bioenergiprogrammet 2009 biogass
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass. Øyvind Halvorsen Bellona 19.6.09. Innovasjon Norge. • Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap • Startet sin virksomhet 1. januar 2004 • Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass' - bunme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bioenergiprogrammet 2009 biogass

Bioenergiprogrammet 2009/Biogass

Øyvind Halvorsen Bellona 19.6.09

innovasjon norge
Innovasjon Norge
 • • Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap

• Startet sin virksomhet 1. januar 2004

• Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo.

 • Låneforvaltning: Ca 11 mrd NOK
 • Tilskudd og stipend ca 2 MRD NOK pr år
 • Rentestøtte på lån til landbruk 0,7 MRD NOK

pr år

form l
Formål
 • Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.
bioenergiprogrammet
Bioenergi i landbruket

Midler:

35 mill kr jordbruksavtalen

15 mill kr fra statsbudsjettet

Målgruppe:

Bønder/skogeiere

Støtter

Anlegg for varmesalg

Gårdsvarmeanlegg

Veksthus

Biogass

Forstudier/forprosjekter

Flisproduksjon

Midler

7 mill til investeringer

2 mill til kompetanse

Målgruppe:

Bioenergibransjen

Støtter:

Produksjonsanlegg

Effektiviseringstiltak

Kompetanse og utvikling

Informasjonsvirksomhet

Bioenergiprogrammet
bioenergiprogrammets form l
Bioenergiprogrammets formål:
 • Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.
 • I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.
biogass
Biogass
 • LLM har gitt biogassproduksjon fra landbruket høg prioritet, jmfr
 • Klimameldingen.
 • IN har våren 2009 innhentet opplysninger om planlagte landbruksrelaterte prosjekter fra hele landet.
 • 28 prosjekter under planlegging, 5 anlegg i drift-/oppstartsfase.
 • Det er viktig at prosjektene er godt utredet før investeringen påbegynnes.
milj messige forhold
Miljømessige forhold
 • Biogass må være miljøvennlig
 • Sikkerhet vedr lekkasje av metan
 • Langtransport av biomateriale er uheldig
 • Sikre god energiutnyttelse og avsetning året rundt
 • Bioresten må kunne nyttes som gjødsel
 • Ren metan er høyverdig energi – stort anvendelsesområde
hva vil in st tte
Hva vil IN støtte
 • Anlegg eid av bønder og landbrukskoler
 • Anlegg som er miljømessig gode
 • Anlegg som er lønnsomme etter investeringsstøtte.
 • Forprosjekter kan støttes, som for varmesalgsanlegg.
 • Salg av hele energimengden eller at energimengden
 • erstatter tidligere innkjøp energi.
 • Anlegg som kan være visningsanlegg for andre
 • Investeringsstøtte kan gis med inntil 40 %.
s knad innhold
Søknad – innhold
 • Hva bør en søknad til IN inneholde?
 • Data søker/selskapet
 • Kostnadsoverslag
 • Type og mengde råstoff
 • Totalproduksjon av energi
 • Leveranse av energi
 • Miljøgevinst/effekt av tiltaket
 • Lønnsomhetsberegning

- Søknad sendes INs

distriktskontor

konomiske forhold st ttemuligheter
Økonomiske forhold – støttemuligheter
 • Norsk Forskningsråd:
  • Støtter rene forskningsprosjekter
  • Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (noe forskning)
 • SLF – program for klimatiltak i Landbruket
  • Støtter kompetanse, Informasjon
 • Innovasjon Norge
  • Bioenergiprogrammet – investeringer i landbruksanlegg
  • Andre tjenester
 • Enova
  • Investeringsstøtte til alle typer eiere.
ad