lederen som sosial arkitekt og teamutvikler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lederen som sosial arkitekt og teamutvikler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lederen som sosial arkitekt og teamutvikler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Lederen som sosial arkitekt og teamutvikler - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

Lederen som sosial arkitekt og teamutvikler. Lederrollene . Ideologisk ledelse:misjonær. Strategisk ledelse: strateg. Administrativ ledelse: sosial arkitekt. Operativ ledelse: teamutvikler. Selvledelse: trener (coach). Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lederen som sosial arkitekt og teamutvikler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lederrollene
Lederrollene

Ideologisk ledelse:misjonær

Strategisk ledelse: strateg

Administrativ ledelse: sosial arkitekt

Operativ ledelse: teamutvikler

Selvledelse: trener (coach)

administrativ ledelse lederen som sosial arkitekt
Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt
 • Administrativ ledelse: Struktur og systemer for å påvirke atferd og dermed sannsynligheten for å lykkes
  • arbeidsdeling
  • koordinering
  • beslutningstaking
viktige dilemmaer
Viktige dilemmaer
 • Håndtere følgende spenninger:
  • Spesialisering vs koordinering
  • Frihet vs forutsigbarhet
  • Stabilitet vs dynamikk
  • Jobbtrivsel vs effektivitet
  • Frihet samtidig som man leverer resultater
  • Sikre kreativitet og samtidig forutsigbarhet
design p tre niv er
Design på tre nivåer
 • jobbdesign
 • avdelingsdesign
 • organisasjonsdesign
jobbdesign
Jobbdesign
 • Tilfredsstiller jobben de psykologiske jobbkrav samtidig som man oppfyller org.’s mål?
   • Hackman og Oldham (1980) sin modell for ”den gode jobb”: -variasjon -autonomi -tilbakemelding resultat -jobben betydning for andre -gjøre jobben fra start til mål
norsk bidrag psykologiske jobbkrav thorsrud 1974
Norsk bidrag: psykologiske jobbkrav (Thorsrud, 1974)
 • Resultat av samarbeidsforsøkene mellom LO og NHO og etterhvert innfelt i Arbeidsmiljøloven (1977):
  • behov for utfordring og variasjon
  • behov for beslutningsmyndighet og ansvar
  • behov for sosial støtte og anseelse
  • behov for å lære
  • behov for se jobben i samsvar med ønskverdig framtid
  • behov for å relatere jobben i en videre sammenheng
virkemidler
Virkemidler
 • Jobb-spesialisering
 • Jobb-utvidelse
 • Jobb-berikelse
 • Jobb-rotasjon
avdelingsdesign
Avdelingsdesign
 • Hvordan dele inn organisasjonen i formelle avdelinger og/eller team?
 • Ulike muligheter:
  • funksjonell struktur
  • produktstruktur
  • geografisk struktur
  • kundestruktur
  • praksisstruktur/prosess
funksjonell struktur
Funksjonell struktur

ADM. DIR

ØKONOMI

PRODUKSJON

MARKEDS-

FØRING

produktstruktur
Produktstruktur

KONSERN-

LEDELSE

OLJE OG

ENERGI

LETT-

METALL

AGRI-

PRODUKTER

geografisk struktur
Geografisk struktur

ADM. DIR

AVD. OSLO

AVD. BERGEN

AVD. TROMSØ

praksisstruktur
Praksisstruktur

ADM. DIR

INNKJØP

PRODUKSJON

SALG

mange eller f avdelinger
Mange eller få avdelinger?
 • KONTROLLSPENN:
  • Kompetanse leder/medarb.?
  • Antall produkter?
  • Forskjellige produkter?
  • Finnes det retningslinjer og standard operasjonsprosedyrer?
organisasjonsdesign
Organisasjonsdesign
 • Hvordan utforme struktur som er hensiktsmessig for organisasjonen som helhet?
 • Muligheter:
  • linje/stab-organisasjon
  • matriseorganisasjon
  • prosjektorganisasjon
  • nettverksorganisasjon
  • virtuelle organisasjoner
linje stab organisasjon
Linje/stab-organisasjon

ADM. DIR

STAB

-personal

-økonomi

-juridisk

PERSON-

MARKED

BEDRIFTS-

MARKED

DANSKE

MARKETS

prosjektorganisasjon
Prosjektorganisasjon

STYRINSGRUPPE

PROSJEKTLEDER

MEDL.

MEDL.

MEDL.

MEDL.

MEDL.

valg av organisasjonsstruktur
Valg av organisasjonsstruktur
 • Omgivelsene (stabil vs i endring)
 • Medarbeidernes kompetanse (høy vs lav)
 • Organisasjonens størrelse (liten vs stor)
 • Strategi og mål (enkel vs kompleks)
 • Kjerneteknologi (enkel vs sammensatt)
 • Informasjonsteknologi (liten vs stor grad)
aktuelle utfordringer
Aktuelle utfordringer
 • Sentralisering vs desentralisering
 • Downsizing
 • Outsourcing
operativ ledelse lederen som teamutvikler
Operativ ledelse: Lederen som teamutvikler
 • Hvordan få til det daglige samspillet mellom leder og medarbeidere?
 • Hvordan få arbeidsgruppen til å fungere som et team?
gruppe vs team
Gruppe vs team
 • Grupper og lag (team): team høy-ytelsesgruppe, felles ytelsesmål
 • Kjennetegn team: En gruppe med:
  • kollektive mål
  • kollektivt ansvar for å nå mål
  • belønnes ut fra felles mål
  • ofte med ulike spesialister med ulike spisskompetanser eller roller
noe utfordringer
Noe utfordringer
 • Målsettinger
 • Sammensetningen av teamet og teamroller
 • Delegering
 • Tilbakemeldinger
 • Konflikthåndtering
m lsettinger
Målsettinger
 • Er målene SMARTE?
  • Spesifikke
  • Motiverende
  • Ambisiøse
  • Relevante
  • Tidsbestemte
  • Enkle
m lsettinger forts
Målsettinger (forts.)
 • Hvordan håndtere målkonflikter?
 • Prioritering mellom ulike mål
 • Fokus på felles mål vs individuelle mål
sammensetning av teamet
Sammensetning av teamet
 • MEREDITH BELBIN: En ”guru” i forhold til å analysere ulike teamroller
 • Studerte sammenhengen mellom egenskaper ved teammedlemmer og sammensetning av team og resultater
 • Hva skjer når man setter sammen team med medlemmer med like egenskaper?
 • Hva skjer når man setter sammen team med medlemmer med ulike egenskaper?
hva skjer n r man setter sammen team med medlemmer med like egenskaper
Hva skjer når man setter sammen team med medlemmer med like egenskaper?
 • Eks: Apollosyndromet: team sammensatt av medlemmer med de beste metale testresultatene (”Critical thinking”) gjorde det dårligere enn andre team
 • Studie like team i forhold til to dimensjoner:
  • utadvendt/innadvendt
  • stabil/urolig
 • Team med stabile, utadvendte medlemmer mest effektive
  • flinke til å forelå ting og gi kommentarer
  • mye kollektivt arbeid og avklaring av oppgaver
  • deretter oppgaveløsning to og to sammen
  • flink til å bruke eksterne ressurser
hva skjer n r man setter sammen team med medlemmer med like egenskaper forts
Hva skjer når man setter sammen team med medlemmer med like egenskaper (forts.)?
 • Team med like medlemmer generelt mindre effektiv
 • En tendens til å utvikle sin egen stil, og svakheter i forhold til bestemte egenskaper blir forsterket
hva skjer n r man setter sammen team med medlemmer med ulike egenskaper
Hva skjer når man setter sammen team med medlemmer med ulike egenskaper?
 • Identifiserte ulike roller som er nyttige å ha i et team:
 • Company Worker (CP)
 • Chairman (CM)
 • Shaper (SH)
 • Plant (PL)
 • Resource Investigator (RI)
 • Monitor-Evaluator (ME)
 • Team Worker (TW)
 • Completer-Finisher (CF)
 • Viktig å skape balanse mellom ulike medlemmer i teamet som utfyller hverandre
team som har problemer
Team som har problemer:
 • Har medlemmer som enten ikke får brukt sin(e) rolle(r) eller med teammedlemmer som ikke finner noen rolle teamet
 • Har problemer med å rekruttere de teamrollene de trenger mest
team som lyktes
Team som lyktes
 • Lederen en ”chairman” (relativt intelligent, tillitsfull, rasjonell ved konflikter, tenkte positivt, hører på andre men lar seg ikke overkjøre)
 • En sterk kreativ person i teamet
 • Spredning av intelligens
 • Spredning av personlige egenskaper blant medlemmene
 • God match mellom egenskaper ved medlemmene og oppgaver
delegering av ansvar
Delegering av ansvar
 • Mange ledere delegerer for lite:
  • miste kontroll/makt
  • utvikling av “småkonger”
  • kan skape nye “konkurrenter”
  • dårlige relasjoner mellom leder og ansatt
  • utrygg i lederrollen
viktig ved delegering
Viktig ved delegering
 • Sikker på at målene er fortsatt og akseptert?
 • Er medarbeidene kompetente nok?
 • Er medarbeiderne motiverte nok?
 • Er man villig til å gi fra seg myndighet?
 • Satt av tid til oppfølging/ “coaching”?
360graders tilbakemeldinger fig 7 1
360graders tilbakemeldinger (fig. 7.1)
 • Mye anvendt metode f.eks i lederteamutvikling
 • Krever forsiktighet i bruk:
  • Hvordan håndtere negative tilbakemeldinger?
  • Hvordan håndtere anonymitets-spørsmålet?
  • Er det god oppfølging i etterkant?
konflikth ndtering og forhandlinger
Konflikthåndtering og forhandlinger
 • En visst konfliktnivå er bra i en organissjon
 • Hvordan håndtere de konfliktene som er der?
ulike strategier
Ulike strategier

Egen interesse

Konfrontasjon

Samarbeid

Kompromiss

Unnvikelse

Ettergivende

Andres interesse

forhandlinger
FORHANDLINGER
 • Forhandlinger: ”Når to eller flere parter med delvis motstridende interesser prøver å komme frem til en felles beslutning” (Rognes, 2001)
 • ”Min dystre overbevisning er at mennesker bare kan enes om det som ikke interesserer dem” (Betrand Russel , 1872-1970)
enkel sjekkliste for forhandlinger
Enkel sjekkliste for forhandlinger
 • FORSTADÌET
 • - mandat, sammensetning forhandlingsteam, strategi
 • FORHANDLINGSPROSESS:
 • - åpning: kontakt, prosedyrer, lederrollen
 • - kommunikasjonsprosess og forhandlingsstil
 • - dynamikk over tid
 • AVSLUTNING:
 • - beslutningsregel: avstemming, konsensus, diktatorisk
 • - resultat: BATFOL, egne/andres interesser, rettferdig, forhandle igjen?