c nsel lev bozukluklari rolog g z yle bak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış PowerPoint Presentation
Download Presentation
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış - PowerPoint PPT Presentation


 • 838 Views
 • Uploaded on

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış. Op.Dr.Fehmi NARTER Üsküdar Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği 17-18/09/2009 İstanbul. CİNSEL İLİŞKİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c nsel lev bozukluklari rolog g z yle bak

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI:Ürolog gözüyle bakış

Op.Dr.Fehmi NARTER

Üsküdar Devlet Hastanesi

Üroloji Kliniği

17-18/09/2009 İstanbul

c nsel l k
CİNSEL İLİŞKİ
 • CİNSEL SAĞLIK (WHO):Kişilik, iletişim ve aşkı arttıran yollarla cinsel var oluşun bedensel, duygusal, entellektüel ve sosyal yönlerinin bir bütünleşmesidir.
 • İki insanın biyolojik, ruhsal ve sosyal yönleriyle yaşadıkları birleşmedir.
 • Birleşmenin bir şekli ve kuralı yoktur.
 • Taraflar birbirlerine ve çevreye zarar vermedikleri ve doyuma ulaştıkları sürece, nasıl ve ne kadar cinsel aktivitede bulunacaklarına kendileri karar verirler.
slide3
100 milyon yıldır seks yapmıyorYeni bulunan mikroskobik bir canlı, "Hayvanlar çiftleşerek ürer" tezini altüst etti. "Bdelloid rotator" adı verilen bu su canlılarının hepsinin dişi oldukları ve 100 milyon yıldır seks yapmadan 400 farklı türe bölünebildikleri anlaşıldı.
se ks el d isfonksiyonlar dsm iv
Kadın

Seksüel isteksizlik

Uyarılma bozuklukları

Kadın orgazmhastalıkları

Disparoni (Ağrılı ilişki)

Vajinismus

Erkek

Seksüel isteksizlik

Erektil disfonksiyon

Erkek orgazm hastalıkları

Prematür ejakülasyon

Ağrılı ejakülasyon

Seksüel Disfonksiyonlar DSM-IV
dsm iv
DSM-IV
 • Kişisel stres veya kişiler arası ilişkilerde ki zorluklar önemli etkenlerdir
 • Semptomlarkalıcı veya tekrar edici olabilir
 • Tipleri:
  • Yaşam boyu-kazanılmış
  • Yaygın-durumsal
  • Psikolojik-organik-kombine
seks el d sfonks yon erkek
SEKSÜEL DİSFONKSİYON-ERKEK
 • Ejakulasyon bozuklukları

a)Anejakulasyon

b)Hızlı ejakulasyon

c)Gecikmiş ejakulasyon

2. Erektil disfonksiyon

ejakulasyon bozukluklari anejakulasyon
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI-ANEJAKULASYON
 • ANEJAKULASYON : Ejakulasyonun olmamasıdır.

Emisyon yokluğu

Retrograd ejakulasyon

Orgazm hissi bozulmaz (Spinal kord travması?)

 • Nörolojik: Spinal kord travması, RPLND,MS, Kolorektal cerrahi, Parkinson, otonom nöropati (DM).
 • Farmakolojik: Antihipertansifler (Fenoksibenzamin), Antipsikotikler (Haloperidol), Antidepresanlar, -1 blokerler.
 • Mesane Boynu Yetersizliği: Prostatektomi, Konj. Hemitrigon defekti.
 • Üretral Obstrüksiyon: Üretral valv, üretra darlığı, ektopik üreterosel.
ejakulasyon bozukluklari
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI

Hızlı Ejakulasyon (Ejakulasyon praecox, erken,prematür veya kontrolsüz ejakulasyon)

 • Amerikan Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam Araştırması verilerinde seksüel disfonksiyon:

1-Çok hızlı ejakulasyon %29

2-Seksüel performans anksiyetesi %17

3-Sekse ilgi yokluğu %15.8

4-Ereksiyonu sürdürememe %10.4

5-Orgazma ulaşamama %8.3

6-Seksten zevk alamama %8.1

7-Seksüel aktivitede ağrı %3

ejakulasyon bozukluklari hizli ejakulasyon
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON
 • Ejakulasyon süresi

ICD-10: penetrasyon başlamasından 15 saniye

DSM-IV: minimal seksüel stimülasyonla birlikte penetrasyonun öncesi veya kısa bir süre sonrası

Waldinger’in çalışmasında %10 1-2 dk, %90 1 dk, %80 30 sn içinde, %60 15 sn içinde.

2- İstemli kontrol

DSM-IV: kişinin isteğinden önce

3- Anlamlı bir sıkıntı veya kişiler arası rahatsızlık varlığı

ICD-10: 6 aylık zaman dilimi

4- Mental, davranış ve fiziksel bozukluk olup olmadığının sorgulanması.

Yaşamboyu veya kazanılmış ayrımının yapılması

ejakulasyon bozukluklari hizli ejakulasyon1
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON
 • Master & Johnson: İlk ilişkideki acelecilik (uygunsuz yer ve pozisyon) önemli belirleyicidir.
 • Waldinger: Serotonerjik nörotransmisyonda azalma ile ilgilidir. 5HT2c reseptör hiposensitivitesi ve 5HT1a reseptör hipersensitivitesi olur. Bazı bireylerde düşük eşik değer olabilir.
 • Nadiren aort anevrizması, prostatit, üretrit, pelvik fraktür ve T12-L1 düzeyindeki travmalar
ejakulasyon bozukluklari hizli ejakulasyon2
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON

TEDAVİ ÖNCESİ

 • Lifelong & kazanılmış ayrımının yapılması
 • Organik faktörlerin gözden geçirilmesi
 • Seksüel deneyim düzeyi
 • Non-seksüel ilişki kalitesi
 • Gerçek-dışı beklenti varlığı
ejakulasyon bozukluklari hizli ejakulasyon tedav
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON-TEDAVİ
 • Psikoseksüel tedavi ve davranış tedavisi

Seks terapisi ejakulasyon üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve seksüel uyarıdan tatmin olmayı amaçlar

Sistemik relaksasyon teknikleri, sıkma tekniği

2- Topikal uygulamalar

%2 lidokain jel, %2.5 lidokain ve %2.5 prilokain (EMLA) ilişkiden 15- 30 dk önce uygulanabilir.

Bitkisel kökenli SS-Krem ilişkiden 1-2 saat önce kullanılabilir.

3- Antidepresanlar ile tedavi

SSRI:Paroksetine, sertralin, fluoksetine, Dapoksetin

TSA: Klomipramin

ejakulasyon bozukluklari hizli ejakulasyon tedav1
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON-TEDAVİ

4--Adrenerjik bloker tedavisi

Fenoksibenzamin, prozasin, yohimbin

5- Sildenafil tedavisi

Tek başına veya SSRI kombinasyonu ile yüz güldürücü sonuçlar

Sıkma tekniği, klomipramin, paroksetine ve sertralin ile kıyaslandığı çalışmada sildenafil en etkili, sıkma tekniği en az etkili bulunmuştur.

ejakulasyon bozukluklari1
EJAKULASYON BOZUKLUKLARI

Gecikmiş Ejakulasyon

 • İstek, stimülasyon ve arzu olmasına rağmen ejakulasyona geç ulaşma veya ulaşamama durumudur.
 • Genellikle psikolojik faktörler rol oynar.
 • SSRI kullanımı, diabetik duyusal nöropati, spinal travma sonrası olabilir.
erekt l d sfonks yon
EREKTİL DİSFONKSİYON

40-70 yaş erkek popülasyonu

 • Tanım: Seksüel performans için gerekli penil ereksiyonu başlatma ve/veya sürdürmede sürekli veya tekrarlayıcı yetersizlik (First Consultation on ED, Paris, 1999)
erekt l d sfonks yon ereks yon mekan zmasi1
EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI

Kortikal merkezler

Amigdala

Hipotalamus Hormonal iletiler

(MPOA, PVN)

Orta Beyin(PAG)

Medulla-Pons

(n Pgi, Barrington nükleusu)

Genital Uyarılar Spinal Kord Seksüel Motor İşlev

T11-L2 (sempatik)

S2-S4 (parasempatik)

+/-

+/-

slide22

EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI

SSS aktivasyonu

Sinirsel stimülasyon

Penil arteriyel vazodilatasyon

Kavernöz relaksasyon

Kan akımında artış

Sinüzoidlerin genişlemesi

Venöz oklüzyon

FULL EREKSİYON

erekt l d sfonks yon ereks yon mekan zmasi3
0- Flask faz

1- Latent faz

2- Tümesans fazı

3- Full ereksiyon fazı

4- Rijid ereksiyon fazı

5- İnisiyal detümesans fazı

6- Yavaş detümesans fazı

7- Hızlı detümesans fazı

EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI
erekt l d sfonks yon patof zyoloj k siniflama
EREKTİL DİSFONKSİYON-PATOFİZYOLOJİK SINIFLAMA
 • Arteriyal (Aterosklerozis, HT, hiperlipidemi, sigara)
 • Kavernozal
 • Psikojenik
 • Nörolojik (Parkison, MS, spinal kord travması, disk hernisi..)
 • Endokrinolojik (Hipotalamo-hipofizer aks boz., hiperprolaktinemi, hipo-hipertiroidemi, DM)
 • Sistemik hastalıklar (Kr. Böbrek yetm., pulmoner-kardiyak hast., KC sirozu)
 • İyatrojenik nedenler (Cerrahi girişimler, medikal tedaviler, radyasyon)
erekt l d sfonks yon r sk fakt rler
EREKTİL DİSFONKSİYON-RİSK FAKTÖRLERİ
 • Yaş
 • Sistemik hastalıklar
 • Sigara
 • İlaç kullanımı
 • Hareketsiz yaşam(Göbek çevresine dikkat)

DEĞERLENDİRME

 • Öykü
 • Fizik muayene
 • Skorlama

IIEF (International Index of Erectile Function)

SHIM (Sexual Health Inventory for Men)

 • Laboratuvar: AKŞ, HbA1c, lipid profili, testosteron
erekt l d sfonks yon de erlend rme1
EREKTİL DİSFONKSİYON-DEĞERLENDİRME

IIEF Anket Değerlendirmesi

Ağır ED 1-10

Orta derecede ED 11-16

Hafif-orta derecede ED 17-21

Hafif ED 22-25

ED yok 26-30

erekt l d sfonks yon de erlend rme2
EREKTİL DİSFONKSİYON-DEĞERLENDİRME
 • SHIM test

21 veya daha az puan alanlar doktora başvurmalıdır

erekt l d sfonks yon tedav
EREKTİL DİSFONKSİYON-TEDAVİ

3

Vasküler Cerrahi

Penil Protez

2

İntrakavernöz Enjeksiyon Tedavisi

İntraüretral tedavi

1

Oral Tedavi

Vakum Ereksiyon Cihazı

Psikoseksüel Tedavi

Kök hücre ve gen tedavisi

yeters z c nsel stek
YETERSİZ CİNSEL İSTEK
 • Prevalans (Laumann et al., 1999)
  • Yaş
  • evlilik
  • eğitim
  • Irk
 • Sebepler:
  • Fizyolojik faktörler:
   • Hormonlar
   • Nörotransmitterler
   • CNS
 • Psikolojik faktörler:
 • İlişkiler:
  • Çatışma, çekicilikte eksiklik, seksüel uyum ve beceri
yeters z c nsel stek1
YETERSİZ CİNSEL İSTEK
 • Suçluluk
 • Psikolojik hastalıklar
 • Tedavi
  • Psikolojik sebeplerin uzaklaştırılması
  • Eş problemleri
  • İletişim becerileri
  • Afeksiyon

SEKSÜEL AVERSİYON

 • Anksiyetedir
 • Seksüel zorlanma anamnezi
 • Tedavi: Anksiyetenin altında ki sebebi araştırmalı
kad n se ks el uyar lma hastal klar
Kadın SeksüelUyarılmaHastalıkları
 • Psikolojik & fizyolojik kısımlar
 • Prevalans
  • Yaş, evlilik, eğitim, ırk vs
 • Sebepler:
  • fizyolojik
   • hormonlar
   • nörotransmitterler
   • SNS aktivasyonu (Meston, 1996)
   • Dokunma hissi (Frohlich, 1999)
  • psikolojik
   • anksiyete (Barlow)
   • Performans isteği (Laan, 1993)
   • Beklentiler (Palace, 1995)
kad n se ks el uyar lma hastal klar1
Kadın SeksüelUyarılmaHastalıkları
 • Psikolojik sebepler:
  • İlişkiler: çatışma , çekicilikte eksiklik, seksüel uyum ve beceri, suçluluk, psikolojik dinamikler vs

Tedavi

 • Viagra?
 • EROS-CTD
 • Çiftlerin psikolojik danışmanlığı
kad n orga zm bozukluklar
Kadın Orgazm Bozuklukları
 • Orgazmın gecikmesi veya yokluğu
  • yaş
  • Seksüel deneyimler
  • seksüel uyarı derecesi
  • Yaşam boyu-kazanılmış,yaygın-durumsal
 • Prevalans:Yaş, evlilik, eğitim, ırk
 • Sebepler:
  • fizyolojik
   • SNS aktivasyonunda eksiklik (Meston, 1996)
  • psikolojik: suçluluk, seks hakkında rahatsızlık, dikkatini yoğunlaştıramama, seks mitleri, masturbasyon hakkında negatif tutum
kad n orga zm bozukluklar1
Kadın Orgazm Bozuklukları
 • Tedavi
  • eğitim
  • Kendini keşfetme
  • yönetilen masturbasyon
  • Çiftlerin birbirlerini keşfetmeleri
  • Başarı oranı 90% (Heiman & Meston, 1998)
d i spar oni a r l ili ki
Disparoni (Ağrılı ilişki)
 • İlişki esnasında ağrı
  • yetersiz vaginal lubrikasyon ?
  • Ağrı sendromu veya seksüel sorun?
 • Sebepler:
  • anatomik
  • patolojik
  • iyatrojenik
  • psikolojik
 • Ağrı hissinde anomali (Pukall, 2000)
 • Tedavi:
  • multidisipliner
  • kognitif-davranışsal tedavi:
   • Sistematik desensitizasyon
   • Çiftlere danışmanlık
va j inismus
Vajinismus
 • İlişki esnasında vajinal kasların istemsiz spazmıdır
 • Sık bir sorundur
 • Sebepler:
  • Tıbbi durumlar (23-32%)
  • Ailesel geçmiş
  • Seksüel travma (40%)
 • Tedavi:
  • Kognitif davranışsal tedavi
   • inançlar
   • eğitim
   • Kas egzersizleri,
   • Dilatatörler
   • Botilusmus toksini
se ks m itleri
Seks Mitleri
 • Masturbasyon empotans yapar
 • Büyük penis daha iyidir.
 • Erkek daima ereksiyona hazırdır, kadında bu yavaştır
 • İntercourse yoksa sekste yoktur, kadın orgazmı için penis-vajina teması şarttır
neden c nsel sa lik artilar
NEDEN CİNSEL SAĞLIK-ARTILAR
 • Cinsel sorunların sıklığı gittikçe artıyor, günümüzün yaşam tarzı bunu daha da arttırıyor, %50 ve üstü
 • Cinsellik tıbbın araştırmaya açık bir alanı , tıp fakültelerinde bile yetersiz, çoğu hekim ne yapacağını bilmiyor
 • Toplum eğitilerek derdini anlatır hale geliyor, %10, psikiyatrik hastalıklar gibi
 • Piarı en kolay yapılacak konu, kolay ve zevkli okunuyor
 • Bu alanda ferdi uğraşan hekimlerin mevcudiyetinin yanı sıra ekip halinde multi-disipliner çalışan ekiplere ihtiyaç var
 • Devlet bu hizmeti yetersiz veriyor (mekan, zaman, ilaç ödemeleri, takip vs)
neden c nsel sa lik eks ler
NEDEN CİNSEL SAĞLIK-EKSİLER

1) Hala konuşulması zor ve tabu, %10

2) Bir takım söylemler topluma ters düşebilir

3) Multidisipliner sistem zor

4) Eğitim şart ve eğitim materyallerini oluşturmak şart

5) Tedavi başarı oranları tartışmalı %30

m syon ve v zyon
MİSYON ve VİZYON
 • Cinsellik doğal ve gerekli bir dürtüdür , toplumsal sağlıkla iç içedir, evlilik kurumunu ciddi tehdit etmektedir.
 • Günümüz yaşam koşulları cinsellikle ilgili sorunları arttırmıştır, cinsel doyumu olan bireyler aile ve iş ortamında daha başarılı ve mutludur
 • Cinsel konulardaki eğitimsizlik yersiz korku ve mitleri olan bir toplum yaratır,
 • Eğitim ve tedavide çok yönlü, bilimsel ve çağdaş yaklaşım esastır (cinsel aydınlanma)
 • Cinsel sorunların çözümünde tedavide kişilerin mahremiyetine özen gösterilerek uzun süreli takip ve eğitim beraber olmalıdır
 • Cinsellikle ilgili sorunlar diğer sağlık sorunlarından farklı değildir. Bu sorunlar sağlık çalışanları ile kolaylıkla paylaşılabilmeli.
slide47
SONUÇ
 • CİNSELLİK SIRF MEKANİK VEYA PSİKOLOJİK BİR OLAY DEĞİLDİR. YAKLAŞIMIN TEMELİ YALNIZCA ORGANİK VEYA PSİKOLOJİK KÖKENLİ OLMAMALIDIR.
 • SEKSÜEL DİSFONKSİYONA YAKLAŞIM VE TEDAVİ EĞİTİMİDE KAPSAYACAK ŞEKİLDE MULDİSİPLİNER BİR TAKIM OYUNUDUR.