Obuka kolskih koordinatora glavno istra ivanje 2013
Download
1 / 42

Obuka školskih koordinatora Glavno istraživanje 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

T A L I S. M eđunarodno istraživanje učenja i nastave. www.oecd.org/TALIS. Obuka školskih koordinatora Glavno istraživanje 2013. Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd TALIS nacionalni tim. T A L I S. M eđunarodno istraživanje učenja i nastave. www.oecd.org/TALIS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obuka školskih koordinatora Glavno istraživanje 2013.' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obuka kolskih koordinatora glavno istra ivanje 2013

T A L I S

Međunarodno istraživanje učenja i nastave

www.oecd.org/TALIS

Obuka školskih koordinatoraGlavno istraživanje 2013.

Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd

TALIS nacionalni tim


Talis projekat

T A L I S

Međunarodno istraživanje učenja i nastave

www.oecd.org/TALIS

TALIS projekat


Ta je talis
Šta je TALIS?

 • TALIS = Teaching and Learning International Survey

  • međunarodno istraživanje učenja i nastave

  • realizuje se pod pokroviteljstvom OECD-a

 • Cilj TALIS istraživanja

  • da se utvrde uslovi u kojima rade nastavnici kako bi se unapredio njihov položaj, obezbedila efikasnija nastava i efikasnije učenje u školama


Istorijat talis a
Istorijat TALIS-a

 • Prvi ciklus - TALIS 2008

  • 24 zemlje

 • Drugi ciklus - TALIS 2013

  • 33 zemlje

Odluka za sprovođenjem drugog ciklusa TALIS istraživanja je doneta nakon uspešnog prvog ciklusa i važnih doprinosa koje je ono pružilo svim zemljama učesnicama u poboljšavanju položaja nastavnika.


Ta li s 2008 1
TALIS 2008 (1)

 • Rezultati istraživanja pokazuju:

 • da nastavnici koji se u većoj meri stručno usavršavaju u većoj meri smatraju da su efikasni na svom poslu

 • da su uverenja nastavnika o nastavnim metodama povezana sa njihovom percepcijom ostvarene saradnje i doživljajem lične efikasnosti

  • nastavnici koji imaju izraženija uverenja o nastavnim metodama izveštavaju da imaju bolju saradnju sa kolegama i bolje odnose sa učenicima, kao i da se osećaju efikasnije


Ta li s 2008 2
TALIS 2008 (2)

 • da nastavnici koji dobijaju pozitivne povratne informacije od strane direktora ili od strane kolega osećaju se da su uspešniji u svom poslu

 • da je uticaj školskog rukovodstva na učenje posredovan delovanjima nastavnika

 • da jedan od četiri nastavnika, u većini zemalja koje su učestvovale u TALIS 2008 istraživanju, izgubi najmanje 30% časa usled nediscipline u učionici i administrativnih poslova.


Pitanja koja se istra uju talis om
Pitanja koja se istražuju TALIS-om

 • TALIS 2013 će se prvenstveno baviti:

  • Obrazovanjem i stručnim usavršavanjem nastavnika

  • Povratnim informacijama koje dobijaju nastavnici

  • Školskom klimom

  • Upravljanjem i vođstvom u školi

  • Uverenjima nastavnika u vezi sa nastavom

  • Pedagoškim praksama nastavnikaTalis 2013 raspored aktivnosti
TALIS 2013 - raspored aktivnosti

 • Pilotiranje upitnika

  • Avgust/Septembar 2011

 • Probno testiranje

  • Mart/April 2012

 • Glavno istraživanje

  • Zemlje južne polulopte

   • Oktobar/Decembar 2012

  • Zemlje severne polulopte

   • Februar/April 2013

 • Objavljivanje glavnog međunarodnog istraživačkog izveštaja

  • June 2014


 • Ko u estvuje u talis istra ivanju
  Ko učestvuje u TALIS istraživanju?

  • U Srbiji u TALIS 2013 istraživanju će učestovati nastavnici starijih razreda osnovnih škola i direktori osnovnih škola


  Za to je talis istra ivanje va no 1
  Zašto je TALIS istraživanje važno? (1)

  • Učešćem u TALIS istraživanju nastavnici i direktori iz naše zemlje imaju priliku da iskažu svoje mišljenje o različitim pitanjima koja se odnose na:

   • školsku klimu

   • upravljanje školom

   • uslove u kojima rade nastavnici

   • izvođenje nastave

   • povratne informacije i priznanja koja nastavnici dobijaju za svoj rad


  Za to je talis istra ivanje va no 2
  Zašto je TALIS istraživanje važno? (2)

  • Učešćem u TALIS-u nastavnici i direktori omogućavaju da se prikupe podaci značajni za donošenje obrazovnih odluka usmerenih na unapređivanje obrazovnog sistema u Srbiji

  • Upoređivanje država po raznim parametrima koje pruža TALIS istraživanje, omogućiće da se razmene primeri dobre obrazovne prakse i da se sagleda kako se druge zemlje suočavaju sa sličnim obrazovnim izazovima.


  Uzorak 1
  Uzorak (1)

  • Probno istraživanje (2012.)

   • 20 škola, 200 nastavnika i 20 direktora

  • Glavno istraživanje (2013.)

   • 200 škola, 4.000 nastavnika i 200 direktora


  Stopa u e a talis 2012
  Stopa učešća TALIS 2012


  Uzorak 2
  Uzorak (2)

  • Reprezentativan uzorak

   - slučajan uzorak - stratifikovan

  • Kako se biraju škole i nastavnici?

  Stratum 2

  OŠ Ivo Andrić

  ID 1234

  Stratum 1

  Stratum 3

  Stratum 5

  Stratum 4

  Petar Petrović

  ID 123401


  Instrumenti i materijali
  Instrumenti i materijali

  • Upitnik za direktore (1)

  • Upitnici za nastavnike (20)

   • broj upitnika za nastavnike će varirati zavisno od veličine škole

   • rezervni upitnici

 • Koverte za upitnike

  • popunjeni upitnici će biti kovertirani

 • Pismo za nastavnike

 • Formular za praćenje nastavnika

 • Formular za izveštaj o realizaciji istraživanja


 • Instrumenti
  Instrumenti

  • Upitnici za nastavnike i direktore razvijeni od strane internacionalne ekspertske grupe

  • Upitnici su prilagođeni našem obrazovnom sistemu od strane domaćeg tima istraživača i eksperata iz oblasti obrazovanja

  • Za popunjavanje ovih upitnika biće potrebno oko 45 minuta


  Upitnik za nastavnike
  Upitnik za nastavnike

  • 48pitanja zatvorenog tipa

  • Osnovne informacije o nastavnicima

   • pol, starost, radni status, dužina radnog staža, vrsta stečenog obrazovanja, predmeti koja se predaju, vreme koje se troši na nastavu i druge zadatke

  • Profesionalni razvoj nastavnika/ce

   • pripravništvo, mentorske aktivnosti, vrsta i obim profesionalnog usavršavanja, način finansiranja, potrebe nastavnika za određenim vidom stručnog usavršavanja, prepreke u profesionalnom razvoju


  Upitnik za nastavnike1
  Upitnik za nastavnike

  • Povratne informacije koje nastavnik/ca dobija o svom radu

   • njihov uticaj i važnost po rad nastavnika

  • Lična uverenja nastavnika o nastavi i učenju

   • npr. koliko su pojedine aktivnosti važne za napredak učenika, saradnja sa drugim nastavnicima, aktivnosti koje nastavnici preduzimaju u nastavi

  • Kako izgleda realizacija nastave u određenom odeljenju

   • sastav odeljenja, kategorija predmeta koji se predaje, nastavne aktivnosti i metode, ocenjivanje

  • Školska klima i zadovoljstvo poslom


  Upitnik za direktore
  Upitnik za direktore

  • 39 pitanja zatvorenog tipa

  • Osnovne informacije o direktorima

   • pol, starost, dužina radnog staža, stečeno obrazovanje

  • Osnovni podaci o školi

   • veličina mesta u kome se nalazi škola, broj učenika, broj zaposlenih, itd.

  • Upravljanje školom

   • načini upravljanja školom, uloga u donošenju odluka, vrste poslova koje direktor obavlja, različite aktivnosti i mere koje direktor sprovodi u školi, postojeće prepreke u vođenju škole


  Upitnik za direktore1
  Upitnik za direktore

  • Povratne informacije koje nastavnik/ca dobija o svom radu

   • koliko često, od koga, na koji način

  • Školska klima

   • nivo saradnje u školi, odnos nastavnika i učenika, faktori koji utiču na kapacitet škole da obezbedi kvalitetnu nastavu

  • Uvođenje nastavnika/a u posao i mentorstvo

   • kako se novi nastavnici uvode u posao i kako se realizuje mentorstvo

  • Zadovoljstvo poslom


  Uloga i aktivnosti kolskih koordinatora

  T A L I S

  Međunarodno istraživanje učenja i nastave

  www.oecd.org/TALIS

  Uloga i aktivnosti školskih koordinatora


  Uloga kolskog koordinatora
  Uloga školskog koordinatora

  • Od ključnog značaja za uspešno realizovanje TALIS projekta, kako na nivou škole, tako i na nacionalnom nivou

  • Posredovanje između škole i Nacionalnog istraživačkog centra

  • Dostavljanje tačnih podataka, sprovođenje ispitivanja u skladu sa predviđenim procedurama, čuvanje i vraćanje materijala, poštovanje poverljivosti dobijenih podataka

  • Ugovor o saradnji i poverljivosti(dodatak D)


  Aktivnosti kolskog koordinatora 1
  Aktivnosti školskog koordinatora (1)

  • PRE ZADAVANJA UPITNIKA

  • Pohađanje TALIS obuke, upoznavanje sa sadržajem Priručnika za školske koordinatore

  • Priprema Liste (svih) nastavnika koji zadovoljavaju TALIS kriterijume

  • Slanje Liste nastavnika Nacionalnom TALIS centru, najkasnije do 3.4.2013.


  Aktivnosti kolskog koordinatora 2
  Aktivnosti školskog koordinatora (2)

  • PRE ZADAVANJA UPITNIKA

  • Prikaz i promocija TALIS istraživanja u školi

   ! Motivisanje nastavnika (i direktora) da uzmu učešće u istraživanju

   ! Cilj je da stopa učešća nastavnika u TALIS-u bude 100%

  • Prijem i provera materijala (upitnika i formulara) dobijenog od Nacionalnog centra


  Aktivnosti kolskog koordinatora 3
  Aktivnosti školskog koordinatora (3)

  • TOKOM ISPITIVANJA (20. mart - 20. april 2013.)

  • Podela upitnika nastavnicima koji su izabrani u uzorak prema Formularu za praćenje nastavnika

  • Dostavljanje upitnika direktoru škole

  • Praćenje dinamike popunjavanja upitnika, podsećanje onih koji nisu popunili, sakupljanje upitnika

  • Evidentiranje vraćanja popunjenih upitnika u Formular za praćenje nastavnika

  • Saradnja sa supervizorima koji će posetiti slučajno izabrane škole tokom trajanja ispitivanja


  Aktivnosti kolskog koordinatora 4
  Aktivnosti školskog koordinatora (4)

  • Upitnici za nastavnike zadaju se ISKLJUČIVO onim nastavnicima čija su imena nalaze u Formularu za praćenje nastavnika

  • Nastavnik koji nije izabran u uzorak ni pod kojim uslovima NE MOŽE da zameni izabranog nastavnika

  • Upitnik za direktore popunjava direktor škole (u slučaju da škola nema imenovanog direktora konsultovati Nacionalni TALIS tim)

  VAŽNO


  Aktivnosti kolskog koordinatora 5
  Aktivnosti školskog koordinatora (5)

  • NAKON ISPITIVANJA

  • Popunjavanje Izveštaja sa ispitivanja koji sadrži podatke o samom ispitivanju, eventualnim problemima u sprovođenju (odbijanje učešća, greške u štampi...)

  • Pravljenje kopija Liste nastavnika i Formulara za praćenje nastavnika (čuvati ih najmanje 6 meseci od datuma vraćanja materijala)

  • Vraćanje svih materijala (popunjenih/praznih upitnika i popunjenih formulara Nacionalnom TALIS centru), najkasnije do: 20. aprila 2013.

  • Ukoliko bude potrebno, naknadno slanje popunjenih upitnika Nacionalnom centru


  Popunjavanje formulara lista nastavnika i formular za pra enje nastavnika

  T A L I S

  Međunarodno istraživanje učenja i nastave

  www.oecd.org/TALIS

  Popunjavanje formulara:Lista nastavnika i Formular za praćenje nastavnika


  Koje nastavnike uneti u listu
  Koje nastavnike uneti u Listu?

  • Sve nastavnike (bez obzira na predmet koji predaju) koji drže nastavu starijim razredima (od 5 do 8)

  • Nije važno koliko vremena su angažovani u nastavi, dovoljno je da predaju samo jednom odeljenju starijih razreda

  • Imena nastavnika koji rade u više škola takođe moraju biti navedena u Listi

   ! Izuzeci: nastavnici koji su direktori škola i oni koji su učestvovali u probnom ispitivanju (moraju se uneti u Listu, ali neće popunjavati upitnik za nastavnike)


  Koje nastavnike ne unositi u listu
  Koje nastavnike NE unositi u Listu?

  • Nastavnike koji rade na zameni, primljeni na određeno (do 6 nedelja) ili iz nekih vanrednih razloga

  • Nastavnike koji drže nastavu isključivo odraslima

  • Nastavnike koji su na dužem odsustvu(odsutni za vreme pravljenja Liste i neće se vratiti u školu dok traje ispitivanje)


  Koga jo ne unositi u listu
  Koga još ne unositi u Listu?

  • Pedagoške asistente: neprofesionalno osoblje koje podržava nastavnike u izvođenju nastave

  • Nenastavno pedagoško osoblje: psiholog, pedagog, bibliotekar

  • Zdravstveno osoblje i osoblje za pružanje socijalne podrške: zdravstveni radnici (lekari, medicinske sestre) i socijalni radnici


  Formular lista nastavnika
  Formular Lista nastavnika

  • www.talissrbija.org

  • Preuzmite dva dokumenta:

  • Prazan formular Lista nastavnika

   ( Lista nastavnika_IDskole.xls )

   ! Excel format

   2. Dokument sa ID brojevima škola

   ( ID_škole_30.3.2013. )

   ! U nazivu dokumenta je sadržan datum obuke  Formular lista nastavnika www talissrbija org
  Formular Lista nastavnika www.talissrbija.org


  Kodovi u listi nastavnika 1
  Kodovi u Listi nastavnika (1)

  • Upišite ime i ID škole!!!

  • Ime i prezime (kolona 1): navedite azbučnim redom, pišite latinicom

  • Redni broj (kolona 2):

   ! Ova kolona je duplirana

  • Izuzeci (kolona 3):

   - označite sa ‘1' ako je nastavnik i direktor ove škole

   - označite sa ‘2’ ukoliko je nastavnik već učestvovao u probnom TALIS istraživanju 2012. godine

  • Godina rođenja (kolona 4): obavezno upišite četvorocifrenu oznaku (npr.1979)

  • Pol (kolona 5): 1 = ženski; 2 = muški


  Kodovi u listi nastavnika 2
  Kodovi u Listi nastavnika (2)

  • Glavna nastavna oblast u starijim razredima (kolona 6):

   1 = Jezici (maternji jezik, strani jezici)

   2= Društvene nauke (istorija, geografija, građansko...)3 = Matematika i prirodne nauke (fizika, hemija, biologija...)

   4 = Ostalo (muzičko, likovno, fizičko vaspitanje...)

   9= Ne raspolažete informacijom

  • Detaljnije objašnjenje: dodatak C u Priručniku (str. 14)


  Slanje liste nastavnika
  Slanje Liste nastavnika

  • Imenujte dokument sa ID brojem škole

   (npr. Lista nastavika_3001; Lista nastavnika_3192)

  • Najkasnije do 3.4.2013. poslati Listu nastavnika

  • Listu poslati ma e-mail adresu: [email protected]

   ***

  • Na osnovu Liste nastavnika, slučajnim putem se biraju nastavnici koji će učestvovati u istraživanju

  • U školama sa manjim brojem nastavnika može se desiti da svi učestvuju u ispitivanju


  Formular za pra enje nastavnika
  Formular za praćenje nastavnika


  Kodovi u formularu za pra enje kolona 6
  Kodovi u Formularu za praćenje (kolona 6)

  1 = upitnik vraćen (papirna verzija)

  2 = upitnik vraćen (on-line verzija)

  3 = upitnik nije vraćen

  4 = nastavnik trajno napustio školu (npr. nastavnik otišao iz škole posle pravljenja Liste, ali pre početka samog ispitivanja)

  5 = nastavnik otišao iz škole privremeno, ali na duži period (npr. nastavnik napustio školu posle pravljenja Liste, iz razloga kao što su: plaćeno odsustvo, stručno usavršavanje ili porodiljsko/roditeljsko odsustvo)

  6 = nastavnik je trebalo da bude isključen iz istraživanja


  Kontakti
  Kontakti:

  • Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

   Čika Ljubina 18-20, Beograd

   Nacionalni TALIS centar

  • tel: 011 2185 301

  • faks: 011 2639 724

  • www. talissrbija.org

   Tehnički sekretar projekta

  • 064 217 30 57 (Vitomir Jovanović)

  • e-mail: [email protected]


  Hvala na pa nji nadamo se uspe noj s a radnji

  T A L I S

  Međunarodno istraživanje učenja i nastave

  www.oecd.org/TALIS

  Hvala na pažnji!Nadamo se uspešnoj saradnji!

  Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd

  TALIS nacionalni tim


  ad