evaluacija i rizik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evaluacija i rizik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evaluacija i rizik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

Evaluacija i rizik - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Evaluacija i rizik. Tematski raspored časova po nedeljama. PRVA NEDELJA: Neophodni udžbenici: Knjiga “Evaluacija i rizik” Praktikum 3. “Investment” na Linkolnu Zašto izučavamo predmet “Evaluacija i rizik”? Kurs “Portfolio menadžer Kurs Investicioni savetnik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evaluacija i rizik' - estrella-gomez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evaluacija i rizik

Evaluacija i rizik

Tematski raspored časova po nedeljama.

PRVA NEDELJA:

Neophodni udžbenici:

Knjiga “Evaluacija i rizik”

Praktikum

3. “Investment” na Linkolnu

Zašto izučavamo predmet “Evaluacija i rizik”?

Kurs “Portfolio menadžer

Kurs Investicioni savetnik

Prošla su vremena gde moramo da radimo po 12 sati kao npr. u nekoj od pet velikih revizorskih firmi.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide2

Za prvi čas seminar, kako sledi:

 • OPŠTA TEORIJA KAMATNE STOPE” Džona Majnarda Kejnsa kod asistentkinje!
 • Ko je zainteresovan neka se obrati asistentikinji!

UNIVERZITET SINGIDUNUM

za doma i
Za domaći !!!
 • Samo se podsetite šta su finansijska tržišta,
 • Šta su hartije od vrednosti,
 • Šta su državne obveznice
 • Korporacijske akcije

UNIVERZITET SINGIDUNUM

kori enje softwara
Korišćenje softwara
 • Poslovne kalkulacije autor Prof.dr Stanišić, Prof.dr Stanojević
 • WINCAPM
 • SMARTFOLIO
 • MATHLAB 7 DEO O PORTOFILIJA !

UNIVERZITET SINGIDUNUM

poslovna strategija preduze a
POSLOVNA STRATEGIJA PREDUZEĆA
 • Maksimizacija profita,
 • Maksimizacija prodaje,
 • “Preživljavanje” privrednog društva,
 • Postizanje “zadovoljavajućeg” nivoa
 • profita,
 • Postizanje ciljnog udela na tržištu,
 • Minimizacija zarada zaposlenih,
 • Samostalnost u upravljanju privrednog

društva

 • Menadžerskog kadra,
 • Maksimizacija plata menadžerskog kadra.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik1
Evaluacija i rizik
 • Maksimizacija profita
  • supsumiranu pretpostavku da je maksimizacija profita sasvim izvesna
  • problem, da li ići na kratkoročnu strategiju postizanja profita, ili dugoročnu?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik2
Evaluacija i rizik
 • Koju strategija treba privredno društvo da izabere da bi maksimiziralo profit?
 • Saglasni smo da obe strategije imaju zajedničku komponentu, a to je maksimizacija profita.
 • Problem kako upoređivati ove dve strategije?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

predvidjanje budu ih prinosa
PREDVIDJANJE BUDUĆIH PRINOSA
 • Napred smo videli da je izvršena ocena - estimacija za budući period !
 • Postavlja se pitanje kako je to uradjeno za taj konkretni budući period!

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide10

1. Predvidjanje i ocena tražnje na tržištu!

 • 2. Udeo na tržištvu i profitabilnost su čvrsto povezani!
 • Da bi predvideli tražnju implicitno i profit moramo da :
 • 1. Da imamo nečije ekspertsko mišljenje
 • 2. Nezavisno ispitivanje: navike potrošača, opšte mišljenje o potražnji za nekim artiklom, kako fluktuira istorijski gledano potrošačka potražnja, ankete , paneli, itsl.
 • 3. Eksperimenti. Predikcija na bazi selekcije.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide11

Da bi shvatili koncept maksimizacije profita potrebno je shvatiti ulogu pojedinca (potrošača) i preduzeća (proizvodjača).

 • Kakva su relacija pojedinca i preduzeća ?
 • Rad (koji se prodaje firmi)
 • Kapital (koji se rentira, kreditira ili prodaje firmama)
 • Prirodni izvori (koji se rentiraju, pozajmljuju ili prodaju firmama)

UNIVERZITET SINGIDUNUM

ta sve mo e da bude proizvod
Šta sve može da bude proizvod ?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide13

Roba,

 • Energija, i
 • Informacije!

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide14

Interakcija izmedju firmi i pojedinaca se ostvaruje na dva načina i to:

 • Proizvodno tržište gde se proizvodi i usluge kupuju i prodaju
 • Trgovanje tržišnim faktorima gde se trguje: radom, kapital i prirodnim izvorima .

UNIVERZITET SINGIDUNUM

ciljevi firme na slobodnom tr i tu tradicionalno to je maksimizacija profita
Ciljevi firme na slobodnom tržištu. Tradicionalno to je maksimizacija profita!
 • Medjutim, starni izazov jeste da se izvrši definisanje firme u terminima profita i to:
 • Za koji period?
 • Ove godine?
 • Sledećih 5 godina ili deset?
 • Bazičan cilj svake kompanije jeste da izvrši validaciju kako tekuće tako i buduće vrednosti tj. i tekuća i buduća vrednost je od podjednake važnosti.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

kako se izra unava profit
Kako se izračunava profit?
 • Situacija:
 • Predpostavimo da ste završili fakultet i hoćete

da investirate €100.000 vaše uštedjevine u STR koju biste vodili samostalno.

 • Projektovana zarada na nivou prve godine jeste

anticipirana reda veličine €20.000 profita.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide18
Da li je projektovani posao dobra ideja?Da bi utvrdili moramo da uporedimo računovodstveni profit sa Ekonomskim profitom

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik3
Evaluacija i rizik
 • Od čega zavisi profit?
 • Odgovor: od ukupne prodaje ili udela na tržištu kapitala.
 • Empirijski podaci: utvrđena je pozitivna korelacija između udela kompanija na tržištu robe ili kapitala, i asocirane profitabilnosti. Shodno tim podacima prosečno povećanje od 10% tržišnog udela je asocirano sa povećanjem od oko 5% investicionog prinosa, pre oporezivanja.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik4
Evaluacija i rizik
 • “PREŽIVLJAVANJE – OPSTANAK”
  • slogan “prvo sigurnost”. Ovakav pristup očigledno pretpostavlja neki minimum koji treba postići po svaku cenu. Na primer, neka je potrebno privrednom društvu oko €100.000 za servisiranje godišnjih obaveza.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik5
Evaluacija i rizik
 • POTREBNI NIVO PROFITA
  • Nobelovac (iz ekonomije) Simon smatra da donosilac odluke (menadžment privrednog društva) ne treba da teži maksimizaciji profita, već treba da bude zadovoljan sa tzv. “potrebnim-zadovoljavajućim nivoom profita”.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik6
Evaluacija i rizik
 • Maksimizacija opšteg poslovnog statusa privrednog društva
  • • Dugoročna profitabilnost, i
  • • Stabilnost poslovanja.
   • Ciljevi inkonzistentni jer profitabilnost isključujestabilnost.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik7
Evaluacija i rizik
 • Primer 1:
  • Imamo dva privredna društva tj. firme, i to: A i B, sa identično očekivanim prinosima (recimo 1 Evro (€1) po običnoj akciji). Sada pretpostavimo da privredno društvo B očekuje dobit-profit pod vrlo rizičnim okolnostima, tj. finansiranje udžbenika o evaluaciji i riziku. U takvom slučaju, cena (tržišna vrednost) obične akcije privrednog društva Aće biti veća od privredno društvo B, pošto obe ponude ulagača imaju isti očekivani budući prinos, ali ipak jedna od njih ima mnogo veći rizik.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik8
Evaluacija i rizik
 • Primer -2:
  • Pretpostavimo realističniji slučaj u kome rizičnija ulaganja takođe “nude” veći profit.
  • Neka privredno društvo može zaraditi €1 po akciji zasigurno, ili alternativno €2 po akciji sa 90% verovatnoće izvesnosti, ali sa verovatnoćom od 10% da će izgubiti €2 tj. figurativno da će doživeti bankrot. Odluka u ovakvom slučaju nije laka! Da li je dodatna zarada od €1 dovoljna da poništi 10% verovatnoće da se ide u bankrot? Odgovor svakako zavisi od evaluacije tržišta kapitala, kao i od odnosa rizik- prinos, za relevantne investicione projekte tj. programe i tsl.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik9
Evaluacija i rizik
 • Motivacija menadžera
  • lične koristi
  • Menadžeri hoće velike zarade za kratki vremenski segment – trajanjima (horizont) suprotno od intencije akcionara, koji zagovaraju dugoročnu strategiju.
  • dijametralno različite strategije u vezi procene rizika investicionih projekata i drugih poslovnih odluka

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik10
Evaluacija i rizik
 • Rezultati empirijskih istraživanja ciljeva preduzeća: podaci
  • 1. Investiranje.
  • 2. Stabilizacija cena i marži.
  • 3. Cilj povećanje udela na tržištu kapitala (npr. putem akcija i tsl.).
  • 4. Praćenje i prevencija konkurencije.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik11
Evaluacija i rizik

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik12
Evaluacija i rizik

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as
Evaluacija i rizik2 čas
 • Ekonomska evaluacijainvesticionih projekata
  • prihvatiti ili odbaciti investicioni projekat.
  • Vremenska dimenzija novca
   • novac zaprimljen “danas”, nije vredan kao onaj zaprimljen “sutra”!
   • tipična odluka u domenu kapitalnih investicija, odnosi se na upoređivanje sadašnjih finansijskih tj. novčanih odliva (ulaganja, troškova itsl.), i budućih beneficija (prihoda, profita, itsl.).

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as1
Evaluacija i rizik2 čas
 • . Postavlja se pitanje kolika je vrednost za privredno društvo investicije od €1 posle godinu dana? Da bi odgovorili na ovo pitanje ispitajmo prvo buduću vrednost (ili terminalnu vrednost) označenu sa BV u našem slučaju to je €1 tj. principal (glavnica) koja se uvećava za interes, recimo od k% na kraju godine (godišnji nivo).

UNIVERZITET SINGIDUNUM

pojmovi koji se koriste u analizi
Pojmovi koji se koriste u analizi!
 • Iznos: jeste odredjeni iznos valute ($, €, Din, itsl.) koji se pozicionira na odredjeni datum!
 • Sadašnja vrednost : vrednost iznosa ili anuiteta koji se izračunava na zaradjeni interes od uloženog iznosa!
 • Buduća vrednost: vrednost na kraju perioda ulaganja.
 • Anuitet: serija jednakih isplata/primanja za odredjeni precizirani period vremena.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as2
Evaluacija i rizik2 čas
 • Za dati alternativni prinos (stopu prinosa) označenu sa k, buduća vrednost €1 je, kako sledi:BV1 = 1 • (1 + k),
 • gde BV1označava buduću (terminalnu) vrednost €1 na kraju prve godine.
 • Ako je k= 10% onda je
 • BV1 = 1 (1 + 0,10) = 1 + 0,10 = €1,10

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as3
Evaluacija i rizik2 čas
 • Koja je buduća vrednost €1 na kraju druge godine?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as4
Evaluacija i rizik2 čas
 • BV2 = 1,10 + 0,11 = €1,21
 • Kakobi to formalno bilo:
 • BV2=1 (1 + k)(1 + k) = 1 (1 + k)2
 • Generalno, buduća vrednost od 1€ na kraju n-tegodine biće:
 • BVn = 1 • (1+k)n

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as5
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as6
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as7
Evaluacija i rizik2 čas
 • Ovo se ustvari zove : složeni interesni račun sa uniformnim odlivom (troškovima) ili prilivom (uplatama, investicijama ulaganjima).

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as8
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as9
Evaluacija i rizik2 čas
 • Sadašnja vrednost:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as10
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as11
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as12
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide43

Složeniju varijantu, i to BV nanivou :

 • godine,
 • polugodišnje,
 • kvatalno
 • mesečno, i
 • grafički to prikazati (videti knjigu)!
 • Zapamtiteformuluzaizračunavanjebudućevrednostisloženoginteresa:
 • BV (i,n,k) = SV (1+i/k)nk
 • gde je SV - sadašnjavrednost
 • igodišnjainteresnastopa
 • k - brojsloženihperiodapogodini
 • n- brojgodina
 • BV (i,n,k) - budućavrednost

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide44

Zadatak: Predpostavimo da imate €100 koja ste stavili na štedni ulog. Ukoliko je interesna stopa 8% kolika će vrednost uložene štednje biti na kraju prve, druge i treće godine? Napišite opštu formulu za buduću vrednost?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide45

Rešenje: Buduća vrednost se često naziva i terminalna vrednost i izračunava se kako sledi:

 • BV1 = €100 (1+0.08) = €108
 • BV2 = €100 (1+0.08)2 = €116,64
 • BV3 = €100 (1+0.08)3 = €125,97
 • BVn = SV0(1+r)n
 • gde je iznos štednje na početku dok je r - intersna stopa.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide46

Zadatak: Predpostavimo situaciju gde jedna osoba stavlja na depozitnu štednju svake godine na kraju dodaje odredji isti iznos para, recimo €50. Neka je početni depozit reda veličine €100 i neka je (složeni) interes 8% - mislie se na više godina. Kolika je terminalna vrednost na kraju 1,2 i n - te godine.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide47

Rešenje: Na kraju prve godine buduća ili terminalna vrednost jeste, kako sledi.

 • BV1 = €100 (1,08) +€50 = €158
 • BV2 = €158 (1,08) + €50 = €220,64
 • Ako hoćemo da zakomplikujemo situaciju onda možemo da napravimo sledeću varijantu da izračunavamo na kraju svakog perioda

UNIVERZITET SINGIDUNUM

nastavak re enja
Nastavak rešenja:
 • Opšta formula za izračunavanje anuiteta!
 • BVn = (SV0 +x/r)(1+r)n –x/r
 • BV5 = (€100+€50/0,08) (1+0,08)2 -€50/0,08 = €220,64

UNIVERZITET SINGIDUNUM

zadatak na asu
Zadatak na času
 • Primenjujući predhodnu formulu za uniformi anuitet, izračunati buduću – terminalnu vrednost za 5 godinu?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

re enje
Rešenje:
 • BV5 = €440,26
 • Za domaći dokažite da je ovo tačno!

UNIVERZITET SINGIDUNUM

zadatak
Zadatak:
 • Predpostavimo da smo planirali da stavimo na račun u banci po €1.000 na kraju svake od pet godina. Ukoliko je interesna stopa reda veličine 12% za svaku godinu, koliki će biti račun na kraju 5 godine.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

re enje1
Rešenje:
 • Ovo je ustvari buduća vrednost anuiteta, ali bez inicijalnog ulaganja kao u predhodnom primeru, koje je bilo €100. Sada toga nema pa se menja jednačina za izračunavanje anuiteta kako sledi:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

nastavak re enja1
Nastavak rešenja:
 • Evo rešenja:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

sada nja vrednost za obra un interesa vi e od jednom godi nje
Sadašnja vrednost za obračun interesa više od jednom godišnje
 • Neka je buduća vrednost reda veličine €100 interesna na kraju 3-će godine interesna stopa 10%, koja se izračunava tromesečno. Izračunajte sadašnju vrednost ?

UNIVERZITET SINGIDUNUM

re enje2
Rešenje:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

zadatak1
Zadatak:
 • Predpostavimo investiciju koja počinje od 5-te godine i završava se 10 godinom. Koja je vrednsot ove investicije danas (sadašnja vrednost anuiteta) ako je interesna stopa 7%.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

re enje3
Rešenje:
 • Pošto je interesna stopa odložena izračunavanje odložene sadašnje vrednosti se vrši putem fomule, kako sledi:
 • Prvi korak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide59

konačno

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide60
Gde je IZP iznos plaćanja u ponovljenim periodima , n – broj tih ponovljenih perioda, i – intersna stopa, i m – odloženi period munus 1.
 • Opšta fomula za odloženi anuitet, je kako sledi:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as13
Evaluacija i rizik2 čas
 • NETO SADAŠNJA VREDNOST

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as14
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as15
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as16
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as17
Evaluacija i rizik2 čas
 • Uporedimo dva projekta, ako je k=10%i to:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as18
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as19
Evaluacija i rizik2 čas
 • Grtafički prikaz NSv

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as20
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as21
Evaluacija i rizik2 čas
 • Interna stopa rentabilnosti

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as22
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as23
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as24
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as25
Evaluacija i rizik2 čas
 • NSV versus ISR
  • Nezavisno projekti
  • Ali pre toga da vidimo, relaciju.

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as26
Evaluacija i rizik2 čas
 • Uporedimo NSV i ISR kod zavisnih projekata

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as27
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as28
Evaluacija i rizik2 čas
 • Razlike u obimi investiranja

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as29
Evaluacija i rizik2 čas
 • Indeks perofitabilnosti

UNIVERZITET SINGIDUNUM

evaluacija i rizik 2 as30
Evaluacija i rizik2 čas

UNIVERZITET SINGIDUNUM

slide79

Napravite spisak funkcija u EXCEL u koje se mogu koristiti za izračunavanje u domenu finansija i investicija!

UNIVERZITET SINGIDUNUM

1 zadatak
1. Zadatak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

2 zadatak
2. Zadatak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

3 zadatak
3. Zadatak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

4 zadatak
4. Zadatak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

5 zadatak
5. Zadatak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM

6 zadatak
6. Zadatak:

UNIVERZITET SINGIDUNUM