klinick genetika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinická genetika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinická genetika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Klinická genetika - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Klinická genetika. Monogenně dědičná onemocnění. Typy dědičnosti. Autosomálně doninantní - AD Autosomálně recesivní - AR X- dominantní - XD X-recesivní - XR Mitochondriální Multifaktoriální. A utosomálně D ominantní. dominantní alela je na autosomu vertikální typ dědičnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinická genetika' - augusta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klinick genetika

Klinická genetika

Monogenně dědičná onemocnění

typy d di nosti
Typy dědičnosti
 • Autosomálně doninantní - AD
 • Autosomálně recesivní - AR
 • X- dominantní - XD
 • X-recesivní - XR
 • Mitochondriální
 • Multifaktoriální
a utosom ln d ominantn
Autosomálně Dominantní
 • dominantní alela je na autosomu
 • vertikální typ dědičnosti
 • postižený mívá stejně postiženého jednoho rodiče
 • poměr pohlaví 1:1
 • nemocní jsou heterozygoti
 • riziko opakování pro potomky a sourozence postiženého 50%
slide4

Rodokmen

AD dědičnost

00

A0

 • 50% riziko pro děti nemocného
 • bez rozdílu pohlaví
 • Děti zdravého
 • jsou zdravé

A0

AA

A0

00

zdravý

KS - 0

nemocný

KS - A

AA

00

00

A0

slide5

Kodominantní dědičnost KS A a B

A0

B0

 • KS A a B jsou kodominantně dědičné
 • KS 0 je recesivní vůči skupinám A i B

AB

B0

00

A0

BB

B0

BB

ad pozor
AD - Pozor!
 • variabilní expresivita
 • neúplná penetrance
 • nové mutace
 • zdraví členové rodiny mají většinou zdravé děti
ad p klady
AD - příklady
 • Marfanův syndrom
 • Huntingtonova chorea
 • Neurofibromatosa I
 • Chondrodystrofie
 • Polycystické onemocnění ledvin adultní typ
 • Ektrodaktylie
huntingtonova chorea
Huntingtonova chorea
 • AD, lokalizace 4p
 • presenilní demence, atetoidní mimovolní pohyby
 • amplifikační mutace - expanze CAG 30-100x
 • nástup v dospělosti
 • asociované problémy
huntingtonova chorea9
Huntingtonova chorea
 • diagnostické testování
 • testování osob v riziku
 • genetické poradenství
 • prenatální diagnostika
a utosom ln r ecesivn
Autosomálně Recesivní
 • recesivní alela na autosomu
 • horizontální typ dědičnosti
 • riziko pro sourozence 25%
 • poměr pohlaví 1:1
 • postižení se objeví pouze u homozygotů
 • častější u příbuzenských sňatků
slide11

Rodokmen

AR dědičnost

 • Riziko postižení dalšího dítěte dvou přenašečů 25% bez rozdílu pohlaví
 • 50% dětí dvou přenašečů jsou zdraví přenašeči

přenašeč

přenašečka

nemocný

zdravý

ar p klady
AR - příklady
 • cystická fibrosa
 • fenylketonurie
 • adrenogenitální syndrom
 • velká část dědičných poruch metabolismu
 • nejčastější typ dědičnosti u vrozené hluchoty
cystick fibrosa
Cystická fibrosa
 • chronické komplikované respirační potíže
 • nosní polypy, záněty dutin
 • insuficience pankreatu
 • neprospívání
 • mekoniový ileus
 • hepatopathie
 • atypické formy
cystick fibrosa14
Cystická fibrosa
 • Autosomálně recesivně dědičné onemocnění - jedno z nejčastějších u bělochů
 • Gen CFTR - transmembrane conductance regulator
 • Lokalizace 7q31,1
cystick fibrosa15
Cystická fibrosa

dýchací trakt

 • Lokalizace 7q
 • Frekvence nemocných v ČR cca 1/2000 – 1/3000
 • Frekvence přenašečů v ČR cca 1/25-1/29
 • Gen zmapován v roce 1989
 • V roce 2002 známo 1002 mutace

játra

pankreas

tenké střevo

reprodukce

potní žlázy

rozlo en mutac v cftr genu
Rozložení mutací v CFTR genu

Závažnost CF závisí na lokalizaci mutace

nejzávažnější v :

EX 10, 11, 12, 20, 21 - kódují NBD domény

EX 3, 4, 7 - kódují transmembránové domény

klinick p znaky
Klinické příznaky
 • Respirační trakt
 • GIT
 • Iontová dysbalance, chloridy v potu
 • Poruchy reprodukce
 • Poruchy růstu
pr b h onemocn n
Průběh onemocnění
 • Typické formy
 • Atypické formy
p irozen pr b h
Přirozený průběh
 • V době stanovení diagnosy průměrný věk 6-8 měsíců, 66% do 1 roku
 • Závažnost limituje především postižení plic
 • Medián přežití v roce 1976 - 18 let, v roce 1995 - 30 let, od 1990 velmi malé zlepšení
 • Klinická heterogenita na základě mutací CFTR genu
respira n trakt
Respirační trakt
 • Recidivující pneumonie
 • Recidivující bronchitidy
 • Recidivující sinusitidy
 • Nosní polypy
 • Opakované otitidy
 • Staphylokokové a pseudomonádové infekce, osídlení
symptomati t p ena e i
Symptomatičtí přenašeči
 • Respirační infekce, chronické sinusitidy jsou pravděpodobně významně častější u heterozygotů - nosičů 1 mutace v CFTR genu
 • Lze předpokládat, že tito přenašeči mají vrozenou predispozici k vývoji chronických respiračních infekcí
slide22
GIT
 • Prenatální záchyt susp. atresie GIT
 • Mekoniový ileus, střevní obstrukce
 • Prolaps rekta
 • Objemné zapáchající stolice
 • Neprosívání
 • Hepatopathie, pankreatitis, cholelithiasis
 • Deficit vitamínů rozpustných v tucích - intrakraniální krvácení do 3 měsíců
potn testy
Potní testy
 • Zvýšení Cl v potu pouze u typických těžkých forem, souvisí se zachováním funkce CFTR genu
poruchy reprodukce
Poruchy reprodukce
 • Snížení plodnosti nebo sterilita u mužů
 • Congenital bilateral / unilateral absence of the vas deferens - CBAVD
funkce cftr genu
Funkce CFTR genu
 • CF s pankreatickou insuficiencí, zvýšené Cl v potu - funkce pod 1%
 • CF bez pankreatické insuficience, zvýšení Cl v potu bývá, často jen hraniční, někdy normální nález - funce 1-5%
 • Atypická CF - mohou být normální Cl v potu - funce 10 %
indika n skupiny
Indikační skupiny
 • CF – podezření na cystickou fibrosu, CF v rodě
 • Infertilita – opakované aborty, sterilita, neúspěšné IVF cykly
 • Vyšetření dárců gamet
 • PS -vyšetření příbuzných partnerů
 • Jiná zátěž v rodě
nej ast j mutace cftr genu v esk populaci
Nejčastější mutace CFTR genu v české populaci

MUTACE ČETNOST VÝSKYTU U CF PAC. EXON

V ČR

1. dF508 68,8% 10

2. CFTRdele 2,3 (21kb) 4,64% 2, 3

3. G551D 4,03% 11

4. N1303K 3,02% 21

5. G542X 2,22% 11

6. 1898+1 G-A 2,04% intron

7. 2143delT 1,11% 12

8. R347P 0,74% 7

9. W1282X 0,55% 20

10. E92X 0,37% 4

11. R1162X 0,37% 19

strategie vy et en
Strategie vyšetření
 • Od roku 1992 nejčastější mutace dF508
 • Od roku 1997 dF508 + screening exonu 11 – mutace G542X, G551D a R553X
 • Od roku 2000 základní mutační analýza – mutace dF508, G542X, G551D, R553X + od roku 2000 mutace CFTR dele 2,3(21kb)
 • U pacientů s podezřením na CF a u partnerů heterozygotů rozšířená mutační analýza – 8 ev.12 + 17 + CFTR dele 2,321kb) - celkem 30 mutací
 • Sekvenace celého CFTR genu
 • Prenatální diagnostika
 • Preimplantační genetická diagnostika - příprava
strategie genetick ho vy et en
Strategie genetického vyšetření
 • dF508 - 68,8%
 • 5 mutací - cca 80%
 • 8 mutací
 • 12 mutací
 • 30 mutací - cca 95%
 • skrínovací metody, sekvenace
 • nepřímá DNA analýza
z kladn muta n anal za
Základní mutační analýza

Mutace lokalizace

dF508 ex 10

del2,3(21kb) ex 2,3

G542X ex 11

G551D ex 11

R553X ex 11

Frekvence v ČR

cca 80%

roz en anal za
Inno-lipa 8 mutací

Ex 10…..dF508, dl507

Ex 20…..W1282X

Ex11..…G542X,G551D

1717-1 (GtoA),

R553X

Ex 21…..N1303K

Frekvence cca 85%

Inno-lipa 12 mutací

Ex 10……dF508, dl507

In10/ex11…G542X, 1717-1G-A, G551D, R553X , R560T, Q552X

Ex 20……W1282X, S1251N, 3905insT

Ex 21 ……N1303K

+ CFTRdele 2,3(21kb)

Frekvence cca 85 %

Rozšířená analýza
inno lipa 17 mutac
Ex 3…394delTT, G85E,

E60X

Ex/in4…621+1GtoT,

R117H

Ex 7…1078delT, R347P,

R334W

Ex 13…2143delT,

2183AAtoG,

2184delA

In 5…711+5GtoA

In 14b…2789+5GtoA

Ex 19…R1162X

3659delC

In 19…3849+10kbCtoT

In 8/Ex 9…A455E,

5T, 7T, 9T

12+17+CFTRdele(2,3)

Frekvence cca 95%

Inno-lipa 17 mutací
v sledky olg brno 1992 2002
Výsledky OLG Brno 1992-2002

No - Nomber of examinations od CFTR gene, mt/non- heterozygots, mt/mt – patients with cystic fibrosis

etnick skupiny
Etnické skupiny
 • Skupina % dF508
 • Běloši 70
 • Hispánci 46
 • Indiáni Pueblo 0
 • Indiáni Zuni 0
 • Afroameričané 48
 • Asijští Američané 30
etnick skupiny40
Etnické skupiny
 • Skupina Výskyt Nosičství
 • Běloši 1na 3000 1 na 26
 • Hispánci 1 na 9000 1 na 46
 • Indiáni Pueblo 1 na 3970
 • Indiáni Zuni 1 na 1580
 • Afroameričané 1 na 15 300 1 na 60
 • Asijští Američané 1 na 32 100 1 na 90
fenylketonurie
Fenylketonurie
 • AR, lokalizace 2q24.1
 • přenašeči 1/39, nemocní 1/8-9 000
 • porucha metabolismu Phe a Tyr
 • novorozenecký screening
 • molekulárně genetická diagnostika
fenylketonurie42
Fenylketonurie
 • léčba eliminační dietou
 • bez léčby PMR
 • léčba v graviditě - bez léčby riziko VVV plodu - CNS
slide43
AGS
 • AR, lokalizace 6p
 • přenašeči 1/40
 • více než 8 typů, nejčastěji deficit 21 hydroxylasy steroidů
 • nedostatečná sekrece glukokortikoidů a mineralokortikoidů
 • nadprodukce testosteronu
slide44
AGS
 • šokový stav, rozvrat metabolismu iontů
 • pubertas praecox
 • VVV - virilizace genitálu plodu ženského pohlaví
 • substituční léčba
 • terapie v graviditě zabrání VVV genitálu
 • mol. genetická, endokrinologická a biochemická diagnostika
x d ominantn
X - Dominantní
 • dominantní alela je vázána na X chromosomu
 • vzácný výskyt
 • nikdy není přenos z otce na syna
 • Incontinentia pigmenti
 • Vitamin D resistentní rachitis
x r ecesivn
X- Recesivní
 • postižený je většinou muž, jeho synové jsou zdraví a dcery jsou přenašečky onemocnění
 • ženy-přenašečky mají 1/2 synů nemocných a 1/2 dcer přenašeček
 • vzácně výskyt u žen - dcera postiženého muže a ženy přenašečky, ženy s karyotypem 45,X, 46,XY, female….
slide47

Rodokmen X- recesivní dědičnost

X

X

 • Žena přenašečka má 50% nemocných synů a 50% dcer přenašeček
 • Nemocný muž má všechny syny zdravé a všechny dcery přenašeček

XY

XX

XY

XY

xr p klady
XR - příklady
 • Hemofilie A a B
 • Duchenneova / Beckerova svalová dystrofie
 • některé typy metabolických poruch
 • některé typy hluchoty
hemofilie a
Hemofilie A
 • XR, lokalizace Xq28, 1/5000 mužů
 • Nedostatek faktoru VIII - krvácivé projevy
 • těžká hemofilie pod 1%
 • léčba substituční
 • molekulárně genetické vyšetření - přímá i nepřímá DNA dg.
 • vyhledávání žen - přenašeček
 • prenat. dg. - zábrana komplikací po porodu
hemofilie b
Hemofilie B
 • XR
 • lokalizace Xq26
 • frekvence asi 1/25 000
dmd bmd
DMD/BMD
 • XR, lokalizace Xp21
 • incidence u chlapců asi 1/3-6 000
 • dystrofinopathie - chybění proteinu dystrofin ve svalových buňkách
 • DMD -progresivní dystrofie, úmrtí kolem 20 roku věku
 • BMD - pomalá progrese
dmd bmd52
DMD/BMD
 • molekulárně genetické vyšetření - 60% mutací jsou velké delece
 • vyhledávání žen přenašeček - nepřímá DNA diagnostika, neurologie, UZ, emg, biochemie ( JT, CK), svalová biopsie - imunohistochemické vyšetření, FISH
 • prenatální dg.
syndrom fragiln ho x
Syndrom fragilního X
 • X vázané onemocnění, lokalizace Xq27
 • 1/1000 mužů
 • nejčastější příčina PMR u mužů po M. Down
 • kraniofaciální dysmorfie, makrocefalie, makroorchidismus
 • amplifikační mutace X premutace
slide54

Obvyklý rodokmen

 • Riziko pro další dítě ???
 • Riziko pro děti zdravého sourozence ???
 • Riziko pro děti nemocného ???

???

???

???

???

molekul rn genetick vy et en
Molekulárně genetická vyšetření
 • detekce mutací
 • vyhledávání asymptomatických přenašečů
 • vyhledávání přenašeček X-vázaných onemocnění
 • identifikace jedinců – paternita
 • testování predispozice k onemocnění s rodinným výskytem
 • prenatální diagnostika
 • onkogenetika
podm nky dna diagnostiky
Podmínky DNA diagnostiky
 • Přesná klinická diagnosa – především při užití nepřímé diagnostiky
 • Protokolární postupy – diagnostická kriteria
 • Informovaný souhlas pacienta
 • Genetické poradenství – etické aspekty
 • Spolupráce genetické poradny a klinického pracoviště
dna diagnostika
DNA diagnostika
 • Přímá – může potvrdit nebo vyloučit klinickou diagnosu
 • Nepřímá – segregační – nepotvrdí diagnosu, musí se zakládat na přesné klinické diagnose
prenat ln diagnostika
Prenatální diagnostika
 • Genetické poradenství
 • Vyšetření rodiny před plánovaným těhotenstvím – informativní rodina
 • Plánované vyšetření
 • Preimplantační diagnostika
 • Etika