ID SZKOŁY: 96/8
Download
1 / 133

ID SZKO?Y: 96/8 ID GRUPY: 96/8\_MP\_G2 OPIEKUN: JOANNA PRZ?DA - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

ID SZKOŁY: 96/8 ID GRUPY: 96/8_MP_G2 OPIEKUN: JOANNA PRZĄDA. Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ID SZKO?Y: 96/8 ID GRUPY: 96/8\_MP\_G2 OPIEKUN: JOANNA PRZ?DA' - ciel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

ID SZKOŁY: 96/8

ID GRUPY: 96/8_MP_G2

OPIEKUN: JOANNA PRZĄDA


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnieId szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

„Teraz (...) uszy i bystry rozum podaj,

Zapomnij trosk codziennych przy wiernej prawdy wywodach,

Abyś mych darów przyjaznych

Składanych z serca głębi,

Niech rzucił pogardliwie zanim je myślą zgnębisz (...)

Zarodki rzeczy ukażę i powiem, skąd rzeczy ogół,

Z czego, z jakiego tworzywa rodzi się potęga.”

Lukrecjusz „ O naturze wszechrzeczy”


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Co to jest materia ? Z czego się składa?

Czy jest to przejeżdżający za oknem samochód? ,

Rakieta ?

Czy może jest to coś czego nie możemy dostrzec gołym okiem?


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Szukając odpowiedzi na zadane pytania cofnijmy się w przeszłość, aby poznać spojrzenia na materię ówczesnych uczonych


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Tales z Miletu przeszłość, aby poznać spojrzenia na materię ówczesnych uczonych (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.),


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Podstawowym pytaniem Talesa — jak i innych jońskich filozofów przyrody — było pytanie o "arche” czyli początek, podstawę, osnowę i strukturę świata.

Mawiał: "wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa"

Zaczął mówić o wodzie jako o realnym bycie, a nie o bóstwach wody. Początkujących fizyków żyjących w tamtych czasach interesowało tzw. arche rozumiane nie tylko jako początek rzeczy, lecz także jako ich zasada czyli podstawowy składnik (łac. principium). Dla Talesa arche to woda.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Anaksymenes z Miletu (585-525 p.n.e.) filozofów przyrody — było pytanie o "


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Był kontynuatorem myśli Anaksymandera z Miletu. filozofów przyrody — było pytanie o "Podobnie jak on napisał dzieło "O przyrodzie", w którym wyjaśnił, ze podstawa wszystkich rzeczy, jest tak naprawdę powietrze.

Uważał, że prazasadę rzeczywistości (arché) stanowi powietrze lub tchnienie (tak jak dusza-oddech jest podstawowym elementem integrującym w przypadku człowieka). Kiedy jest ono bardzo rzadkie, staje się tym, co nazywamy ogniem. W swym normalnym stanie jest tym powietrzem, którym oddychamy. Gdy robi się gęstsze, staje się najpierw wodą, a potem ziemią. Stąd rozmaite właściwości, jakie widzimy wokół siebie —jest to kwestia stopnia zagęszczenia powietrza.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Leukippos, Leucyp (V w. p.n.e.) filozofów przyrody — było pytanie o "


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Uznawany za twórcę atomizmu - teorii budowy materii, głoszącej, że jest ona zbudowana z małych, niepodzielnych cząstek (atomów), otoczonych próżnią i różniących się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. Atomy obdarzone są odwiecznym ruchem, popychając się i łącząc w znane nam rzeczy. Jedyny znany nam dosłowny fragment pism Leucypa (wszystkie inne zaginęły) każe nam uważać go za pierwszego deterministę: Nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

(ok. 540 p.n.e.-ok. 480 p.n.e.) głoszącej, że jest ona zbudowana z małych, niepodzielnych cząstek (atomów), otoczonych próżnią i różniących się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. Atomy obdarzone są odwiecznym ruchem, popychając się i łącząc w znane nam rzeczy. Jedyny znany nam dosłowny fragment pism Leucypa (wszystkie inne zaginęły) każe nam uważać go za pierwszego deterministę:


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Zadawał on sobie pytania, które podważały i na podstawie, których wynikało wiele niejasności z założeń jego poprzedników. Na przykład:

 • Dlaczego zapach powietrza bywa różny?

 • Dlaczego woda jest czasem słona, a czasem słodka?

 • Dlaczego jedne skały są białe, a inne brunatne, a niekiedy zielone, niebieskie czy czerwone?

 • Sam za podstawę i zasadę istnienia wszechświata uważał ogień i jego przemiany: „Wszystko jest ogniem, jest w stanie rozżarzonym”.Heraklit był przekonany o zmienności w świecie „Panta rhei - wszystko jest płynne”.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Epikur (341 - 270 p.n.e.) podstawie, których wynikało wiele niejasności z założeń jego poprzedników. Na przykład:

Demokryt z Abdery (ok.460 - ok.370 p.n.e.)


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Naukę Leukipposa szeroko rozbudował Demokryt. Głosił on: "Prócz atomów i próżni wszystko pozostałe jest tylko myślą, a nie istnieniem. Atomy, nieskończone w liczbie i formie, swym ruchem - zderzeniami i powstałymi z tego obrotami tworzą świat widomy. Różnorodność przedmiotów zależy od różnej liczby, formy i porządku atomów, z których się one składają, a nie od rozmaitej jakości atomów, które działają na siebie jedynie ciśnieniem i uderzeniami".Wszystkie atomy posiadają wielkość i kształt i nimi różnią się między sobą. Ich własności elementarne odróżniają się od własności ciał będących skupiskami nieskończonej liczby atomów. Cechy zewnętrzne tych ciał, takie jak barwa, ciepło, zimno, nie istnieją "obiektywnie", stanowią tylko "subiektywna" reakcje zmysłów człowieka i jego świadomości na kształt, ruch, szyk, i pozycje skupisk atomowych występujących w ciałach. Demokryt przyznał atomom tylko dwie cechy, mianowicie wielkość i kształt, inny natomiast filozof, Epikur (341 - 270 p.n.e.) wyjaśniając ich ruch przypisał im jeszcze trzecia, tj. ciężarId szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Głosił teorię czterech żywiołów mówiąc: „ogień jest gorący i suchy, powietrze ciepłe i wilgotne, woda zimna i wilgotna, ziemia zaś zimna i sucha, każda substancja składa się z 4 żywiołów - ognia, powietrza, wody i ziemi, woda paruje - bo ulatnia się z niej powietrze”.

Jak na filozofów żyjących w tak odległych czasach, dali oni początek rozważaniom na temat budowy świata, czyli materii. Teoria Arystotelesa mówiąca, że materia składa się z 4 żywiołów dominowała w chemii ok. 2000 lat i przetrwała aż do połowy XVII wieku.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

W okresie średniowiecza nastąpił rozwój alchemii, poprzedniczki chemii. Zadaniem alchemików było robić złoto, przemieniać metale nieszlachetne np. żelazo w szlachetne, czyli złoto czy srebro. Alchemicy znali 7 metali - złoto, srebro, miedź, cynę, ołów, żelazo, rtęć.

„Jeżeli każda substancja stanowi pewną kombinację ognia, powietrza, wody i ziemi, to, dlaczego nie miałaby być możliwa zmiana kombinacji i otrzymania nowej substancji? Ołów jest prawie tak ciężki jak złoto, miedź zbliżona barwą do złota, a więc w wyniku nieznacznej zmiany składu każdego z tych metali, można przemienić je w złoto”. Takie właśnie pytania gnębiły alchemików w średniowieczu. Mieli oni wynaleźć „kamień filozoficzny” - preparat, który zamieniałby kamienie nieszlachetne w złoto, a ludziom zapewniałby wieczną młodość.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Paracelsus poprzedniczki chemii. Zadaniem alchemików było robić złoto, przemieniać metale nieszlachetne np. żelazo w szlachetne, czyli złoto czy srebro. Alchemicy znali 7 metali - złoto, srebro, miedź, cynę, ołów, żelazo, rtęć.(1493 – 1541)


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Rozwinął teorię Arystotelesa. Głosił: "Materia jest zbudowana z 3 elementów, zwanych zasadami. Są to: siarka, rtęć i sól.” Paracelsus rozumował - drewno się pali, rtęć się ulatnia, siarka ulega spaleniu, a sól pozostaje jako popiół. Paracelsus wytwarzał sole żelaza, miedzi, rtęci i badał ich działanie jako leków - dał początek nauce nazwanej - JATROCHEMIA (nauka o lekach).


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Robert Boyle (1627-1691) zbudowana z 3 elementów, zwanych zasadami. Są to: siarka, rtęć i sól.” Paracelsus rozumował - drewno się pali, rtęć się ulatnia, siarka ulega spaleniu, a sól pozostaje jako popiół. Paracelsus wytwarzał sole żelaza, miedzi, rtęci i badał ich działanie jako leków - dał początek nauce nazwanej - JATROCHEMIA (nauka o lekach).


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Boyle był reformatorem chemii w znaczeniu nowoczesnym, reformatorem, który program swój potrafił urzeczywistnić. Zdecydowanie zwalczał on "elementy" Arystotelesa i "pierwiastki" alchemików. Boyle pierwszy sformułował pojęcie pierwiastka chemicznego. "Za pierwiastki uważam - mówił - pewne pierwotne lub proste, z niczym nie połączone ciała: nie są one utworzone z innych ciał ani nie powstały jedno z drugiego; są składnikami ciał doskonale zmieszanych, które z nich mogą bezpośrednio powstawać i na które można je ostatecznie rozłożyć"


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

John Dalton (1766-1844) reformatorem, który program swój potrafił urzeczywistnić. Zdecydowanie zwalczał on "elementy" Arystotelesa i "pierwiastki" alchemików. Boyle pierwszy sformułował pojęcie pierwiastka chemicznego.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Umysł angielskiego chemika, fizyka i meteorologa żyjącego w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Zapamiętaj !!!! w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Starożytność w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Średniowiecze w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii

Rozwój alchemii - każda substancja jest kombinacją ognia, powietrza, wody i ziemi.

Można otrzymać złoto np. w wyniku kombinacji ołowiu i miedzi.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Odrodzenie - renesans w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Czasy nowożytne w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Tyle historii. w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii

Zajmijmy się współczesnymi poglądami na temat budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Z czego się składa materia ? w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Substancje w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii

pierwiastki

mieszaniny

związki chemiczne

 • Niemetale

 • Azot

 • Tlen

metale

 • -Kwasy

 • Zasady

 • Sole

 • Powietrze

 • Stopy metali

 • Roztwory

 • Szlachetne:

 • Złoto

 • Platyna

 • Nieszlachetne:

 • Żelazo

 • Glin


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Stany skupienia substancji w latach zaprzątał problem: „ dwutlenek węgla jest ciężki, tlen - lżejszy, azot - jeszcze lżejszy, para wodna - najlżejsza, przy czym para wodna jest dwukrotnie lżejsza od dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że przy powierzchni Ziemi nie tworzy się warstwa dwutlenku węgla, a w górnej części atmosfery - warstwa pary wodnej?”·Skutkiem rozważań była jego teoria atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii

stały

lotny (gazowy)

ciekły


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Materia składa się z małych ziarenek zwanych drobinami. Tę cechę materii nazywamy nieciągłością lub ziarnistością.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Wykonajmy proste doświadczenie: Do jednej menzurki wsypmy Tę cechę materii nazywamy nieciągłością lub ziarnistością. ok. 200 g kaszy (np. gryczanej), a do drugiej ok. 200 g grochu. Zapiszmy objętości kaszy i grochu. Następnie zmieszajmy w jednej menzurce kaszę z grochem i energicznie potrząśnijmy. Jaką objętość ma powstała mieszanina?


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Okazuje się, że mieszanina zajmuje mniejszą objętość, niż dodane składniki. Przyczyną są różne rozmiary ziarenek składników.

Jest to kontrakcja


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Wykonajmy teraz kolejne doświadczenia: niż dodane składniki. Przyczyną są różne rozmiary ziarenek składników

W odległym kącie pokoju nakapmy na podłogę trochę perfum; po jakimś czasie nie zbliżając się możemy wyczuć ich zapach.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Do szklanki włóżmy torebkę z herbatą i zalejmy ją wrzącą wodą. Czy musimy mieszać, by po kilku minutach płyn uzyskał jednolitą barwę?


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Zanurzmy teraz koniec kredy w atramencie. wrzącą wodą. Czy musimy mieszać, by po kilku minutach płyn uzyskał jednolitą barwę?


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Obserwowane w doświadczeniach zjawisko nosi nazwę wrzącą wodą. Czy musimy mieszać, by po kilku minutach płyn uzyskał jednolitą barwę?dyfuzji i polega na samorzutnym mieszaniu się ze sobą różnych substancji - gazów i cieczy (w bardzo niewielkim stopniu dotyczy to również ciał stałych). Warunkiem jego wystąpienia jest nie tylko istnienie cząsteczek, ale także ich nieustający ruch!

Wnioski: materia składa się z bardzo małych elementów – cząsteczek, niewidocznych nawet pod mikroskopem optycznym. Cząsteczki te są w ciągłym ruchu.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Ruchy te noszą nazwę ruchów Browna. Nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego botanika Roberta Browna


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Zapamiętaj !!!! nazwiska brytyjskiego botanika Roberta Browna


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Siły międzycząsteczkowe nazwiska brytyjskiego botanika Roberta Browna


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Substancje składają się z bardzo małych cząsteczek w ciągłym ruchu, zastanówmy się, co sprawia, że trzymają się one "razem" i że stół, przy którym siedzimy, sprawia całkiem solidne wrażenie. Wnioskujemy, że muszą działać między nimi jakieś siły. Siły działające między cząsteczkami tego samego ciała nazywamy siłami spójności, a na granicy dwóch różnych ciał - siłami przylegania.Najciekawsze zjawiska występują na granicy dwóch substancji.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Atom ciągłym ruchu, zastanówmy się, co sprawia, że trzymają się one "razem" i że stół, przy którym siedzimy, sprawia całkiem solidne wrażenie. Wnioskujemy, że muszą działać między nimi jakieś siły. Siły działające między cząsteczkami tego samego ciała nazywamy siłami spójności, a na granicy dwóch różnych ciał - siłami przylegania.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Wszystko, co możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć i wyczuć jest zbudowane z mikroskopijnych cząsteczek nazywanych atomami, których miliardy mieszczą się w kropce tego zdania. Atom zaś tworzą cząstki jeszcze mniejsze (subatomowe). Większe grupy atomów łącząc się tworzą cząsteczki.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Historia odkryć. wyczuć jest zbudowane z mikroskopijnych cząsteczek nazywanych atomami, których miliardy mieszczą się w kropce tego zdania. Atom zaś tworzą cząstki jeszcze mniejsze (subatomowe). Większe grupy atomów łącząc się tworzą cząsteczki. Modele atomu


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Na pomysł istnienia niepodzielnych cząstek materii wpadł jako pierwszy znany nam już grecki filozof Demokryt ok. 400 lat p.n.e. W jego modelu świat był kombinacja próżni i wielkiej ilości mikroskopijnych cząstek materii, dość zróżnicowanych pod względem wielkości i kształtu. To on wprowadził do nauki pojęcie atomu.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Dopiero wiek XVIII i XIX zapoczątkował odkrycie nowych, nieznanych dotąd pierwiastków. Doprowadziło to do sformułowania teorii atomistycznej przez angielskiego fizyka Johna Daltona (rok 1805.) W tym naiwnym jeszcze modelu atom stanowił sztywną, niepodzielna kulkę, a znane substancje były zbiorami takich kulek. Dalton uważał, że łączenie się danych substancji polega na mikroskopowym łączeniu się tworzących je, niepodzielnych cząstek.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Atomy w teorii Daltona zachowywały własności fizyczne przy reakcjach chemicznych, co zgadzało się w ówczesnymi obserwacjami. Ponadto dla każdego pierwiastka atomy nie różniły się między sobą, a atomy odmiennych pierwiastków były rozróżnialne na podstawie masy i zachowania przy przemianach fizycznych i chemicznych. Jedynym problemem były zaobserwowane ładunki dodatnie i ujemne podczas przemian. Ich obecność przemawiała za bardziej skomplikowaną budową atomu .


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Istnienie elektronu (pojedynczego ładunku ujemnego) zostało przewidziane w 1874 roku przez Irlandczyka George'a Stoney'a. Podjął się on oszacowania elementarnej jednostki elektryczności, występującej w procesie elektrolizy. Wartość ładunku elementarnego, obliczona przez Stoneya, była wprawdzie około 20 razy mniejsza od obecnie przyjmowanej, ale teoretyczne podwaliny umożliwiły późniejsze odkrycie cząstki. Stoney wprowadził też sam termin "elektron"


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

W 1898 roku Joseph "J.J." Thompson wyznaczył dalsze własności cząstki i w późniejszych latach przy okazji zmodyfikował model budowy atomu. Jego model to tzw. "ciasto z rodzynkami", przy czym rolę ciasta pełni tu rozłożony dość równomiernie ładunek dodatni, a rodzynki to ładunki ujemne - elektrony. Model ten tłumaczył przez pewien czas dość dobrze wyniki doświadczeń.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Model atomu według Josepha „J.J." Thompsona własności cząstki i w późniejszych latach przy okazji zmodyfikował model budowy atomu. Jego model to tzw. "ciasto z rodzynkami", przy czym rolę ciasta pełni tu rozłożony dość równomiernie ładunek dodatni, a rodzynki to ładunki ujemne - elektrony. Model ten tłumaczył przez pewien czas dość dobrze wyniki doświadczeń.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Ernest własności cząstki i w późniejszych latach przy okazji zmodyfikował model budowy atomu. Jego model to tzw. "ciasto z rodzynkami", przy czym rolę ciasta pełni tu rozłożony dość równomiernie ładunek dodatni, a rodzynki to ładunki ujemne - elektrony. Model ten tłumaczył przez pewien czas dość dobrze wyniki doświadczeń.Rutherford (fizyk pochodzący z Nowej Zelandii) zaproponował w roku 1911 pierwszy jądrowy model budowy atomu, w którym większość masy i ładunek dodatni skupione są w bardzo niewielkiej przestrzeni w centrum atomu, a elektrony krążą w dość znacznej odległości od tego centrum (jądra atomowego.) Model ten nie wyjaśniał, dlaczego w swym ruchu obrotowym, elektrony nie wytracają prędkości i nie spadają w rezultacie na jądro.Wykazał istnienie ładunków dodatnich (protonów) w jądrze atomu w roku 1919.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Model atomu według Ernesta Rutherforda własności cząstki i w późniejszych latach przy okazji zmodyfikował model budowy atomu. Jego model to tzw. "ciasto z rodzynkami", przy czym rolę ciasta pełni tu rozłożony dość równomiernie ładunek dodatni, a rodzynki to ładunki ujemne - elektrony. Model ten tłumaczył przez pewien czas dość dobrze wyniki doświadczeń.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Niels Bohr własności cząstki i w późniejszych latach przy okazji zmodyfikował model budowy atomu. Jego model to tzw. "ciasto z rodzynkami", przy czym rolę ciasta pełni tu rozłożony dość równomiernie ładunek dodatni, a rodzynki to ładunki ujemne - elektrony. Model ten tłumaczył przez pewien czas dość dobrze wyniki doświadczeń., genialny duński fizyk, zaproponował rozszerzenie modelu Rutherforda. Według niego elektrony mogą się poruszać wokół jądra jedynie po ściśle określonych orbitach wraz z odpowiadającymi im odpowiednimi energiami. Zjawisko to wyjaśniła dopiero mechanika kwantowa, według której pochłanianie i emisja energii elektronu w atomie może odbywać się jedynie skokowo, poprzez emisja i absorpcję pewnej określonej ilości (kwantu) energii


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Model atomu według Nailsa Bohra własności cząstki i w późniejszych latach przy okazji zmodyfikował model budowy atomu. Jego model to tzw. "ciasto z rodzynkami", przy czym rolę ciasta pełni tu rozłożony dość równomiernie ładunek dodatni, a rodzynki to ładunki ujemne - elektrony. Model ten tłumaczył przez pewien czas dość dobrze wyniki doświadczeń.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Badania procesów promieniotwórczych pozwoliły wyciągnąć wniosek, że jądra atomowe są również tworami złożonymi. Ustalono, że elementami składowymi jądra są neutrony i protony. Protonom i neutronom nadaje się wspólną nazwę nukleonów.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Współczesny model budowy atomu, zakłada, że elektrony rozmieszczone są na powłokach i tworzą wokół jądra chmury elektronowe.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

A oto nasz model atomu... rozmieszczone są na powłokach i tworzą wokół jądra chmury elektronowe.

...i cząsteczki wody 


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Zapamiętaj !!!! rozmieszczone są na powłokach i tworzą wokół jądra chmury elektronowe.Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Atom właściwości

(najmniejsza część pierwiastka chemicznego)

Powłoki elektronowe

Jądro atomowe

Protony Neutrony

Elektrony

Neuklony


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Dzieje Ziemi właściwości


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Kilkanaście miliardów lat temu cały Wszechświat skupiony był w jednym punkcie o "nieskończonej" gęstości i temperaturze. W pewnym momencie – około 13 mld lat temu – punkt ten zaczął się gwałtownie rozszerzać. Moment ten nazywany jest wielkim wybuchem


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Dzieje Ziemi podzielone zostały na pięć er, natomiast ery dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (archaios- starożytny, proteros- pierwszy, palaios- dawny, mezos- środkowy, oraz kainas- nowy). Nazwy okresów natomiast pochodzą najczęściej od miejscowości, bądź obszarów na kuli ziemskiej, gdzie po raz pierwszy geolodzy poznali skały danego okresu np. miasto Perm we Francji, czy Jura na granicy Szwajcarii i Francji. Niektóre okresy swe nazwy zawdzięczają charakterystycznym skałom (np. kreda, czy karbon). Czas trwania poszczególnych er jest niejednakowy. Najdłużej przebiegały dwie najstarsze ery: archaiczna i proterozoiczna, które trwały ok. 4 mld lat.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Najważniejsze wydarzenia er dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Ery prekambryjskie - archaiczna i proterozoiczna: dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (

 • formuje się skorupa ziemska, atmosfera i hydrosfer

 • tworzą się tarcze i platformy - fundamenty kontynentów

 • powstaje w wodach życie - rozwijają się prymitywne organizmy


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Położenie kontynentów dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Era paleozoiczna: dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (

 • żyją organizmy, które utworzyły skamieniałości przewodnie tej ery - trylobity, graptolity

 • stopniowy rozwój życia - pojawiają się kręgowce, wśród nich prymitywne ryby, płazy, gady - życie z - wody wychodzi na ląd

 • rozwijają się rośliny lądowe, w karbonie lasy tworzą olbrzymie skrzypy, widłaki, paprocie drzewiaste, które są podstawą do wytworzenia się węgla w tym okresie

 • mają miejsce dwie potężne orogenezy: starsza - kaledońska i młodsza - hercyńska

 • zmienia się przestrzenny układ kier kontynentalnych

 • klimat wykazuje duże wahania, występują klimaty równikowe, umiarkowane i okołobiegunowe u schyłku ery następuje wielkie wymieranie - wyginęło około 90% gatunków zwierząt


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Położenie kontynentów dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Era mezozoiczna: dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (

 • zmienia się rozkład lądów i mórz, mają miejsce transgresje i regresje mórz, czyli zalewanie obszarów - lądowych i ustępowanie mórz z lądów

 • następuje silny rozwój gadów, pojawiają się pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

 • pojawiają się naczelne

 • w morzach żyje bogata fauna - głowonogi: amonity i belemnity utworzą skamieniałości przewodnie - z ich obumarłych szczątków tworzą się pokłady wapieni

 • rozpoczynają się pierwsze ruchy orogenezy alpejskiej

 • z końcem ery wymierają wielkie gady lądowe, głowonogi i wiele innych gatunków


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Era kenozoiczna: dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (

 • jest najkrótszą erą, ale nadal trwającą

 • kształtuje się współczesny układ i rzeźba lądów i mórz

 • pojawia się człowiek, w świecie zwierzęcym dominują ssaki

 • w wyniku ruchów orogenezy alpejskiej powstają wielkie masywy górskie

 • występują znaczące zmiany klimatu doprowadzające do rozwoju i zaniku lądolodów i lodowców

 • ocieplenie klimatu powoduje zanik lądolodu na półkuli północnej, znaczącym czynnikiem rzeźbotwórczym stają się wody płynące, wiatr, a później człowiek


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Budowa wnętrza Ziemi dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Możliwości bezpośredniego poznania dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (budowy wnętrza Ziemi są ograniczone (najgłębsze wiercenia sięgnęły zaledwie 12 kilometrów) uczeni posłużyli się innymi metodami badawczymi. Najwięcej informacji przyniosły badania geofizyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod sejsmicznych. Pozwoliły one wyróżnić 3 podstawowe strefy:- skorupę ziemską,- płaszcz (górny i dolny), - jądro (zewnętrzne i wewnętrzne).


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Skorupa ziemska dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego ( – zbudowana jest ze sztywnych skał magmowych, osadowych i przeobrażonych. Jej grubość sięga od około 5 km pod oceanami do ponad 70 km pod kontynentami, tworzą ją głównie skały zawierające dużo związków krzemu (Si) oraz glinu (Al). Wraz ze wzrostem głębokości, w skorupie ziemskiej rośnie ciśnienie (średnio o około 1 atmosferę na 3,7 metra) oraz temperatura (średnio 1°C na każde 33 m głębokości – stopień geotermiczny)


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Płaszcz Ziemi dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego ( – położony pod skorupą ziemską sięga do głębokości około 650 km (górny) i dalej do około 2900 km (dolny). W składzie chemicznym zdecydowanie dominują tlenki krzemu (SiO2), magnezu (MgO) i żelaza (FeO). W zewnętrznej części płaszcza górnego wyróżnia się sztywną warstwę perydotytową oraz leżącą poniżej astenosferę – warstwę odznaczającą się sprężystością i plastycznością – w tej części płaszcza powstają prądy cieplne zwane konwekcyjnymi, które są odpowiedzialne za ruchy płyt tektonicznych.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Jądro dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego ( – badania wykazują, że jądro zewnętrzne ma cechy ciała ciekłego, natomiast wewnętrzne (od głębokości około 5100 km) zachowuje się jak ciało stałe. W składzie chemicznym dominują pierwiastki metali ciężkich – głównie żelazo (Fe) i nikiel (Ni). We wnętrzu naszej planety panuje bardzo wysokie ciśnienie (ok. 0,36 x 1012 GPa), a temperatura osiąga wartości ponad 6000°C. Jest to najsłabiej poznana sfera naszej planety.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Skład chemiczny ziemi dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Masa Ziemi wynosi 5,98 × 10 dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (24 kg. Planeta składa się głównie z żelaza (32,1%), tlenu (30,1%), krzemu (15,1%), magnezu (13,9%), siarki (2,9%), niklu (1,8%), wapnia (1,5%) oraz glinu (1,4%). Pozostałe pierwiastki występują w śladowych ilościach (1,2%). Jądro zbudowane jest przede wszystkim z żelaza (88,8%), a także niklu (5,8%), siarki (4,5%) i śladowych ilości (mniej niż 1%) innych pierwiastków

Geochemik Frank W. Clarke określił skład ilościowy skorupy ziemskiej. Obliczył, że składa się ona w 46,6% z tlenu, wchodzącego głównie w skład skał ziemskich w postaci tlenków , przede wszystkim tlenków glinu, żelaza, wapnia, magnezu, sodu oraz potasu. Dwutlenek krzemu (krzemionka) występuje w przyrodzie w czystej postaci jako kwarc , tworzy też sole zwane krzemianami – minerały, z których zbudowane jest ponad 90% skał tworzących skorupę ziemską.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

PROCESY GEOLOGICZNE dzieli się z kolei na okresy. Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem. Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Powierzchnia Ziemi poddana jest ciągłemu działaniu procesów geologicznych kształtujących jej obraz. Źródłem tych procesów jest energia:- zewnętrzna – pochodząca od Słońca;- wewnętrzna – pochodząca z wnętrza Ziemi (jądra).


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Procesy wewnętrzne i zewnętrzne nieprzerwanie, z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Procesy wewnętrzne z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Trzęsienie Ziemi z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – to naturalny, krótkotrwały i gwałtowny wstrząs litosfery, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi – hipocentrum) i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych; punkt na powierzchni Ziemi, w którym siła wstrząsów jest największa nosi nazwę epicentrum


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Wulkanizm z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – to wszystkie zjawiska związane z działalnością wulkanów, a zatem z wydobywaniem się płynnych, stałych i gazowych produktów wulkanicznych: magmy (nazywanej lawą po wydobyciu na powierzchnię), materiału piroklastycznego (rozdrobnione siłą wybuchu okruchy skalne), gazów wulkanicznych.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Plutonizm z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.– to ogół zjawisk związanych z podziemnym przemieszczaniem się magmy i tworzeniu z niej skał głębinowych.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Ruchy górotwórcze z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. (orogeniczne) – to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, trwające miliony lat i prowadzące do powstania gór:

fałdowych – utworzonych w wyniku sfałdowania warstw skalnych w strefach subdukcji.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

zrębowych z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – utworzonych w wyniku rozcięcia terenu licznymi uskokami, biegnącymi w różnych kierunkach.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

wulkanicznych z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – tworzących się głównie w strefach ryftowych i strefach subdukcji w wyniku wydobywania się na powierzchnię Ziemi lawy oraz materiału piroklastycznego


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Ruchy lądotwórcze z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. (epejrogeniczne) – to długotrwałe i powolne pionowe ruchy skorupy ziemskiej, obejmujące wielkie obszary naszej planety


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Procesy zewnętrzne z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Wietrzenie z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – to rozpad (wietrzenie fizyczne/mechaniczne) lub rozkład (wietrzenie chemiczne) skał pod wpływem działania czynników zewnętrznych; w wyniku zmian temperatury powietrza skała najpierw się nagrzewa (wówczas zwiększa swoją objętość), a potem ochładza (kurczy się); taki cykl, powtarzany regularnie, prowadzi do kruszenia się (rozpadu)  skały i powstania zwietrzeliny.Szczególnym przypadkiem Wietrzenia fizycznego jest Wietrzenie mrozowe (tzw. zamróz); zachodzi ono przy udziale wody zawartej w szczelinach skalnych; na skutek spadku temperatury poniżej 0°C woda krzepnie, zwiększając przy tym swoją objętość (zgodnie z prawami fizyki); w efekcie prowadzi to do rozsadzania skał.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Przykładem  z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.Wietrzenia chemicznego są zjawiska krasowe; skały węglanowe (np. wapień), wchodząc w reakcję z wodą, ulegają rozpuszczaniu (rozkład); powstają w ten sposób przeróżne formy krasowe, np. jaskinie z szatą naciekową (stalaktyty, stalagmity i stalagnaty), wywierzyska (źródła krasowe), lejki krasowe i inne


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Erozja rzeczna z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – polega na niszczeniu przez transportowany materiał skalny dna koryta (erozja wgłębna/denna) oraz podcinania brzegów doliny przez nurt (erozja boczna); skutkiem działania erozji bocznej są meandry (zakola) i starorzecza.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Erozja wiatrowa z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. (eoliczna) – szczególnie widoczna na obszarach suchych pozbawionych zwartej szaty roślinnej; niesiona wiatrem zwietrzelina uderza w napotkane przeszkody (występy skalne) niszcząc je; taki proces nosi nazwę korazji; skutkiem tego zjawiska są tzw. grzyby skalne


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Erozja morska z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – to niszcząca działalność fal morskich na brzeg; stale atakowany przez wodę wysoki brzeg morski ulega podcinaniu u podstawy i osuwaniu; w ten sposób tworzy się klif; niszcząca działalność wody morskiej nosi nazwę abrazji


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Erozja lodowcowa z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – przykładem niszczącej działalności lodu są doliny rzeczne, które jęzor lodowca górskiego przekształca z V-kształtnych na U-kształtne; działalność lodowców i lądolodów była szczególnie nasilona w epoce plejstocenu i odcisnęła duże piętno na wielkich obszarach naszego globu, w tym także na terenie Polski


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Ruchy masowe z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.– to procesy przemieszczania się skał po powierzchniach nachylonych, pod wpływem działania sił grawitacji; zaliczają się do nich m. in.:

spełzywanie – to powolne przemieszczanie się zwietrzeliny w dół stoku, na przykład w wyniku zamarzania i rozmarzania gruntu; często występuje na obszarach objętych wieloletnią zmarzliną (soliflukcja);


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

spływy błotne z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – bywają tragiczne w skutkach, powstają na stokach o dużym nachyleniu w wyniku nasiąknięcia gruntu wodą po obfitych opadach lub roztopach;


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

osuwisko z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – tworzy się na skutek ześlizgiwania wzdłuż powierzchni stoku zewnętrznej warstwy gruntu w wyniku zmniejszenia tarcia; wystąpienie osuwiska może być spowodowane np. trzęsieniem ziemi lub podcięciem stoku (osuwanie klifu).


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Akumulacja z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi. – to osadzanie i gromadzenie, najczęściej w zagłębieniach terenu, materiału skalnego transportowanego przez wodę, wiatr i lodowiec.

Proces Akumulacji rzecznej szczególnie dobrze widoczny jest u ujścia rzeki, czyli tam gdzie traci ona swoją moc transportową i usypuje niesiony materiał; w osadach rzeka dzieli się na odnogi i uchodzi do morza kilkoma ramionami; w ten sposób powstaje ujście rzeki zwane deltą (np. delta Wisły – Żuławy Wiślane).


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Efektem  z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.akumulacji wiatrowej są m.in. wydmy, np. pustynne barchany, czy wydmy podłużne (na Saharze zwane seifami) oraz spotykane w Polsce wydmy paraboliczne.

Barchan wydmy podłużne wydma paraboliczna


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

W sprzyjających warunkach, tam gdzie linia brzegowa ulega załamaniu, prądy morskie mogą utworzyć piaszczystą mierzeję (np. Mierzeja Helska) – taki proces nosi nazwę akumulacji morskiej


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Do form załamaniu, prądy morskie mogą utworzyć piaszczystą akumulacji lodowcowej należą m.in. wzniesienia morenowe, głazy narzutowe, ozy, równinysandrowe


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Skutkiem działania procesów załamaniu, prądy morskie mogą utworzyć piaszczystą zewnętrznych jest stałe obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi. Gdyby o rzeźbie naszej planety decydowały tylko te procesy, to z czasem powierzchnia zostałaby całkowicie wyrównana. Taka sytuacja jest jednak niemożliwa, gdyż przeciwdziałają im procesy wewnętrzne, które urozmaicają powierzchnię.Układ wzajemnych oddziaływań jest dynamiczny – zmienia się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Obszary obecnie wyrównywane przez procesy zewnętrzne w przyszłości mogą ulec np. wypiętrzaniu pod wpływem procesów wewnętrznych. I odwrotnie – dzisiejsze tereny pofałdowane za miliony lat mogą zostać wyrównane


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Z geologicznego punktu widzenia najmniejszymi składnikami skorupy ziemskiej są minerały. Skupiska minerałów tworzą skały. Minerał (minero z łac. - kopalnia, kruszec ) jest to pierwiastek (np. siarka, złoto) lub związek chemiczny (np. kwarc, kalcyt) jednorodny pod względem cech fizycznych, powstały w wyniku procesu geologicznego stanowiący składnik litosfery. Najczęściej występujące minerały powstały z połączenia głównych pierwiastków budujących skorupę ziemską. Na przykład kwarc (SiO2) powstał z połączenia tlenu z krzemem. Spośród kilku tysięcy poznanych minerałów tylko około 200 należy do grupy minerałów skałotwórczych, tzn. takich, z których zbudowane są skały, np. kwarc, skalenie, miki, kalcyt, minerały ilaste.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Minerały skałotwórcze są zaliczane do krzemianów i glinokrzemianów oraz tlenków i węglanów. W sumie te cztery grupy stanowią 99% masy całej skorupy ziemskiej. Tylko nieliczne minerały są pierwiastkami, np. czyste odmiany węgla - grafit i diament, niektóre metale szlachetne - złoto, platyna, siarka rodzima. Nagromadzenie skał i minerałów w skorupie ziemskiej, które mogą być wykorzystywane gospodarczo nazywamy złożem. Minerałami złożowymi czyli tworzącymi złoża są również kruszce i rudy. Kruszcami nazywa się minerały będące chemicznymi związkami metali o połysku metalicznym lub też o dużym ciężarze właściwym, np. chalkopiryt (kruszec miedzi), galena (siarczek ołowiu). Rudami nazywamy kruszce metali żelaznych, hematyt, magnetyt, syderyt, a także wszelkie kruszce i minerały niemetaliczne, np. rudy siarki.Każdy minerał ma określone właściwości fizyczne (twardość, barwę, ciężar właściwy) i stały skład chemiczny.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 Większość minerałów posiada budowę krystaliczną, co oznacza, że występujące w minerale poszczególne atomy lub jony są rozmieszczone prawidłowo tworząc przestrzenną sieć krystaliczną. Budowa krystaliczna wpływa na jednorodność cech fizycznych i chemicznych minerałów. Czasami spotyka się minerały o nieuporządkowanej budowie wewnętrznej, które nazywa się ciałami bezpostaciowymi lub mineraloidami, np. asfalt, bursztyn.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Naturalne skupiska jednego lub kilku minerałów tworzą skały. Są one naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej powstałymi w wyniku procesów przyrodniczych.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Skały magmowe skały. Są one naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej powstałymi w wyniku procesów przyrodniczych.

Skały głębinowe - powstają powoli we wnętrzu Ziemi i pod znacznym ciśnieniem, mają budowę jawnokrystaliczną;

Skały wylewne - powstają z magmy szybko stygnącej na powierzchni Ziemi, mają budowę skrytokrystaliczną


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Granit skały. Są one naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej powstałymi w wyniku procesów przyrodniczych.

Bazalt


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Skały osadowe skały. Są one naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej powstałymi w wyniku procesów przyrodniczych.

Skały okruchowe - powstały z rozkruszenia, niszczenia innych skał

Skały pochodzenia chemicznego - powstały w wyniku wytrącenia się minerałów z roztworów

Skały pochodzenia organicznego - powstały ze szczątków organizmów roślinnych i zwierzęcych


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Dolomit skały. Są one naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej powstałymi w wyniku procesów przyrodniczych.

Kwarc


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Część minerałów powstaje w wyniku przeobrażenia w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, stąd nazywamy je przeobrażonymi lub metamorficznymi, np. gnejsy. Skały przeobrażone powstały w wyniku przemian skał magmowych lub osadowych. Najczęściej występującymi skałami przeobrażonymi są:

 • gnejsy - powstałe z granitów;

 • marmury - powstałe z wapieni;

 • kwarcyty - powstałe z piaskowców;

 • łupki krystaliczne - powstałe z łupków osadowych;

 • grafit - powstały z węgla kamiennego.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Gnejs warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, stąd nazywamy je przeobrażonymi lub metamorficznymi, np. gnejsy. Skały przeobrażone powstały w wyniku przemian skał magmowych lub osadowych. Najczęściej występującymi skałami przeobrażonymi są:

Marmur

Łupki krystaliczne

Kwarcyt


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

 • Ze względu na spoistość skały możemy podzielić na: warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, stąd nazywamy je przeobrażonymi lub metamorficznymi, np. gnejsy. Skały przeobrażone powstały w wyniku przemian skał magmowych lub osadowych. Najczęściej występującymi skałami przeobrażonymi są:

 • lite, np. granit, piaskowiec;

 • spoiste, np. glina, ił;

 • luźne, np. żwir, piasek.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Zapamiętaj !!!! warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, stąd nazywamy je przeobrażonymi lub metamorficznymi, np. gnejsy. Skały przeobrażone powstały w wyniku przemian skał magmowych lub osadowych. Najczęściej występującymi skałami przeobrażonymi są:


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Procesy geologiczne wewnętrzne (endogeniczne): dzieli się z kolei na okresy- trzęsienia ziemi,- wulkanizm,- plutonizm,- ruchy górotwórcze (orogenezy),- ruchy lądotwórcze (epejrogenezy).

Procesy geologiczne zewnętrzne (egzogeniczne):- wietrzenie,- erozja (rzeczna, morska, eoliczna, lodowcowa),- ruchy masowe,- transport,- akumulacja.


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Podział skał dzieli się z kolei na okresy


Id szko y 96 8 id grupy 96 8 mp g2 opiekun joanna prz da

Dziękujemy za uwagę dzieli się z kolei na okresy