Generelt om å studere i utlandet Bruk av ANSAs hjemmesider Søkeprosess og utdanningssystem i: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generelt om å studere i utlandet Bruk av ANSAs hjemmesider Søkeprosess og utdanningssystem i: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generelt om å studere i utlandet Bruk av ANSAs hjemmesider Søkeprosess og utdanningssystem i:

play fullscreen
1 / 88
Generelt om å studere i utlandet Bruk av ANSAs hjemmesider Søkeprosess og utdanningssystem i:
225 Views
Download Presentation
lam
Download Presentation

Generelt om å studere i utlandet Bruk av ANSAs hjemmesider Søkeprosess og utdanningssystem i:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VI SKAL GÅ GJENNOM • Generelt om å studere i utlandet • Bruk av ANSAs hjemmesider • Søkeprosess og utdanningssystem i:  Danmark og Sverige  Storbritannia og USA  Praktiske øvelser  Øst-Europa  Tyskland  Spania  Frankrike

 2. UTLANDET vs NORGE • Utlandet ikke ett land! • Søkeprosessen varierer • Ulike frister • Ulike priser • Språkkrav • Godkjenning viktig • Kvalitet

 3. KVALITET PÅ UTDANNING • Godkjenning • ANSAs kontaktpersoner • Hvordan er lærestedet rangert? • Få en detaljert fagplan og pensumliste for studiet og adgangskrav • Hvilke fasiliteter har lærestedet? • Sjekk pensumlister ved norske læresteder på samme fagområde? • Søke gjennom en agent?

 4. SJEKK AT STUDIET GODKJENNES I NORGE SAFH www.ansa.no

 5. FINANSIERING • Utdanningsstøtten er 89 000 kr årlig og blir gitt som lån. 40 % av støtten (kr 35 600) omgjøres til stipend når alle eksamener er bestått. • Lånekassen kan gi skolepengestøtte inntil kr 111 710 kr for et skoleår. Stipendandel: 28 560 bachelor/39 984 master. • Tilleggstipend på utvalgte skoler i USA, Storbritannia, Australia og Canada på maks 60 390 kr.

 6. STØTTE TIL SPRÅKOPPLÆRING Språklig tilretteleggingssemester: Støtte til opplæring i språk og kultur for ett semester i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden. Krav: Minst 15 undervisningstimer per uke, minst tre maks fem mnd, på et universitet eller ”godkjent” språkskole. 8 900 kr per mnd. Må ikke ha kommet inn på skole. Språkstipend: Er man tatt opp på en utdanning i utlandet (også delutdanning) kan du få stipend på 16 390 kr til språkkurs. Samme krav.

 7. Hvert land har egne sider. Masse god informasjon, i tillegg til linker til søkemotorer, opptakskontorer og ulike fag osv. Tips: Les gjennom brosjyren som ligger under hvert land Her finnes informasjon om søknadsprosedyre, frister, språktester, pris, Lånekassen, finansiering osv. OM WWW.ANSA.NO

 8. DANMARK

 9. ANTALL STUDENTER: 2 495 • Handelshøjskolen i København: 571 • Københavns Universitet: 314 • Aarhus Universitet, Århus: 284 • Syddansk Universitet:164 • Kunstakademiets Arkitektskole:112

 10. UTDANNINGSSYSTEM Høyere utdanning i Danmark blir kalt videregående uddannelse. Sju universiteter i Danmark: Københavns Universitet, Syddansk Universitet (Odense), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet,Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet. Et stort antall høgskoler. Noen studier i Danmark tilbys som såkalt erhvervsuddannelse, arbeidsutdannelser.

 11. OPPTAK • For å bli tatt opp som student ved et dansk universitet eller høgskole må man ha generell studiekompetanse. • I tilegg til fagkrav og et gitt karaktersnitt fra vgs. • Kan ikke søke med forbedret vitnemål. Men det er lov å ta fag man mangler. • En oversikt over opptakskrav på de enkelte utdannelsene finnes på: www.ug.dk.

 12. KVOTESYSTEM • Alle universiteter og høyskoler i Danmark tar opp studenter i to omganger, kalt kvote 1 og kvote 2. • Søkere vil automatisk bli vurdert i kvote 1, hvor kun karakterer fra vgs og et eventuelt fagsnitt teller. Merk: På universitetene tas 90 % av studentene opp i kvote 1 og 10 % i kvote 2. Unntak: medisin i Odense (50/50), oghøyskoler(ofte 30/70) • I kvote 2 er det en helhetsvurdering av søkeren. Her kan arbeidserfaring, utenlandsopphold, folkehøyskoleopphold, organisasjonserfaring m.m. være relevant. • Søkerne skal i noen tilfeller legge ved et motivasjonsbrev, på dansk motiveret ansøgning/ levnedsbeskrivelse.

 13. KARAKTERSYSTEM I DANMARK • Laveste karakter ved danske gymnas er  -3, høyeste er 12. • På www.ug.dk kan man finne snittet fra i fjor. For eksempel kreves 7.1 for sykepleie i Århus. • Bruk www.ansa/land/danmark og se hva dette vil tilsvare i norske karakterer.  7,1 = 4,6 • Gange opp snittet med 1,08

 14. Søker direkte til skolene, på et standardisert søkeskjema fra Den Koordinerende Tilmelding (KOT). Alle norske studenter skal søke innen 15. mars klokken 12. Noen ønsker en foreløpig karakterutskrift med søknaden. Søknadsskjema finnes på www.optagelse.dk. Her finner man også adresser og koder til skoler. Bruk ANSAs veiledning. SØKNADEN

 15. HELSEFAG / FAGKRAV GENERELT Kvoter på norske studenter på medisin, tannlege og veterinær. 61 plasser på medisin, 7 på tannlege og 5 på veterinær. OBS! Engelsk B krav på de fleste utdannelser på universitetene fra 2011.

 16. SVERIGE

 17. ANTALL STUDENTER: 739 • Naprapathögskolan:112 • Lunds Universitet: 83 • Göteborgs Universitet: 72 • Stockholms Universitet: 49 • Karlstads Universitet: 28

 18. 15. april til høstsemesteret (Nesten alle programmene begynner på høsten) 15. oktober til vårsemesteret SØKEFRISTER

 19. UTDANNINGSSYSTEM • Bachelorgrader, kalles grundnivå/ kandidat, finnes under programmer. • Mastergrader, kalles avancerad nivå. • Magister, en ettårig grad på avancerad nivå. • Kan også sette sammen en grad av ulike kurs.

 20. HVORDAN SØKE? • Man søker gjennom søkeportalen www.studera.nu Hitta utbildning. Legger opptil 20 studieønsker i handlevognen, disse må prioriteres. • Vitnemål og eventuelle andre papirer ettersendes til Antagningen, Strømsund.

 21. Søkemotor og søknad

 22. VANSKELIG Å KOMME INN? • Fra opptak for høsten 2010 er det en ny kvote for internasjonale studenter som nordmenn går inn under. • Ny poengskala som går fra 300 til 500. Ingen som foreløpig vet hvor mange internasjonale studenter som får en studieplass, eller hva snittet vil bli for internasjonale studenter på ulike fag. • Fagkravene varierer noe fra hva vi har. Fagkrav kan man finne på www.studera.nu

 23. STORBRITANNIA

 24. ANTALL STUDENTER: 3 523 • Kingston University: 185 • University of Edinburgh: 149 • University of Essex: 147 • Anglo-European College of Chiropractic, Bournemouth: 138 • Middelsex University: 100 • Southampton Solent University: 99

 25. Foundation year/degree: 1-2 år Bachelor (Honours) - England, Nord-Irland og Wales: 3 år - Skottland: 4 år - Alternativt 4-årig (5-årig) sandwich degree hvor man har ett års placement (praksis) Master 1 år (9 eller 12 måneder) - Taught - Research UTDANNINGSSYSTEM

 26. Finn fram til skoler og fag Opptakskrav Skolepenger UniStats (statistikker over hvor fornøyde tidligere studenter har vært med dette faget)

 27. OPPTAKSKRAV 1 Varierer fra universitet til universitet, og fra utdanning til utdanning. Det er universitetene selv som bestemmer hvilke krav de har til søkeren når det gjelder karakterer og fag. Minimumskravet for nordmenn er generell studiekompetanse. Enkelte studieretninger innenfor helsefag og kunstutdanninger vil ha krav om opptaksprøver, porteføljer eller lignende. Språktest: IELTS - International English Language Testing System eller TOEFL - Test of English as a Foreign Language.

 28. HVORDAN FINNE OPPTAKSKRAV? Et tips for å finne fram til opptakskrav er å bruke UCAS sitt course search: • Finn faget og skolen du er interessert i • Trykk deg inn på Entry requirements/Entry routes • For fagkrav se Course Specific Requirements, for karakterkrav se Other tariff qualifications • Finn fram til International Baccalaureate-poengene (IB) som kan gi en pekepinn på hvilke krav de stiller til norske søkere ved å bruke konverteringstabellen til Samordna opptak

 29. HELHETSVURDERING • I første rekke teller karakterer og fag for opptak. Men: Det er en helhetsvurdering av søkerne. • Skal sende inn motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. • Motivasjonsbrevet er studentens mulighet til å overbevise at han eller hun er den rette studenten for faget (litt som en jobbsøknad).

 30. SAMMORDNA OPPTAK: Søke på inntil fem skoler Søknaden må innholde: Karakterer (egen mal for norsk vitnemål eller IB) Motivasjonsbrev Anbefalingsbrev Språktester og oversatt vitnemål kan evt. ettersendes Koster £ 19 å søke

 31. SØKNADSFRISTER • 15. oktober Medisin-, tannlege- og veterinærstudenter samt Oxford eller Cambridge. • 15. januar Hovedfrist • 24. mars Noen kunst og design utdanninger • 30. juni Internasjonale studenter kan søke helt fram til denne datoen, men det anbefales å søke innen hovedfristen. • Clearing Clearing er en oversikt over alle ledige studieplasser etter at hovedopptaket er ferdig. Fra midten av august til slutten av september.

 32. SKOLEPENGER (TUITION FEES) Norske studenter blir normalt kategorisert som overseas student/non-EU student, og må dermed betale høyere skolepengerenn EU-borgere. Årlige skolepenger for non-EU students ligger normalt på mellom 8 000 og 12 000 britiske pund både på bachelor- og masterstudier, men enkelte skoler kan ha noe høyere avgifter enn dette. For medisin-, veterinær- og odontologistudier er prisen betraktelig høyere. Kan være opp til 30 000 britiske pund. 23 universiteter ligger på Lånekassens tilleggsstipendliste.

 33. USA

 34. ANTALL STUDENTER: 1 225 • University of North Dakota: 75 • Hawaii Pacific University: 60 • Berkeley College, New York: 50 • California Lutheran University: 37 • Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington: 24

 35. UTDANNINGSSYSTEM • Fireårig bachelorgrad, undergraduate degree. • Liberal arts tradisjon. 2+2 • Toårig master, graduate degree.

 36. HVORDAN FINNE FREM? • Bruk søkemotor: www.petersons.com • Lag egen liste: øst eller vest, by eller land, stor skole eller liten skole… • Regionalt akkreditert/godkjent

 37. OBS! Lånekassen støtter ikke FreshmanYear, verken med stipend eller lån. FINANSIERING

 38. ALTERNATIVER • Lånekassens tilleggsstipendliste • 60 studiepoeng ved en høyere norsk studieinstitusjon • American College of Norway i Moss • Gateway college • NORAM • Betal førsteåret selv

 39. Skolen Treneren Clearinghouse Se: fulbright.no IDRETTSSTIPEND

 40. SØKNAD BACHELOR • Online eller papirsøknad, Common app. • Betalt søknadsavgift • Oversatt vitnemål • TOEFL • Anbefalingsbrev • Motivasjonsbrev eller essay • SAT/ACT • SATII

 41. SØKNADSFRISTER • Begynn søknadsprosessen før du har funnet universitet! • Ett år før skolestart.

 42. ØVELSE 1 Mattias vil studere siviløkonomi i København. Han har 4.3 i norsk snitt, uten tilleggspoeng. Det er ett år siden han gikk ut av vgs. Han lurer på: • Hvor tilbyr de studiet? • Hvor langt er studiet? • Har han mulighet til å komme inn? • Hvilke fag kreves det at han har? • Skal han søke i kvote en eller to?

 43. ØVELSE 2 Stine 17 år, har akkurat begynt på siste året på medier og kommunikasjon. Hun ønsker å studere journalistikk i UK. Hun lurer på: Hvordan hun skal finne fram til skoler som tilbyr faget? Hvilke skoler som er gode? Hva opptakskravene er? Om hun må ta en språktest? Hvor hun kan ta den? Søknadsprosessen og søknadsfrister Hvor mye koster det og hvilke finansieringsmuligheter som finnes?

 44. SENTRAL-EUROPA

 45. TALL, SENTRAL-EUROPA • Polen (1 269), • Medical University of Szczecin 296 • Medical University of Krakow 288 • Ungarn (698), • Semmelweis University of Medicine, Budapest 193 • Pecs University, 180 • Slovakia (265) • Comenius University, inkludert Jessenius Faculty of Medicine I Martin236 • Tsjekkia (251), • Charles University, Praha155

 46. HVOR TILBYS HVA?