sosial kapital og velferd l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosial kapital og velferd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosial kapital og velferd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sosial kapital og velferd - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Sosial kapital og velferd. Forelesning SOS1005: 17.11.04 Terje Andreas Eikemo. NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside: http://www.svt.ntnu.no/iss/Terje.Eikemo/default.htm. Hva er sosial kapital?. Hva betyr sosial? Det å være omgjengelig (sosial person)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sosial kapital og velferd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosial kapital og velferd

Sosial kapital og velferd

Forelesning SOS1005: 17.11.04

Terje Andreas Eikemo

NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside:

http://www.svt.ntnu.no/iss/Terje.Eikemo/default.htm

hva er sosial kapital
Hva er sosial kapital?
 • Hva betyr sosial?
  • Det å være omgjengelig (sosial person)
  • Gjøre hjelpearbeid (sosialt arbeid)
  • Klassekamp (sosialisme)
  • Samfunnsprosesser- og endringer (sosial endring)
  • Læren om det sosiale/samfunnet: sosiologi
 • Hva betyr kapital?
  • Penger
  • Element som bidrar til eller forsterker produktivt arbeid
  • Ressurs
 • Hva betyr sosial kapital?
  • Ressurs man har i kraft av å tilhøre en sosial posisjon
  • James Coleman mente kapitalen kunne være noe sosialt
   • Studerte individuelle relasjoner i familie- og samfunnsstrukturer
   • Sosial kapital utvikles innenfor visse grupperinger gjennom kommunikasjonen i for eksempel skole og familie
robert putnam
Robert Putnam
 • Berømt for sin bok Making Democracy Work (1993)
 • Case: Hvordan sosial kapital påvirket den demokratiske utviklingen i Italia på 1970-tallet
 • Definerte sosial kapital som individers evne og vilje til å inngå i samarbeidende samspill
 • Mente at sosial kapital utvikles innenfor frivillige organisasjonsenheter
 • Det mest sentrale er utviklingen av tillit, men også normer og nettverk spiller en rolle
 • Dersom sosial kapital brukes, forsterkes den
  • Eksempel: spillteori
 • Opptatt av konsensus: hvilke mekanismer styrker verdiintegrasjon, solidaritet og fellesskapsfølelsen
hvorfor stole p hverandre
Del dere inn 2 og 2 (eller flere).

Forsøk å oppnå flest mulig poeng individuelt.

Skriv samarbeid og ikke samarbeid på 2 lapper

Vis lappene til hverandre og del ut poeng. Spill 5 runder.

Deretter sammenligner vi resultatene for alle i forelesningen

Hvem fikk flest?

Samarbeid (person A)

Ikke samarbeid (person A)

Samarbeid (person B)

A får 3 poeng

B får 3 poeng

B får 0 poeng

A får 5 poeng

Ikke samarbeid (person B)

B får 5 poeng

B får 0 poeng

B får 1 poeng

B får 1 poeng

Hvorfor stole på hverandre?
pierre bourdieu
Pierre Bourdieu
 • Baserer sin teori om sosial kapital på sine idéer om klasser
 • Har tre dimensjoner av kapital:
  • Økonomisk, kulturell og sosial
 • Den sosiale kapitalen henger sammen med konflikt og makt
 • Sosial kapital kan brukes for å bedre sin sosiale posisjon
 • Sosial kapital blir ressurs i sosiale kamper på den sosiale arena
 • Basert på gjensidig erkjennelse av symbolske forskjeller
  • Sosial kapital blir symbolsk kapital
  • Habitus: Krysning mellom faktisk plass i det sosiale rom og mentale posisjon
bourdieu vs putnam
Konflikt og maktkamp på sosiale arenaer er fokus

Sosial kapital er privat gode

Sosiale nettverk og medlemskap i grupper sentralt

Samarbeid og integrasjon er fokus

Sosial kapital er et offentlig gode

Tillit er mest sentralt

Bourdieu vs. Putnam
slide7

Putnam

Tillit

Normer

SOSIAL KAPITAL

Sosialt

nettverk

Bourdieu

Sosialt

nettverk

Symbolsk

kapital

SOSIAL KAPITAL

sosial kapital og velferd8
Sosial kapital og velferd
 • Både Bourdieu og Putnam gir gode rammeverk for forskning på velferd
 • Vi velger ut fra praktisk problem og teoretiske preferanser
 • Tendensen er at Putnam brukes i politiske studier (ofte demokratistudier)
  • Demokrati kan være et mål på velferd
 • Bourdieu er mer naturlig å bruke i studier på individnivå
  • Vi bruker igjen helse som indikator på velferd
 • Helse (som morbiditet og mortalitet) er en sterk indikator på velferd
 • I helseforskning er det vanlig å ta utgangspunkt i Bourdieu
 • Vi deler gjerne sosial kapital inn i sosialt nettverk og sosial støtte i statistiske analyser.
  • I analyser av sosiale nettverk vektlegges kvantiteten av sosiale kontakter: hvor mange venner har man og hvor ofte treffer man dem
  • I analyser av sosial støtte vektlegges kvaliteten av sosiale kontakter: emosjonelle og praktiske sider ved interaksjonen studeres.
slide9

Sosial kapital i helseforskningen

”Lett” å måle:

Kvantitativ forskning

best egnet

”Vanskelig”

å måle:

Kvalitativ forskning

best egnet

SOSIAL KAPITAL

I

HELSEFORSKNING

 • SOSIALT NETTVERK
 • Antall kontakter
 • Frekvens av

kontakter

 • SOSIAL STØTTE
 • Emosjonell
 • Praktisk
 • Negativ interaksjon
 • HELSEINDIKATORER
 • Morbiditet
 • -Subjektiv indikator

-Kroniske lidelser

-Generell helse

 • Mortalitet

-Objektiv indikator

-Levealder

tekniske betraktninger p sammenhengen mellom sosial kapital og helse
Tekniske betraktninger på sammenhengen mellom sosial kapital og helse
 • Direkteeffektteorien
  • Indikerer at vi har en enveiseffekt, hvor andre faktorer ikke spiller inn
 • Indirekte effekt
  • Effekten av sosial kapital kan virke gjennom andre andre faktorer, som for eksempel sosial klasse, utdanning eller inntekt
 • Vekselvirkning
  • Vi kan ha en gjensidig effekt mellom sosial kapital og helse
 • Spuriøs effekt
  • Vi kan ha en statistisk sammenheng av ikke-kausal art mellom helse og sosial kapital som skyldes at de begge blir påvirket av bakenforliggende variabler, som for eksempel inntekt, sosial klasse eller utdanning
 • Samspillseffekt
  • Indikerer at styrken på sammenhengen mellom helse og sosial kapital er forskjellig innenfor andre grupper (innenfor ulike sosiale klasser, utdanningsnivå eller inntektsgrupper).
sosial kapital og helse
Sosial kapital og helse
 • Sosial isolasjon og dårlig helse er nært beslektet
 • Sammenhengene mellom dårlig generell helse og sosial isolasjon (social network) i Europa er sterkest i kontinentale velferdsland
 • Sammenhengene mellom kroniske lidelser og sosial isolasjon (social network) i Europa er sterkest i nordiske velferdsland
 • Sammenhengene mellom dårlig generell helse og manglende sosial støtte (social support) i Europa er sterkest i liberale velferdsland
 • Sammenhengene mellom kroniske lidelser og manglende sosial støtte (social support) er sterkest i tidligere kommunistland
mulige forklaringer
Mulige forklaringer
 • Kontakt mellom mennesker oppmuntrer mennesket til å engasjere seg i forebyggende helsearbeid
 • Menneskelige kontakter fungerer som ressurser for å hanskes med diverse aspekter av dagliglivet
 • Stort kontaktnett gjør at en mestrer og kontrollerer sine omgivelser
 • Sosial, kulturell og geografisk mobilitet medfører at mennesker kommer i marginalitetsposisjoner
konklusjon
Konklusjon
 • For å finne sammenhenger mellom sosial kapital og velferd må først begge begreper defineres
 • Sosial kapital som teoretisk og statistisk størrelse:
  • Teoretisk: Putnam og Bourdieu
  • Statistisk: Social network og social support
 • Bourdieu: Ser på individets maktspill
  • Sosial kapital et privat gode
 • Putnam: Ser på samfunnsmessig samarbeid
  • Sosial kapital er et offentlig gode