de inhoud van dit thema l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De inhoud van dit thema: PowerPoint Presentation
Download Presentation
De inhoud van dit thema:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 128

De inhoud van dit thema: - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

De inhoud van dit thema:. 1.2 De BOS-functionarissen 1.3 De BOS-driehoek 1.4 Werken als BOS-medewerker 1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker 1.6 Tips voor de praktijk. 1-1. Een afgestudeerd BOS-medewerker met een opleiding sport en bewegen niveau 4:. is breed inzetbaar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De inhoud van dit thema:' - JasminFlorian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de inhoud van dit thema
De inhoud van dit thema:

1.2 De BOS-functionarissen

1.3 De BOS-driehoek

1.4 Werken als BOS-medewerker

1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker

1.6 Tips voor de praktijk

1-1

een afgestudeerd bos medewerker met een opleiding sport en bewegen niveau 4
Een afgestudeerd BOS-medewerker met een opleiding sport en bewegen niveau 4:
 • is breed inzetbaar
 • kan sportprojecten coördineren
 • kan evenementen en sportactiviteiten organiseren
 • kan leiding geven tijdens de uitvoering van sportactiviteiten
 • kan functioneren als LOBOS binnen het basisonderwijs
 • is een bedenker van sportstimuleringsactiviteiten om nieuwe of herstartende sporters te prikkelen om te blijven bewegen

1-2

kwaliteiten van een bos medewerker
Kwaliteiten van een BOS-medewerker:
 • organiseren en coördineren
 • leiding geven
 • netwerken
 • communiceren
 • kennis van doelgroepen
 • kennis van activiteiten
 • kennis van visie en beleid
 • persoonskenmerken

1-3

de inhoud van dit thema4
De inhoud van dit thema:

2.2 De rol van sport binnen de buurt

2.3 De werkzaamheden van de BOS-medewerker

binnen het sportbuurtwerk

2.4 Belangrijke organisaties en beleidsmakers

2.5 Tips voor de praktijk

2-1

mensen in beweging
Mensen in beweging:

• community aanpak

• BOS-impuls en BOS-regeling

• van probleemwijk naar prachtwijk

• Vinex-wijken

2-2

de inhoud van dit thema6
De inhoud van dit thema:

3.2 Het onderwijs in Nederland

3.3 Schoolplan, groepsplan en individueel

handelingsplan

3.4 Bewegingsonderwijs en sport

3.5 De brede school

3.6 Kinderopvang

3.7 Organisatiestructuur van scholen

3.8 Functiekarakteristiek van de LOBOS

3.9 Tips voor de praktijk

3-1

onderwijs in nederland
Onderwijs in Nederland:

• opbouw

• onderwijswetten

3-2

belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs
Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs:

• Wet op het basisonderwijs

• kerndoelen

• Wet op het primair onderwijs

3-3

enkele elementen uit de wpo
Enkele elementen uit de WPO:

• Kwaliteitswet

• Weer Samen Naar School

• inhoudelijke bepalingen

3-4

plannen
Plannen:

• schoolplan

• groepsplan

• individueel handelingsplan

3-5

brede school
Brede school:

• doel en aanbod van de brede school

• ontstaan van de brede school

• aansturing van de brede school

• sport in de brede school

• sportverenigingen en de brede school

3-6

de inhoud van dit thema12
De inhoud van dit thema:

4.2 De sportvereniging

4.3 De vereniging

4.4 De belangrijkste beleidsmakers

4.5 De veranderende rol van de sportvereniging

4.6 Tips voor de praktijk

4-1

lokale sportaanbieders
Lokale sportaanbieders:

• sportverenigingen

• maneges

• sportscholen

• zeil- en surfscholen

• buitensportaanbieders

• fitnesscentra

• sportaccommodaties

• kinderopvang

• welzijnsorganisaties

4-2

geldstromen van en naar verenigingen
Geldstromen van en naar verenigingen:

sponsors

sponsorgelden

huur

subsidie

contributie

donatie

salaris

vergoeding

overheid

sportvereniging

leden

donateurs

trainers

professionals

betalingen verhuur

afnemers

leveranciers

overige

4-3

beleidsmakers
Beleidsmakers:

• landelijke overheid

• provinciale overheid

• gemeentelijke overheid

• landelijke sportorganisaties (NOC*NSF, NISB)

• WerkgeversOrganisatie in de Sport (WOS)

4-4

ontwikkelen van invloed op de sport
Ontwikkelen van invloed op de sport:

• vergrijzing en ontgroening

• verkleuring

• individualisering

• toename consumptief gedrag

• zapgedrag

4-5

de inhoud van dit thema17
De inhoud van dit thema:

5.2 Sport voor iedereen

5.3 Accenten in het sport(stimulerings)beleid

5.4 Sportbeleid: van plannen naar uitvoering

5.5 Sportstimuleringsnetwerk

5.6 Beleid en de BOS-driehoek

5.7 Tips voor de praktijk

5-1

sport
Sport:

• als middel

• als doel

5-2

accenten in de sportstimulering
Accenten in de sportstimulering:

• Trim je Fit

• doelgroepenbeleid

• sociale problemen

• maatschappelijke waarde

• sport en gezondheid

• de sportnota: Tijd voor sport

• rapportage sport 2006

5-3

onderwerpen sportnota tijd voor sport
Onderwerpen sportnota ‘Tijd voor Sport’:

• bevorderen van de gezondheid (bewegen)

• vergroten van de maatschappelijke samenhang (meedoen)

• bevorderen van fair play

• stimuleren van topsport (presteren)

5-4

rapportage sport 2006 enkele conclusies
Rapportage Sport 2006; enkele conclusies:

• de sportdeelname groeit

• sporten als hockey, golf en hardlopen zitten in de lift

• de uitgaven aan sport groeit

• Nederlandse topsporters leveren goede prestaties

• de werkgelegenheid in sport is toegenomen

5-5

plannen22
Plannen:

• de planningscyclus

• de rol van de BOS-medewerker

5-6

sportstimuleringsbeleid
Sportstimuleringsbeleid:

• landelijk

• provinciaal

• lokaal

5-7

landelijk sportstimuleringsbeleid
Landelijk sportstimuleringsbeleid:

• ministerie van VWS

• VNG/VSG

• NOC*NSF

• NISB

• sportbonden

• NSA

• andere landelijke sportorganisaties

5-8

lokaal sportstimuleringsbeleid
Lokaal sportstimuleringsbeleid:

• gemeente

• lokale sportaanbieders

• sportstichting, sportservicepunt of sportloket

• lokale sportraad

5-9

beleid en de bos driehoek
Beleid en de BOS-driehoek:

• taken en rollen

• samenwerkingsverbanden

• subsidies

5-10

kansen voor de bos driehoek
Kansen voor de BOS-driehoek:

• kinderopvang

• gezondheidszorg

• zorgverzekeraars

• brede school

5-11

de inhoud van dit thema28
De inhoud van dit thema:

6.2 Veranderd beweeggedrag

6.3 Ontwikkelingen binnen de buurt

6.4 Ontwikkelingen in het onderwijs

6.5 Sportaanbieders

6.6 Veranderd Sportaanbod

6.7 Accommodaties

6.8 Kader voor sportactiviteiten

6.9 Tips voor de praktijk

6-1

ontwikkelingen in de buurt
Ontwikkelingen in de buurt:

• welzijnsorganisaties

• buurtsport

• aandachtswijken

• meedoen allochtone jeugd door sport

• WMO

6-2

de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs
De belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs:

• meer aandacht voor bewegingsonderwijs en sport

• sportieve naschoolse of buitenschoolse opvang

• brede scholen

6-3

sportaanbieders
Sportaanbieders:

• sportverengingen

• schoolsportverenigingen

• commerciële sportaanbieders

• bedrijfssport

6-4

oplossingen voor het kaderprobleem
Oplossingen voor het kaderprobleem:

• combinatiefunctionarissen

• stagiaires van sportopleidingen

• leerlingen van middelbare scholen

• vrijwilligers

6-5

de inhoud van dit thema33
De inhoud van dit thema:

7.2 Bewegen en gezondheidseffecten

7.3 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

7.4 Gezondheidsprogramma’s

7.5 Sportaanbieders voor gezondheidsprogramma’s

7.6 Tips voor de praktijk

7-1

gezondheidsprogramma s
Gezondheidsprogramma’s:

• Tel je stappen

• Beweegkuur

• Gezondheid en actieve leefstijl

• Mijn 30 minuten bewegen

• GALM

• Taskforce Sport en Bewegen 50+

• Flash!-campagne

7-2

nieuwe sportaanbieders
Nieuwe sportaanbieders:

• fysiotherapeuten

• zorgverzekeraars

7-3

de inhoud van dit thema36
De inhoud van dit thema:

8.2 Planmatige gezondheidsvoorlichting en duurzame

gedragsverandering

8.3 Leefstijlverandering

8.4 Succesvolle sportstimuleringsstrategieën

8.5 Tips voor de praktijk

8-1

planmatige gezondheidsvoorlichting en duurzame gedragsverandering
Planmatige gezondheidsvoorlichting en duurzame gedragsverandering:

• planmatige aanpak

• duurzame verandering

8-2

stappen model planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Stappen Model Planmatige Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering:

• analyse van de volksgezondheid

• analyse van gedrag

• analyse van determinanten van gedrag

• interventieontwikkeling

• interventie-implementatie

• evaluatie

8-3

leefstijlverandering bij
Leefstijlverandering bij:

• jongeren met overgewicht

• mensen met diabetes type 2

8-4

methoden gedragsverandering en sportstimulering
Methoden gedragsverandering en sportstimulering:

• GALM (Groninger Actief Leven Model)

• CiB (Communities in Beweging)

8-5

de inhoud van dit thema41
De inhoud van dit thema:

9.2 Het beroep BOS-medewerker

9.3 Functieomschrijving

9.4 Werken in een BOS-organsisatie

9.5 Tips voor de praktijk

9-1

beroep bos medewerker
Beroep BOS-medewerker:

• beschrijving beroep

• werkzaamheden

9-2

organisatie
Organisatie:

• doel, missie en beleid

• soorten organisaties

9-3

de inhoud van dit thema44
De inhoud van dit thema:

10.2 Projectmanagement

10.3 Planmatig werken in de BOS-praktijk

10.4 Tips voor de praktijk

10-1

projectmanagement
Projectmanagement:

het sturen van processen binnen een tijdelijke

(project)organisatie

10-2

een project
Een project:

• is tijdelijk, met een begin- en einddatum

• heeft een bepaald doel

• kent een opdrachtgever

• beschikt over een budget

• heeft een eigen (project)organisatie

• kent een plan van aanpak

10-3

planmatig werken
Planmatig werken:

• stappenplan BOS-wijzer

• stappenplan Flash!

10-4

de inhoud van dit thema48
De inhoud van dit thema:

11.2 Sportkennismakingsactiviteiten

11.3 Introductieactiviteiten bij een sportaanbieder

11.4 Sportclinics

11.5 Sportinstuiven

11.6 Sporttoernooien

11.7 Evenementen

11.8 Nationale sportweek

11.9 Nationale straatspeeldag

11.10 Fittesten

11.11 Gezondheidsprogramma’s

11.12 Activiteiten door jongeren voor jongeren

11.13 Tips voor de praktijk

11-1

de inhoud van dit thema49
De inhoud van dit thema:

12.2 Vrijwilligersbeleid

12.3 Werving en plaatsen van vrijwilligers

12.4 Behoud van vrijwilligers

12.5 Regelingen

12.6 Tips voor de praktijk

12-1

stappen vrijwilligersbeleid
Stappen vrijwilligersbeleid:

• analyse van de huidige situatie

• formuleren van doelen, stellen van prioriteiten

• opstellen van het beleidsplan

• uitvoeren van het beleidsplan

• evalueren van het beleidsplan

• bijstellen van het beleidsplan

12-2

stappen bij het werven van vrijwilligers
Stappen bij het werven van vrijwilligers:

• inventariseren van de taken die uitgevoerd moeten worden

• maken van een functie- en taakomschrijving

• selecteren van de wervingsmethode(n)

• vaststellen van de procedure

• inventariseren van kwaliteiten en wensen van de vrijwilligers

• het plaatsen van de vrijwilligers

12-3

behoud van vrijwilligers
Behoud van vrijwilligers:

• motieven en tevredenheidonderzoek

• begeleiden en ondersteunen

12-4

regelingen die van belang zijn in het vrijwilligerswerk
Regelingen die van belang zijn in het vrijwilligerswerk:

• verzekeringen

• vergoedingen

• wetgeving

12-5

de inhoud van dit thema54
De inhoud van dit thema:

13.2 Sport- en bewegingscultuur

13.3 Het vierveldenmodel

13.4 Het belang van sport en bewegen binnen de

Nederlandse samenleving

13.5 Veranderingen in de bewegingscultuur

13.6 Trends in de sportbeoefening in Nederland

13.7 Tips voor de praktijk

13-1

bewegingscultuur
Bewegingscultuur:

• alle stimulansen en uitdrukkingen van lichaamsbeweging

• individuele en collectieve, aangeleerde en verworven lichaamstaal, onder meer uitgedrukt in sport en spel

13-2

veranderingen in de beweegcultuur
Veranderingen in de beweegcultuur:

• twee toekomstscenario’s sport en bewegen

• voor de sport belangrijke maatschappelijke en culturele ontwikkelingen

13-3

de inhoud van dit thema57
De inhoud van dit thema:

14.2 Pedagogische stromingen

14.3 Stromingen in de ontwikkelingspsychologie

14.4 Onderwijsconcepten

14.5 Methoden van gedragsbeïnvloeding

14.6 Tips voor de praktijk

14-1

belangrijke pedagogische stromingen
Belangrijke pedagogische stromingen:

• Rudolf Steiner (Vrije school)

• Maria Montessori (Montessorischool)

• Peter Petersen (Jenaplanschool)

• Helen Parkhurst (Daltonschool)

• Thomas Gordon

14-2

ontwikkelingstheorie van steiner
Ontwikkelingstheorie van Steiner:

• tot 7 jaar: kind is een en al zintuig en imiteert

• van 7 tot 14 jaar: kind leert vanuit gevoel en door imitatie

• vanaf 14 jaar: kind leert logisch denken

• opvoeder is bemiddelaar tussen kosmos en kind

14-3

uitgangspunten maria montessori
Uitgangspunten Maria Montessori:

• kinderen hebben een natuurlijke drang om te onderzoeken

• kinderen hebben een natuurlijke drang om te ordenen en rangschikken

• elk kind doorloopt dezelfde fasen

• er zijn gevoelige perioden voor leren van bepaalde leerstof

14-4

begrippen jenaplanschool
Begrippen Jenaplanschool:

• pedagogische situatie

• drie werkelijkheidsgebieden

• wereldoriëntatie

• ritmisch weekplan en de vier grondvormen van interactie

• projecten, cursussen en blokuren

14-5

de drie pedagogische ankerpunten van het daltononderwijs
De drie pedagogische ankerpunten van het Daltononderwijs:

• vrijheid in gebondenheid

• zelfstandigheid

• samenwerking

14-6

methode van gordon
Methode van Gordon:

• actief luisteren

• ik-boodschappen

14-7

stromingen in de ontwikkelingspsychologie
Stromingen in de ontwikkelingspsychologie:

• behaviorisme

• cognitivisme

• constructivisme

14-8

principes behaviorisme
Principes behaviorisme:

• gedrag is aan te leren

• gedrag aanleren op basis van rolmodellen en nadoen

• conditioneren door middel van straffen en belonen

14-9

principes cognitivisme
Principes cognitivisme:

• menselijk brein werkt als computer

• informatiestroom gaat langs verschillende geheugens

• brein heeft nieuwe kennis en ervaringen nodig

• oefenen en herhalen van leerstof is belangrijk

14-10

constructivisme voegt aan het cognitivisme toe
Constructivisme voegt aan het cognitivisme toe:

• zone van naaste ontwikkeling

• wisselwerking met de omgeving

• kind denkt zelfstandig na over de opgeslagen kennis

14-11

onderwijsconcepten
Onderwijsconcepten:

• ervaringsgericht onderwijs

• adaptief onderwijs

• brede school

• Iederwijs

14-12

veel gebruikten methoden
Veel gebruikten methoden:

• PAD-methode

• kanjermethode

• Taakspel

14-13

kanjermethode
Kanjermethode:

• kanjerafspraken

• vier gedragstypen

14-14

belangrijke elementen van het taakspel
Belangrijke elementen van het Taakspel:

• positieve regels

• de hele groep doet mee

• het is geen aparte activiteit

• de regels worden aangepast aan het kind met problemen

14-15

de inhoud van dit thema72
De inhoud van dit thema:

15.2 Visies op bewegen

15.3 Vakconcepten

15.4 Tips voor de praktijk

15-1

visies op bewegen
Visies op bewegen:

• substantiële visie op bewegen

• relationele visie op bewegen

15-2

vakconcept
Vakconcept:

het geheel van opvattingen over de identiteit en functie

van een vak, op grond waarvan je beslissingen neemt

en keuzes maakt ten aanzien van je handelen in de

praktijk

15-3

vakconcept75
Vakconcept:

• stadia vakconcept

• inhoud vakconcept

• indeling vakconcepten

15-4

de inhoud van dit thema76
De inhoud van dit thema:

16.2 Planning binnen het onderwijs

16.3 Functies van planning

16.4 Soorten planning

16.5 Methoden binnen het bewegingsonderwijs

16.6 Tips voor de praktijk

16-1

een planning
Een planning:
 • heeft een cyclisch verloop
 • komt voort uit wetgeving, visie en kerndoelen

16-2

drie soorten planning
Drie soorten planning:
 • planning op lange termijn: het jaarplan os schoolwerkplan (macroplanning)
 • planning op middellange termijn: planning lessenreeks, periodeplanning, thematisering (mesoplanning)
 • planning op korte termijn, lesplanning (microplanning)

16-3

drie methoden voor het bewegingsonderwijs
Drie methoden voor het bewegingsonderwijs:
 • planmatig bewegingsonderwijs (B. Raadsveld en Z. Swijting)
 • basislessen bewegingsonderwijs (W. van Gelder, H. Stroes)
 • basisdocument bewegingsonderwijs (C. Mooij e.a.)

16-4

basisdocument bewegingsonderwijs
Basisdocument bewegingsonderwijs:
 • algemeen doel en leerlijnen
 • reguleringsdoelen
 • leerlijnen en bewegingsthema’s
 • kernactiviteiten en tussendoelen

16-5

het doel van het bewegingsonderwijs
Het doel van het bewegingsonderwijs:

de leerlingen breed introduceren in de Nederlandse

bewegingscultuur

16-6

de inhoud van dit thema82
De inhoud van dit thema:

17.2 Bewegingsdiagnostische methoden

17.3 Leerlingvolgsysteem

17.4 Tips voor de praktijk

17-1

bewegingsdiagnostische methoden
Bewegingsdiagnostische methoden:

• vaardigheidstests

• kwantitatieve motorische tests

• kwalitatieve motorische tests

• vragenlijstmethoden

• observatiemethoden

17-2

leerlingvolgsysteem in het bewegingsonderwijs
Leerlingvolgsysteem in het bewegingsonderwijs:

• Beleves, leerlingvolgsysteem gebaseerd op de leerlijnen en tussendoelen uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs

• Bewegen en spelen, het leerlingvolgsysteem van Van Gelder en Stroes

17-3

de inhoud van dit thema85
De inhoud van dit thema:

18.2 Zorgverbreding binnen het bewegingsonderwijs

18.3 Motorische remedial teaching

18.4 Tips voor de praktijk

18-1

zorgverbreding in het onderwijs
Zorgverbreding in het onderwijs:

• toename van de heterogeniteit

• zorgverbreding als oplossing

• consequenties voor het bewegingsonderwijs

18-2

mogelijkheden van de lobos
Mogelijkheden van de LOBOS:

• bij beperkte achterstanden:

- bijhouden leerlingvolgsysteem

- differentiëren

- ambulante begeleiding

• bij grote achterstanden:

- ondersteuningslessen

- pré-teaching

- verwijzen naar MRT, fysiotherapie

18-3

motorische remedial teaching
Motorische remedial teaching:

• geschiedenis MRT

• omschrijving MRT

• visies op MRT

• het MRT-plan

18-4

de inhoud van dit thema89
De inhoud van dit thema:

19.2 Leefomstandigheden

19.3 Opleidingsniveau

19.4 Werk en inkomen

19.5 Gezinsvormen

19.6 Tips voor de praktijk

19-1

factoren leefomstandigheden
Factoren leefomstandigheden:

• opleiding

• werk en inkomen

• huisvesting en buurt

• gezinsvorm

19-2

opleidingsniveau afhankelijk van
Opleidingsniveau afhankelijk van:

• aanleg

• stimulatie vanuit omgeving

• verwachtingen van omgeving

19-3

het hebben van werk en inkomen heeft gevolgen voor
Het hebben van werk en inkomen heeft gevolgen voor:

• het sociaal welzijn

• de gezondheid

• de sportbeoefening

19-4

huisvesting en buurt
Huisvesting en buurt:

• direct verband met werk en inkomen

• indirect verband met opleiding

• goedkope woningen in grote steden

• socialisatie in buurt belangrijk

• achterstandswijk risico voor leefomstandigheden

19-5

leefverband waarbij kinderen betrokken zijn zoals
Leefverband waarbij kinderen betrokken zijn, zoals:

• traditionele kerngezin

• eenoudergezin

• pleeggezin

• stiefgezin

• co-oudergezin

• adoptief gezin

19-6

de inhoud van dit thema95
De inhoud van dit thema:

20.2 Christendom

20.3 Islam

20.4 Hindoeïsme

20.5 Jodendom

20.6 Boeddhisme

20.7 Tips voor de praktijk

20-1

christendom
Christendom:

• geschiedenis

• kenmerken

• twee hoofdstromingen

• gewoonten en rituelen

20-2

kenmerken christendom
Kenmerken christendom:

• monotheïsme

• drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

• God schepper van hemel en aarde

• onsterfelijke ziel

• zondag rustdag

20-3

twee hoofdstromingen
Twee hoofdstromingen:

• rooms-katholicisme

- sterk hiërarchisch met paus als hoogste gezag

- veel pracht, praal en rituelen

- Mariaverering

• protestantisme

- meer democratisch

- soberheid

- geen verering van heiligen

20-4

gewoonten en rituelen
Gewoonten en rituelen:

• sacramenten

• kerkgang op zondag

• catechisatie en belijdenis (protestanten)

• bedevaart (katholieken)

• christelijke feesten

• tien geboden

20-5

islam
Islam:

• geschiedenis

• vijf zuilen

• moslimgroeperingen

• gebruiken

20-6

vijf zuilen van de islam
Vijf zuilen van de islam:

• de geloofsbelijdenis

• ritueel gebed (salaat)

• weldadigheid (zakaat)

• vasten tijdens de ramadan

• de haddj of pelgrimage naar Mekka

20-7

twee grote moslimgroeperingen
Twee grote moslimgroeperingen:

• soennieten

scheiding tussen wereldlijk gezag en geestelijk leiderschap

• sji’ieten

geen scheiding politiek en geestelijk leiderschap

20-8

gebruiken binnen de islam
Gebruiken binnen de islam:

• kalender volgt maanstanden

• seclusie (scheiding tussen mannen en vrouwen)

• uithuwelijken en polygamie

• vlees van ritueel geslachte dieren

• geen varkensvlees

• geen alcohol

• nederigheid en eerbied voor ouderen

20-9

hindoe sme
Hindoeïsme:

• geschiedenis en goden

• hedendaags hindoeisme

• kenmerken

20-10

kenmerken van het hindoe sme
Kenmerken van het hindoeïsme:

• reïncarnatie

• standen en kasten

• reinheid

• rituelen rondom geboorte en huwelijk

• puja

• symbolen

• religieuze feesten

• heilige koe

20-11

jodendom
Jodendom:

• geschiedenis

• kenmerken

20-12

kenmerken joodse geloof
Kenmerken joodse geloof:

• de Thora: Hebreeuwse Bijbel

• de Talmoed: uitleg van Thora

• spijswetten: kosjer en ritueel slachten

• strenge gezinsmoraal

• jongensbesnijdenis

• kalender op basis van maanstand

• feesten: sabbat, Pesach, Soekkot, Poeriem, Jom Kippoer

20-13

boeddhisme
Boeddhisme:

• geschiedenis

• waarheden van Boeddha

• leefregels

• stromingen

20-14

de waarheden van boeddha
De waarheden van Boeddha:

• leven is lijden

• de oorzaak van het lijden is het verlangen of de begeerte

• het verlangen moet worden overwonnen

• het middel om dat te doen is het achtvoudige pad

20-15

de inhoud van dit thema110
De inhoud van dit thema:

21.2 Jongeren

21.3 Ouderen

21.4 Mensen met een beperking

21.5 Allochtonen

21.6 Tips voor de praktijk

21-1

jeugdjaren
Jeugdjaren:

• prepubertijd: 9-12 jaar

• pubertijd: 12-16 jaar

• adolescentie: 16-21 jaar

21-2

sportdeelname
Sportdeelname:

• mensen met een lichamelijke beperking

• mensen met een verstandelijke beperking

• kinderen met een beperking in het speciaal onderwijs

• sportstimuleringsprojecten voor mensen met een beperking

21-3

de inhoud van dit thema113
De inhoud van dit thema:

22.2 Beperking of handicap

22.3 Spierziekten

22.4 Dwarslaesie

22.5 Cerebrale parese

22.6 Epilepsie

22.7 Longaandoeningen

22.8 Diabetes mellitus

22-1

spierziekte
Spierziekte:

ziekte die het functioneren van de spieren aantast

en die vaak progressief van aard is

22-2

longaandoeningen
Longaandoeningen:

• astma

• COPD:

- chronische bronchitis

- longemfyseem

22-3

de inhoud van dit thema116
De inhoud van dit thema:

23.2 Verstandelijke beperking en onderwijs

23.3 Syndroom van Down

23.4 Tips voor de praktijk

23-1

syndroom van down
Syndroom van Down:

• oorzaken

• kenmerken

23-2

de inhoud van dit thema118
De inhoud van dit thema:

24.2 Auditieve beperking

24.3 Visuele beperking

24.4 Tips voor de praktijk

24-1

bij visuele beperkingen kan onderscheid gemaakt worden in verlies van
Bij visuele beperkingen kan onderscheid gemaakt worden in verlies van:

• gezichtsscherpte

• gezichtsveld

24-2

de inhoud van dit thema120
De inhoud van dit thema:

25.2 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

25.3 Gedragsproblematiek

25.4 Dyslexie en dyscalculie

25.5 DCD en NLD

25.6 Hoogsensitiviteit

25.7 Tips voor de praktijk

25-1

pervasieve ontwikkelingsstoornissen
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen:

• autistische stoornissen:

- autisme

- aan autisme verwante stoornissen:

· stoornis van Asperger

· stoornis van Rett

· stoornis van Heller

• PDD-NOS

25-2

kenmerken stoornis van asperger
Kenmerken stoornis van Asperger:

• ernstige relatiestoornis of sociale stoornis

• weerstand tegen veranderingen

• opvallend dwangmatig en stereotiep gedrag

• intense en meer dan normale interesse in bepaalde dingen

• normale tot hoge intelligentie

25-3

gedragsproblematiek
Gedragsproblematiek:

• begripsomschrijving

• antisociaal gedrag

• oppositioneel opstandig gedrag

25-4

gedragsproblematiek124
Gedragsproblematiek:

• gedragsstoornis:

ontwikkelingsstoornis bij kinderen waarbij het afwijkende gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), zoals:

- antisociaal gedrag

- oppositioneel opstandig gedrag

- ADHD

- Gilles de la Tourette

• gedragsprobleem:

vorm van gedrag waarbij het afwijkende gedrag gestuurd wordt vanuit de omgeving en kan leiden tot leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen, zoals:

- angstig gedrag

- faalangst

- onverschillig gedrag

- teruggetrokken gedrag

25-5

antisociaal gedrag
Antisociaal gedrag:

een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon,

waarbij de grondrechten van anderen geweld worden

aangedaan of belangrijke bij de leeftijd horende sociale

normen en regels worden overtreden

25-6

oppositioneel opstandig gedrag
Oppositioneel opstandig gedrag:

een herhalend en aandringend patroon van gedrag dat

niet in overeenstemming is met leeftijdsgebonden

gedragsnormen, of dat de basisrechten van anderen

schaadt

25-7

dyslexie
Dyslexie:

een taalstoornis die gekenmerkt wordt door een

hardnekkig probleem met het aanleren en het goed

en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op

woordniveau

25-8