Psykisk arbejdsmilj mellem gr nsel shed og standardisering
Download
1 / 18

Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering. Oplæg ved Henrik Lund Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde universitet. AC-TR-kursus. Hotel Vejlefjord. AM-teoretisk afsæt - Kontrol. Krav-kontrol modellen (Indflydelse og udviklingsmuligheder versus krav)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering' - chiquita-valdez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Psykisk arbejdsmilj mellem gr nsel shed og standardisering

Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering

Oplæg ved Henrik Lund

Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde universitet

AC-TR-kursus. Hotel Vejlefjord


Am teoretisk afs t kontrol
AM-teoretisk afsæt - Kontrol standardisering

 • Krav-kontrol modellen (Indflydelse og udviklingsmuligheder versus krav)

  Videnarbejderens kontrol:

  Stress er et arbejdsmiljømæssigt paradoks når vi har kontrol

  Ny debat:

 • Kan man få for meget egenkontrol og indflydelse?

 • Kan egenkontrol løse AM-problemer i grænseløst arbejde?

 • Har videnarbejderen kontrol i og over det faktiske arbejde og/eller det interpersonelle


To be in control
standardiseringTo be in control‘

Kontrol er århundredes bedste arbejdsmiljømedicin!

 • Kontrol er kilden til psykisk sundhed i arbejdet

 • Kontrollen er overvurderet

 • Masser af involvering uden kontrol f.eks. Lean

 • Kontrol er meget andet end involvering f.eks. Jobdesign


Nyt fokus for kontrollen
Nyt fokus for kontrollen standardisering

 • Fokus på kontrol i forhold til de interpersonelle relationer

 • Fokus på kontrol i forhold til arbejdssituationen i sin helhed og ikke bare indflydelse på eget arbejde

 • Fokus på ledelsesansvar ift. for høje krav, distribution af kontrol og ressourcer så medarbejderen ikke står alene med en umulig arbejdssituation


Standardisering hvad kommer det af
Standardisering – Hvad kommer det af? standardisering

 • Scientific Management (Taylorisme)

 • Fordisme

 • Ny-taylorisme

 • Tællelighedens regime (NPM & Lean) – også kaldet Djøfisering

 • Global arbejdsdeling


Gr nsel st arbejde et aktuelt arbejdsmilj tema
Grænseløst arbejde standardisering– et aktuelt arbejdsmiljøtema

Ny dagsorden for det senmoderne arbejdslivs tvetydighed – Det sku’ være så godt, men så det faktisk skidt:

 • Overvinder bureaukrati og opsplitning, men disponerer samtidig for psykisk sygdom

  Dilemmaet sat på spidsen:

  Carsten von Otter:”Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt”


Gr nsel st arbejde hvad kommer det af
Grænseløst arbejde standardisering- Hvad kommer det af?

 • Globaliseringens generering af usikkerhed, manglende stabilitet og forbundethed

 • En storm af internationale ledelseskoncepter der sigter mod fleksibilitet og selvledelse

 • Ny IT-teknologi der opløser tid og rum

 • Deregulering af aftale- og lovgivningsmæssige grænser

 • HRM og pædagogiseringen af medarbejderne

 • Nye orienteringer i arbejdet (individualisering)


To spor i arbejdets udvikling
To spor i arbejdets udvikling standardisering

 • Det standardiserende spor, hvor værdi skabes gennem IT-teknologiens mulighed for fleksibel brug af arbejdskraften, vidtgående arbejdsdeling, kvalitetsstyring, øget tempo og overvågning af arbejdsprocessen

 • Det grænseløse spor, hvor værdi skabes gennem projektorganisering, værdiledelse og selvledelse samt bestræbelser på at fremme fleksibilitet, kreativitet, innovation, passion, osv.


De to spor i et og samme arbejde
De to spor i et og samme arbejde standardisering

 • Selvledelse kombineres med øget kontrol primært overvågning via IT-systemer (også IT i brug).

 • Eget ansvar for arbejdets udførelse kombineres med kvalitetsstandarder, omkostningsstandarder osv.

 • Frihed til at bestemme hvor og hvornår arbejdet udføres kombineres med stramme deadlines og højere produktivitetskrav

 • Mulighed for udviklende arbejdsforhold, uddannelse, motion, fryns kombineres med krav om reduceret sygefravær, kunde/bruger tilfredshed, individuelle performancemål,


Gla analytisk definition
GLA analytisk definition standardisering

 • Ved grænseløst arbejde forstås arbejde, hvor de tidsmæssige, rumlige, organisatoriske, politiske, kulturelle eller subjektive grænser flyttes, opløses eller gøres flydende, således at arbejdet adskiller sig fra de forestillinger og normer vi kender, fra traditionelt arbejde i industrisamfundet.


1 tidsm ssig og rumlig gr nsel shed

Spørgsmål til grænsesætning standardisering

Traditionelt arbejde

Grænseløst arbejde

Hvor og hvornår skal arbejdet udføres?

På arbejdspladsen i den tid du har solgt din arbejdskraft

Overalt og inden deadline

1. Tidsmæssig og rumlig grænseløshed

 • Tiden i arbejdet bliver individ- og situationsbestemt

 • Arbejdstidsbegrebet opløses

 • Krav om / ønske om tilgængelighed

 • Arbejdet kan udføres alle vegne

 • Arbejde på farten, i badet, i sommerhuset osv.


2 organisatorisk gr nsel shed

Spørgsmål til grænsesætning standardisering

Traditionelt arbejde

Grænseløst arbejde

Hvem er ansvarlig for arbejdets udførelse?

Ledelsen

Medarbejderen

2. Organisatorisk grænseløshed

 • Idealtypisk: Det projektorganiserede og opgavestyrede arbejde, hvor intet er givet fra dag til dag

 • Arbejdskrav og forventninger er uendelige

 • Decentralisering af ansvaret for arbejdets udførelse

 • Ledelse mindre aktørbundet og mere procesbaseret

 • Selvledelse uden ledelse


3 politisk gr nsel shed

Spørgsmål til grænsesætning standardisering

Traditionelt arbejde

Grænseløst arbejde

Hvordan afklares arbejdets bytteforhold?

Interessesystemet

Alt er til enhver tid til forhandling

3. Politisk grænseløshed

 • Interesser mere flerfacettet

 • Nye samarbejdsformer og konflikthåndtering

 • Afpolitisering gennem harmonisering af interesser

 • Familiekultur: Alt er til forhandling, men politik er ikke legitimt


4 kulturel gr nsel shed

Spørgsmål til grænsesætning standardisering

Traditionelt arbejde

Grænseløst arbejde

Hvad forventes af medarbejderen?

Disciplin

Passion og kreativitet

4. Kulturel grænseløshed

 • Idealtypisk: Læring, udvikling og forandring er et ’must’

 • Alt er arbejde – også privatlivet

 • Identitetsdannende ledelse

 • De menneskelige relationer er flygtige


5 subjektiv gr nsel shed

Spørgsmål til grænsesætning standardisering

Traditionelt arbejde

Grænseløst arbejde

Hvad forventer medarbejderen?

Løn som fortjent

Personlig udvikling

5. Subjektiv grænseløshed

 • Idealtypisk: Det individualiserede arbejde

 • Nye karriereformer

 • Arbejdet tager magten – vi lever for at arbejde

 • Performancebaseret selvværd


Konklusioner
Konklusioner standardisering

 • Mange tendenser peger i retning af øget grænseløshed

 • Udbredelse af grænseløst arbejde og de nye AM-problemer knyttet hertil er særdeles problematiske når det kombineres med standardisering

 • Grænseløst arbejde er ikke nødvendigvis i sig selv et problem, men er det især når den nedbryder muligheden for oplevelse af kontrol


Bud p hvordan vi t jrer det gr nsel se arbejde gennem kontrol
Bud på hvordan vi tøjrer det grænseløse arbejde gennem kontrol

 • Balance mellem ydelse og hvile

 • Hyppige kollegamøder. Ansigt-til-ansigt

 • Definere hver medarbejders kerneopgave

 • Skab afveksling i arbejdet f.eks. Mellem lette og svære opgaver, men også vaner og rutiner


Gruppearbejde
Gruppearbejde kontrol

 • Diskussion af om I kan genkende arbejdsmiljøudfordringer og dilemmaer fra oplægget.

 • Find eksempler på hvordan de 5 former for grænseløshed, og sampsillet mellem dem, kommer til udtryk på jeres arbejdspladser

 • Find egne bud på hvordan vi forhindrer at grænseløsheden fører til et overforbrug af de menneskelige ressourcer?


ad