kapita ludzki narodowa strategia spojno ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI. Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Marcin Lesiewicz Departament EFS. Zielona Góra, grudzień 2007. Dlaczego generator - zalety?. Mechanizm sprawdzania błędów (walidacja),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapita ludzki narodowa strategia spojno ci

KAPITAŁ LUDZKINARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

Generator Wniosków Aplikacyjnych

dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Marcin Lesiewicz

Departament EFS

Zielona Góra, grudzień 2007

dlaczego generator zalety
Dlaczego generator - zalety?
 • Mechanizm sprawdzania błędów (walidacja),
 • Wytyczne MRR – do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 2007-13) będą wczytywane wszystkie wnioski aplikacyjne, które przeszły weryfikację formalną,
 • Brak konieczności aktualizacji aplikacji (zawsze pracujemy na aktualnej i pozbawionej wykrytych dotychczas błędów w aplikacji).
wymagania dla generatora
Wymagania dla Generatora
 • Dostęp do Internetu
 • Przeglądarka:
  • Internet Explorer 5.01 lub wyższa,
  • FireFox 2.0  lub wyższa.
 • Darmowy program:

Adobe Acrobat Reader 7.0  

niezb dne dokumenty
Niezbędne dokumenty

Do pobrania ze strony:

http://www.efs.gov.pl/20072013/priorytety/

http://www.efs.gov.pl/20072013/wytyczne/

 • Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
 • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wype nianie wniosku
Wypełnianie wniosku
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków),
 • Dokonanie walidacji przyciskiem sprawdź,
 • Zapisanie dane do pliku XML,
 • Utworzenie PDF,
 • Wydrukowanie z pliku PDF wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
 • Dostarczenie do właściwej instytucji wersji elektronicznej (XML, PDF) razem z wersją papierową.
instrukcja do generatora
Instrukcja do Generatora

http://www.efs.gov.pl/20072013/wniosek/

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

dost p do generatora
Dostęp do Generatora
 • Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie:

http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/

dost p do generatora1
Dostęp do Generatora
 • oraz na stronie http://www.efs.gov.pl/ umieszczony jest link do Generatora Wniosków Aplikacyjnych
poruszanie si po generatorze
Poruszanie się po Generatorze
 • Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Poruszanie się po poszczególnych częściach wniosku odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.
 • Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku "Otwórz".  
wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie
 • I Informacje o projekcie
 • II Projektodawca
 • III Charakterystyka Projektu
 • IV Budżet Projektu
 • V Oświadczenie
slide17

Po każdym zakończonym etapie najlepiej zapisać wniosek na dysku lokalnym.

Pozwoli to na zakończenie pracy w dowolnym momencie i późniejsze jej kontynuowanie.

slide18

W przpadku potrzeby przerwania pracy i późniejszego jej kontynuowania można uzupełniać

wniosek od etapu na którym zakończono pracę. Możliwe jest to po wczytaniu wniosku wcześniej zapisanego.

slide31

Po uzupełnieniu danych, przyciśnięcie przycisku "Przelicz budżet"

spowoduje automatyczne uzupełnienie pól zablokowanych do edycji (pola różowe).

slide32

Po zakończeniu wpisywania danych do każdej z zakładek możliwy

jest eksport danych do formatu MS Excel (csv).

slide33

Na zakładce Budżet projektu uzupełniamy dodatkowo informację o kwocie kosztów personelu w każdym zadaniu.

slide34

Do harmonogramu realizacji projektu automatycznie przenoszone są zadania zdefiniowane w Szczegółowym budżecie projektu. Każde z zadań należy rozpisać na poszczególne etapy praz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące w pierwszych 12 miesiącach realizacji projektu oraz na kwartały w kolejnych latach, poprzez odznaczenie odpowiednich pól.

wydruk zapisanego wniosku
Wydruk zapisanego wniosku

Po zakończeniu tworzenia wniosku sprawdzamy jego poprawność

Zapisany wniosek do pliku PDF możemy wydrukować otwierając go programem Adobe Acrobat Reader

Jeżeli wniosek jest poprawny - wyświetli się następujący komunikat

slide36

Po zakończeniu tworzenia wniosku zapisujemy

jego ostateczną wersję do formatu xml

wydruk wniosku
Wydruk wniosku

Do wydrukowania wniosku o dofinansowanie z pliku w formacie PDF należy posłużyć się programem Adobe Acrobat Reader 7.0

co zrobi gdy wydrukowany wniosek jest wydrukiem pr bnym
Co zrobić gdy wydrukowany wniosek jest wydrukiem próbnym?

Sytuacja ta ma miejsce w momencie, kiedy nie są wypełnione wszystkie pola w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych lub gdy wniosek zawiera błędy. Należy bardzo dokładanie sprawdzić, czy każde miejsce jest poprawnie wypełnione. Napis wydruk próbny pojawia się po wydruku formularzu wniosku na górze kartki i jest czerwony. Zatem nie jest trudno go zauważyć. W przypadku złożenia takiego wniosku, zostanie od odrzucony.

ostatni etap tworzenia wniosku
Ostatni etap tworzenia wniosku

Wersję elektroniczną wniosku (plik XML oraz plik PDF) razem z wydrukowaną wersją papierową z pliku PDF z jednakową sumą kontrolną na każdej stronie należy dostarczyć do właściwej instytucji:

 • dla Priorytetu VII, VIII, IX PO KL – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • dla Priorytetu VI PO KL – do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
slide44

Zapraszamy do kontaktu:

DEPARTAMENT

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiegoul. Kożuchowska 15 A, 65-364 Zielona Góra

tel: (68) 45 65 311, (68) 45 65 338, fax: (68) 45 65 350

Punkt konsultacyjny:

ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra

tel. (68) 45 65 251 e-mail: j.klimek@efs.lubuskie.pl