pojem soukrom ho pr va v syst mu pr va n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pojem soukromého práva v systému práva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pojem soukromého práva v systému práva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Pojem soukromého práva v systému práva - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Pojem soukromého práva v systému práva. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. ZS 2010/2011. Úvod. Nový studijní plán na PF UP Rekodifikace soukromého práva Předmět a cíl výuky v předmětu „obecná část soukromého práva“ Získání schopnosti řešit případy v oblasti soukromého práva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pojem soukromého práva v systému práva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojem soukrom ho pr va v syst mu pr va

Pojem soukromého práva v systému práva

JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

ZS 2010/2011

slide2
Úvod
 • Nový studijní plán na PF UP
 • Rekodifikace soukromého práva
 • Předmět a cíl výuky v předmětu „obecná část soukromého práva“
  • Získání schopnosti řešit případy v oblasti soukromého práva
  • Obecné instituty soukromého práva
z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Právo
 • Norma: pravidlo chování
  • Struktura normy
 • Právní norma
  • Vymezení oproti jiným normám
  • Výchozí (nepřesné) vymezení: pravidlo chování stanovené
  • Struktura právní normy
 • Právní institut
  • Pojmové shrnutí věcně souvisejících částí právního řádu (např. vlastnictví, manželství, odstoupení od smlouvy)
   • často věcně související soubor společenských vztahů regulovaných právem)
   • Vliv právní tradice
 • Právní vztah
pr vn v da
Právní věda
 • Věda o právu ;)
 • Co je úkolem právní vědy?
 • Právní teorie
 • Právní dogmatika
 • Právní dějiny
soukrom pr vo
Soukromé právo
 • Upravuje vztahy mezi soukromými subjekty (FO, PO)
 • Veřejné právo: zejména upravuje vztahy k veřejné moci (zejména vůči státu)
  • Zásada legality veřejné moci X autonomie vůle
  • Čl. 2 Ústavy:

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

  • Podobně i čl. 2 odst. 2 a 3 LPS.
pr vn odv tv
Právní odvětví

Odvětví soukromého práva

 • Pb.: důvody pro existenci tzv. právního odvětví:
  • Tradiční
  • Pedagogické
  • Tzv. odvětvotvorná kritéria
   • Samostatná obecná část, samostatná metoda právní regulace atd.
   • Systém práva po roce 1950, zejména však kodifikace 60. let.
   • Pb.: z existence tzv. právního odvětví jsou dovozovány určité důsledky: např. potřeba samostatného kodexu, vědního odvětví (katedry)…
slide7

Odvětví věřejného práva

  • Ústavní právo
  • Správní právo
  • Trestní právo
  • ??? – záleží na pojetí právního odvětví
odli en soukrom ho a ve ejn ho pr va teorie
Odlišení soukromého a veřejného práva (teorie)
 • Zájmová teorie: Huius studii duae sunt positiones publicum et privatum … publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem… (tato studie má dva objekty, právo veřejné a právo soukromé … právo veřejné upravuje organizaci věcí veřejných, právo soukromé sleduje zájem jednotlivce).
  • Pb: vágnost – nepomůže k řešení složitých případů
  • Př.: koupě počítačů pro soudy
 • Mocenská teorie : kritériem je nadřazenost, resp. podřazenost – zda lze jednostranně ukládat práva či povinnosti
  • Správní akt X smlouva
  • Pb. veřejnoprávní smlouva
slide9

Teorie organická: rozhodujícím kritériem je skutečnost, zda se právní subjekt ocitá v určitém právním poměru (vztahu) z důvodu svého členství v některém veřejném svazku či nikoli.

  • Koupě počítačů pro soudy
  • Veřejnoprávní smlouvy
 • Tzv. metoda právní regulace: specifický způsob právního regulování, vyjadřující povahu a míru působení jednotlivých účastníků právního vztahu na vznik a rozvíjení tohoto vztahu, resp. vyjadřující povahu míru účasti subjektů právního vztahu na formování jeho obsahu … jinými slovy: právním řádem předvídaný způsob vzniku a utváření obsahu právních vztahů posuzovaný z hlediska společenské aktivity samotných účastníků, kteří do těchto vztahů vstupují (Macur)
struktura studia soukrom ho pr va
Struktura studia soukromého práva
 • Obecná část
 • Věcná práva
 • Závazkové právo
 • Dědické právo
 • Rodinné právo
 • Právo obchodních korporací
 • Pracovní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Právo cenných papírů
 • (soutěžní právo)
obecn st soukrom ho pr va
Obecná část soukromého práva
 • Základní principy soukromého práva
 • Právo osob (subjektů)
 • Vymezení věcí (objektů)
 • Právní skutečnosti – zejména právní jednání