300 Samhällsvetenskaper - PowerPoint PPT Presentation

300 samh llsvetenskaper n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
300 Samhällsvetenskaper PowerPoint Presentation
Download Presentation
300 Samhällsvetenskaper

play fullscreen
1 / 66
300 Samhällsvetenskaper
129 Views
Download Presentation
elani
Download Presentation

300 Samhällsvetenskaper

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 300 Samhällsvetenskaper Introduktion

 2. Mål • Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 • Känna till relationerna mellan discipliner inom 300 och andra discipliner, både inom och utanför huvudklass 300 • Kunna välja rätt basnummer utifrån prioritetstabeller, prioritetsanvisningar och andra anmärkningar i 300-399 • Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanvisningar och tilläggstabeller i 300-399 och tillfogningsanvisningar som det hänvisas till i 300-399, i synnerhet tabell 2 och 5

 3. 300 301-307 Sociologi och antropologi 310 Statistik 320 Statsvetenskap 330 Nationalekonomi 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap 360 Sociala problem & tjänster; organisationer 370 Utbildning 380 Handel, kommunikationer & transport 390 Seder, etikett & folklore

 4. Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (1) 300 Samhällsvetenskaper Manual vid 300 i motsats till 600 Använd 300 för verk som diskuterar de sociala konskvenserna av en teknik, för verk om det sociala utnyttjandet, sociala kontrollen och den sociala effekten av teknik, för verk som betonar de övergripande perspektiven. Använd 300 som det tvärvetenskapliga numret för en företeelse av social betydelse, och som det sista valet för allmänna verk om ämnen som inte är disciplinbaserade Använd 600 för verk som diskuterar hur man gör, använder, underhåller och reparerar något, för verk som betonar beskrivningar av produkter och strukturer

 5. Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (2) 300 Samhällsvetenskaper • Klassificera här beteendevetenskaper, samhällsorienterande ämnen • Klassificera en särskild beteendevetenskap med den vetenskapen, t. ex. psykologi 150För språk se 400; för historia se 900 302.2 Kommunikation • Klassificera här tvärvetenskapliga verk om kommunikation, semiotik 302.224 Verbal kommunikation • För språk se 400

 6. Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (3) 306 i motsats till 305, 909, 930-990 Sociala grupper i motsats till kulturella och institutionella grupper i motsats till historia Använd  305 för sociala grupper, t.ex. kvinnor som en social grupp 305.4. Använd 306 för sociala institutioner t.ex. familjen 306.85. Använd numret för institutionen i 306, plus notation 08 från tabell 1 för sociala grupper i särskilda sociala institutioner t.ex. kvinnors roll i familjen 306.85082. Använd 909 och 930–990 för sociala grupper i historiska sammanhang och för beskrivningar av viktiga historiska händelser som formar historien. Framförallt använd 909 och 930-990 för etniska och nationella gruppers historia.  Vid tveksamhet föredra följande ordning: 306, 305, 909, 930-990

 7. Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (4) 909, 930–990 i motsats till 320 Historia och politik Politisk historia Använd 909 och 930–990 för politisk historia som betonar viktiga politiska händelser som kännetecknas av historiesynen som tar fasta på “slag, kungar och årtal” Använd 320.9 för politisk historia som betonar det politiska spelet. Använd 909 och 930–990 om de politiska krafterna och rörelserna kommer till makten eller åstadkommer avgörande förändringar I samhället. I tveksamma fall föredra 909 och 930-990. Se också diskussionen vid 909 , 930–990 vs. 320.4, 321, 321.09

 8. Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (5) 361.-365 Sociala problem och tjänster 362.1 Fysisk sjukdom • Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa • För medicin se 610. 362.17 Särskilda [medicinska] tjänster • Klassificera här tvärvetenskapliga verk som täcker både sociala och tekniska medicinska tjänster

 9. Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (6) 391 Kläder och utseende • För modedesign, se 746.92. För en särskild aspekt av klädsel och kläder, se aspekten, t.ex. scenkläder 792.026, mönsterkonstruktion 646.4. 398 Folklore • Se även 201.3 för religiös mytologi; se även 800 för skönlitteratur av identifierbara författare, anonyma litterära klassiker.

 10. Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (1)

 11. Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (2)

 12. Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (3)

 13. Grupp 1 : Disciplinkluster inom 300

 14. Grupp 2 : Disciplinkluster inom 300

 15. Grupp 3 : Disciplinkluster inom 300

 16. Grupp 4: Disciplinkluster inom 300

 17. Grupp 1: Viktiga relationer inom 300 301 Sociologi och antropologi • Klassificera här tvärvetenskapliga verk om samhälle, människor • För seder, etikett, folklore, se 390 301-307 i motsats till 361-365 Sociologi i motsats till sociala problem och tjänster Använd 301-307 bara för verk om sociala fenomen som behandlar samhällsfenomenen i sin rena form Använd 361-365 för arbeten om sociala fenomen som sociala problem tillsammans med faktiska och möjliga åtgärder

 18. Grupp 1: Att välja och bygga nummer • 300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi • 360 Sociala problem & sociala tjänster • 390 Seder, etikett & folklore Fokus: grupper

 19. Grupp 1: Sociologi och antropologi (1) 302-307 i motsats till 150, T1—019 Socialpsykologi i motsats till Psykologi Använd 302-307 för verk om grupper och gruppbeteende, använd 150 för verk om individer. Använd 302-307 utan att lägga till notation 019 (psykologi) från tabell 1 för tillämpning av socialpsykologi på ett ämne; använd numret för ämnet plus notation 019 från tabell 1 för tillämpning av psykologi på ett ämne

 20. Grupp 1: Sociologi och antropologi (2) > 302-307Särskilda ämnen inom sociologi och antropologi • Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter från två eller flera indelningar av 302–307 under det nummer som kommer sist, t. ex. humanekologi i städer 307.76 (inte 304.2 humanekologi)) • Klassificera övergripande verk under 301.

 21. Grupp 1: Sociologi och antropologi (3) 305 Sociala grupper • Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan

 22. Grupp 1: Sociologi och antropologi (4) 305.81-.89 Särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 305.8 notation 1-9 från tabell 5, t.ex. allmänna verk om samer 305.89455, svenskar 305.8397, chilenare i Sverige 305.868830485 T5—9455 Samer T5—397 Svenskar T5—6883 Chilenare

 23. Tabell 5. Etniska och nationella grupper (1) • Nummer från tabell 5 används aldrig ensamma, men kan användas vid behov (antingen direkt eller när så anges, eller genom användningen av notation 089 från tabell 1) • Rasgrupper nämns i samband med ett par större etniska grupper, t.ex. klassificeras svarta av afrikanskt ursprung under 96 Afrikaner och folk av afrikanskt ursprung • Om inget annat anges föredra etnicitet framför nationalitet

 24. Tabell 5 Etniska och nationella grupper (2) • När inget annat anges och det inte är överflödigt tillfoga 0 till numret från tabell 5 och lägg sedan till 1 eller 3-9 från tabell 2 för det område där en grupp finns eller har funnits. T.ex. svenskar i USA -397073, men svenskar i Sverige -397,judar i Sverige -9240485 • Standardindelningar kan tillfogas när notation från tabell 5 läggs direkt till basnummret men när notation från tabell 5 används genom tillfogandet av notation T1-089 från tabell 1 används en begränsad lista över standardindelningar (med bland annat illustrationer, lexikon, seriella publikationer och historisk och geografisk aspekt)

 25. Etniska och nationella grupper exempel Romer i Sverige305.8914970485 305.8 Särskild etnisk och nationell grupp 91497 Romer (från tabell 5, enligt instruktion under 305.805-305.89 0 Facettindikator (enligt instruktion vid början av tabell 5) 485 Sverige (från tabell 2, enligt instruktion vid början av tabell 2)

 26. Grupp 1: Sociala problem och tjänster (1) 361 Allmänt om sociala problem och social omsorg • Social omsorg: socialt stöd, antingen gratis eller helt eller delvis betalt av mottagarna, med syftet att göra det möjligt för enskilda personer att klara situationer som vanligen övergår deras egen förmåga att hantera • För sociala problem som betraktas enbart som samhällsfenomen se 301-307 • För särskilda frågor och tjänster se 362-365

 27. Grupp 1: Sociala problem och tjänster (2) • Sammanfattning av tillfogningstabell under 362-363 särskilda sociala problem och tjänster (tillfoga * indelningar): • 1-4 Problemens karaktär (1 sociala orsaker, 2. händelser, omfattning, allvaret 3. effekter på närstående, 4. påföljder för den som drabbats) • 5 Sociala aktiviteter • 6-8 Särskilda slags aktiviteter (6 kontroll, 7 åtgärder för att förebygga, begränsa eller minska effekten av problem, 8 hjälpinsatser)

 28. Grupp 1: Sociala problem och tjänster (3) 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster Problem hos och sociala tjänster till:362.1-362.4  Personer med sjukdomar och funktionsnedsättning362.5 Fattiga362.6 Äldre362.7 Ungdomar362.8 Andra grupper362.9 Historisk och geografisk aspekt, biografiFör samband mellan särskilt slags problem och särskild slags person tillfoga notation 08 från tabell 1 till numret för problemet t.ex.

 29. Grupp 1: Sociala problem och tjänster exempel Geographies of women’s health 362.1082 (fysisk sjukdom 362.1, kvinnor 082 från tabell 1) Family background of homeless young people 362.5083 (fattiga 362.5, unga 083 från tabell 1)

 30. Grupp 1: 360 Sociala problem och tjänster (4) 363 Andra samhällsproblem och samhällstjänster 363.1 Program för allmän säkerhet 363.2 Polisarbete 363.3 Andra aspekter på allmän säkerhet 363.4 Kontroversiella frågor förknippade med allmän moral och sedvänjor 363.5 Bostäder 363.6 Samhällsservice och liknande tjänster 363.7 Miljöfrågor 363.8 Livsmedelsförsörjning 363.9 Befolkningsproblem

 31. Sociala problem och tjänster exempel 1 362.841-849 [Problem hos och sociala tjänster till] särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 362.84 notation 1-9 från tabell 5, t.ex. sociala tjänster till irakier i Sverige 362.849275670485 362.84 Medlemmar av etniska och nationella grupper —927567 Irakier från tabell 5 0 Facettindikator 485 Sverige

 32. Sociala problem och tjänster exempel 2 Men: Sociala tjänster till irakier i Irak362.9567 362.9 Sociala tjänster geografisk indelning —567 Irak från tabell 2

 33. Grupp 1: Seder, etikett, folklore (1) 391 Kläder och utseende 392 Seder för livscykeln och hemmet 393 Seder knutna till döden 394 Allmänna seder 395 Etikett 398 Folklore 399 Seder gällande krig och diplomati

 34. Grupp 1: Seder, etikett, folklore (2) 391 i motsats till 646.3, 746.92 Tvärvetenskapliga verk om kläder till 391. Använd 391 för dräkthistoria, folkdräkter. Använd 646.3 för råd om klädköp, klädvård och hur man ska klä sig i olika sammanhang. Använd 746.92 för konstnärliga aspekter på kläder, mode, kläddesign

 35. Grupp 1: Seder, etikett, folklore (3) Allmänna seder särskilda tillfällen (helgdagar) Tillfoga till basnummer 394.269 notation 01-9 från tabell 2, t.ex. svenska helgdagar 394.269485

 36. Grupp 2 Att välja och bygga nummer 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Fokus på jurisdiktion, plats

 37. Grupp 2: 320 Statsvetenskap 324.2094-.2099 och 324.24-.29 • Behandling av politiska partier i särskilda länder • Använd 324.209 för behandling av politiska partier på världsdelar och regioner större än enskilda länder • Använd 324.24-29 för länder med tillägg av tabell 2 för länder som följs av notation för att ange parti. Använd numret inom 324.24-29 för landet följt av notation för att ange parti, plus notation 09 från tabell 1 för att ange parti på särskild plats inom landet.

 38. Statsvetenskap exempel 1 Western European party systems: continuity & change324.2094 LSCH: Political parties – Europe Indexingångar: Politiska partier 324.2 Geografiskt tillägg T1—09 Europa T2—4

 39. Statsvetenskap exempel 2 Western European party systems: continuity & change 324.2094 324.2 Politiska partier 09[Politiska partier] Historisk, geografisk aspekt, personer 4Europa (från tabell 2, enligt instruktioner under T1-093-099)

 40. Statsvetenskap exempel 3 The rise and fall of the Swedish Green Party: 1982-1997324.248508709048 LCSH: Green Party (Sweden) – History Green movement – Sweden Indexingångar: Politiska partier 324.2 Sverige T2—485 Green parties 324.2187 1900-talet T1—09048

 41. Statsvetenskap exempel 4 The rise and fall of the Swedish Green Party: 1982-1997324.248508709048 324.2Partier i särskilda länder modern tid 485 Sverige (från tabell 2, med instruktioner vid 324.24-324.29) 087 Miljöpartier (från tabell under 324.24-324.29) 09048 1980-1989 (tabell 1: först av två mellan -09048 och -09049) Politiska partier Särskildapartier Land

 42. Grupp 2: 331 Nationalekonomi • Arbetsmarknadsekonomi • 331.137 Arbetslöshet • 331.2Arbetsförhållanden • 331.21 Löner • 331.892 Strejker • Strejker Sverige 331.8929485 • Arbetslöshet Sverige 331.1379485

 43. Grupp 3: 340 Juridik (1) 341 Folkrätt 342 Statsrätt och förvaltningsrätt 343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt 346 Civilrätt (privaträtt) 348 Lagar, föreskrifter, rättsfall 349 Juridik avseende särskilda jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, regionala mellanstatliga organisationer

 44. Grupp 3: 340 Juridik (2) Vanlig utbyggnad under 34x 34x.001-009 Standardindelning 34x.01-09. Ämnesindelningar 34x.1 Socioekonomiska regioner 34x.2 Regionala, mellanstatliga organisationer 34x.3-9. Särskilda jurisdiktioner och områden

 45. Grupp 2: 340 Juridik (3) Vanlig tillfogningsinstruktion under 34x.3-9 Tillfoga till basnummer 345 notation 3-9 från tabell 2, t.ex. australiensisk straffrätt (criminal law) 345.94…; lägg sedan till resultatet de nummer som följer på 345 i 345.001-345.08, t.ex. lagstiftning om bevisning (evidence) 06, i Australien 345.9406 Juridik Land Juridiska områden

 46. Grupp 2: 340 Juridik (4) 342-349 Geografisk behandling av juridik För juridik som är begränsad till en särskild jurisdiktion använd 349 eller 342.3-9 (och parallella nummer, t.ex. 343.3-9) plus områdesnumret för jurisdiktionen t.ex. Juridik i Tyskland 349.43 För tillämpning av juridik inom en särskild jurisdiktion inom ett avgränsat område inom denna jurisdiktion använd numret för juridik inom jurisdiktionen plus notation 09 från tabellen under 342-347 t.ex tysk juridik som den utövas I Bayern 349.4309433 För juridik som är begränsad till en särskild mellanstatlig organisation använd 349.2 eller 342.2 (och parallella nummer t.ex 343.2) plus områdenumret för organisationen t.ex juridik inom EU 349.24

 47. Juridik - exempel (1) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden344.4850189 LCSH: Collective labor agreements – Sweden Management- Employee participation- Sweden Labor unions – Law and legislation – Sweden Indexingångar: Kollektivförhandlingar 331.89 Arbetsrätt 344.01 Sverige T2-485

 48. Juridik - exempel (2) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden 344.4850189 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 485 Sverige (från tabell 2, enligt instruktioner under 344.3-344.9) 01 Arbete (nummer efter 344 i 344.01, enligt instruktioner under 344.3-344.9 89 Förhandlingar och konflikter mellan arbetsgivare och anställda (nummer som följer 331 i 331.89, enligt instruktion under 344.011-344.018) Juridik Land Juridiskt område

 49. Grupp 3 Att välja och bygga nummer 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikationer och transport med fokus på produktion och produkter

 50. Grupp 3: Viktiga relationer inom 300 338 Produktion • Klassificera här tvärvetenskapliga verk om industri, om produktion • För handel, kommunikation, transport se 380 338.1-338.4 Särskilda branscher • För handel, kommunikation, transport se 380