1 / 24

Books Expansion on ScienceDirect: 2007:

Books Expansion on ScienceDirect: 2007:. Jana Schlöglová Suweco CZ, s.r.o. PRAHA 1.6.2007 E-mail: schloglova@suweco.cz Tel. 242459204. Presentation Overview. Výhody e-books na ScienceDirect Různé licenční modely E-books jsou rozdělené na: Major Reference Works Book Series Handbooks

dasha
Download Presentation

Books Expansion on ScienceDirect: 2007:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Books Expansion on ScienceDirect: 2007:

 2. Jana Schlöglová Suweco CZ, s.r.o. PRAHA 1.6.2007 E-mail: schloglova@suweco.cz Tel. 242459204

 3. Presentation Overview • Výhody e-books na ScienceDirect • Různé licenční modely • E-books jsou rozdělené na: • Major Reference Works • Book Series • Handbooks • Forthcoming eBooks

 4. A broader perspective on ScienceDirect • V současné době nabízí více než 7.8 milionů plných textů • Zahrnuje více než čtvrtinu světových vědeckých, technických a medicínských „peer-reviewed“článků • ScienceDirect umožňuje uživatelům získat rychle a velice jednoduše požadované informace z jedné platformy, která umožňuje vyhledávání ve všech zdrojích najednou: • ebook content • journal articles • reference work

 5. Proč knihovny nakupují ebooksna ScienceDirect? Jaké přednosti má elektronická publikace na ScienceDirect* : - jednoduché používání - obsah - prolinkování - cena - prostory - neomezený počet autorizovaných uživatelů * 2006 Results from research with 5 university libraries worldwide conducted by an external agency

 6. Výhody eBooks na ScienceDirect • 24/7 neomezená doba užívání • možnost vzdáleného přístupu • nemůže dojít ke ztrátě či zničení publikace • nezabere žádné místo • ebooks jsou prolinkováné s dalšími volumes případně dalšími publikacemi nebo jinými zdroji • statistiky užívání

 7. Simultaneous user access Na univerzitách se často stává, že více studentů najednou potřebuje jednu určitou publikaci ve stejný čas, protože pracují na stejném tématu. Přístup k publikaci je pak pro ně klíčový. eBooks zaručí, že nikdo z nich nepřijde o důležité informace.

 8. Remote access – vzdálený přístup Z průzkumu týmu SD vyplývá, že sami uživatelé nejvíce oceňují: • autorizovaný uživatel se dostává k plným textům, aniž by fyzicky musel do knihovny • k požadovaným informacím se může dostat kdykoli • možnost vzdáleného přístupu

 9. Další možnosti ScienceDirect • Ebooks umožňují používat multimediální nahrávky, tabulky a další doplňující prvky, které se u tištěných publikací nedají použít. • Statistiky užívání • Nastavení zasílání alertů u vybraných časopisů nebo na určité téma • Plné texty jsou dostupné v HTML a PDF

 10. SD květen 2007 • Major Reference Works • Total: 52 titles • Example: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences • Launched in 2005: 12 titles • 2006: 7 new titles • Book series • Total: 145 titles 1,217 volumes • Example: Methods in Enzymology • Launched in 2005: 163 volumes • 2006: Pick and Choose Purchase Option made available for 100 select individual serial titles • Handbooks • Total of title: 7 Series , 165 volumes • Example: Handbooks in Economics Series • Launched in 2005: all (launched in 05)

 11. Present Content • Reference works • Sold per title • One-time or subscription payment option • Book Series • Sold per title and discounted packages on Subscription only: • 5 subject packages available: Chemistry, Life Science, Business/Econ, Social Sciences, Psychology • 100 titles available individually as Pick and Choose including Methods in Enzymology • Methods in Enzymology backfile for all volumes 1955-1999 also available • Price includes all new volumes coming out annually per series • Handbooks • Sold per Series: 7 series available • Price includes all new volumes and titles being published per series in that calendar year • One-time or subscription payment option

 12. Post Termination Policies for Books • Book Series • Continued Access policy similar to journals at ScienceDirect, and Post-Term access is online or tape. • Reference Works • One-time payment option: • Continued Access policy similar to journals at ScienceDirect, and Post-Term access is online or tape. • Subscription option: after being subscribed for 3 years: : • 80% discount on the print or • a tape with PDF files of the work • Handbooks • Subscription option: after being subscribed for 5 years: : • Upfront Payment option: in effect immediately: • 80% discount on the print or • a tape with PDF files of the work

 13. Elsevier Online Reference Works • 52 now available on • 7 new titles in 2006 • Subscription option and One-Time Payment option • Available individually, no minimum purchase • Multi-title discounts available • 2-5 titles, 10% • 6+ titles, 15%

 14. 2006 Frontlist MRW titles 2006 • Encyclopedia of Language & Linguistics 2e • Encyclopedia of Respiratory Medicine • Encyclopedia of Mathematical Physics • Meyler’s Side Effects of Drugs • Encyclopedia of Gerontology 2e • Comprehensive Medicinal Chemistry II • Comprehensive Organometallic Chemistry III

 15. Elsevier Book Series Online • New volumes published regularly • Focus on ‘Advances in’ or ‘Progress in’ etc. • Subscription item (continuation order) • Series ISSN, volume ISBNs • Peer-reviewed, many covered by ISI, often highly cited • 151 Series available in 5 packages • Inlcuding Methods in Enzymology and Methods in Enzymology backfile (1955-1999) • 100 of the 151 titles also now available in single-title subscription purchase: Pick and Choose

 16. Book Series • Life Sciences • International Review of Cytology • Progress in Brain Research • Advances in Cancer Research • Chemistry • Advances in Heterocyclic Chemistry • Advances in Quantum Chemistry • Social Sciences • Studies in Law, Politics and Society • Psychology of Learning & Motivation • Research in the Sociology of Work

 17. Elsevier Handbooks • Launched 7 series in 2005 • including Handbooks in Economics Series • Subscription option and One-Time Payment option • Validated, refereed and edited by authoritative editors • Highly cited • Usually long life cycle – up to 15 years

 18. Budoucnost eBooks na ScienceDirect • Elsevier pokračuje v rozvoji platformy ScienceDirect • V roce 2007 se nejvíce věnuje rozvoji eBooks • Plán vývoje eBooks na SD: • Květen 2007 : 500 eBooks on Trial • Září 2007: 4000 Books • V dalších letech:500-800 eBooks

 19. Books on ScienceDirect

 20. Renowned imprints, různorodé vědní obory Respected and quality-driven imprints Academic Press, Pergamon, Elsevier Science, North-Holland, JAI Press, Butterworth-Heinemann Vědní obory: Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Business, Management and Accounting, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Sciences, Economics, Econometrics and Finance , Energy, Engineering, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Material Sciences, Mathematics, Neuroscience, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Physics and Astronomy, Psychology, Social Sciences, Veterinary Science and Veterinary Medicine

 21. eBooks budou rozdělené do 18 oborových skupin • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology ~ 290 books • Chemical Engineering ~ 250 books • Chemistry ~ 370 books • Computer Science ~ 100 books • Earth and Planetary Sciences ~ 250 books • Economics, Econometrics and Finance ~ 180 books • Energy ~ 40 books • Engineering ~ 220 books • Environmental Science ~ 100 books • Immunology and Microbiology ~ 115 books • Material Sciences ~ 160 books • Mathematics ~ 185 books • Medicine and Dentistry ~ 80 books • Neuroscience ~ 110 books • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Sc.~ 70 books • Physics and Astronomy ~ 180 books • Psychology ~ 190 books • Veterinary Science and Veterinary Medicine ~20 books

 22. 2007 Collection 2008 Collection Možnosti nákupu eBooks na SD • Možnost nákupu jednotlivých knih • Collections (the SD subject classifications): • ‘Elsevier’ Complete Books Backlist Collection (pre-2006) • ‘Chemistry’ Book Backlist Collection • ‘Immunology and Microbiology’ Book Backlist collection • Etc. Subject areas 1990 - 2006 Collection • ‘Elsevier’ Complete Books Frontlist 2007 Collection • ‘Chemistry’ Book Frontlist 2007 Collection

 23. Základní licenční podmínky pro eBooks • jednorázová úhrada • permanentní přístup, dokud máte licenci SDOL • Post-termination rights • Online přístup nebo možnost vyžádání média (jako u časopisů)

 24. Otázky ?

More Related