1 / 24

PROJEKTNA NASTAVA DANI KRUHA

PROJEKTNA NASTAVA DANI KRUHA. PRIPREMILI : Danijela Pendo i Anita Kevo Dubrovnik,listopad.2010.god. PROJEKTNA NASTAVA. Tema projekta : Dani kruha Koordinatori :Učiteljice Danijela Pendo i Anita Kevo

cid
Download Presentation

PROJEKTNA NASTAVA DANI KRUHA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROJEKTNA NASTAVADANI KRUHA PRIPREMILI: Danijela Pendo i Anita Kevo Dubrovnik,listopad.2010.god.

 2. PROJEKTNA NASTAVA • Tema projekta: Dani kruha • Koordinatori:Učiteljice Danijela Pendo i Anita Kevo • Suradnici: Kuharice, pekari, prodavači kruha • Izvođači: Učenici 1.a i 2.c razreda (produženi boravak) • Vrijeme realizacijeprojekta:Tijekom školske 2010./2011.godine

 3. CILJ PROJEKTA • Upoznati učenike s različitim oblicima i vrstama kruha • Upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda • Razvijanje istraživačke radoznalosti i kreativnosti • Poticati kritičko mišljenje, samostalnost, sigurnost i samouvjerenost učenika • Korištenje klasičnih i suvremenih medija (knjige, časopisi, Internet…) • Razvijati osjećaj zahvalnosti za plodove zemlje VRSTA PROJEKTA Istraživačko- kreativni

 4. PLAN RADA • Dogovor s ravnateljicom i kuharicama oko plana i realizacije projekta • Dogovor s vlasnikom pekare koju planiramo posjetiti • Razgovor s učenicima o projektu • Priprema zadataka za timove • Priprema materijala koji je potreban za realizaciju projekta • Realizacija projekta

 5. SUODNOS • Hrvatski jezik • Matematika • Priroda i društvo • Glazbena kultura • Likovna kultura • Tjelesna i zdravstvena kultura • Vjeronauk

 6. IZRADA PROJEKTA PO KORACIMA • Razgovor učenika s učiteljicama o temi-KRUH • Zadavanje zadataka timovima • Izlaganje o načinu rada • Provesti istraživanje • Zabilježiti sva zapažanja i zanimljivosti • Izrada kruha i pečenje kruha • Izrada plakata • Vrednovanje • Prezentacija rada, ppt

 7. NASTAVNI ZADACI OBRAZOVNI: - upoznati učenike s različitim oblicima i vrstama kruha -upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda ODGOJNI: • razvijati pozitivan odnos prema radu,razvijanje svijesti o nužnosti odgovornog ponašanja prema kruhu FUNKCIONALNI: -razvijati sposobnost motrenja, uočavanja i povezivanja znanja, sposobnost rada u timu i suradničkog učenja • naučiti učenike da primjenjuju naučeno • razvijati istraživačku radoznalost i kreativnost

 8. METODE RADA • Razgovora, čitanja, pisanja, crtanja • Objašnjavanja, uočavanja, zaključivanja, istraživanja, prikupljanja podataka i materijala • Demonstracije • Izlaganja • Praktičan rad • Izrada plakata, ppt,samovrednovanje vlastitog rada • Frontalni oblik rad • Timski oblik rada • Individualni oblik rada

 9. MATERIJAL I SREDSTVA • Potrebna literatura,Internet,bilježnice, brašno, voda, sol, kvasac, valjak za tijesto,posude za peć, pećnica, hamer papir, bojice, škare, ljepilo, fotoaparat, računalo, LCD projektor TROŠKOVI PROJEKTA: snosi škola

 10. UČIMO O KRUHU

 11. ČITAMO PRIČE I PJESME O KRUHU

 12. POSJET PEKARI

 13. PRIPREMA ZA RAD

 14. PRAVIMO TIJESTO

 15. DIJELIMO TIJESTO NA MANJE KOMADE

 16. OBLIKUJEMO TIJESTO

 17. PEČENJE TIJESTA U ŠKOLSKOJ KUHINJI

 18. ČIŠĆENJE UČIONICE

 19. NAŠ KRUH JE GOTOV

 20. IZLOŽBA KRUHA U RAZREDU

 21. PRAVIMO KRUH OD KOLAŽA

 22. IZRADA PLAKATA

 23. KRUH SMO IZLOŽILI U HOLU ŠKOLE

 24. VREDNOVANJE NAŠEG RADABravo!!!

More Related