah, ki jih je zaznati v danem zgodovinskem obdobju. Zelo tesno je povezan s kolonializmom, saj ga lahko, nenazadnje, opredelimo kot specifično obdobje kolonialističnega procesa.
slide12
Med vzroke bi lahko na grobo vključili:
 • prepričanje o večvrednosti bele rase,
 • evropocentrizem in prepričanje o moralni, kulturni superiornosti Evrope,
 • postane način sproščanja notranjepolitičnih napetosti oziroma napetosti dozorevajočega kapitalizma,
slide13
pomeni tudi pridobivanje tržišč in uvoz surovin,
 • semkaj lahko vključimo željo po prevladi, ki je bila značilna za tedanje močne evropske in druge kolonialistične države,
 • tako kot kolonializem ima tudi imperializem delni vzrok v zamisli o širjenju krščanstva oziroma v verski vnemi,
slide14
deklerativno širjenje demokracije,
 • zagotovo so imele imperialistične države tudi tehnično in vojaško premoč.
 • Zaradi imperializma lahko govorimo o obdobju svetovne enotnosti oziroma o premiku celega sveta k enotni kulturi v civilizaciji, kar je sicer temeljilo na dialektičnem odnosu med kolonizatorji (nadrejenimi) in koloniziranimi (podrejenimi). Govorimo lahko o Pax Europaea.
slide15
Zaton evropske hegemonije
 • Evropska premoč je že v času imperializma, paradoksalno, tonila. Konec 19. stoletja sta se kolonialni tekmi pridružile Združene države Amerike in Japonska, kar je oslabilo evropske kolonialistične države. Prelomnico pa predstavlja prva svetovna vojna, ki jo je mogoče opisati kot državljansko vojno med kolonialnimi metropolami.
 • Po vojni je bila razbita enotna fronta evropskega kolonializma, demonstrirana je bila evropska neenotnost, iz vojne je kot država velikanka izšla Sovjetska zveza, ki je razbila še enotnost svetovnega kapitalističnega sistema. Sovjetska zveza je postala vzor številnim koloniziranim državam, predvsem zaradi političnih in gospodarskih uspehov začetnega sovjetskega modela.
slide17
Tehnološki napredek je posledica novega in izboljšanega izvajanja tradicionalnih nalog.
 • V   19. stol. se pojavi industrijska revolucija – zaradi nosilne vloge industrije
 • V   20. stol. se pojavi znanstveno-tehnološka revolucija zaradi odločilne vloge znanosti in tehnologije.
 • V   prehodu v 21. stol. pa govorimo o informacijski revoluciji – vse bolj se uvaja računalnik, ki postopoma nadomešča stroj, ki je označeval prejšnjo dobo – pojavljajo se roboti kot delovna sredstva (avtomatizacija).
slide19
Osrednje vprašanje, ki ga ameriški zgodovinar Alfred Crosby zastavi v Ekološkem imperializmu, je iskanje vzrokov za uspešnost evropskih izseljencev in njihovih potomcev v deželah, ki so tisoče kilometrov vsaksebi in prav toliko oddaljene od Evrope. Crosby te dežele poimenuje "Neo-Evrope", s čimer želi poudariti, da gre za replike matične celine. Zanje je značilno, da se kljub geografski oddaljenosti nahajajo v podobnih zemljepisnih širinah.
slide20
Vse so večinoma v zmernih pasovih in imajo podobno podnebje, kar je bila že v izhodišču dobra osnova za uspešnost organizmov, ki so iz Evrope prečili morje in stopili na njihove obale. Pojasnjevanja uspeha evropske kolonizacije v Severni Ameriki, na jugu Južne Amerike, v Avstraliji in na Novi Zelandiji se Crosby loti z razkrivanjem ekoloških vzrokov: zanima ga vpliv rastlin, živali in bolezenskih klic, ki so jih prišleki iz Evrope hote ali nehote, vede ali nevede prinesli v nove kraje. S tem je v znano temo evropejskega odkrivanja sveta in kasnejše kolonizacije pritegnil nove razsežnosti.