Mo nosti spojen ppp a fond eu v sektoru dopravy
Download
1 / 16

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy. Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU. 17.3.2004 Konference PPP 2004. Fondy EU v sektoru dopravy. Předvstupní pomoc Phare ISPA Po vstupu ČR do EU Fond soudržnosti TEN-T Budget strukturální fondy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy' - dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo nosti spojen ppp a fond eu v sektoru dopravy

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy

Ing. Olga Pokorná

Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU

17.3.2004

Konference PPP 2004


Fondy eu v sektoru dopravy
Fondy EU v sektoru dopravy

Předvstupní pomoc

 • Phare

 • ISPA

  Po vstupu ČR do EU

 • Fond soudržnosti

 • TEN-T Budget

 • strukturální fondy

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Pomoc eu p edvstupn
Pomoc EU - předvstupní

Program Phare

 • Od roku 1992 příspěvek na investice dopravní infrastruktury ve výši 136,170 mil. EUR

  ISPA

 • Od roku 2000 schváleno 9 investičních projektů v dopravě ve výši 252 mil. EUR

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Pomoc eu po vstupu fond soudr nosti
Pomoc EU – po vstupuFond soudržnosti

 • Velké investiční projekty (nad 10 mil. EUR)

 • Pro členské státy, jejichž HDP na 1 obyvatele je nižší než 90 % průměru EU

 • Podpora ve výši 50-85 %

 • Alokace na dopravu pro ČR na léta 2004-2006 činí cca 360 mil. EUR

 • Doplnění chybějících článkůTEN-T

 • Strategický dokument pro Fond soudržnosti v dopravě zpracovalo MD v roce 2003 – seznam prioritních projektů

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


V stavba ten t
Výstavba TEN-T

 • Rozhodnutím EP a Rady 1692/96/EC byl dán rámec pro rozvoj TEN-T do roku 2010 (seznam 14 prioritních projektů – Essen 1994)

 • Investice do TEN-T v letech 1992-1997 činila 38 miliard EUR, finanční zdroje potřebné k dokončení TEN-T do roku 2010 byla v roce 1992 odhadnuta na 400 miliard EUR.

 • Náklady na dokončení TEN-T do roku 2020 činí 600 mil. EUR

 • snaha o urychlení výstavby 29 prioritních projektů – „Quick Start Projects“-projekty evropského zájmu

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Ten t budget
TEN-T budget

Formy podpory

 • přímé investiční dotace – až 10 % (návrh 20%)

 • úrokové příspěvky na úvěry

 • příspěvky na poplatky za záruky za úvěry

 • spolufinancování studií týkajících se projektů

  Roční alokace pro všechny členské státy cca 600 MEUR.

  Na léta 2004-2006 vyčleněno 155 MEUR pro nové členské státy.

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Pomoc eu po vstupu struktur ln fondy v obdob 2000 2006
Pomoc EU – po vstupuStrukturální fondy v období 2000-2006

3 prioritní cíle

 • Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (méně než 75% průměru HDP v EU – celá ČR kromě Prahy)

 • Cíl 2: podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím (Praha)

 • Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (Praha)

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Evropsk fond region ln ho rozvoje erdf
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

 • Financování produktivních investic pro vytvoření a uchování pracovních míst a financování investic do infrastruktury

 • Podpora – 15% - 75% celkových přípustných nákladů v závislosti na typu projektu

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Pomoc eu po vstupu struktur ln fondy podpora di
Pomoc EU – po vstupuStrukturální fondy – podpora DI

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Pomoc eu po vstupu mo no erpat od 1 1 2004 struktur ln fondy podpora di
Pomoc EU – po vstupu (možno čerpat od 1.1.2004)Strukturální fondy – podpora DI

 • OP Infrastruktura

  • Priorita 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“

  • Priorita 2 „Snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí“

 • Společný regionální OP

  • Priorita 2 „Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií“

 • Jednotný programový dokument pro Prahu (Cíl 2)

  • Opatření 1.1 „Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí“

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Op infrastruktura
OP Infrastruktura

 • Programový dokument pro využívání strukturálních fondů (ERDF) v oblasti dopravy a životního prostředí

 • Řídící orgán OP Infrastruktura

  Ministerstvo životního prostředí

 • Realizace dopravní části – Zprostředkující subjekt

  Ministerstvo dopravy

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Priorita 1 modernizace a rozvoj dopravn infrastruktury celost tn ho v znamu
Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

 • Opatření 1.1

  Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

 • Opatření 1.2

  Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 • Opatření 1.3

  Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

 • Opatření 1.4

  Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Priorita 2 sn en negativn ch d sledk dopravy na ivotn prost ed
Priorita 2Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

 • Opatření 2.1

  Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

 • Opatření 2.2

  Podpora kombinované dopravy

 • Opatření 2.3

  Podpora zavádění alternativních paliv

 • Opatření 2.4

  Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Spojen ppp a fond eu
Spojení PPP a fondů EU

Myšlenka podporována Evropskou komisí

 • Bílá kniha „Evropská dopravní politika do rokku 2010 – čas rozhodnout“ (2001)

 • Guidelines for successful PPPs – DG REGIO (březen 2003)

 • Evropská iniciativa růstu – prosinec 2003 – harmonogram vytvoření legislativních a institucionálních podmínek

 • Plánované revize TEN-T Financial Regulation

  • Návrh nových finančních pravidel (až 30% podpora)

  • nový zajišťovací instrument

 • Vláda ČR přijala v lednu 2004 usnesení 7/2004 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Spojen ppp a fond eu otev en ot zky
Spojení PPP a fondů EU – otevřené otázky

 • Časování projektů

 • State Aid

 • Vlastnictví výstupu projektu

 • Příjemce pomoci

 • Míra podpory

 • Projekty generující výnosy

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


Děkuji za pozornost

Ing. Olga Pokorná

Ministerstvo dopravy, odbor mezinárodních vztahů a EU

[email protected]

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy


ad