slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inhoud van de workshop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inhoud van de workshop

play fullscreen
1 / 24

Inhoud van de workshop

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Inhoud van de workshop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10de Ontmoetingsdag Verpleegkunde – VroedkundeAssociatie K.U.LeuvenWorkshop: Rwanda – Werkgroep NOVVRMieke Clement - Magali De Pauw - Ariane Desmyttere - Rita Devriendt - May Mercelis - GabyNoben - Ann Uyttendaele - Katrien Van Ginneken

 2. Inhoud van de workshop DEEL 1: • IMPORE: Voorstelling • NOVVR / NOMEP: Voorstelling DEEL 2: • NOVVR: Missie 2011: Voorstelling en korte evaluatie Deel 3: • Toekomst?!

 3. DEEL 1 • IMPORE: Voorstelling • NOVVR / NOMEP: Voorstelling

 4. IMPORE IMPORE … een troostwoord van moeders tot hun schreiend kind (Kinyarwanda)… = ImprovingMaternal and PediatricOutcome – the RwandanExperience

 5. IMPORE = ImprovingMaternal and PediatricOutcome – the RwandanExperience  Promotor / coördinator: Prof. Luk Cannoodt

 6. IMPORE = ImprovingMaternal and PediatricOutcome – the RwandanExperience  Locatie: Rwanda, district Huye

 7. IMPORE • Doel: Millenniumdoelstellingen (MDG 4 en 5) • MDG 4: Reducechildmortality • Target 4.A: Reducebytwo-thirds, between 1990 and 2015, the under-fivemortalityrate  Indicator 13. Under-five mortalityrate  Indicator 14. Infant mortalityrate  Indicator 15. Proportion of 1 year-oldchildrenimmunisedagainstmeasles • MDG 5: Improvematernalhealth • Target 5.A: Reducebythree-quarters, between 1990 and 2015, the maternalmortality ratio  Indicator 16. Maternalmortality ratio  Indicator 17. Proportion of birthsattendedbyskilled health personnel • Target 5.B: Achieve, by 2015, universal access toreproductive health.

 8. The set-up of the IMPORE project: Improving the Maternal and pediatricOutcomes the RwandanExperience Defining the local health care condition by an observationalstudy and focus group sessions (Eline Dancet en Magali De Pauw Promotor: Prof. Dr. B. Spitz Co-promotor: Prof. Dr. L. Cannoodt)

 9. Participerend, observationeelonderzoek • Gezondheidscentrum van Simbi • 15 dagen • Dagboeken, field notes • Observatieso.b.v. de onderzoeksvragen: • Watis de lokalemorbiditeit en mortaliteitvoormoeders en kinderen? • Watzijn de oorzaken van dezemorbiditeit en mortaliteit? • Welkeelementen van hetRwandeesgezondheidszorgsysteembeïnvloedenhetbehalen van de MOD 4 en 5? • Focusgroepen • Driegroepen • Eenuur • Plenairediscussie • Onderzoeksvraag: • Watzijn de prioriteiten van de lokalezorgverleners om de moeder- en kindzorg te verbeteren?

 10. 1. Opleidinggezondheidzorgpersoneel • 2. Voldoendemateriaalvoorbevalling en reanimatiepasgeborene • 3. Een ambulance per driegezondheidscentra • 4. Meergekwalificeerdpersoneel • 5. Voldoenderuimtesvoor de materniteit • 6. Sensibilisering van de ‘animateurs de santé’ • 7. Verbetering van de water- en elektriciteitsvoorziening • 8. Uitbreidingspectrumlaboratoriumonderzoeken • 9. Verbeteren van de communicatiemiddelen • 10. Gepastactieplanvoor de pasgeborene in hetdistrictzieknhuis van Kabutare

 11. IMPORE = ImprovingMaternal and PediatricOutcome – the RwandanExperience DEELPROJECTEN: Workshops, nl. training van zorgverleners uit de gezondheidscentra (‘shoulder to shoulder training’)

 12. IMPORE = ImprovingMaternal and PediatricOutcome – the RwandanExperience DEELPROJECTEN: Workshops, nl. training van zorgverleners uit de gezondheidscentra (‘shoulder to shoulder training’) Bouwen van kraamklinieken (ism De Bouworde)

 13. IMPORE = ImprovingMaternal and PediatricOutcome – the RwandanExperience DEELPROJECTEN: Workshops, nl. training van zorgverleners uit de gezondheidscentra (‘shoulder to shoulder training’) Bouwen van kraamklinieken (ism De Bouworde) NOVVR / NOMEP: Netwerk van opleidingen Vroedkunde in Vlaanderen en Rwanda

 14. NOVVR / NOMEP Netwerk Opleidingen Vroedkunde Vlaanderen – Rwanda Network of MidwiferyEducation Programs (Flanders – Rwanda)

 15. NOVVR / NOMEP: Wat? Een samenwerking tussen Vlaamse en Rwandese opleidingen vroedkunde, met als doel, via opleiding van bekwame vroedvrouwen, moeder- en kindzorg te verbeteren.

 16. NOVVR / NOMEP: Wie?

 17. NOVVR / NOMEP: Waarom? • Geschiedenis van de opleiding vroedkunde in Rwanda: • Tot 2006: KHI / ‘A2’ opgeleide zorgverleners • Vanaf januari 2007: KHI / start ‘A1 verpleegkunde’ en ‘A1 vroedkunde’ in 5 nieuwe hogescholen • Vraag naar ondersteuning via diverse contacten: • Mary Murebwayire (Ministery of Health) • DomitillaMukantabana (Head of DepartmentKabgayi School of Nursing and Midwifery, district Huye) • …

 18. NOVVR / NOMEP: Werking? • Samenstelling van de werkgroep: • Voorzitter: Hilde De Grave • Promotor IMPORE: Prof. Dr. Luk Cannoodt • Overleg Vlaamse opleidingen per 6-8 weken • Overleg tussen Vlaamse en Rwandese opleidingen via mail en telefoon + overleg met Mary Murebwayire via Prof. Dr. Luk Cannoodt • ‘Memorandum of Understanding’ • Missies in Rwanda

 19. NOVVR / NOMEP: Missies? Van een officieuze start sinds verschillende jaren, vooral via deelname aan workshops (vb. Hilde De Grave, Nadine De Vooght en Magali De Pauw) … … over losse bezoeken (vb. Katrien Van Ginneken en Christine Vangeel)… … naar formele groepsmissies (2010: 5 Vlaamse opleidingen – 2011: 6 Vlaamse opleidingen).

 20. DEEL 2 NOVVR / NOMEP: Missie 2011: Voorstelling en korte evaluatie

 21. NOVVR / NOMEP: Missie 2011 Wanneer? 2de helft van augustus 2011 Wie? 9 docenten van 6 Vlaamse hogescholen, allen vroedvrouwen of verpleegkundigen Doel? Ondersteuning bieden bij het inrichten van skillslabs binnen de 6 Rwandese partnerscholen

 22. NOVVR / NOMEP: Missie 2011 Ervaringen en foto’s? Rita Devriendt, GabyNoben, May Mercelis en Ann Uyttendaele

 23. DEEL 3 NOVVR / NOMEP: Toekomst?!

 24. NOVVR / NOMEP: Toekomst?! • Evaluatie van de missie van 2011 • Evaluatie van de werking binnen de werkgroep NOVVR / NOMEP • LT ondersteuning via ‘facilitator’? • Verdere ondersteuning: welke noden prioritair? • Fondsenwerving (VLIR-UOS: Zuidinitiatieven? LUMOS? Andere?) PS U bent van harte uitgenodigd tot de verkoop van Rwandese bijzonderheden (KHK Dept. Turnhout, Agora), tvv NOVVR / NOMEP!