lederen som coach n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lederen som coach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lederen som coach - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Lederen som coach. Jeg kan ikke lære noen noe, Jeg kan bare få dem til å tenke! Socrates 470 f.k – 399 f.k. Oppgave 2+2. Tenk på en person som du har møtt i løpet av livet som fungerte som en god coach for deg. Det kan være en lærer leder, trener eller lignende:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lederen som coach' - clare-ware


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lederen som coach

Lederen som coach

Jeg kan ikke lære noen noe,

Jeg kan bare få dem til å tenke!

Socrates 470 f.k – 399 f.k

oppgave 2 2
Oppgave 2+2
 • Tenk på en person som du har møtt i løpet av livet som fungerte som en god coach for deg.
 • Det kan være en lærer leder, trener eller lignende:
  • Hvordan vil du beskrive den personen?
  • Hva gjorde han/hun?
coaching en definisjon
Coaching – en definisjon

Coaching - en toveis prosess hvor personer utvikler kompetanse gjennom praktisk erfaring, veiledning og systematiske tilbakemeldinger innenfor rammene av organisasjonens mål.

coaching
Coaching
 • Prestasjonfokusert
 • Få frem potensial
 • Ansvarliggjørende
 • Likeverdig relasjon
ledere som coacher hjelper medarbeidere til
Ledere som coacher hjelper medarbeidere til å:
 • Fjerne indre hindringer for god ytelse
 • Utvikle
  • Tenkemåte
  • Væremåte
  • Læremåte

Kilde: Morten Emil Berg

n r kan ledere fungere som coach
Når kan ledere fungere som coach?
 • Medarbeidere som har mer å gå på
 • Medarbeidere som sliter med dårlig motivasjon
 • Ved uhensiktsmessig atferd
 • Når en planlagt oppgave ikke utføres etter forventningene
coaching1
Coaching
 • Formell
 • Uformell
hva gj r en leder som driver coaching
Hva gjør en leder som driver coaching
 • Skaper en kontekst
 • Avgrenser og skaper fokus
 • Utvikler gode mål
 • Stiller gode/virkningsfulle spørsmål
 • Er 100 % tilstede - lytte aktivt
hva gj r en leder som driver coaching1
Hva gjør en leder som driver coaching
 • Se mønstre hos medarbeidere
 • Ikke la seg absorbere av innholdet
 • Se etter og påpeke ressurser/talenter hos medarbeideren
 • Være løsningsorientert
grunnholdninger
Grunnholdninger
 • Mennesker ønsker å utnytte sitt potensial og å prestere
 • Menneskers iboende ønske om å lære og utvikle seg
 • Troen på at mennesker kan finne svar og løsninger på sine med problemer
relasjonskvalitet
Relasjonskvalitet
 • 100 % tilstedeværelse
 • Åpenhet
 • Likeverdighet
 • Medarbeideren bør jobbe / snakke mest
stegene i coaching
Stegene i Coaching
 • Skape kontekst - kontraktere
 • Få frem fakta – ”scanne”
 • Avgrense og definere tema – ”foreta valg”
 • Beskrive en ønsket tilstand - mål
 • Få frem ideer og løsningsforslag
 • Handling og oppfølging
grow modellen
Grow-modellen
 • 1.Goal
 • Hva er målet?
 • Hva er viktig for deg å bruke denne

samtalen til?

 • Hva vil du oppnå med samtalen?
 • Beskriv detaljert det du vil oppnå?
 • Hva er tegn på at du har opnådd

det du ønsker med samtalen?

 • 2.Reality
 • Kartlegge status?
 • Hva er problemet / utfordringen?
 • Hva kan være årsaken?
 • Hvilke fordeler og ulemper er forbundet med

situasjonen slik den er?

 • Hva er det store bildet her?
 • Hva er kjernen i det du sier?
 • Hva mestrer du og hva mestrer du ikke?
 • 3.Options
 • Hvilke muligheter har du?
 • Hva kan du gjøre for å løse problemet /

utfordringen?

 • Hvilke alternative har du?
 • Hva er konsekvensen av de ulike alternativer?
 • Hva er konsekvensen dersom endring ikke skjer?
 • Er det alternative måter å se dette på?

4. Will

Hvordan skal du få det til?

I hvilken grad vil valget av løsning bidra til

at du når dine mål?

Hva er fordeler og ulemper ved din løsning?

Hva må du si ja til for å gjennomføre din løsning?

Hva må du si nei til for å gjennomføre din løsning?

Hva kan være ditt neste skritt?

Hva er tegn på fremskritt?

eksempler p pningssp rsm l
Eksempler på åpningsspørsmål
 • Hva ønsker du å få ut av denne samtalen?
 • Hva vil du snakke om?
 • Hva er motivasjonen din for å snakke med meg?
 • Hva forventer du av meg som din veileder?
 • Hvor stor tro har du på at denne samtalen vil være nyttig for deg?
 • Hva må skje for at du skal oppleve den nyttig?
 • Hvilke erfaringer har du fra slike samtaler tidligere?
 • Hva forventer jeg av deg som din veileder?
kartleggingssp rsm l
Kartleggingsspørsmål
 • Hva er du spesielt opptatt av akkurat nå?
 • Hva er det viktigst for deg å ta tak i?
 • Hva er dine største utfordringer?
 • Hvor ”brenner” det mest?
 • Hvor står du akkurat nå?
 • Hvor er du i prosessen akkurat nå?
 • Hva trenger jeg å vite?
 • Hva er hovedpoenget i det du vil fortelle meg?
 • Hvor viktig er denne samtalen for deg?
prosessp rsm l
Prosesspørsmål
 • Hva kan hindre deg?
 • Hvordan kan du hindre deg selv?
 • Hva betyr dette for deg?
 • Hvordan har du det akkurat nå?
 • For at jeg skal forstå det bedre, hva kan du fortelle meg?
 • Hva vil føre deg videre nå?
 • Hva er mest nyttig for deg nå?
 • Hva vil skje dersom du gjør A, B etc.
 • Hva vil skje dersom du ikke gjør noe?
avsluttende sp rsm l
Avsluttende spørsmål
 • Hvordan har denne samtalen vært for deg?
 • Hva vil du ta med deg fra denne samtalen?
 • Hva ønsker du å bli holdt ansvarlig for?
 • Hva er det viktigste vi har snaket om?
 • Hva er det første du vil gjøre med det vi har snakket om?
 • Hva er det viktigste du har lært?
 • Er det noe du vil fortelle eller si før du går?