slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W KATOWICACH. Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE dr inż. Ireneusz Baic Warszawa 25.10.2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE' - casper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

W KATOWICACH

Doświadczenia IMBiGS

w zakresie rozwiązań systemowych

i technologicznych

zagospodarowania ZSEE

dr inż. Ireneusz Baic

Warszawa 25.10.2011 r.

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Doświadczenia IMBiGS wynikają z realizacji projektu celowego zamawianego PCZ-013-26

pn: „Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych

z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych”

Instytucja Zamawiająca i Współfinansująca

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Instytucja Finansująca

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Konsorcjum realizacyjne:

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Instytut Elektrotechniki
 • Instytut Metali Nieżelaznych
do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee1
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

CEL OGÓLNY

Stworzenie krajowego systemu zbiórki i utylizacji wycofywanego z eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wykorzystaniem najlepszych dostępnych

metod przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

CEL SZCZEGÓŁOWY

Osiągnięcie poziomu odrębnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na poziomie minimum

4 kg na jednego mieszkańca.

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee2
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Rodzaj działań realizowanych w ramach projektu dotyczył:

 • aspektów natury prawnej:
  • propozycje związane z transpozycją do ustawodawstwa krajowego dyrektyw i decyzji UE związanych z ZSEE
  • propozycje zapisów w ustawodawstwie lokalnym
 • aspektów natury organizacyjnej:
  • propozycja systemu zbierania ZSEE z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców niż gospodarstwa domowe
  • system informatyczny wspomagający i monitorującego procesy przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • aspektów natury technologicznej:
  • linia technologiczna do unieszkodliwiania szkła kineskopowego,
  • linia technologiczna do demontażu ZSEE,
  • technologia odzysku metali szlachetnych z ZSEE,
  • technologia odzysku metali ziem rzadkich z luminoforu,
  • specjalistyczne urządzenia rozdrabniające,
  • specjalistyczne urządzenia testujące.
do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee3
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Założenia systemu - wytyczne szczegółowe

Zbiórka wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywać się na zasadach:

 • indywidualnego dostarczenia sprzętu
 • zbiórki obwoźnej tzw. wystawki przy wykorzystaniu mobilnego punktu zbiórki
 • osiedlowego centrum zbierania
 • pojedynczych specjalistycznych pojemników
 • usługi na “telefon”
do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee4
Bezpośrednie przekazanie

Zbiórka krawężnikowa

B

Zbiórka krawężnikowa

Bezpośrednie przekazanie

Zbiórka krawężnikowa

ZBIÓRKA ULICZNA

(gminy małe)

Gminne Punkty Zbiórki

(gminy średnie)

A

E

Gminne Punkty Zbiórki

(gminy duże)

Sprzedawcy detaliczni

(małe sklepy)

H

D

Sprzedawcy hurtowi

D

Unieszkodliwianie

F

Zakłady przetwarzania (demontaż, rozdrabnianie)

Odzysk

Punkty Serwisowe

G

Regeneracja

Pozostałe źródła inne niż gospodarstwa domowe

Źródła przemysłowe

Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Schemat systemu

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee5
WIELKOGABARYT. URZADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

GRUPA 1

(z wyłączeniem urządzeń chłodzących)

URZĄDZENIE

CHŁODZĄCE

GRUPA 1

SPRZĘT

OŚWIET.

GRUPA 5

SPRZĘT

KOMP.

GRUPA 3

SPRZĘT

AUDIO.

GRUPA 4

MONITORY i TV

GRUPA 3 i 4

MAŁOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NARZĘDZIA, ZABAWKI, SPRZĘT SPORTOWY

– GRUPA 2 , 6 i 7

Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Wyposażenie Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbiórki

slide8
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Mobilny Punkt Zbiórki

6

7

1. Przyjmowanie i sortowanie odpadów

2. Zlew

3. Prysznic awaryjny

4. Pojemniki na odpady sortowane

5. Pojemniki pełne/puste

6. Zbiornik na wodę

7. Wentylacja

2

3

1

4

5

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee6
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Planowane efekty:

Objęcie zakresem usług wszystkich kategorii i rodzajów produktów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Zapewnienie właściwej i zgodnej z przepisami gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompleksowość świadczonych usług),

Skuteczniejsza możliwość kontroli usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących obiektów i instalacji

Możliwość wykorzystania GPZ do zbiórki, gromadzenia i wstępnej segregacji innych rodzajów odpadów np. surowców wtórnych, czy odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

Wzajemna korelacja opracowanego systemu z istniejącymi cząstkowymi systemami zbiórki

Możliwość dokonywania zmian organizacyjnych (np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości GPZ) w przypadku stwierdzenia takiej konieczności,

Miejsca pracy związane z obsługą systemu jak i przy budowie i obsłudze instalacji demontażu, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee7
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Linia technologiczna do unieszkodliwiania szkła kineskopowego.

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee8
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Technologia przerobu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego metodą rozdrabniania i separacji

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee9
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Elementy ZSEE zawierające metale szlachetne

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee10
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Urządzenie rozdrabniająco – separujące (RECYKLOP)

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee11
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Urządzenie do usuwania elementów z pakietu elektronicznego RSM-04

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee12
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Tester monitorów ekranowych

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee13
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Tester HDD, CD-ROM, DVD

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee14
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Tester zasilaczy

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee15
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Stanowisko kontroli optycznej - SKO

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee16
bateria

P

P

m

m

elektrolit

elektrolit

Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Stanowisko kontroli optycznej - SKO

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee17
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Stanowisko kontroli optycznej – program aplikacyjny

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee18
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

Stanowisko laboratoryjne do badania stanu technicznego urządzeń i obwodów elektrycznych

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee19
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE

System informatyczny wspomagający i monitorujący procesy przetwarzania ZSEE

do wiadczenia imbigs w zakresie rozwi za systemowych i technologicznych zagospodarowania zsee20
Doświadczenia IMBiGS w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych zagospodarowania ZSEE
 • KONTAKT
 • DR INŻ. IERENEUSZ BAIC
 • IMBiGS ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
 • W KATOWICACH
 • 40 – 844 KATOWICE
 • UL. KOSSUTHA 6
 • TEL. 032 2-517-454
 • FAX. 032 2-517-591
 • E-MAIL: [email protected]
ad