ZOBOR, NaRCISOVá ULICA - PowerPoint PPT Presentation

zobor narcisov ulica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZOBOR, NaRCISOVá ULICA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZOBOR, NaRCISOVá ULICA

play fullscreen
1 / 4
ZOBOR, NaRCISOVá ULICA
159 Views
Download Presentation
dick
Download Presentation

ZOBOR, NaRCISOVá ULICA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Adresa: Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova tr. 60 950 06 Nitra tel.: +421 (0) 911 423 093 web: www.nitrianskainvesticna.sk mail: nitrianskainvesticna@nitrianskainvesticna.sk ZOBOR, NaRCISOVá ULICA

  2. ZOBOR, NaRCISOVá ULICA

  3. ZOBOR, NaRCISOVá ULICA Výmera pozemku 1.800 m2 + podielové vlastníctvo cesty IS - voda, elektrina, plyn v blízkosti pozemku - kanalizácia je riešená žumpou UPN - 4 NP Počet vlastníkov: 1 NARCISOVÁ UL.

  4. ZOBOR, NaRCISOVá ULICA