VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 580 91 80 vrtec.jelka@vrtec - jelka.si - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 580 91 80 vrtec.jelka@vrtec - jelka.si PowerPoint Presentation
Download Presentation
VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 580 91 80 vrtec.jelka@vrtec - jelka.si

play fullscreen
1 / 14
VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 580 91 80 vrtec.jelka@vrtec - jelka.si
215 Views
Download Presentation
edena
Download Presentation

VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 580 91 80 vrtec.jelka@vrtec - jelka.si

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 580 91 80 vrtec.jelka@vrtec-jelka.si STROKOVNA PRAKSA IN MENTORSTVO NADA VERBIČ,prof.soc.ped. nada.verbic@vrtec-jelka.si Oktober 2011

 2. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE JE…

 3. MENTORSTVO IN USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU • je eden od najbolj naravnih in najbolj učinkovitih načinov učenja pri delu in izboljševanju različnih procesov. • prenos znanja in veščin z izkušenih zaposlenih na manj izkušene pripravnike. • je akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno. • vsebina učenja se nanaša na pridobivanje specifičnih in trenutno aktualnih znaj. • je proces delovne socializacije ter seznanjanje posameznika z organizacijsko kulturo organizacije.

 4. PRAKSA V VRTCU • na nivoju celega vrtca glede na različna področja dejavnosti: • IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV v okviru rednih hospitacij obvezne šolske prakse • IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV za strokovne nastope za poklicno maturo • PROSTOVOLJNO DELO • PRIPRAVNIŠTVO • HOSPITACIJE • COMENIUS ASISTENTI

 5. MENTOR - profesor MENTOR - vzgojitelj Obvezna delovna praksa Prostovoljno delo Pripravništvo

 6. Izobraževalna ustanova: • SREDNJA ŠOLA • UNIVERZA KOMUNIKACIJA Z USTANOVO MENTOR - profesor • PODPORA IN SVETOVANJE DIJAKOM , ŠTUDENTOM • REŠEVANJE MOREBITNIH NESPORAZUMOV

 7. Upoštevanje in spoštovanje: • dnevne rutine, • hišnega reda • in druge z zakonom predpisane dokumente o delovni disciplini in varstva pri delu Upoštevanje določil splošnih aktov ustanove Izpolnjevati vse obveznosti, ki so določene s splošnimi akti ustanove. Vestno in odgovorno opravljanje del in nalog Upoštevanje kurikuluma za vrtce Ustrezna delovna oblačila

 8. UPOŠTEVANJE PRAVIL DOBREGA SODELOVANJA: • urejena garderoba, • prenosni telefon ostane v garderobi • javljanje odsotnosti

 9. Delovno okolje: VRTEC

 10. MENTOR • omogoči spoznati organizacijo in osnove delovnega procesa, • daje konkretne naloge in opravila, skladno z zahtevami programa, ki ga kandidat obiskuje. • informira o konkretnih zadolžitvah, ga pri tem usmerja, opozarja na napake, posledice ter od njega pričakuje, • ima ustrezen kritičen odnos do opravljanja nalog. • Kandidata navaja na samostojno delo, ga primerno motivira – pohvali. Skupaj analizirata opravljena dela in naloge. • Spodbuja k napredovanju in mu dodeljuje kompleksnejše naloge.

 11. Morebitne težave • Komunikacija • Pričakovanja – realna situacija PREDNOSTI

 12. PREDNOSTI pri usposabljanju na delovnem mestu Prenos znanja od izkušene osebe (mentorja) na osebo, ki se uči. Podpora in prenos teoretičnih in drugih znanj v praktično uporabo. Pomoč bodočim zaposlenim, Naučiti jih razmišljanja in delovanja za uspešnejše in učinkovitejše delo . Pomoč pri izgradnji socialne mreže. Bodočim kadrom omogočiti izgradnjo socialne mreže znotraj ustanove .

 13. Usposabljanje na delovnem mestu • IZ TEORIJE V PRAKSO • DELOVNE KOMPETENCE • SAMOSTOJNOST • REFERENCE –BOLJŠE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI. • POTENCIAL ZA IZVIRNE IDEJE • NOVE METODE • POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELOVNEGA PROCESA • PRILOŽNOSTI ZA PRIDOBIVANJE in OBLIKOVANJE NOVIH KADROV. • POMEMBEN VIR PRIDOBIVANJA KLJUČNIH KOMPETENC ZA DELO

 14. VIRI: Gradivo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana:Navodila mentorju pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom Izziv mentorstva študentom na praksi http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=402 Mentorstvo na delovnem mestu http://www.vodja.net/index.php?blog=1&title=mentorstvo-na-delovnem-mestu&more=1&c=1&tb=1&pb=1