anks yete bozukluklarinda c nsel sorunlar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 455 Views
 • Uploaded on

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR. Dr. Özay Özdemir. Anksiyete ve cinsellik arasındaki ilişki net değildir. Bir süreklilik içinde zıt iki kutup olarak anksiyete kaçma, cinsel uyarılma ise yaklaşma davranışını tetikle r .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA CİNSEL SORUNLAR' - rianna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anksiyete ve cinsellik aras ndaki ili ki net de ildir
Anksiyete ve cinsellik arasındaki ilişki net değildir
 • Bir süreklilik içinde zıt iki kutup olarak anksiyete kaçma, cinsel uyarılma ise yaklaşma davranışını tetikler
cinsel sorunlar ve anksiyete bozukluklar ab ili kisi simetrik teoriler
Cinsel sorunlar ve anksiyete bozuklukları (AB) ilişkisi: Simetrik teoriler
 • Cinsel uyarılar ve bu uyarılara karşı ortaya çıkan savunmalar, AB’nin oluşumu ve sürdürülmesinden sorumlu.
 • Anksiyete (özellikle performans anksiyetesi) cinsel işlev bozuklukları (CİB) etiyolojisinde etkin.
klinisyenlerin teorilerine z t deneysel ara t rma sonu lar
Klinisyenlerin teorilerine zıt deneysel araştırma sonuçları
 • Laboratuvar modeli:Sağlıklı erkeklerde erotik ve anksiyete oluşturan uyarıların birlikte verilmesi, yalnız erotik uyarıya göre daha fazla cinsel uyarılma sağlar.
 • CİB olan erkeklerdeise anksiyete oluşturan uyarı cinsel uyarılmada azalmaya neden olur.
 • Yorum: Anksiyete cinsel işlevselliği normal olan ve olmayan kişilerde farklı etki göstermektedir.(Heimberg ve Barlow, 1988)
b ili sel s re lerin rol ne y nelik ilgi se ici dikkat
Bilişsel süreçlerin rolüne yönelik ilgi: seçici dikkat
 • AB’de algılanan tehlikeye karşı dikkat ve CİB’de kişisel performansla ilişkili tehdide yönelik dikkat.
 • İşlevselliği normal olanlarda, anksiyete dış erotik uyaranlara yönelik ileri bir dikkat artışı şeklinde etki.
 • CİB’de, anksiyete ilgisiz içsel ve performasla ilişkili konulara yönelik dikkat artışına yol açar.
k linik al ma lar az say da
Klinik çalışmalar az sayıda

AB ve cinsel sorunlar ilişkisi iki şekilde ele alınmaktadır:

 • AB’de cinsel sorunlar (ya da cinsellik),
 • CİB’de anksiyete (bozuklukları).
la cinsel yan etkileri anksiyete bozukluklar nda cinsel sorunlara ilgi
İlaç cinsel yan etkileri: anksiyete bozukluklarında cinsel sorunlara ilgi...
 • En çok araştırmaobsesif-kompulsif bozukluk (OKB) konusunda.
 • “CİB: Panik bozukluğu ve sosyal fobinin ihmal edilmiş bir komplikasyonu” (Figueira ve ark., 2001)
 • “Travma sonrası stress bozukluğu ve CİB” (Kaplan PM, 1989)
o bsesif kompulsif bozukluk ara t rmalar i
Obsesif-kompulsif bozukluk araştırmaları-I
 • OKB hastaları, obsesif kompulsif belirtiler nedeniyle cinsel yakınlık kuramadıkları için evlilik sorunlarını ertelerler (Hoover ve İnsel, 1984).
 • OKB aile içi ilişkiler ve cinsel yaşamı olumsuz etkiler (Steketee, 1997).
o bsesif kompulsif bozukluk ara t rmalar ii
Obsesif-kompulsif bozukluk araştırmaları-II
 • OKB hastalarında CİB görülme sıklığı: %39-%54 (Freund ve Steketee, 1989; Monteiro ve ark., 1987).
 • Doyumsuz cinsel yaşam oranı: %60-%73 (Staebler ve ark., 1993; Freund ve Steketee, 1989)
 • Bulaşma obsesyonu (özellikle vücut sekresyonlarıyla ilgili) risk etkenidir (Freund ve Steketee, 1989; Aksaray ve ark., 2001).
 • Erken yaşlardaki sosyal izolasyon (karşıt cinsle kısıtlı etkileşim) erişkinlikteki cinsel güçlükle ilişkili olabilir (Freund ve Steketee, 1989).
okb de cinsel yk davran ve i levler freund ve steketee 1989
OKB’de cinsel öykü, davranış ve işlevler(Freund ve Steketee, 1989)
 • 44 OKB hastası (25 K, 19 E), yaş ortalaması 32, OKB başlangıç yaşı ort. 19
 • Tedavi öncesi yaşam öyküsü (cinselliğe karşı tutumları), cinsel obsesyonlar, cinsel öykü ve şimdiki cinsel işlevsellik araştırılmış:
 • Cinsel öykü ve tutumları normallerden farklı bulunmamış.
 • 1/3’ünde cinsel obsesyonlar,
 • OKB belirtileri cinsel doyumu etkiliyor (%73) (özellikle vücut salgılarıyla ilgili olanlar).
okb de cinsel yk davran ve i levler freund ve steketee 19891
OKB’de cinsel öykü, davranış ve işlevler(Freund ve Steketee, 1989)
 • CİB göreceli daha az (%39),
 • Obsesyon tiplerine ya da dini inanışa göre oluşturulan gruplar arasında cinsel öykü ve tutumlar açısında fark yok.
 • Erken cinsel deneyimlerle şimdiki CİB arasında bağlantı:

*ergenlikte her masturbasyonda suçluluk: %62

*Düşük sıklıkta flört ve kız-erkek ilişkisi

okb li kad nlarda cinsellik aksaray ve ark 2001
OKB’li kadınlarda cinsellik (Aksaray ve ark., 2001)
 • Yaş ortalaması 32 ve hepsi evli olan OKB ve yaygın anksiyete bozukluğu olan kadın hasta grupları karşılaştırılmış:
 • OKB’li kadınlar diğer gruba göre cinsel açıdan daha duyarsız, kaçıngan ve anorgazmik
 • En sık görülen obsesyon tipi bulaşma (kir, mikrop ya da vücut salgısı)
 • Bulaşma obsesyonu olanlar olmayanlara göre cinsel açıdan daha duyarsız, kaçıngan
 • Sonuç: OKB cinsel sorunlar açısından kadınlarda risk etkeni.
c b panik bozuklu u pb ve sosyal fobinin sf ihmal edilmi komplikasyonu figueira ve ark 2001
CİB: Panik bozukluğu (PB) ve sosyal fobinin (SF) ihmal edilmiş komplikasyonu(Figueira ve ark., 2001)
 • Yaş ort. 34 olan SF ve 36 olan PB hastaları cinsel öykü ve işlev açısından karşılaştırılmış:
 • SF grubunda erkekler daha yüksek oranda bekar (%63 vs. %0).
 • PB’de CİB oranı daha yüksek (%75 vs. %33).
 • PB’de en sık aversiyon boz., SF’de erken boşalma
c b panik bozuklu u ve sosyal fobinin ihmal edilmi komplikasyonu figueira ve ark 2001
CİB: Panik bozukluğu ve sosyal fobinin ihmal edilmiş komplikasyonu (Figueira ve ark., 2001)

Erkeklerde cinsel öykü farklılıkları:

 • SF’de ilk cinsel ilişki yaşı daha yüksek,
 • SF’de masturbasyon oranı daha yüksek,
 • Cinsel partneri olmayanlar SF’de daha fazla,
 • İlk cinsel ilişki SF’de fahişe, PB’de sevgiliyle.

Kadınlarda cinsel öykü farklılıkları:

 • İlk cinsel partneri erkek arkadaş olan SF’de daha az,
 • Masturbasyon oranı SF’de daha yüksek.
c b panik bozuklu u ve sosyal fobinin ihmal edilmi komplikasyonu figueira ve ark 20011
CİB: Panik bozukluğu ve sosyal fobinin ihmal edilmiş komplikasyonu (Figueira ve ark., 2001)
 • PB’de aversiyon boz. hem erkek (%36) hem de kadınlarda (%50) genel populasyona (%2’den daha az) göre oldukça yüksek,
 • H.S. Kaplan (1988), cinsel aversiyonu olan ya da fobik cinsel kaçınmaları olan hastalarının yarısında panik bozukluğu saptamış.
 • SF’de görülen EB oranı (%47), toplum (%21; Read ve ark., 1997) ve klinik ortam (%30) çalışmalarına göre yüksek.
sosyal fobide cinsel i lev ve cinsel davran lar bodinger ve ark 2001
Sosyal fobide cinsel işlev ve cinsel davranışlar(Bodinger ve ark., 2001)
 • Yaş ort. 31 olan SF (n: 40) ve kontrol grupları (n: 40) karşılaştırılmış:
 • İki grupta evlilik ve heteroseksüel ilişki durumları benzer.
 • SF’de cinsel performans düşüklüğü, cinsel aktiviteden kaçınma ve cinsel davranışlarda değişiklik
 • SF’li erkeklerde birleşme esnasında sertleşme sağlamada güçlük, cinsel istek kaybı, orgazm sıklığında azalma ve geç boşalma sık.
sosyal fobide cinsel i lev ve cinsel davran lar bodinger ve ark 20011
Sosyal fobide cinsel işlev ve cinsel davranışlar(Bodinger ve ark., 2001)
 • SF’li kadınlar kontrollere göre daha az cinsel istekli, belirgin uyarılma güçlüğü, ilişki esnasında ağrı ve istek kaybı, cinsel ilişki sıklığı daha az
 • SF’li erkeklerde paralı ilişki oranı yüksek (bazılarında cinsel yaşamı yalnız paralı ilişkiyle),
 • Hiç cinsel partneri olmayan ya da yaşamında tek partneri olan kadınlar SF’de kontrollerden fazla.
sosyal fobide cinsel i lev ve cinsel davran lar bodinger ve ark 20012
Sosyal fobide cinsel işlev ve cinsel davranışlar(Bodinger ve ark., 2001)
 • SF’de kaçınma ya CİB’lerin sonucu ya da yeni ilişkilerle yüzleşme olasılığını azaltan bir çözüm olarak sosyal anksiyetenin dışavurumu.
 • Dopamin hipotezi: SF’de MSS’de hipodopaminerjizm oranı yüksek, dopamin cinsel işlevler için baş rolde..
 • SF (paralı ilişki sıklığı nedeniyle) cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından risk etkeni !
travma sonras stres bozuklu u tssb ve c b
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve CİB
 • TSSB’li erkeklerin çoğunda sertleşmede güçlük yakınmaları gözlenmektedir (Kaplan PM, 1989).
 • TSSB hastalarında cinsel sorunlar sık görülmektedir (Kaplan PM, 1989).
tssb li erkeklerde c b kotler m ve ark1
TSSB’li erkeklerde CİB(Kotler M ve ark.)
 • TSSB gruplarında kontrollere göre cinsel işlevselliğin tüm boyutlarında (istek, uyarılma, orgazm, aktivite, doyum) belirgin bozulma vardır.
 • SSRI ile tedavi edilen grupta istek, uyarılma, aktivite sıklığında bozulma daha fazladır.
 • TSSB’de CİB ile öfke-hostilite puanları arasında yüksek korelasyon görülmektedir.
 • SSRI kullanan TSSB’lilerde CİB’e sildenafil tedavisi (50-100 mg) ile belirgin düzelme saptanmıştır.
tssb li erkeklerde c b kotler m ve ark2
TSSB’li erkeklerde CİB(Kotler M ve ark.)
 • TSSB panik bozukluğu, depresyon ve anksiyete oranları yüksek olan heterojen bir sendromdur: CİB etiyolojisinde anksiyete-depresyon sık görülmektedir.
 • TSSB tedavisinde, cinsel işlev bozuklukları konusunda dikkatli olunmalı, olası ilaç yan etkileri akılda tutulmalıdır.
a nksiyet bozukluklar ve cinsel sorunlar ili kisi iki ekilde ele al nmaktad r
Anksiyet bozuklukları ve cinsel sorunlar ilişkisi iki şekilde ele alınmaktadır:
 • AB’de cinsel sorunlar (ya da cinsellik),
 • CİB’de anksiyete (bozuklukları).
cinsel i lev bozuklu u olan heteroseks el iftlerde psikiyatrik e tan
Cinsel işlev bozukluğu olan heteroseksüel çiftlerde psikiyatrik eştanı

van Lankveld JDM ve Grotjohann Y.

Archives of Sexual Behavior, 29 (5), 2000.

cinsel i lev bozuklu u olan heteroseks el iftlerde psikiyatrik e tan2
Erkek: 181

Cinsel istek azlığı: 111

Sertleşme Bozukluğu: 39

Erken Boşalma: 31

Kadın: 201

Cinsel istek azlığı : 120

Disparoni: 32

Vajinismus: 31

Orgazm Bozukluğu: 18

Cinsel işlev bozukluğu olan heteroseksüel çiftlerde psikiyatrik eştanı
cinsel i lev bozuklu u olan heteroseks el iftlerde psikiyatrik e tan3
Cinsel işlev bozukluğu olan heteroseksüel çiftlerde psikiyatrik eştanı
 • Erkek ‘cinsel istek azlığı’ grubunda anksiyete bozukluğu oranı genel populasyondan yüksek.
 • Sosyal fobi ve basit fobi erken boşalma grubunda yüksek.
 • Yaşam boyu anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi, erken boşalma grubunda yüksek.
 • Kadın ‘cinsel istek azlığı’ grubunda yaygın anksiyete bozukluğu yüksek.
 • Disparonili kadınlarda şimdiki yaygın anksiyete bozukluğu, OKB ve basit fobi yüksek.
 • Vajinismus grubunda agorafobi ve OKB yüksek.
cinsel i lev bozuklu u olan heteroseks el iftlerde psikiyatrik e tan4
Cinsel işlev bozukluğu olan heteroseksüel çiftlerde psikiyatrik eştanı
 • Erken boşalma oluşumunda anksiyetenin rolü önemli.
 • Vajinismus ve Disparoni gruplarında yüksek anksiyete bozukluğu oranları, bu bozuklukların ortaya çıkmasında kişiler arası anksiyetenin rolüne ilişkin kanıttır.

Sonuç:

 • Cinsel işlev bozukluklarında psikiyatrik eştanı oranı oldukça yüksektir.
 • CİB değerlendirilirken psikiyatrik tarama gereklidir.
okb li vajinismus olgusu
OKB’li vajinismus olgusu
 • 32 yaşında kadın, bir abla var, 8 yıllık evli, lise mezunu, çalışıyor.
 • Başvuru yakınması: “İki sorunum var; temizlik ve 8 yıldır cinsel birleşme olmuyor”.
 • Öykü: Evlilik sonrası kayınvalide ölmüş, iki gün sonra apendektomi olmuş.
 • “Kasılma oluyor, sanki boğacaklarmış gibi..dr muayene edemiyor, ailede bilen yok, ancak 6 ay önce abla öğreniyor, onun teşviki ile tedavi arayışı..”
okb li vajinismus olgusu1
OKB’li vajinismus olgusu
 • Temizlik kompulsiyonları bulaşma obsesyonlarıyla (özellikle vücut salgıları) ile ilgili: “Dışarı giysileriyle eve girilmiyor, yatağa yıkanmadan girilmiyor”.
 • Tuvalet, banyo temizleme saatler sürüyor, yatak çarşafları hergün değişiyor.
okb li vajinismus olgusu2
OKB’li vajinismus olgusu

Tedavi:

 • OKB’ye yönelik ilaç tedavisi ve cinsel terapi önerildi.
 • OKB: 6.haftada belirtilerde belirgin azalma: “Artık eş yıkanmadan yatağa girebiliyor”.
 • Vajinismus: 9.haftada (8 seans), çift birleşmeyi gerçekleştirdi.
ad