v lkommen till transportstyrelsen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Transportstyrelsen! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Transportstyrelsen!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Välkommen till Transportstyrelsen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 566 Views
 • Uploaded on

Välkommen till Transportstyrelsen!. Trafik och väg: Jenny Norén. Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge Direkt tfn: 0243-752 37 E-post: jenny.noren@transportstyrelsen.se. Körschema för dagen. 10,30 Inledning och presentation 10.35 Fordon : Lastvikter och bestämmelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen till Transportstyrelsen!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trafik och v g jenny nor n
Trafik och väg: Jenny Norén

Utredare på Trafik och vägenheten i Borlänge

Direkt tfn: 0243-752 37

E-post: jenny.noren@transportstyrelsen.se

k rschema f r dagen
Körschema för dagen

10,30 Inledning och presentation

10.35 Fordon: Lastvikter och bestämmelser

11.00 Körkort: Nya direktiv och äldre bestämmelser

11.30 Trafik och väg: Vägmärke för uppställning Högsta tillåtna hastighet pb 12.00 LUNCH

13.00 Behov av info-satstningar

Diskussioner och frågestund,

Hur går vi vidare och vem gör vad och när?

15.00 Avslut och fika

v r vision
Vår vision

Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften!

v rt gemensamma f rh llningss tt
Vårt gemensamma förhållningssätt
 • Vi ska vara:
 • engagerade
 • begripliga
 • pålitliga.
regelsystemet
Regelsystemet

Internationella konventioner via UNECE

Europeiska direktiv och annan lagstiftning

Nationellt:

Lag Riksdagen

Förordning Regeringen

Föreskrifter Myndigheten

Handböcker, allmänna råd och rekommendationer

fordon anders gunneriusson
Fordon: Anders Gunneriusson

Husvagnar:

Typning: en vikt för varje variant. Ändring av totalvikt krävde förändring av teknisk konfiguration

2003 NTA med 3 olika varianter, utan ändring av TK.

Förutsätt att den variant med lägsta totalvikt klarar:

90% av gasol

90% av färskvatten

10 Kg x fordonets längd

10 Kg x antal bäddplatser

husbilar
Husbilar

Lagen om definitioner 2001:559

Personbil klass II En personbil som är permanent förseddmed ett karosseri som är inrättat sombostadsutrymme och utrustat medåtminstonea. fast monterade sittplatser,b. fast monterade sovplatser som kanutgöras av sittplatser som kan omvandlastill sovplatser,c. fast monterad utrustning förmatlagning och lagring ochd. bord.

VVFS 2003:22 ändrad 2006:35

1 kap. Inledande bestämmelser

1 a § I fråga om personbil klass II får i stället för vad som sägs om personbil i 4–40 kap. bestämmelserna för lastbil med motsvarande totalvikt tillämpas.

b kortsregistrerad husbil vad r det
”B-kortsregistrerad husbil” – vad är det?

EU-medlemskap 1995

Körkortsdirektivet införs i Svensk körkortslag 1 juli1996

Äldre körkort ger oförändrad behörighet

Övergångsregel: alltjämt rätt att föra fordon enligt de definitioner som fanns före 1 juli 1996

Accepterad tolkning: personbil oavsett vikt och oavsett ”klass”

personbil klass ii
Personbil klass II
 • Kritik mot att helfordonsgodkända husbilar inte kan tas in till Sverige som personbilar
 • Handelshinder
 • Nytt fordonsslag 1 maj 2006
 • Möjliggör rimligare beskattning
 • Påkallar följdändringar i fordons- & trafiklagstiftning
  • Tekniska krav
  • Vinterdäck
  • Vägmärken
  • Hastighet
  • Definition av camping
  • Förslag?
personbil klass ii11
Personbil klass II

Inrättat för max 8 passagerare

Permanent försett med karosseri som är inrättat som bostadsutrymme

Sitt/sovplatser, utrustning för matlagning och lagring, bord, allt utom bordet permanent fastsatt i väggar, golv eller tak

Genomgång bostad – hytt (Bilprovningens tolkning)

Annat utrymme får inte minska karaktär av husbil (ej hästbuss/crossbuss med övernattningsmöjlighet)

personbil klass ii12
Personbil klass II

”Modellhandboken”

Kommissionens beslut om överensstämmelse mellan olika kategorier av körkort 2008/766/EG

eur-lex.europa.eu

Bo Göingberg, Vägtrafikavdelningen

bo.goingberg@transportstyrelsen.se

Telefon 0771-503 503 (vxl), 08-757 67 69 (dir)

slide13

Tredje körkortsdirektivet / Körkortsutredningen

Hans Mattsson

Vägtrafikavdelningen, Trafikantenheten

beh righet b och be
Behörighet B och BE
 • högst 3 500 kg inkl. släp alternativt högst 3 500 kg med släp totalvikt högst 750 kg

eller

 • totalvikt 3 501-4 250 kg med släp totalvikt över 750 kg får användas
 • Kräver körprov (förslag)
 • Kod 96
 • BE släpets totalvikt högst 3 500 kg
ikrafttr dande
Ikraftträdande

Författningar klara senast den 19 januari 2011

Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 19 januari 2013

nytt v gm rke
Nytt vägmärke?

Förslag från Caravan Club of Sweden

nytt v gm rke17
Nytt vägmärke?

Nytt förslag från Caravan Club of Sweden

som presenterades vid mötet 29/10-09

Tillfogat bildspelet i efterhand

trafik och v g jenny nor n18
Trafik och väg: Jenny Norén

B-körkort

Högsta tillåtna hastighet för personbil klass II

olycksstatistik
Olycksstatistik

Antal olyckor med husbil inblandade, fördelat på olycksgrad

utredningen visar
Utredningen visar

80 % väger 3.5 ton eller mindre

Undantag från behörighetskrav för körkort före -96

Ingen stor del i olycksstatistiken

Identiska fordon 3.5 ton eller 4.3 ton

Likställas med lastbil eller buss? Varför skiljer sig hastigheten åt?

Övervakning, hur ska det gå till?

Internationell/europeisk utblick?

nya hastighetsgr nser
Nya hastighetsgränser

”Många av dagens 90-vägar som saknar mitträcke och har dåliga sidoområden kommer att få sänkt hastighetsgräns. Det förväntas öka trafiksäkerheten väsentligt.”

1200 mil väg sänks den

10 nov 2009 från 90 – 80 km/tim

se mera: www.vv.se

transportstyrelsens f rslag till m te 29 10 09
Transportstyrelsens förslag till möte 29/10-09

>3.5 ton

Personbil klass II med totalvikt över 3 500 kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen.

Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet.

vad utreder vi vidare
Vad utreder vi vidare?

>7.5 ton

Personbil klass II med totalvikt över 7 500 kg får inte föras med en hastighet som överskrider 80 kilometer i timmen. Krav på utmärkning genom Transportstyrelsens föreskrifter med dekal bakpå fordonet.

Eller:

Ingen förändring alls

Vår utredning ska vara klar innan året är slut!

nya informationsinsatser
Nya informationsinsatser

Vadska vi informera om?

Hur ska vi informera?

Broschyrer

Webbsidor

Nätverk