ASSOCIACIÓ ESCOLAR COMÈNIUS BILATERAL Let me be your guide! - PowerPoint PPT Presentation

chaeli
associaci escolar com nius bilateral let me be your guide n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASSOCIACIÓ ESCOLAR COMÈNIUS BILATERAL Let me be your guide! PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASSOCIACIÓ ESCOLAR COMÈNIUS BILATERAL Let me be your guide!

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
ASSOCIACIÓ ESCOLAR COMÈNIUS BILATERAL Let me be your guide!
100 Views
Download Presentation

ASSOCIACIÓ ESCOLAR COMÈNIUS BILATERAL Let me be your guide!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASSOCIACIÓ ESCOLAR COMÈNIUS BILATERALLet me be your guide! Freiherr von Stein Schule – IES Bernat el Ferrer

 2. Què és una associació escolar Comènius? • Les associacions escolars Comenius impliquen la realització de projectes educatius entre centres dels diferents països participants en el Programa. • Associacions d'enfocament lingüístic entre dos centres educatius amb l'objectiu de realitzar un intercanvi de grups d'alumnes. OBJECTIUS • Potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres entre l'alumnat. • Ús innovador de les TIC de manera productiva. • Reforçar la dimensió europea de l’educació. • Fomentar entre els joves i el personal educatiu el coneixement i la comprensió de la diversitat de cultures i llengües europees i del valor d’aquesta diversitat.

 3. Procés • Es presenta un projecte a l’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos). • L’aprovació del projecte implica la recepció d’un ajut que cobrirà part de les despeses. • Aquests projectes ofrereixen a l’alumnat i al professorat dels diferentes països l’oportunitat de treballar junts en un o més camps temàtics d’interés comú. Durada • Dos anys • Els alumnes hauran de fer 20 hores de classe de la llengua oficial del país acollidor. Resultat • Guia turística de Barcelona en anglès creada per l’alumnat.

 4. Freiherr vom Stein Schule • Neckarsteinach, un poble a 14Km de Heidelberg.

 5. Visita preparatòria Desembre’08 • Primer contacte amb l’altra escola. • Presentació de les diverses actuacions a l’aula i del progrés del projecte. (Ppt i video) • Presentació d’un ppt del Nadal preparat per l’alumnat. • Acordar accions comuns i assegurar la col·laboració participativa entre els centres. • Definir les activitats de la nostra estada al març.

 6. L’escola

 7. Les classes i l’alumnat

 8. Heidelberg

 9. Viatge • 23 març – 1 abril 2009 Barcelona – Frankfurt i després tren fins a Heidelberg, on ens esperaran les famílies. • Allotjament en família. • Posada en comú del treball desarrollat. • Farem activitats al centre i fora del centre.

 10. Abans de viatjar: • Fer passaport. • Fotocòpia del DNI i passaport. • Fotocòpia de la tarjeta sanitària europea. • Cada alumne haurà de contribuïr amb la quantitat de 100€ per cobrir part de les despeses de les visites i les classes d’idioma.

 11. Blog del projecte • Podeu trobar informació actualitzada a la següent adreça: http://comeniusbernatfreiherr.wordpress.com/ Gràcies per la vostra atenció i col·laboració!