Specialistsjuksk terskeexamen i sverige
Download
1 / 13

Specialistsjuksköterskeexamen i Sverige - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Specialistsjuksköterskeexamen i Sverige. Hur & varför?. Varför är frågan aktuell?. Sedan 1995 har andelen specialistutbildade sjuksköterskor , av totala mängden sjuksköterskor, minskat från > 65% till < 50%. Vårdens utveckling Patientsäkerhet. Examensordning (Högskoleförordningen).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Specialistsjuksköterskeexamen i Sverige' - chaela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Specialistsjuksk terskeexamen i sverige

Specialistsjuksköterskeexameni Sverige

Hur & varför?


Varf r r fr gan aktuell
Varför är frågan aktuell?

 • Sedan 1995 har andelen specialistutbildade sjuksköterskor , av totala mängden sjuksköterskor, minskat från > 65% till < 50%.

 • Vårdens utveckling

 • Patientsäkerhet


Examensordning h gskolef rordningen
Examensordning (Högskoleförordningen)

 • Generell examen

 • Konstnärlig examen

 • Yrkesexamen – Sjuksköterska

  -Specialistsjuksköterska


Examensordning h gskolef rordningen1
Examensordning (Högskoleförordningen)


Specialistsjuksk terskeexamen idag
Specialistsjuksköterskeexamen idag

 • Ges inom universitet/högskola

 • Förkunskapskrav leg. sjuksköterska

 • 11 inriktningar på specialistutbildning ->

  Specialistsjuksköterskeexamen

 • 10 på 60 hp , distriktsköterska 75 hp


Inriktningar h gskolef rordningen
Inriktningar ( Högskoleförordningen)

 • Anestesisjukvård

 • Intensivvård

 • Operationssjukvård

 • Ambulanssjukvård

 • Kirurgisk vård

 • Medicinsk vård

 • Onkologisk vård

 • Hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar

 • Psykiatrisk vård

 • Vård av äldre

 • Distriktsköterska


H gskolef rordningen
Högskoleförordningen

 • MålFör specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

  - Kunskap och förståelse

 • Färdighet och förmåga

 • Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • För inriktning mot, ska studenten också…

 • Självständigt arbete( examensarbete)

 • Övrigt – verksamhetsförlagd utbildning


Skyddad specialistbeteckning
Skyddad specialistbeteckning

Patientsäkerhetslagen 4 kap 9§

En sjuksköterska får använda en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har avlagt en sådan examen.Flera spelare p banan
Flera spelare på banan tjänstgöringskrav

Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet

Universiteten

Arbetsgivarna

Professionen


Vad har h nt vad h nder
Vad har hänt & vad händer? tjänstgöringskrav

 • Högskoleverketfåruppdragavregeringen:

  31 mars 2010 Sjuksköterskors specialistutbildning - vilken slags examen

 • Regeringen tillsätter ”Behörighetsutredning” :

  13 oktober 2010 Kompetens och ansvar

 • 31 maj 2011 Förslag från Utbildningsdepartementet:

  Förslag: Ytterligare en inriktning för specialistsjuksköterskeexamen

  ( som högskolan själv bestämmer)


Vad har v rdf rbundet lyft fram
Vad har Vårdförbundet lyft fram? tjänstgöringskrav

 • Se över utbildningen i sin helhet – grund och specialist

 • Samverkansorgan

 • Tydlighet - progression inom omvårdnad och vetenskaplig metodik

 • Nationell anställningsbarhet

 • Akademin i klinik tex kliniska lektorat

 • Utbildningstjänster

 • Lön


Reflektion
Reflektion tjänstgöringskrav

 • Utbilda för att driva utvecklingen?

 • Rollen <–> Professionsidentiteten

 • Ökat teamarbete hot mot professionsidentitet eller tvärt om?

  Vad gör kunskapen för skillnad?


ad