upravlja ko ra unovodstvo 17 02 2011 prva nedelja uvodno predavanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upravljačko računovodstvo 17.02.2011. Prva nedelja - uvodno predavanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upravljačko računovodstvo 17.02.2011. Prva nedelja - uvodno predavanje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Upravljačko računovodstvo 17.02.2011. Prva nedelja - uvodno predavanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Upravljačko računovodstvo 17.02.2011. Prva nedelja - uvodno predavanje. Sadržaj predmeta. YOUR SUBTOPICS GO HERE. Literatura. Lazić dr Jovica (2011) : Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo i upravljanje troškovima i prihodima, Visoka poslovna škola SS, Novi Sad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Upravljačko računovodstvo 17.02.2011. Prva nedelja - uvodno predavanje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj predmeta
Sadržaj predmeta

YOUR SUBTOPICS GO HERE

literatura
Literatura

Lazić dr Jovica (2011): Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo i upravljanje troškovima i prihodima, Visoka poslovna škola SS, Novi Sad

2 Malinić dr Slobodan (2008), Upravljačko računovodstvo – izazov za računovođe i menadžere, Ekonomski fakultetKragujevac.

3. Catherine Gowthorpe (2009): Upravljačko računovodstvo,

DATASTATUS, Beograd

4. Horngren Charles: Cost Accounting, Prentice Hall, New Jersey

5. Horváth Péter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, München

sadr aj
Sadržaj

Obračun troškova i učinaka

1

Računovodsto troškova

2

Ustrojstvo obračuna troškova i učinaka

3

Organizaciona struktura

4

svrha postojanja upravlja kog ra unovodstva
Svrha postojanja Upravljačkog računovodstva

Pomoć rukovodstvu (preduzeća) da ostvari ciljeve koji su pred preduzeće postavljeni

Kako rukovodstvo ostvaruje ciljeve?

Kroz proces donošenja odluka

Kako se donose odluke?

Na bazi informacija

Koja je uloga Upravljačkog računovodstva?

prikupljanje, klasifikovanje i sumiranje podataka iz računovodstva

Pripremanje, podnošenje i inerpretacija računovodstvenih izveštaja rukovodstvu preduzeća

slide7

Računovodstveni informacioni sistem

Tipovi informacionih sistema:

- Proizvodni

- Marketinški

- Računovodstveni

- Kadrovski

ra unovodstveni informacioni sistem
Računovodstveni informacioni sistem

Definicija: RIS je skup ljudi i opreme koji po određenoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje podataka o nastalim ekonomskim promenama na imovini, vrše proveru njihove valjanosti, klasifikuju ih i obrađuju uz sastavljanje izveštaja , analiza i inerpretacija i prenose ih licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu

 • RIS pruža informacije:
  • Redovno interno izveštavanje
  • Neredovno interno izveštavanje
  • Eksterno izveštavanje
definisanje upravlja kog ra unovodstva
DefinisanjeUpravljačkog računovodstva

Struktura RIS-a (sa aspekta vrste posla):

Finansisko knjigovodstvo

Obračun troškova (i učinaka)

Računovodstvena kontrola i nadzor

Računovodstveno planiranje i analiza

Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija):

- Finansijsko računovodstvo

- Upravljačko računovodstvo

definisanje upravlja kog ra unovodstva1
DefinisanjeUpravljačkog računovodstva

Definisanje Upravljačkog računovodstva – Podsistem RIS-a

Management Accounting – Controlling

Struktura Upravljačkog računovodstva:

- Obračun trokova i učinaka

- Cost-Benefit analiza

- Računovodstveno planiranje

- Računovodstvena kontrola

- Finansijski obračun (kratk. srednj. i dug. likvidnost sa aspekta

rentabiliteta i rizika

- Obračun investicija (projekata)

Horváth Péter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, München, 2008, S. 378-379

p olo aj upravlja kog ra unovodstva
PoložajUpravljačkog računovodstva

Razlike između Upravljačkog i Finansijskog računovodstva

Korisnici

Vreme izveštavanja

Regulativa

Kontni okvir

Predmet posmatranja

etape upravlja kog ra unovodstva
EtapeUpravljačkog računovodstva

Prva etapa: Faktori procesa rada i kontrola

Druga etapa(1968): Priprema informacija za planiranje i kontrolu

Treća etapa (1985): Poslovna analiza i rukovođenje troškovima

Četvrta etapa (1995): Value Chain, Wertkette

su tina i predmet obra una tro kova
Suština i predmet Obračuna troškova

Obračun troškova i učinaka predstavlja računsku osnovu Upravljačkog računovodstva

Najčešći naziv: Računovodstvo troškova, obračun troškova i učinaka, pogonsko knjigovodstvo, interni obračun, obračun proizvodnje, pogonski obračun

Sa stanovišta predmeta pojmovi Računovodstvo troškova, obračun troškova i pogonsko knjigovodstvo nisu sinonimi već su različiti delovi računovodstvenog informacionog sistena

ra unovodstvo tro kova
Računovodstvo troškova
 • Mellerovich: “ Računovodstvo troškova je obuhvatanje i obračunavanje pogonskih troškova i učinaka. Njegovo područje otpočinje onde gde otpočinje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a završava se tamo gde su učinci pripremljeni za prodaju” Ono obuhvata:
 • Obračun proizvodnje:
  • Obračun troškova po vrstama
  • Obračun troškova po mestima
  • Obračun troškova po nosiocima
 • Kalkulaciju
 • Kratkoročni obračun uspeha
 • Obračun planskih troškova
 • Pogonsko upoređivanje
 • Statistiku troškova
 • Analiza troškova
obra un tro kova i u inaka
Obračun troškova i učinaka
 • uži pojam od pojma Računovodstva troškova

Pogonsko knjigovodstvo zadatak: sve podatke o nastalim troškovima poslovanja prikupi, te da ih proknjiži i na kraju obradi

Sadržina pogonskog knjigovodstva odgovor na pitanja:

Šta se troši – finansijsko knjigovodstvo klasa 5

Gde i

U vezi sa čim se troši

Obračun troškova i učinaka

Obuhvata: pogonsko knjigovodstvo i kalkulaciju cene koštanja

obra un tro kova i u inaka1
Obračun troškova i učinaka
 • Pojmovi:
 • UČINCI: rezultat određene aktivnosti
 • TROŠKOVI: novčani izraz trošenja dobara i usluga u vezi sa stvaranjem učinaka
 • KALKULACIJA CENE KOŠTANJA: utvrđivanje ili obračun troškova jednog proizvoda ili usluge
obra un tro kova i u inaka2
Obračun troškova i učinaka

Ustrojstvo obarčuna troškova i učinaka predstavlja složen proces i zavisi od sledećih faktora:

Organizaciona struktura preduzeća

Faktori procesa rada

Zadatak i smisao obračuna troškova

Zakonski propisi

Prilagodljivost sistema obračuna troškova

Mora se voditi računa o EKONOMIČNOSTI

Zbog čega?

organizacioni delovi preduze a
Organizacioni delovi preduzeća

Sva proizvodna preduzeća imaju:

Proizvodnu delatnost

Neproizvodnu delatnost

Ova podela uslovljava razvrstavanje troškova za potrebe kalkulacije na:

Troškove proizvodnje u širem smislu

Troškove opšteg upravljanja i prodaje

Troškovi preduzeća kao celine

proizvodna delatnost preduze a
Proizvodna delatnost preduzeća

U šta spadaju Troškovi istraživanja i razvoja?

 • Delatnost preduzeća se može podeliti na:
 • Osnovnu delatnost
 • Sporednu delatnost
 • Pomoćnu delatnost
neproizvodna delatnost preduze a
Neproizvodna delatnost preduzeća
 • Uže celine su:
 • Nabavka - ?
 • Uprava - ?
 • Prodaja - ?
ema proizvodnog preduze a vojvo anka
Šema proizvodnog preduzeća “Vojvođanka”

Proizvodni sektor: Osnovna i pomoćna delatnost

Obračun troškova se ne vezuje za delatnosti već za mesta troškova (najuže organizacione delove preduzeća

 • Komercijalni sektor: 3 delatnosti:
  • Nabavka
  • Prodaja
  • Pomoćna delatnost (transport)
slide22

Možemo reći da podela preduzeća na delatnosti predstavlja početni korak u podeli preduzeća na mesta troškova

Za shvatanje pojma mesta troškova neophodno je prvo objasniti pojmove učinaka i nosioce troškova

u inci i nosioci tro kova
Učinci i nosioci troškova

Učinci predstavljaju rezultat rada preduzeća, to jest pojednih njegovih delatnosti to jest pojedinih organizacionih delova.

REZULTAT RADA PREDUZEĆA

UČINAK

TROŠAK

TROŠAK TREBA VEZATI ZA NEŠTO

?

UČINCI SU U STVARI NOSIOCI TROŠKOVA

u inci i nosioci tro kova1
Učinci i nosioci troškova
 • Treba razlikovati dve vrste učinaka:
  • Učinci pojedinih organizacionih delova preduzeća
  • Učinci preduzeća

Prvi učinci (A) predstavljaju PRIVREMENE NOSIOCE TROŠKOVA

Drugi učinci predstavljaju KONAČNE, KRAJNJE NOSIOCE TROŠKOVA

u inci privremeni nosioci tro kova
Učinci – privremeni nosioci troškova

Učinci organizacionih delova preduzeća su usluge koje oni pružaju proizvodima ili drugim organizacionim delovima preduzeća. Zbog toga se njihova vrednost, odnosno troškovi koje su oni “poneli” uključuje u vrednost proizvoda ili usluga i učinaka drugih organizacionih delova preduzeća. S obzirom da ovi učinci samo privremeno “nose” troškove nazivaju se privremeni nosioci troškova.

u inci kona ni nosioci tro kova
Učinci – konačni nosioci troškova
 • Podela konačnih nosilaca:
  • Delatnosti u kojoj se izrađuju
  • Tipu proizvodnje u kojoj se javljaju
  • Tome na koliko se užih organizacionih delova jedne delatnosti proizvode
 • Delatnosti u kojoj se izrađuju
  • Nosioci troškova iz osnovne delatnosti
  • Nosioci troškova iz sporedne delatnosti
  • Nosioci troškova iz pomoćne delatnosti

Konačni nosioci troškova su konačni učinci preduzeća namenjeni tržištu, tj učinci koji imaju karakter robne proizvodnje, kao i učinci u vidu faktora procesa rada prozvedenih u preduzeću i aktiviranih na odgovarajućim računima sredstava

slide27

Troškovi konačnih nosilaca obuhvataju se na računima klase 9 grupa 5

 • 950 - Nosioci troškova iz osnovne delatnosti
 • 951 – Nosioci troškova iz sporedne delatnosti
 • 952 – Nosioci troškova iz pomoćne delatnosti
 • 2. Prema tipu proizvodnje nosioci se mogu podeliti na:
  • Masa prozvoda kao nosioc troškova
  • Individualne porudžbine kao nosioci troškova
karakteristike funkcionisanja sistema obra una po stvarnim tro kovima
Karakteristike funkcionisanja sistema obračuna po stvarnim troškovima
 • Osnovni cilj je utvrđivanje cene koštanja učinaka,
 • Predmet obračuna su stvarni (istorijski) troškovi,
 • Spada u grupu apsorpcionih Sistema obračuna
 • Paralelno egzistira u SO po standardnim i varijabilnim troškovima
 • Predstavlja razvijen obračunski postupak
 • Prvi samostalan SO
 • Na osnovama ovog SO nastali su ostali SOTroškova
 • Značajno je zastupljen u praksi preduzeća
metodologija funkcionisanja so po stvarnim tro kovima knjigovodstvena metoda

K-ta Gr.-10 – Zalihe materijala

K-ta Gr.-11 – Nedovršena proizvodnja

K-to 700 – R-a otvaranja glavne knjige

K-ta Gr.-13 – Roba

Metodologija / Funkcionisanja SO po stvarnim troškovima (knjigovodstvena metoda)
 • Otvaranje poslovnih knjiga u FK:

I faza – preuzimanje vrednosti početnih zaliha

iz finansijskog knjigovodstva (FK)

K-ta Gr.-12 – Gotovi proizvodi

slide31

K-to 910 – Materijal

K-to 911 – Roba

K-to 900 – R-i za preuzimanje zaliha

K-ta Gr.-96 – Gotovi proizvodi

 • Preuzimanje vrednosti početnih zaliha u OT:

K-ta Gr.-95 – Nosioci troškova

iii faza preuzimanje i alokacija primarnih tro kova

K-to 902 – R-i za preuzimanje troškova

III faza – Preuzimanje i alokacija primarnih troškova

K-ta Gr.-92 – R-i MT nabavke tehničke uprave i pomoć. delatnosti

K-ta Gr.-93 – R-i glavnih proizvodnih MT

K-ta Gr.-94 – R-i MT uprava, prodaja i sl. aktivnosti

K-ta Gr.-95 – Nosioci troškova

Metode alokacije:

- Direktna alokacija

- Indirektna alokacija (pomoću ključeva)

MT – Mesto troškova

iv faza obra un i obuhvatanje sekundarnih tro kova
IV faza – Obračun i obuhvatanje sekundarnih troškova

Ukupni troškovi = Primarni troškovi + sekundarni troškovi

 • a) Interne usluge procentualno izražene prikazuju se:
 • U obliku pregleda sličnih knjigovodsetvenim računima
 • - U obliku tabelarnog pregleda
 • K-ta MT
 • Primarni tr.
 • +Sekundarni tr.
 • Ukupni tr.

Tabelarni pregled:

b) Utvrđivanje međusobne uslovljenosti:

- Zatvorena uslovljenost – (ZU) (920  921)

- Otvorena uslovljenost – (OU) (922  923

922  923)

- Mešovita uslovljenost – MU (920  921)

922

slide35
c) Utvrđivanje ukupnih troškova ZUMT:

- Metoda linearnih jednačina prvog stepena

- Metoda dodataka sa uključivanjem

d) Kontrola tačnosti UT za ZUMT

e) Utvrđivanje UT za OUMT

f) Raspored troškova internih usluga na korisnike (Duguju sva MT koja primaju interne usluge, a potražuju MT koja daju interne usluge)

Nakon ove faze zatvaraju se svi računi MT

Gr. 92

MT-920

Npr. Prim. tr. Ukupni tr.

+ Sekund. tr.  S = 0

Ukupni tr.

v faza obra un i knji enje tro kova neproizvodnih slu bi
V faza – Obračun i knjiženje troškova neproizvodnih službi

K-ta MT-Gr. 94 K-to 982 – Troškovi perioda

Primarni tr.Ukupni tr.

+Sekundarni tr.

Ukupni tr.

 • Troškovi neproizvodnih službi se ne uključuju u cenu koštanja
 • Smatraju se troškovima perioda
 • Zatvaraju se R-i MT neproizvodnih službi (S=O)
vi faza kona an obra un
VI faza – Konačan obračun

I korak:

 • Prenos ukupnih troškova sa MT osnovne delatnosti

na konta Gr. 95 – Nosioci troškova

K-ta MT-Gr. 93 K-ta Gr.95 – Nosioci troškova

Primarni tr.Ukupni tr.

+ Sekundarni tr.

Ukupni tr.

 • Zatvaraju se svi računi MT-Gr. 93
slide38
II korak:
 • Prenos troškova završene proizvodnje sa konta nosilaca troškova (Gr.95)

na konta Gr.96 – Gotovi proizvodi

K-ta Gr.95 – Nosioci troškova K-ta Gr.96 – Gotovi proizvodi

Ukupni troškovi% završene proizvodnje

nedovršene

proizvodnje

S95= Dugovna – Potražna strana = Saldo nedovršene proizvodnje

 • Utvrđivanje cene koštanja po jedinici učinka (zalihe se evidentiraju po ceni koštanja proizvodnje)
vii faza uklju ivanje poslovnih prihoda u obra un tro kova
VII faza – Uključivanje poslovnih prihoda u obračun troškova
 • Preuzimanje poslovnih prihoda iz FK

Prihodi od prodaje

K-ta 986 – proizvoda i usluga

Računi za

K-ta 903 - preuzimanje prihoda

Drugi

K-ta 989 – poslovni prihodi

 • Smanjenje zaliha gotovih proizvoda

Gotovi Troškovi

K-ta Gr.96 – proizvodi K-ta 980 - prodatih proizvoda

viii faza utvr ivanje periodi nog poslovnog rezultata
VIII faza – Utvrđivanje periodičnog poslovnog rezultata
 • Primenjuje se metoda troškova prodatih učinaka

K-to 986 – Prihod od prodatih proizvoda

K-to 983 – Viškovi zaliha učinaka

K-to 989 – Drugi pos. prihodi

K-to 9901– Poslovni gubitak

K-to 980 – Troškovi prodatih proizvoda

K-to 982 – Troškovi perioda

K-to 983 – Otpis i manjkovi zaliha

K-to 9900– Poslovni dobitak

ix faza zaklju ak poslovnih knjiga rt
IX faza – Zaključak poslovnih knjiga RT
 • Knjigovodstveno zaključivanje konta OT vrši se putem K-ta 999 – Zaključak konta obračuna troškova i učinaka
 • K-to 999

Sva konta sa dugovnim saldom

 • Sva konta sa

potražnim saldom

K-to 999

S – K-ta 999 = 0

x faza sastavljanje i prezentacija ra unovodstvenih izve taja
X faza – Sastavljanje i prezentacija računovodstvenih izveštaja
 • Kalkulacija stvarne cene koštanja
 • Izveštaj o vrednosti zaliha učinaka

na kraju obračunskog perioda

 • Izveštaj o performansama po MT, po funkcijama, po predmetima obračuna
metodologija funkcionisanja sistema obra una po stvarnim tro kovima metoda pol a

Metodologija Funkcionisanja Sistema Obračuna po stvarnim troškovima (Metoda POL-a)

www.fim.singidunum.ac.rs

slide44
POL - knjigovostveno organizaciono sredstvo za realizaciju statističko-tabelarne metode obračuna troškova i učinaka

POL - predstavlja dvodimenzionalni tabelarni prikaz

POL - troškovi se razvrstavaju u dve dimenzije:

 • horizontalno po mestima i nosiocima troškova
 • vertikalno po različitim vrstama troškova

www.fim.singidunum.ac.rs

knji enje pol a
Knjiženje POL-a

a) K-ta Gr. 95 - Nosioci troškova

Računi za

K-to 902 – preuzimanje troškova

K-to 982 – Troškovi perioda

b)

K-ta Gr. 95 - Nosioci troškova K-ta Gr. 96 – Gotovi proizvodi

slide46

FSO po stvarnim troškovima

 • O c e n a
 • Nedostaci:
 • Ne obezbeđuje adekvatnu informacionu osnovu
 • Ne odgovara zahtevima realnog bilansiranja zaliha
 • Otežana je kontrola troškova
 • Izostanak standardne komponente troškova, prihoda ii rezultata
 • Nisu zadovoljeni informacioni zahtevi politike prodajnih cena
 • Prenaglašen značaj MT kao organizaconih jedinica
 • Ne zadovoljava princip ažurnosti.
 • Prednosti:
     • Sistem obračuna troškova koji je prvi nastao
     • Čini osnovu za razvoj drugih sistema obračuna troškova
     • Značajno je zastupljen u praksi
slide48
Predstavlja skup ciljeva, organizaciono-metodoloških pravila i odgovarajućih obračunsko-knjigovodstvenih procedura za obračun i utvrđivanje standardnih i stvarnih troškova, prihoda i rezultata za preduzeće u celini i po odabranim segmentima, s ciljem stvaranja adekvatne računovodstvene baze podataka namenjene različitim korisnicima.

Karakteristike:

 • Zahteva nova, adekvatna organizaciona rešenja
 • Adekvatna procedura za standardne troškove i utvrđivanje standardne cene koštanja
 • Raščlanjavanje i praćenje stvarnih i standardnih troškova po:
  • Funkcionalnoj pripadnosti
  • Načinu uključivanja po MT i nosiocima
  • Reagibilnosti u odnosu na obim aktivnosti
 • važnu ulogu ima izbor adekvatnog standardnog kapaciteta
 • Istovremeno prisustvo stvarnih i standardnih troškova
 • Utvrđivanje i disponiranje odstupanja
 • Akcenat je na mestima troškova
 • Značajna zastupljenost u praksi
priprema za uvo enje fsost
Priprema za uvođenje FSOST

I Organizaciono-metodološke pripreme

 • Izbor MT
 • Izbor nosilaca troškova
 • Izbor jedinice učinaka za MT
 • Izbor i usaglašavanje odgovarajućih kriterijuma i merila za vrednovanje internih usluga

II Obračunsko-knjigovodstvene pripreme

 • Adekvatna organizaciona rešenja za knjigovodstvenu dokumentaciju
 • Koncipiranje individualnog kontnog plana
 • Ustrojstvo analitičkih knjigovodstava
 • Koncipiranje odgovarajućih rešenja u vezi sa računovodstvenim izveštavanjem
standardizovanje tro kova
Standardizovanje troškova
 • Principi:
   • Princip redosleda
   • Princip racionalnosti
   • Princip realnosti
 • Vrste standarda:
   • Standardi utvrđeni naučnim tehničko-tehnološkim merenjima
   • Iskustveni standardi
   • Bazni standardi
   • Tekući standardi
   • Idealni standardi
   • Prosečni standardi
   • Normalni standardi
   • Objektivni standardi
 • Standardni kapacitet:
   • Idealni kapacitet
   • Ostvareni kapacitet
   • Prosečni kapacitet
   • Praktični kapacitet
   • Normalan kapacitet
   • Kapacitet zasnovan na planiranoj prodaji
   • Praktično dostižni
standardizovanje tro kova proizvodnje
Standardizovanje troškova proizvodnje
 • Standardizovanje direktnih troškova proizvodnje
   • Direktni tr. materijala za izradu
   • Direktni tr. zarada
   • Posebni pojedinačni troškovi
 • Standardizovanje opštih tr. proizvodnj

Standardizovanje neproizvodnih troškova

 • Budžetiranje rashoda opšte uprave sa administracijom
 • Budžetiranje rashoda mesta troškova prodaje
 • Budžetiranje rashoda za druga mesta troškova

(nabavke, istraživanja i razvoja,

tehničkog sektora i sl.)

knjigovodstvena procedura
Knjigovodstvena procedura

I faza - preuzimanje vrednosti početnih

zaliha i pratećih odstupanja iz FK

II faza

III faza

IV faza

Iste kao kod sistema obračuna

po stvarnim troškovima

ra unovodstveno izve tavanje
Računovodstveno izveštavanje
 • Kalkulacija cene koštanja zasnovana na standardnim troškovima i budžetiranim rashodima
 • Izveštaj o performansama po MT
 • Izveštaj o različitim odstupanjima
slide56

FUNKCIONISANJE OBRAČUNA po standardnim troškovima

 • Prednosti: O c e n a
   • Realnije bilansiranje, vrednovanje zaliha, troškova,
 • ukupnih rashoda i rezultata
   • Podobnost u pogledu upravljanja troškovima
   • Podobnost u pogledu upravljanja prodajnim cenama
   • Podobnost u pogledu upravljanja motivacionim sistemima
   • Pouzdanije alternativno poslovno odlučivanje
   • Omogućava aktivan, ispitivački i upravljački odnos
   • menadžmenta prema ovom sistemu
   • Zadovoljava princip ažurnosti.
 • Nedostaci:
 • Prigovor u pogledu objektivnosti standarda
 • Komplikovana i otežana primena
 • Nepodoban za primenu u kratkom roku
osnovne karakteristike
Osnovne karakteristike
 • Neophodnost razdvajanja ukupnih troškova na:
   • Fiksne troškove
   • Varijabilne troškove
 • Vremenska dispozicija fiksnih troškova
 • Varijabilni troškovi su troškovi proizvoda
 • Rezultat se iskazuje u kontribucionoj formi

(MR = PP – VT)

 • Sastavne komponente čine metodologija prelomne tačke, grafikon rentabiliteta i kalkulacija stvarne i standardne cene koštanja učinaka na bazi varijabilnih troškova
rezultati i osnovni pokazatelji
Rezultati i osnovni pokazatelji

Bilans uspeha:

Prihodi od prodaje PP

- Varijabilni troškovi VT

=Marginalni dobitak MD

- Fiksni troškovi FT

= Neto dobitak ND

Rezultati:

 • Prihod od prodaje, varijabilni i fiksni troškovi,
 • Marginalni dobitak (MD) i stopa marginalnog dobitka (Md)

Md =

 • Neto dobitak (ND) i stopa neto dobitka (Nd) Nd =
 • Prelomna tačka (Pt) Pt = ------------------
 • Marža sigurnosti (ms) ms = · 100

ND · 100

PP

MD · 100

PP

FT · 100

100-%VT

PP - Pt

PP

struktura kalkulacije cene ko tanja na bazi varijabilnih tro kova
Struktura kalkulacije cene koštanjana bazi varijabilnih troškova
 • Troškovi direktnog materijala

1.1. Troškovi osnovnog materijala

1.2. Troškovi pomoćnog materijala

 • Troškovi prerade varijabilnog karaktera

2.1. Troškovi plata izrade

2.2. Opšti varijabilni troškovi proizvodnje

2.3. Posebni pojedinačni troškovi izrade

 • Ukupni varijabilni troškovi proizvodnje (1+2)
 • Troškovi prodaje

4.1. Direktni troškovi prodaje varijabilnog karaktera

4.2. Opšti varijabilni troškovi prodaje

 • Cena koštanja na bazi ukupnih varijabilnih troškova (3+4)
 • Kontribucioni dobitak
 • Prodajna cena (5+6)
 • Kontribucioni rezultat po pokriću tr. direk. materijala (7-1)
 • Kontribucioni rezultat po pokriću varijabilnih tr. proizvodnje (7-3)
 • Kontribucioni rezultat po pokriću varijabilnih tr. Proizvodnje i prodaje (7-5)
tretman varijabilnih tro kova proizvodnje
Tretman varijabilnih troškova proizvodnje
 • Standardizovanje VT:
 • Istovremeno prisustvo stvarnih VT
 • U cenu koštanja se uključuju samo VT proizvodnje
 • Utvrđivanje odstupanja:
   • Odstupanje u potrošnji materijala izrade
   • Odstupanje u potrošnji plata izrade
   • Odstupanje u potrošnji opšte VT

Troš. Materijala za izradu

Troš zarada izrade

Opšti var. Tr. Proizvodnje

Posebni pojedinačni troškovi proizvodnje

tretman fiksnih tro kova proizvodnje
Tretman fiksnih troškova proizvodnje
 • Evidentiraju se kao primarni stvarni troškovi po prirodnim vrstama za preduzeće kao celinu, a pri alokaciji na račune MT vrši se njihovo grupisanje u opšte fiksne troškove
 • Prenose se na teret troškova perioda
 • Ne mogu da se utvrde odstupanja
tretman tro kova uprave i prodaje
Tretman troškova uprave i prodaje

I Troškovi uprave

 • Evidentiraju se kao primarni stvarno nastali troškovi
 • Alociraju se na MT Uprave kao opšte varijabilni i opšte fiksni troškovi
 • Utvrđuju se odstupanja između stvarnih i standardnih varijabilnih troškova
 • Standardni varijabilni troškovi zajedno sa odstupanjima prenose se na troškove perioda
 • Stvarni opšte fiksni troškovi su troškovi perioda

II Troškovi prodaje

 • Evidentiraju se na kontima kl. 5
 • Alociraju se kao opšte varijabilni i opšte fiksni troškovi
 • Standardni varijabilni troškovi, kao i odstupanja, prenose se na troškove perioda
 • Stvarni fiksni troškovi prodaje su troškovi perioda
 • Varijabilni troškovi se standardizuju radi kompletiranja komercijalne cene koštanja i kontrole
ograni enja sistema obra una po varijabilnim tro kovima
Ograničenja sistema obračunapo varijabilnim troškovima
 • Ograničenja sa aspekta kratkog i dugog roka
 • Ograničenja u pogledu prisustva kvalitativnih faktora
 • Ograničenja u pogledu strukture troškova poslovanja
 • Ograničenja u vezi stepena korišćenja kapaciteta
knjigovodstvena procedura1
Knjigovodstvena procedura
 • Identična prethodnom sistemu sa uvažavanjem određenih specifičnosti
ra unovodstveno izve tavanje1
Računovodstveno izveštavanje
 • Kalkulacija cene koštanja na bazi varijabilnih troškova
 • Pregled odstupanja po vrstama za MT
 • Izveštaj o performansama za MT
 • Izveštaj o stanju i promenama vrednosti zaliha učinaka
funkcionisanje sistema obra una po standardnim varijabilnim tro kovima
Funkcionisanje Sistema Obračuna po standardnim varijabilnim troškovima

O c e n a

Prednosti:

 • Omogućava realnije i strože bilansno vrednovanje zaliha
 • Inkorporiranje prelomne tačke
 • Podobnost u pogledu upravljanja troškovima
 • Podobnost u pogledu upravljanja prodajnim cenama
 • Podobnost u pogledu alternativnog poslovnog odlučivanja
 • Podobnost u pogledu izgradnje i primene stimulativnih metoda nagrađivanja

Nedostaci:

     • Nepodoban za primenu u dugom roku
     • Nedovoljna objektiviziranost standardnih varijabilnih troškova
     • Kalkjulacija na bazi varijabilnih troškova – neuspešan kontrolno-dispozitivni instrument
funkcionisanje obra una tro kova po aktivnostima
FUNKCIONISANJE OBRAČUNA TROŠKOVA po aktivnostima
 • Model upravljanja troškova temeljem aktivnosti (Activity Based Costing –ABC) podrazumijeva raspoređivanje troškova po aktivnostima.
 • "Umesto da se troškoviprate po pojedinom proizvodu, ova metoda prati kretanje troškova po pojedinojaktivnosti ili delu poslovnog procesa.
 • Time se omogućuje lakši nadzor nad troškovimau pojedinim ustrojstvenim delovima te se menadžeri lakše usredsređuju na uklanjanjesuvišnih troškova i delovanja."
 • Utvrđivanje troškova temeljenih na aktivnostima računovodstveni je postupakkoji organizaciji omogućuje detektovanje i povezivanje stvarnih troškova sa svakimpojedinačnim proizvodom ili uslugom koja proizlazi iz same organizacije.
slide69
Sistemskim proučavanjem modela troškova utemeljenih na aktivnostimaidentifikovalo se pet aktivnosti koje je potrebno sprovesti pri svakoj analizi troškova uorganizaciji:

- analiza aktivnosti,

- analiza izravnih troškova,

- praćenje troškova po aktivnostima,

- uspostava merenja izlaznog proizvoda,

- analiza troškova.

 • Kao i model upravljanja troškovima utemeljenih na procesima i model upravljanjatroškovima utemeljenih na aktivnostima podrazumeva procesno orijentiranuorganizaciju sa izgrađenim, dokumentovanim i implementiranim poslovnim procesima.
 • Daje odgovor na pitanje: "Zašto trošak nastaje?"
funkcionisanje obra una tro kova po p eracij m
FUNKCIONISANJE OBRAČUNA TROŠKOVA po оperacijаmа
 • Obračun troškovima po operacijama (Operation Costing) predstavljahibrid obračuna troškova i učinaka pojedinačne proizvodnje i masovneproizvodnje.
 • Primenjuje se na veću grupu (batch) homogenih proizvoda (proizvodne serije, radne naloge i sl.) koja koristi skoro iste resurse za svakuaktivnost.
 • Svaka grupa proizvoda prolazi kroz niz selektivnih aktivnostiili operacija (unutar kojih se tretiraju na isti način).
 • Sem toga, često svaka grupa predstavlja varijacije nekog nacrta, i zahteva poseban niz standardizovanih operacija.
 • Suština ove metode ukazuje i na preduzeća kod kojihbi primena ovog modela bila preporučljiva:
 • tekstilne fabrike, prehrambenaindustrija, industrija rezervnih delova i sklopova.
odlo eni obra un tro kova i u inaka backfl ush costing
Odloženi obračun troškova i učinaka(Backfl ush Costing)
 • Sistem obračuna po planskim troškovima je u odnosu na sistem obračuna po Odloženi obračun troškova i učinaka (Backfl ush Costing) predstavljauprošćeni obračun po standardnim troškovima.
 • U tradicionalnom sistemuobračuna po standardnim troškovima troškovi proizvoda se sekvencijalno (u nizu) prate u skladu sa fizičkim sekvencama nabavke i proizvodnje.
 • Odnosno postoji sinhronizacija knjigovodstvenog obuhvatanja troškova sa prolaskom proizvoda od direktnog materijala, preko nedovršene proizvodnje, sve dozavršenih gotovih proizvoda.
slide72
Nastavak
 • Takvo sekvencijalno praćenje često dosta košta, naročito kada se prate troškovi direktnog materijala i direktnih plataza pojedinačne operacije i proizvode.
 • Zbog toga je i nastao novi, skraćeniobračun po standardnim troškovima.
 • Kod ovog sistema obračunavanja troškova pažnja je usredsređena najpre na autput a potom funkcioniše unazad i proizvodne troškove primenjuje na prodate jedinice i na zalihe.
kalkulacije cena ko tanja
Kalkulacije cena koštanja
 • Nakon prenošenja troškova sa računa mesta troškova na račune nosilaca troškova pristupa se izradi kalkulacija cena koštanja.
 • U zavisnostiod vrste proizvodnje primenjuje se odgovarajuća kalkulacija:

1. kod masovne proizvodnje primenjuje se diviziona kalkulacija cenekoštanja, a

2. kod proizvodnje po individualnim porudžbinama primenjuje sedodatna kalkulacija cene koštanja.

slide74
Računovodstveno planiranje i analizau funkcijiračunovodstva odgovornosti
ra unovodstveno planiranje i analiza u funkciji ra unovodstva odgovornosti
Računovodstveno planiranje i analizau funkcijiračunovodstva odgovornosti
 • Računovodstveno planiranje se bavi projektovanjem, sistematizovanjem, obradom i prikazivanjem podataka koji se odnose na buduće poslovanjepreduzeća.
 • Dakle, ovaj konstitutivni element upravljačkog računovodstvaodnosi se na ekonomske transakcije preduzeća koje bi tek trebalo da sedese.
slide76
Krajnji proizvod računovodstvenog planiranja su računovodstvenipredračuni koji obuhvataju podatke o predviđenim stanjima ili promenama u budućnosti.
 • Računovodstvena analiza je prosuđivanje i objašnjavanje stanjai uspešnosti poslovanja, utvrđivanje odstupanja od njega, uzroka za taodstupanja i njihovih posledica (prilikom prikaza sistema obračuna poplanskim troškovima prikazali smo vrste odstupanja i način njihovogutvrđivanja, pa to na ovom mestu nećemo ponavljati).
 • Formiranje predlogaza poboljšanje poslovnih procesa i stanja je, takođe, sastavni deo računovodstvenih analiza.
 • Glavni predmet analize su podaci i informacijekoje pruža obračun troškova i analize.
 • Podaci koje obezbeđuje računovodstveno planiranje i analiza neophodni su inputi za sprovođenje kontrole poslovanja.
slide77
CVP analiza
 • Analiza trošak-prihod-dobit
cvp analiza analiza tro ak prihod dobit
CVP analiza - Analiza trošak-prihod-dobit
 • Poslovno odlučivanje na bazi podataka upravljačkog računovodstva uglavnom se zasniva na praćenju odnosa troškova, prihoda i dobiti. S toga se kao jedan od osnovnih alata za planiranje koje koriste rukovodioci koristi
 • analiza trošak-prihod-dobit (tzv. CVP analiza).
slide79
Da bi se razumeo odnos prihoda, troškova i dobiti kratko ćemo ukazati na neke njihove karakteristične odnose:
 • na početku obračunskog perioda preduzeće je suočeno sa iznosom fiksnih troškova koji će u obračunskom periodu nastati bez obzira na nivo aktivnosti privrednog subjekta.
 • Te fiksne troškove može nadoknaditi samo ostvarivanjem prihoda.
slide80
Realizacijom proizvoda ostvaruju se prihodi koji su proporcionalni obimu realizacije
 • (visina prihoda direktno zavisi od visine prodajnih cena i obima relizacije).
 • Međutim, ne može se celokupan iznos prihoda koristiti za pokriće fiksnih troškova,
 • jer sa obavljanjem aktivnosti nastaju varijabilni troškovi koji su srazmerni obimu aktivnosti
 • (visina varijabilnih troškova direktno zavisi od obima poslovanja i iznosa varijabilnih troškova po jedinici poslovanja).