evidencija nov anih sredstava u blagajni n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EVIDENCIJA NOV?ANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

EVIDENCIJA NOV?ANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI - PowerPoint PPT Presentation


 • 866 Views
 • Uploaded on

EVIDENCIJA NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI. Tematske cjeline:. Pojam blagajne Poslovi blagajne Blagajniči maksimum Blagajniča dokumentacija Blagajnički izvještaj Knjiženje bagajničkog izvještaja Utvrđivanje blag. viškova i manjkova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVIDENCIJA NOV?ANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI' - kristin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tematske cjeline
Tematske cjeline:
 • Pojam blagajne
 • Poslovi blagajne
 • Blagajniči maksimum
 • Blagajniča dokumentacija
 • Blagajnički izvještaj
 • Knjiženje bagajničkog izvještaja
 • Utvrđivanje blag. viškova i manjkova
 • Promet gotovog novca između blagajne i žiro-računa
1 pojam blagajne
1.Pojam blagajne
 • U užem smislu riječi to je metalna kasa (trezor), gdje se čuva novac i ostalo što je obuhvaćeno blagajničkim poslovanjem, a u širem smislu, to je prostor, radno mjesto, u kojem se nalazi lice zaduženo da obavlja blagajničke poslove.
slide4

To lice se naziva blagajnik.

 • Blagajnik je jedino ovlašćeno lice koje u ime i za račun društva prima, izdaje i čuva novac, valute, papire od vrijednosti i plemenite metale.
 • Blagajna se nalazi u finansijskom sektoru društva.
 • Blagajnik treba da ima odgovarajuću stručnu spremu za obavijanje fmansijskih poslova, mora biti vješt u rukovanju s novcem, sabran i smiren.
slide5

Blagajničko poslovanje obuhvata poslovanje efektivnim domaćim novcem, valutama, papirima od vrijednosti i plemenitim metalima.

2 poslovi blagajne
2. Poslovi blagajne

Blagajna obavlja sljedeće poslove:

 • prima uplate u gotovom novcu,
 • vrši sve isplate u gotovom novcu,
 • podiže sa žiro računa novac za isplatu plaća zaposlenih,
 • vrši isplate akontacija za službena putovanja,
 • polaže gotov novac na žiro račun kod banke,
 • prima vrijednosne papire (čekove, mjenice, kreditna pisma),
 • vodi blagajničku dokumentaciju,
 • čuva blagajničku dokumentaciju.
3 blagajni ki maksimum
3. Blagajnički maksimum
 • Za obavljanje svakodnevnog posla blagajni se ostavlja na raspolaganje određena suma novca.
 • Taj iznos novca naziva se blagajnički maksimum, jer je to najveći iznos koji blagajnik smije držati u kasi.
 • Ujedno, to je i najveći iznos koji blagajnik smije isplatiti jednom licu.
slide8

Trenutno u FBiH ne postoje propisi koji bi regulisali visinu blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.

4 blagajni ka dokumentacija
4. Blagajnička dokumentacija

Za obavljanje gotovinskog plaćanja blagajna upotrebljava sljedeće dokumente:

 • nalog za naplatu,
 • nalog za isplatu,
 • blagajnički dnevnik (izvještaj).
slide10

Za naplatu i isplatu gotovog novca na blagajni koriste se blagajničke uplatnice i isplatnice, koje su uvezane u blokove. Svaka uplatnica, odnosno isplatnica, mora sadržavati ove podatke:

 • naziv i adresa društva u čije ima blagajnik ispostavlja dokumenat,
 • naziv dokumenta (nalog za naplatu ili isplatu),
 • broj dokumenta,
 • ime i adresa uplatioca, odnosno stranke kojoj je isplaćeno,
 • iznos u brojkama i slovima,
 • svrha uplate ili isplate,
 • mjesto i datum izdavanja,
 • potpis blagajnika i likvidatora.
uplatnica
Uplatnica

Uplatnicu blagajnik ispunjava ručno kao potvrdu za primljeni novac u blagajnu.Ispostavlja je u tri primjerka: original daje uplatitelju, drugi primjerak se prilaže uz blagajnički izvještaj a treći ostaje u bloku uplatnica kod blagajnika.

isplatnica
Isplatnica
 • Isplatnica se ,takoder, ispunjava u tri primjerka, prvi primjerak se prilaže uz blagajnički izvještaj, drugi se daje isplatitelju ,a treći primjerak ostaje u bloku kod blagajnika.
blagajni ki dnevnik
Blagajnički dnevnik

Blagajnik svakodnevno vodi blagajnički dnevnik (izvještaj) na osnovu ispostavljenih naloga za naplatu i naloga za isplatu.

Blagajnički dnevnik sadrži ove kolone:

 • redni broj,
 • broj naloga za naplatu ili isplatu,
 • sadržaj,
 • ulaz ili primitak,
 • izlaz ili izdatak,
 • broj konta