Ulica Zamkowa 8 Kościół Ewangelicki im. Piotra i Pawła - PowerPoint PPT Presentation

ulica zamkowa 8 ko ci ewangelicki im piotra i paw a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ulica Zamkowa 8 Kościół Ewangelicki im. Piotra i Pawła PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ulica Zamkowa 8 Kościół Ewangelicki im. Piotra i Pawła

play fullscreen
1 / 11
Ulica Zamkowa 8 Kościół Ewangelicki im. Piotra i Pawła
109 Views
Download Presentation
eyad
Download Presentation

Ulica Zamkowa 8 Kościół Ewangelicki im. Piotra i Pawła

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ulica Zamkowa 8Kościół Ewangelicki im. Piotra i Pawła

 2. Powstawanie Kościoła Kościół powstał w latach 1827-1830 jako ukoronowanie długoletnich starań ludności wyznania luterańskiego (głównie Niemców) z Pabianic i okolicznych wsi, którą to populację w pierwszych latach XIX w. szacowano na ok. 1000 os.

 3. Lokalizacja kościoła Wspólne starania spowodowały, że 8 lutego 1821 roku przyjechała do Pabianic komisja z Kalisza na wizytę lokalną, po której orzeczono ostatecznie w maju tego roku, że kościół stanie tu jednak ,,na prawo od drogi do Dłutowa, koło krzyża”

 4. Dokładniejsze objaśnienie lokalizacji kościoła Tu objaśnijmy dokładniej ową lokalizację kościoła, która według obecnego plany miasta może się wydawać nieco tajemnicza. Otóż w roku 1821 droga z Pabianic (leżących na prawym brzegu Dobrzynki ) do Dłutowa biegła tak jak dzisiejsza ulica Grobelna i na wysokości obecnej ulicy Kilińskiego ostrym łukiem skręcała na południe. Wspomniany krzyż stał najprawdopodobniej jeszcze przed za zakrętem, więc nie trudno ustalić, że chodziło mu mniej więcej o miejsce, gdzie kościół ewangelicki jest do dzisiaj.

 5. Pierwszym kandydatem na pastora był Fryderyk August Haase, pastor z Iwanowa pod Kaliszem. Wygłaszane przez niego próbne kazania nie spodobały się jednak wiernym i nie zaakceptowali go. Kolejnym kandydatem był Fryderyk Ferdynand Schultz (Schulze) z Ozorkowa, który już wcześniej przyjeżdżał tu z kazaniami. Teraz przyjechał do Pabianic z myślą o podjęciu parafii, ale już w roku 1825 je opuścił, ponieważ nie uzyskał stosowanej akceptacji na plebana ze strony władz. Kandydaci na pastora

 6. Pabianiccy pastorzy Daniel Gottlieb Biedermann, pabianicki pastor w latach 1829-1865 Wilhelm R. Zimmer, pabianicki pastor w latach 1865-1896 Rudolf Szmidt, pabianicki pastor w latach 1896-1938. Jego zastępcą został Juliusz Horn. Eugeniusz Engel,(pochodził z Brzezin, absolwent studiów teoogicznych w Dorpacie, który nim trafił do Pabianic był wikariuszem w łódzkiej parafii pw. Św. Jana, a następnie administratorem rawskim) pabianicki pastor w latach 1909-1914

 7. 22 czerwca 1939 roku doszło do profanacji kościoła ewangelickiego i zdemolowania wnętrz ewangelickiego domu parafialnego.

 8. Wierni Najwięcej ewangelików zamieszkało w Bukowcu (1000wiernych), Starowej Górze, Rokiciu (od 1925 roku podległym nowej parafii powstałej w Rudzie Pabianickiej), Zofiówce, Czyżeminku, Markówce, Kalinie, Pawlikowicach, Kudrowicach, Gospodarzu.

 9. Plafon w rotundzie kościoła św. Św. Piotra i Pawła

 10. Kolumna podtrzymująca chór

 11. Prezentacje przygotowały: Magdalena Kawczyńska i Angelika Dorada z kl. 3 B pod kierunkiem nauczycielki geografii pani Ewy Widz 2010