3 5 7 9 2013
Download
1 / 8

3. симпозијум Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру , Бањалука 5 – 7. 9. 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

3. симпозијум Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру , Бањалука 5 – 7. 9. 2013. Ивана Лазић-Коњик (Београд) Неки лексичко-семантички и стислки аспекти употребе глагола кретања у Ћопићевом приповедању. Предмет истраживања.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3. симпозијум Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру , Бањалука 5 – 7. 9. 2013.' - denton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 5 7 9 2013

3. симпозијум Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру, Бањалука 5–7. 9. 2013.

Ивана Лазић-Коњик (Београд)

Неки лексичко-семантички и стислки аспекти употребе глагола кретања у Ћопићевом приповедању


Предмет истраживања

 • глаголи кретања у чијој је семантичкој структури уз сему кретања као главну изражена нека допунска сема/семе којима се основно значење конкретизује попут гл.батати, батргати, гавељати, гегуцкати, гиљати, доперјати, клатити се, кланцати, одбактети, штулати и др.


Грађа; корпус

 • извори:Речник САНУ,Речник МС, електронски Гралис-Корпус Бранка Ћопића

 • корпус: укупно 113 глаголабатати, батргати, бежакати, бубнути, веругати, вуцати се, гавељати, гаљвати, гегуцкати (се), гиљати, главињати, гмизати, грабити, грљати, грунути/грухнути, губити се, гурати, добатргати, долепетатиитд.


 • допунске семе:

  - положаја тела:гмизати, испентарти се, спузати се, шуњати се

  - уобичајеност/отежаност кретања: батргати, гавељати, кланцати, климати, клипсати

  - постојање помагала: штулати, јахати, јездити

  - интензитет: грунути, сручити се, стуштити се, плинути

  - брзина: грабити, доперјати, губити се, допасти, допирити, здимити, нагарити,измилети

  - квантитет, према броју субјеката: грљати, навирати, наступати, нахрупити

  - циљ:вуцати се, главињати, ландрати, мајати се

  - појединачни гл.:веругати, колити,дошуљати се, шуљати се, запристати, запристајатиитд.


 • глаголи који примарно означавају животињско кретање, или припадају некој другој семантичкој глаголској групи: гмизати, мравињати, измилети, касати,затимједрити, одмаглити, отпрашити, поједрити, прашити, прогулити, прошибати, шити


 • ономатопејски глаголи: означавају животињско кретање, или припадају некој другој семантичкој глаголској групи:

  - Jovanče mu, sav srećan, đipa u susret i ... bubne s kreveta pravo na zemlju (Гралис-Корпус; Орлови рано лете);

  - Tak, tak! - kratko odjeknuše dva pucnja povisoko u šumi, a prestrašeni krčmar trže nogu ... baci plah pogled prema bukvinu i klisnu nekud iza kuće (Гралис-Корпус; Мајор Баук);

  - Kao i obično, razgalamljeni Kozinjani stigli su "u kompaniji", gomilom, i ravno nahrupili prema radikalskom punktu (Гралис-Корпус, Бунар без воде);

  - Николетина се прену и без одговора одбакти кроз народ у потјеру за прасетом (РСАНУ); (37)


 • покрајинизми означавају животињско кретање, или припадају некој другој семантичкој глаголској групи: :вуцати се, гаљвати, гиљати, грљати, долепетати, згодити, кидисати, ландарати, ласати, цурикнути се, шајцати се

 • лексика разговорног стила: доперјати, здимити, кланцати, клипсати, одмаглити, отклипсати, севати


Резиме означавају животињско кретање, или припадају некој другој семантичкој глаголској групи:

 • глаголи кретања имају високу фреквенцију употребе у Ћопићевом приповедању са нарочитом стилском функцијом

 • издваја се неколико већих семантичких подгрупа карактеристичних за Ћопићев језик и стил

 • учесталост ономатопејских глагола, покрајинизама и лексике разговорног типа такође је веома запажена


ad