Download
oma tupa oma lupa hankkeen road show n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oma tupa, oma lupa –hankkeen Road Show PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oma tupa, oma lupa –hankkeen Road Show

Oma tupa, oma lupa –hankkeen Road Show

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Oma tupa, oma lupa –hankkeen Road Show

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oma tupa, oma lupa –hankkeen Road Show Mikä Road Show • Kuntia vanhuspalvelulain toimeenpanossa tukeva Oma tupa, oma lupa -hanke päättyy 31.10.2014. Luovumme maakunnallisessa hankkeessa perinteisestä loppuseminaarista ja toteutamme sen sijaan Road Show:n, jonka aikana tulemme kuntiin kertomaan hankkeen aikana tehdyistä asioista ja tuloksista. Pyrimme päivien aikana tuomaan esille sen, miten kunta on hankkeesta hyötynyt. Samalla toivomme keskustelua vanhuspalveluissa pinnalla olevista kehittämistoiveista. Keille • Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vanhuspalveluissa toimiville, kuntien muille virkamiehille ja poliittisille päättäjille sekä luonnollisesti ikäihmisille itselleen. Osallistua voi joko koko iltapäivään tai osaan siitä. Aikataulussa on varattu jokaisen osion jälkeen lyhyt tauko, jonka aikana voi liittyä mukaan kuulemaan tai lähteä halutessaan.

  2. Päivien ohjelma (Huom. Petäjäveden tilaisuus alkaa tuntia myöhemmin ja toteutuu siis 13.00 – 16.45) Klo 12.00 – 12.25 Oma tupa, oma lupa-hanke ja vanhuspalvelulain ydinkohdat Klo 12.30 – 13.00 Ikäihmisten osallistumisen tukeminen Vanhusneuvostojen toiminnan kehittäminen Ikäihmisten foorumi – uudenlainen tapa ikäihmisten äänen kuuluviin saamiseksi Klo 13.05 – 13.40 Palvelutarpeen arviointi Havaintoja palvelutarpeen arvioinneista Yhtenäisiä palveluun pääsyn kriteerejä Keski-Suomeen Palvelutarpeen arviointilomakkeiden kehittäminen Kuinka ikäihmisten ääni saadaan palvelutarpeen arvioinneissa kuuluville Klo 13.40 – 14.00 Kahvitauko Klo 14.00 – 14.25 Muistiongelmaisten palveluiden kehittäminen Valtakunnallinen selvitys muistisairaiden hyvistä hoitokäytännöistä Muistisairaan hoitoketju: kuka koordinoi ja mitä Muistisairaan kuntouttaminen Klo 14.30 – 14.45 Henkilökohtainen budjetointi Mitä henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa Mitä sen käyttöönotossa tulisi miettiä Klo 14.50 – 15.45 Vanhuspalvelulain käytännön asioita Odotusaikojen julkaisun yhteiset käytännöt Keski-Suomessa Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta Koetun palvelulaadun kyselypilotti Vastuutyöntekijä Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesta Esimiesten osallistavan johtamisen osaamisen kehittäminen

  3. Aikataulu ja esittelijät paikkakunnittain