Download
informationsm de onsdag 6 marts 2013 kl 19 00 20 30 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30

Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informationsmødeonsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30 Linjemodellen for skoleåret 2013-2014

 2. Dagsorden • Velkomst • At være udskolingselev • Overordnet om linjefagsmodellen • Om linjerne og valg af linje • Processen fremover • Spørgsmål

 3. At være udskolingselev • Udskolingen – et samlet forløb • Nye fag • Tysk eller fransk • Geografi, biologi og fysik/kemi • Timetal: • 23 fagtimer • 6 linjefagstimer • 2 timers lektiecafé • 2 timers præst

 4. At være udskolingselev

 5. Overordnet om linjerne • Linjetimer 3 lektioner to gange om ugen • ‘Farvning’ af andre fag og samarbejde • Lektionerne læses som årsnorm • Fordybelse • Eksperimenter og innovation • Praktisk/musiske elementer • Alle skal nå samme afgangsprøve

 6. Om linjerne og valg af linje

 7. At tale fremmedsprog og se ud på verden • Sprog – særligt fokus på engelsk • Også i andre fag end engelsk • Skøn- og faglitteratur • Kommunikation • Samfund, økonomi og international handel • Fokus på den engelsktalende verden • Venskabsklasse og udlandsrejse – opsparing

 8. At udtrykke sig gennem kreativt produkt • Musik, billedkunst, drama og videoproduktion • Manuskriptarbejde og sangskrivning • Dramalære og teatersport • Videooptagelser og –redigering • Sang- og stemmetræning • Instrumentlære • Fokus og niveau afhænger af elevgruppen

 9. At kommunikere et budskab gennem medier • Kommunikationsmodeller • Kreativt sprogbrug • Kildekritik • Medier i samfundet • IT- og medieværktøjer: Office, web 2.0, blogs, sociale medier, præsentationsprogrammer • Krav om bærbar computer – Windows 7/4GB

 10. At undersøge sammenhænge i naturen • Naturens elementer • Byggesten og energi • Kroppens biologi • Kost og sundhed • Evolutionen

 11. At bruge sin krop – og få krop og psyke til at arbejde sammen • Idrætsdiscipliner • Friluftsaktiviteter • Teambuilding • Idrætspsykologi • Kost og madlavning

 12. Processen fremover • Tilmelding afleveres på kontoret fredag 15. marts • Lærerfordeling på plads 1. maj • Nye klasser dannes i samarbejde mellem afgivende og modtagende klasselærere • Nye klasser udmeldes fredag 10. maj • Samling af de nye klasser inden sommerferien • Alle elever har første skoledag mandag 12. august

 13. Uddrag af princip nr. 7 Ved fordelingen i de nye klasser tages der hensyn til: • Kønssammensætning • Sociale relationer • Hvordan fungerer eleverne sammen i undervisningssituationen • Fordeling af elever med faglige eller sociale vanskeligheder

 14. Spørgsmål og afslutning