slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana. Zeměpis – 8. ročník Mgr. Robert Soukup. Středočeský kraj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskýmsociálním fondem a státním rozpočtem ČR

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

st edo esk kraj

Zeměpis – 8. ročník

Mgr. Robert Soukup

Středočeský kraj

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

slide3

Obsah

 • Poloha
 • Obyvatelstvo
 • Povrch
 • Vodstvo
 • Podnebí, biosféra, nerostné suroviny
 • Hospodářství
 • Cestovní ruch
 • Výpisky

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

poloha rozloha
Poloha, rozloha
 • Rozkládá se ve středu Čech
 • hraničí se všemi kraji na území Čech kromě kraje Karlovarského, ale nesousedí s žádným z krajů moravských (Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a kraj Vysočina)
 • skládá se z 12 okresů + Praha (Mladá Boleslav, Mělník, Kladno, Rakovník, Beroun, Příbram, Kolín, Benešov, Kutná Hora, Nymburk, Praha-východ a Praha-západ)
 • krajským městem je Praha
 • rozloha:11 014 km2

(je nejrozlehlejším krajem)

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

obyvatelstvo s dla
Obyvatelstvo, sídla
 • počet obyvatel:1 150 000 obyvatel (asi 11 % populace ČR)

ale není zde započítáno obyvatelstvo Prahy

(Praha je považována za samostatný kraj)

 • sídla:Praha – asi 1 160 000 obyvatel

Kladno – 71 000

Mladá Boleslav – 45 000

Příbram – 35 000

Kolín – 30 000

Kutná Hora – 21 000

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

povrch
Povrch
 • Středočeský kraj leží v České kotlině. Jeho reliéf je málo členitý. Sever a východ je rovinatý, na jihu a jihozápadě převládají vrchoviny.
 • reliéf:Brdy

Středočeská pahor.

Pražská plošina

Česká tabule

 • nejvyšší bod: je vrchol pohoří Brdy - Tok (864 m.n.m.)
 • nejnižší bod: je řečiště Labe (153 m.n.m.), které opouští území kraje na jeho severu v okrese Mělník

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

vodstvo
Vodstvo
 • Povodí celého území kraje spadá do úmoří Severního moře
 • řeky:

- hlavními toky oblasti jsou Vltava (440 km) a Labe

- další významné jsou řeky Berounka, Sázava, Ohře a Jizera

 • Přehradní nádrže:

- na Vltavě je podstatná část Vltavské kaskády – Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané

- podstatná je ještě nádrž Švihov na řece Želivka (zásobuje pitnou vodou Prahu)

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

podneb biosf ra nerostn suroviny
Podnebí, biosféra, nerostné suroviny
 • podnebí:

- vzhledem k nízké nadmořské výšce je Středočeský kraj oblastí

s teplým podnebím

- v tomto kraji je i místo s rekordní naměřenou teplotou –

Uhřiněves u Prahy (40,2 0C)

 • ochrana přírody:

- i přesto, že jde o největší kraj v ČR, tak se na jeho území nachází

pouze 2 chráněné krajinné oblasti z celkového počtu 25

- CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko

 • nerostné suroviny:

- v současnosti se již moc nerostných surovin netěží

- v minulosti byla ale důležitá těžba černého uhlí v okolí Kladna

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

hospod stv
Hospodářství
 • kraj lze charakterizovat jako průmyslově – zemědělský
 • průmysl:

- dominantní postavení má automobilka Škoda Mladá Boleslav

- významné jsou také firmy působící v průmyslu chemickém

(Léčiva Praha) a potravinářském (např. Staropramen)

 • zemědělství:

- hlavní zemědělskou oblastí kraje je Polabí

- důležitější je rostlinná výroba (pšenice, ječmene, cukrovky,ovoce…)

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

cestovn ruch
Cestovní ruch

chrám sv. Barbory

 • Světové dědictví UNESCO:

- Památka UNESCO Praha (největší památková rezervace v ČR, Pražský hrad, Karlův most,…)

- Památka UNESCO Kutná Hora (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, Kostnice)

 • hrady a zámky:

- Karlštejn, Křivoklát, Lány, Konopiště…

 • letní rekreace:

- ke koupání se využívají přehradní nádrže (hlavně Orlík a Slapy)

Karlštejn

Křivoklát

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

slide11

Pražský hrad, Hradčany, Karlův most

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Týnský chrám

Staroměstský orloj

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

st edo esk kraj1
Středočeský kraj
 • poloha: - rozkládá se ve středu Čech

- hraničí s těmito kraji: Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a kraj Vysočina

- skládá se z 12 okresů + Praha (Mladá Boleslav, Mělník, Kladno, Rakovník, Beroun, Příbram, Kolín, Benešov, Kutná Hora, Nymburk, Praha-východ a Praha-západ)

- krajským městem je Praha

 • rozloha:11 015 km2 (nejrozlehlejší kraj ČR)
 • obyvatelstvo: - 1 150 000 obyvatel (bez Prahy)

- sídla: - Praha – asi 1 160 000 obyvatel

- Kladno – 71 000

- Mladá Boleslav – 45 000

- Příbram – 35 000

- Kolín – 30 000

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

slide13
povrch: - reliéf je málo členitý

- pohoří:Brdy, Středočeská pahorkatina

- nejvyšší bod: je vrchol pohoří Brdy - Tok (864 m.n.m.)

 • vodstvo: - Povodí celého území spadá do úmoří Severního moře

- řeky: - hlavními toky jsou Vltava a Labe

- další jsou řeky Berounka, Sázava, Ohře a Jizera

- přehradní nádrže: - větší část Vltavské kaskády – Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané

- nádrž Švihov (pitná voda pro Prahu)

 • podnebí: - v tomto kraji je i místo s rekordní naměřenou teplotou –

Uhřiněves u Prahy (40,2 0C)

 • ochrana přírody: - nachází se zde pouze 2 chráněné krajinné oblasti

- CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

slide14
nerostné suroviny: - v současnosti se zde ner. suroviny téměř netěží

- v minulosti byla důležitá těžba černého uhlí u Kladna

 • hospodářství: -kraj lze charakterizovat jako průmyslově – zemědělský

- průmysl: - automobilka Škoda Mladá Boleslav

- dále Léčiva Praha nebo pivovar Staropramen

- zemědělství: - převažuje pěstování pšenice, ječmene,

cukrovky,ovoc v Polabí

 • cestovní ruch:- Památka UNESCO Praha

- Památka UNESCO Kutná Hora

- hrady a zámky: - Karlštejn, Křivoklát, Konopiště

- letní rekreace: - ke koupání se využívají Orlík a Slapy

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

slide15

Zdroje map a obrázků:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
 • http://www.kr-stredocesky.cz/portal
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
 • Česká republika (sešitový atlas pro ZŠ a VG) – Kartografie Praha
 • http://www.czechatlas.com/images/foto_kat/stredni/s7390_karlstejn.jpg
 • http://img.radio.cz/pictures/r/praha/hradcany10.jpg
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Hradcany.jpg
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/T%C3%BDnsk%C3%BD_chr%C3%A1m_2.JPG
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%BD_orloj
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Praha%2C_Katedr%C3%A1la%2C_JV_01.jpg
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/KUTNA_HORA_%28js%29_7.jpg
 • http://www.animated-gifs.eu/

ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana